Các báo ngành Tài chính ngày 17/12/2014

**6 bộ phối hợp đo thời gian giải phóng hàng xuất nhập khẩu; **Phối hợp đảm bảo an toàn tiền và tài sản trong kho bạc; **Những dịch vụ 'tiêu dùng ngoài Việt Nam' hưởng thuế suất thuế GTGT 0%; **Nhà đầu tư nên tránh việc bắt đáy cổ phiếu dầu khí; **Khen thưởng 15 cá nhân có thành tích triển khai Cơ chế một cửa; **Hải quan Hà Tĩnh: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;

Các báo ngành Tài chính ngày 17/12/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh: Tiếp thu ý kiến và thông tin của một số địa phương và cơ quan báo chí phản ánh về một số bất cập sau khi Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 được ban hành để triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo đó, dư luận cho rằng việc hướng dẫn thi hành quy định tính mức thuế khoán ổn định cho năm 2015 cho các hộ kinh doanh cá thể được thực hiện từ ngày 01/01/2015 đã gây khó khăn cho người dân trong việc kinh doanh và nộp thuế. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng Cục Thuế khẩn trương rà soát lại các nội dung được đề cập tại Công văn số 17526/BTC-TCT. Trên cơ sở kết quả rà soát, ngay trong ngày 16/12/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5603/TCT-CS chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=154787908&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

6 bộ phối hợp đo thời gian giải phóng hàng xuất nhập khẩu: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 5 bộ và các bên liên quan, đề nghị phối hợp thực hiện các cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2015. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và công nghệ, Giao thông vận tải, Quốc phòng cùng các công ty kinh doanh cảng; các công ty kinh doanh kho bãi cảng; các công ty logistic và doanh nghiệp thực hiện XNK hàng hóa tích cực tham gia vào hoạt động đo thời gian thông quan hàng hóa XNK năm 2015. Theo kế hoạch này, năm 2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục tiến hành đo thời gian thông quan tại 11 chi cục hải quan cửa khẩu, gồm cả đường bộ, cảng biển và sân bay. Để thực hiện các công việc chuẩn bị và triển khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 đạt kết quả tốt, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành liên quan cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên môn liên ngành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-16/6-bo-phoi-hop-do-thoi-gian-giai-phong-hang-xuat-nhap-khau-16145.aspx

Phối hợp đảm bảo an toàn tiền và tài sản trong kho bạc:  Bộ Tài chính, Bộ Công an vừa phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).Thông tư áp dụng đối với các cơ quan trong hệ thống KBNN và cơ quan công an liên quan từ trung ương đến địa phương và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2015. Thông tư nêu rõ, việc phối hợp giữa 2 cơ quan là để tập trung vào việc bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN. Cụ thể, 2 cơ quan sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh nội bộ hệ thống KBNN, bảo đảm bí mật nhà nước về thông tin, số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của ngành Tài chính; bảo đảm an toàn tiền, tài sản KBNN, bao gồm tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ và các loại giấy tờ có giá trị tương đương tiền), vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ấn chỉ đặc biệt, tài sản quý khác tại trụ sở KBNN, trong kho và trên đường vận chuyển; bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin hệ thống KBNN (bao gồm bảo vệ an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-16/phoi-hop-dam-bao-an-toan-tien-va-tai-san-trong-kho-bac-16143.aspx

Khai mạc hội thảo kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính:  Ngày 16/12 tại Tuyên Quang, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam”. Đây là hội thảo mở đầu cho chuỗi các hội thảo ở ba miền: Bắc, Trung, Nam để thu thập tư liệu lịch sử cho ngành Tài chính Việt Nam. Chặng đường 70 năm của ngành Tài chính ghi nhận không ít những khó khăn và những thành công. Cán bộ nhân dân tỉnh Tuyên Quang vinh dự cùng với Bộ Tài chính tổ chức hội thảo để thu thập tư liệu, hoàn thiện kho tư liệu lịch sử nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam. Ông Vũ Nhữ Thăng - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, kho tư liệu lịch sử của ngành vẫn đang nằm rải rác ở nhiều nơi, việc sưu tầm, cập nhật, bổ sung, tổng hợp, hiệu đính và công bố một cách có hệ thống là hết sức cần thiết và có ý nghĩa.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-16/khai-mac-hoi-thao-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-nganh-tai-chinh-16130.aspx

Nâng cao ý thức chống tiêu cực, tham nhũng trong toàn ngành Hải quan: Đây là tinh thần của Quyết định 3749/QĐ-TCHQ (ngày 15/12/2014), vừa được Tổng cục Hải quan ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa. Tại Quyết định 3749/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đã đưa ra nhưng giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới. Một là quan tâm đến phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trang thiết bị giám sát, kiểm soát chống buôn lậu, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm, đo sự hài lòng của khách hàng, giải quyết đơn thư khiếu nại… Trong đó, Tổng cục trưởng yêu cầu sửa đổi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, theo đó quy định rõ thời gian làm thủ tục hải quan của công chức hải quan, cụ thể: đăng ký tờ khai không quá 5 phút, kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ, kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 8 giờ, giám sát cổng cảng không quá 3 phút.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-15/nang-cao-y-thuc-chong-tieu-cuc-tham-nhung-trong-toan-nganh-hai-quan-16124.aspx

Miễn thuế linh kiện nhập khẩu sản xuất trang thiết bị y tế: Quy định được nêu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc miễn thuế thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Dự thảo thông tư này nhằm hướng dẫn Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 (Quyết định 54) của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Theo đó, đối tượng được miễn thuế (theo quy định tại Điều 1 Quyết định 54) là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Linh kiện là các chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, chi tiết cơ khí nhập khẩu để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm. Thời hạn được miễn thuế nhập khẩu là 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất lắp ráp thiết bị y tế (thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 15 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-12-16/mien-thue-linh-kien-nhap-khau-san-xuat-trang-thiet-bi-y-te-16138.aspx

Những dịch vụ 'tiêu dùng ngoài Việt Nam' hưởng thuế suất thuế GTGT 0%: Định nghĩa thế nào là tiêu dùng ngoài Việt Nam đối với dịch vụ xuất khẩu là rất khó, không thể áp dụng chung cho các trường hợp. Do đó, tại văn bản pháp quy hiện hành đã liệt kê các hợp đồng dịch vụ được áp dụng hoặc không được áp dụng thuế suất 0%. Trong cuộc đối thoại với Bộ Tài chính, đề cập về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ xuất khẩu, đại diện doanh nghiệp châu Âu cho biết, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định một trong những điều kiện để hưởng thuế GTGT 0%, khi cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tại các khu vực phi thuế quan đó là, các dịch vụ đó phải được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam hoặc tại các khu vực phi thuế quan. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, thông tư không có thêm quy định chi tiết về khái niệm "tiêu dùng ở ngoài Việt Nam", người nộp thuế và cơ quan thuế có thể có những cách hiểu khác nhau.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-12-16/nhung-dich-vu-tieu-dung-ngoai-viet-nam-huong-thue-suat-thue-gtgt-0-16134.aspx

Nhà đầu tư nên tránh việc bắt đáy cổ phiếu dầu khí: Thị trường chứng khoán ngày 16/12 có phiên giảm điểm mạnh trở lại và thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh Fibonacci Retracement 50% - tương ứng vùng 550 điểm do các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí tiếp tục bị bán tháo. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, VN-INDEX giảm 12,79 điểm (-2,33%) và đứng tại mức 535,14 điểm. HNX-Index giảm -1,6 điểm (-1,9%) và đạt mức 82,64 điểm. Việc giá dầu phiên gần đây tiếp tục giảm thêm -3,3% xuống 55,91 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 5/2009 cùng với áp lực giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục gây áp lực bán lớn lên nhóm cổ phiếu dầu khiến thị trường giảm điểm mạnh. Trong đó, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí như GAS, PVD, PVS… tiếp tục bị khối ngoại bán ròng khá mạnh trở lại.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-12-16/nha-dau-tu-nen-tranh-viec-bat-day-co-phieu-dau-khi-16191.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Khen thưởng 15 cá nhân có thành tích triển khai Cơ chế một cửa: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa kí Quyết định 3766/QĐ-TCHQ tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng cho 15 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan có thành tích trong triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và cải cách thủ tục hành chính. 15 cá nhân được khen thưởng gồm: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh; 9 cá nhân thuộc Cục CNTT & Thống kê hải quan (ông Nguyễn Mạnh Tùng, ông Nguyễn Trần Hiệu, ông Lê Đức Thành, ông Phan Tuấn Ninh, ông Hoàng Huy Hoàng, ông Phạm Thành Trung, ông Nguyễn Ngọc Hải, bà Nguyễn Thị Hảo, bà Nguyễn Thị Thảo). 4 cá nhân thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (ông Trần Quốc Định, ông Phạm Duyên Phương, ông Vũ Văn Thành, ông Vũ Việt Dũng); 1 cá nhân thuộc Cục Giám sát quản lí về hải quan là ông Âu Anh Tuấn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khen-thuong-15-ca-nhan-co-thanh-tich-trien-khai-co-che-mot-cua.aspx

Hải quan Hà Tĩnh: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước: Tính đến đầu tháng 12/2014, số thu của Cục Hải quan Hà Tĩnh đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 572% so với chