Các báo ngành Tài chính ngày 16/8/2013

** Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; ** Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013; ** Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; ** Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo; ** Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo về giá chuyển nhượng...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Portal Bộ Tài chính đưa tin: Chiều ngày 14/8/2013, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSND tối cao), đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đã có buổi làm việc với VKSND tối cao về một số nội dung liên quan đến dự toán ngân sách năm 2013, 2014 của ngành Kiểm sát, về cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho ngành.

Bộ Tài chính vừa mới có Công văn số 10343/BTC-TCT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Ngày 14/8/2013, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 54/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác cấp nước sạch nông thôn tập trung. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn” do cơ quan Hợp tác phát triển Australia, Bộ Ngoại giao Đan Mạch và Cơ quan phát triển quốc tế Anh tài trợ (đại diện là AusAID) tài trợ.

Ngày 13/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 109/2013/TT-BTC  hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013. Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các thương nhân thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 850/QĐ-TTg.

Hải quan Đồng Tháp đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 287,5 tỷ đồng, tăng 76,6% so với cùng kỳ, đạt 55,2% chỉ tiêu kế hoạch năm. Đây là thành quả của Hải quan Đồng Tháp trong hơn nửa đầu năm 2013, trong bối cảnh hoạt động kinh tế còn nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Nghệ An, trong 7 tháng đầu năm 2013, thu NSNN đạt 530 tỷ đồng, tương đương 76,6% chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu năm 2013 là 720 tỷ đồng); Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 350 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 151 triệu USD, nhập khẩu đạt 199 triệu USD.

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thì tình hình ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 2.415 tỷ đồng, bằng 58% dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh giao và bằng 85% dự toán của Bộ Tài chính giao, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tiền thuế sử dụng đất đạt 303 tỷ đồng, các loại thuế, phí, lệ phí khác đạt 2.112 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hải quan Đăk Lắk, tính đến ngày 18-7-2013 số thu nộp ngân sách nhà nước mới chỉ đạt 114,5 tỷ đồng, tương đương 21,4% chỉ tiêu kế hoạch và chỉ bằng 57% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao (535 tỷ đồng), từ nay đến cuối năm, đơn vị phải thực hiện thu 420,5 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=98739112&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=98736246&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=98736256&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=98645608&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98773042&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98754574&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=98686881&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98754692&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98756289&p_details=1

Theo tạp chí Tài chính online: Ngày 8/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có Công văn số 10343/BTC-TCT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 4119/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan đề nghị điều chỉnh thời hạn gửi hàng hóa vào kho ngoại quan và không phải nộp thuế khi đưa hàng hóa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan.

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở xã hội và nhà ở thương mại là những nội dung rất được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 109/2013/TT-BTC  hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013. Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các thương nhân thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 850/QĐ-TTg. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2013.

Ngày 13/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tang-cuong-cong-tac-chi-dao-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013/29720.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Thuc-hien-thoi-han-gui-kho-ngoai-quan-va-nop-thue-doi-voi-hang-hoa-gui-kho-ngoai-quan/29760.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-nha-o-xa-hoi-va-nha-o-thuong-mai-nhu-the-nao/29756.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Huong-dan-ve-viec-ho-tro-lai-suat-tien-vay-ngan-hang-de-mua-tam-tru-thoc-gao/29753.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Ap-dung-thue-suat-thue-20-doi-voi-doanh-nghiep-co-tong-doanh-thu-nam-khong-qua-20-ty-dong/29749.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin: Chiều ngày 15-8-2013 tại Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 thành lập lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).

Tính đến hết tháng 7-2013, Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 9.800 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán thu năm 2013, tương đương 108,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong số này, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đạt 5.826,5 tỷ đồng; thuế GTGT đạt 4.051 tỷ đồng.

Theo tin từ Cục Hải quan TP.HCM, tính đến cuối tháng 7-2013, đơn vị mới tiếp nhận được 10 bộ hồ sơ xe ô tô ngoại giao xin làm thủ tục chuyển nhượng, trong khi đó số lượng xe ô tô ngoại giao sử dụng sai mục đích hiện nay có khoảng trên 100 chiếc.

Đó là đánh giá của Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) qua công tác theo dõi, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của doanh nghiệp (DN) khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Sáng 15-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến góp ý, thảo luận về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Ngày 14-8-2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã kí Quyết định số 2600/QĐ-TCHQ tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phá thành công chuyên án 01Ah, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Nhận lời mời của Trưởng Hải quan Vùng II, Cục Hải quan nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu gồm các Cục Hải quan: Điện Biên, Thanh Hóa và Nghệ An vừa sang thăm và làm việc với Hải quan Vùng II theo chương trình công tác thường niên đã được thỏa thuận giữa hải quan hai nước tại tỉnh Luông Pra Bang (Lào).

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1738/QĐ-BTC công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính về quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Phiên giao dịch ngày 15-8, tâm lý thận trọng dần bị đẩy lùi, giao dịch khởi sắc hơn nhờ thông tin hỗ trợ từ kết quả kinh doanh quý 2-2013 khả quan của các doanh nghiệp thuộc nhóm bluechips. Theo đó, thanh khoản cũng cải thiện tích cực.

