Các báo ngành Tài chính ngày 17/11/2015

**Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; **Sửa Luật, chỉ số nộp thuế của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện; **Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh'; **Tổng cục Hải quan: 100% cán bộ, đảng viên cam kết không tham nhũng, tiêu cực...
Các báo ngành Tài chính ngày 17/11/2015

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đưa tin:

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016: Sáng 14-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Quốc hội quyết định tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 596.882 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ. Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội giao Chính phủ: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, giao vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2016. Sau khi Chính phủ ban hành các định mức phân bổ cụ thể, thực hiện điều chỉnh, cân đối lại mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng địa phương theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết: 

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=189464832&p_details=1

Sửa Luật, chỉ số nộp thuế của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện: Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 13/11 khi Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Phát biểu tại Quốc hội, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) sửa một số Luật thuế để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những giải pháp về thuế này sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thời gian tới.

Nhiều Đại biểu Quốc hội đồng tình với quan điểm của cơ quan thẩm tra dự án Luật là Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, đó là: Việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế sẽ góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất nhất là sản xuất, lưu thông nông sản, thủy hải sản trong nước. Đồng thời phòng chống tình trạng gian lận về hoàn thuế GTGT trong khâu lưu thông đối với hàng hóa nông sản, thủy hải sản...

Bên cạnh đó, những điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện các cam kết giảm dần tiến tới bỏ hàng rào thuế quan theo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đang tới gần (2 - 3 năm); Tiếp tục góp phần đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=189462404&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

"Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh': Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) đánh giá về những kết quả đạt được của ngành Tài chính. Đại biểu nói: "Thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, một số lĩnh vực tiết kiệm tới hơn 22.000 tỷ đồng là vấn đề rất đáng hoan nghênh".

Đánh giá chung, các đại biểu cho rằng sau khi chất vấn, nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành luôn kịp thời xuất hiện ở những điểm nóng, có những hành động quyết đáp đầy trách nhiệm để xử lý những vấn đề nảy sinh của cuộc sống được người dân đồng tình hoan nghênh. Dù Bộ trưởng là chính khách, là người hoạch định chính sách chứ không phải giải quyết những nhiệm vụ quá cụ thể, tỷ mỉ. "Nhưng khi thực tế “trên bảo dưới chưa chắc đã nghe, trên nói một đằng, dưới có thể triển khai một nẻo" thì việc những người lãnh đạo trực tiếp xuất hiện và xử lý những việc cụ thể như vậy là cần thiết và có tác dụng".

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-16/bo-tai-chinh-da-quyet-liet-thuc-hien-tiet-kiem-la-rat-dang-hoan-nghenh-26220.aspx

3 năm, kiểm tra 7.932 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá: Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ năm 2012 đến 2014, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 7.932 doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá. Cụ thể, năm 2012, ngành Thuế  đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 59.419 DN (tăng 18% so với năm 2011); xử lý truy thu, phạt và truy hoàn số tiền là 12.121 tỷ đồng (tăng 59% so với năm 2011); giảm lỗ 14.885 tỷ đồng (tăng 37% so với năm 2011).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-11-16/3-nam-kiem-tra-7932-doanh-nghiep-co-dau-hieu-chuyen-gia-26196.aspx

Giai đoạn 2011 – 2015: Huy động vốn qua TTCK tăng gấp 4 lần:  Ngày 16/11, Quốc hội đã bắt đầu họp phiên giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày. Mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. lý giá, thực hiện lộ trình giá thị trường, tái cấu trúc và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), bảo hiểm, chống thất thu, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) và quản lý nợ công. Báo cáo về từng vấn đề, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã tích cực triển khai Luật Giá. Thực hiện cơ chế giá thị trường; bình ổn giá đối với hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; thực hiện lộ trình giá thị trường đối với điện, xăng dầu, than, dịch vụ y tế, giáo dục... gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo. 

Về việc thực hiện lộ trình tái cấu trúc và phát triển các TTCK, bảo hiểm, thời gian qua Chính phủ cùng các bộ, ngành đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý cơ bản để phát triển thị trường. Kết quả là mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 33% và thị trường trái phiếu đạt 23% GDP. Giá trị phát hành trái phiếu năm 2014 gấp gần 3 lần so với năm 2011, thanh khoản trên thị trường thứ cấp được cải thiện, giá trị giao dịch bình quân năm 2014 gấp 5,6 lần so với năm 2011. Số lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 89%, số lượng nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng 35%. Giai 2011-2015 quy mô huy động vốn qua TTCK ước tính tăng hơn 4 lần so với giai đoạn 2005-2010.

Đối với thị trường bảo hiểm, tổng doanh thu thị trường giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 17%/năm, tính đến cuối năm 2015 bằng khoảng 2% GDP.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-16/giai-doan-2011-2015-huy-dong-von-qua-ttck-tang-gap-4-lan-26202.aspx

Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận 84,2% kế hoạch: Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2015 (trước soát xét). Theo đó, doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng Bảo Việt đạt 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%. Cũng theo báo cáo, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.203 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng, hoàn thành 84,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015 toàn tập đoàn đạt 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% (so với cùng kỳ 2014), trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2.763 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm, chiếm 79,6% và dịch vụ tài chính chiếm 18,3%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-11-16/tap-doan-bao-viet-dat-loi-nhuan-842-ke-hoach-26198.aspx

Jetstar Pacific mở thêm 3 đường bay nội địa mới:  Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam - Jetstar Pacific tiếp tục công bố mở thêm 3 đường bay nội địa mới, cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ bằng máy bay hiện đại Airbus A320/A321 giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đà Lạt, Vinh – Cam Ranh và giữa Hà Nội – Tuy Hòa (Phú Yên). Theo đó, bắt đầu từ 15/12, các chuyến bay của Jetstar Pacific sẽ cất cánh giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đà Lạt, tần suất 1 chuyến/ngày; giữa Vinh – Cam Ranh 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Đường bay giữa Hà Nội – Tuy Hòa bắt đầu khai thác từ 16/12 với tần suất 4 chuyến/tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2015-11-16/jetstar-pacific-mo-them-3-duong-bay-noi-dia-moi-26203.aspx

Chuẩn bị tổ chức diễn đàn CFO Việt Nam 2015: Ngày 24/11 tới, Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCFO) sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Giám đốc Tài chính Nhật Bản (JACFO) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn CFO Việt Nam 2015 tại khách sạn Sheraton Saigon. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề chính: “Quản trị tài chính trong bối cảnh tiền tệ hiện nay”. Sự kiện dự kiến đón tiếp hơn 300 đại biểu, bao gồm các giám đốc tài chính, chuyên viên tài chính cấp cao là thành viên của VCFO, JACFO, ACCA và Hiệp hội Quốc tế các Nhà quản trị Tài chính cấp cao (IAFEI), các chuyên gia từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, các chủ tịch, tổng giám đốc các DN lớn của Việt Nam..

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-11-16/chuan-bi-to-chuc-dien-dan-cfo-viet-nam-2015-26192.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Tổng cục Hải quan: 100% cán bộ, đảng viên cam kết không tham nhũng, tiêu cực: Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ ban hành nghị quyết trong đó cam kết 100% cán bộ, đảng viên nói không với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, không vi phạm kỷ luật lao động. Đây là một trong những hành động cụ thể của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan trong thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 17-9-2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Phan-dau-100-can-bo-dang-vien-khong-tham-nhung-tieu-cuc.aspx

Ngành Y tế xử lý 140 vụ sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng: Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM về kê khai nộp thuế đối với nguyên phụ liệu của hàng sản xuất xuất khẩu (SXXK) bị trả về phải tiêu thụ nội địa, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp này DN phải đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Trong đó, Bộ Y tế đã tiến hành thu hồi 9 lô thuốc không đạt chuẩn chất lượng; ban hành quyết định tạm ngừng kinh doanh đối với 5 sản phẩm thuốc (thuốc Zicviet, thuốc Atcosbeta-Noinment, thuốc Clobetasonate Ointment do Công ty CP XNK y tế TP. Hồ Chí Minh nhập khẩu…) và đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương lấy mẫu, kiểm tra chất lượng 5 sản phẩm có mẫu kiểm nghiệm thành phẩm xuất xưởng không đúng với tiêu chuẩn sản phẩm trong hồ sơ đăng ký thuốc đã phê duyệt.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Nganh-Y-te-xu-ly-140-vu-my-pham.aspx

Hà Nội: Đảm bảo 90% hồ sơ hoàn thuế đúng quy định: Đây là một trong những giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong những tháng cuối năm 2015. 

Theo UBND thành phố, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và là khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế; Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, sử dụng các ứng dụng thông minh, đào tạo các chuyên gia phân tích dữ liệu.

Đồng thời, công bố, công khai, minh bạch và hướng dẫn rõ ràng các quyết định, chính sách, thủ tục cho DN để DN thuận tiện tra cứu, dễ hiểu và dễ thực hiện. Đội ngũ cán bộ phục vụ DN theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo điều kiện tối đa; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho DN khi thi hành công vụ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Ha-Noi-Dam-bao-90-ho-so-hoan-thue-dung-quy-dinh.aspx

(Thúy Ngà - Tổng hợp)