Theo Cục thuế Hà Nội, thời gian gần đây lợi dụng chính sách thuế mới, ưu đãi giảm, gia hạn nộp thuế, một số đối tượng đã mạo danh cán bộ thuế ép và dọa doanh nghiệp mua sách tài chính, thuế tạo nên hình ảnh xấu cho cơ quan Thuế.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 103/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khang-dinh-vai-tro-nong-cot.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/quang-ninh-thu-thue-xnk-qua-cang-bien-chiem-96.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-so-ho-so-xe-ngoai-giao-xin-chuyen-nhuong-qua-it.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tinh-tuan-thu-phap-luat-cua-dn-ngay-cang-cao.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/sua-luat-hai-quan-can-phu-hop-voi-hiep-dinh-quoc-te.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-giay-khen-cho-bo-doi-bien-phong-tinh-dien-bien-ve-phoi-hop-bat-giu-ma-tuy.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-giay-khen-cho-bo-doi-bien-phong-tinh-dien-bien-ve-phoi-hop-bat-giu-ma-tuy.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dien-bien-thanh-hoa-nghe-an-tham-va-lam-viec-voi-hai-quan-vung-ii-lao.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/chinh-thuc-ap-dung-16-thu-tuc-moi-ve-quy-dau-tu-chung-khoan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/thanh-khoan-tang-vot-tren-ca-hai-san.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/canh-bao-doi-tuong-mao-danh-can-bo-thue-de-ban-sach.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/quy-dinh-muc-le-phi-van-tai-thuy-qua-bien-gioi-voi-campuchia.aspx

Trên tạp chí Thuế online có tin: Trong khuôn khổ của dự án hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý về giá chuyển nhượng (GCN) của EU, từ ngày 12-16/8, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo về GCN. Dẫn dắt chương trình hội thảo là ông Lee Corrick - chuyên gia chương trình thuế và phát triển của OECD và bà Arcotia Hatsidimitris - chuyên gia Ngân hàng Thế giới. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/3087.html

Theo portal Tổng cục Hải quan: Chiều ngày 15/8/2013, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) 2003-2013.

Theo báo cáo của Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), trong 7 tháng đầu năm 2013, toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện. Ở tất cả các chỉ tiêu, toàn Ngành đều đạt vượt mức so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện công tác KTSTQ có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thu cao.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1917/QĐ-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Xây dựng hệ thống kiểm tra sau thông quan hiện đại, chuyên nghiệp và chuyên sâu - Đó là mục tiêu của đề án “Tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020” vừa được Bộ Tài chính phê duyệt và giới thiệu tại Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra sau thông quan lần thứ 8 tại TP Đà Nẵng ngày 14-15/8/2013.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19947

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19946

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19945

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19944

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa tin: Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/8/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009.

UBCKNN thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển công chức UBCKNN năm 2013.

Ngày 15/8/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 36/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 76/UBCK-GP ngày 1/2/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn Đông.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162081637&_adf.ctrl-state=5hwq5pjv9_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162081635&_adf.ctrl-state=5hwq5pjv9_91

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162081636&_adf.ctrl-state=5hwq5pjv9_108

Theo portal Ngân hàng Nhà nước: Sáng nay 15/8, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến “Đáp ứng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn” với các khách mời đến từ Bộ NNPTNT, Hội Nông dân Việt Nam, NHNN, Ngân hàng NNPTNT.

Từ cuối tháng 7/2013, thị trường ngoại hối bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do có xu hướng giảm dần.

Ngày 13/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1394/QĐ-NHNN về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ngày 14/8/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5797/NHNN-TT về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCƯDVTT) tham gia, thay đổi tên giao dịch dùng trong thanh toán qua NHNN.

Ngày 14/8/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5798 và 5799/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Dưới áp lực của qui định mới về vốn theo Hiệp ước Basel 3, các ngân hàng châu Âu đang nỗ lực điều chỉnh giảm bảng cân đối tài sản nhằm kiềm chế rủi ro trong hệ thống ngân hàng toàn cầu. Theo đó, các ngân hàng lớn phải tăng vốn để đảm bảo tỉ lệ đòn bẩy 3% so tổng tài sản, trong khi nhiều ngân hàng châu Âu đều có tỉ lệ đòn bẩy dưới mức này.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã xây dựng kế hoạch hành động để hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Theo đó, toàn hệ thống Agribank đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, địa phương về chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747262&_afrLoop=5739848683986600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5739848683986600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747262%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747267&_afrLoop=5739944498184400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5739944498184400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747267%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747259&_afrLoop=5740123118258300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5740123118258300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747259%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747264&_afrLoop=5740220195138400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5740220195138400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747264%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747263&_afrLoop=5740240043507300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5740240043507300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747263%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_629

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747253&_afrLoop=5740260585213500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5740260585213500%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747253%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_754

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747246&_afrLoop=5740278913783700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8djnkyfkk_1#%40%3F_afrWindowId%3D8djnkyfkk_1%26_afrLoop%3D5740278913783700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747246%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8djnkyfkk_879

(K.H - tổng hợp)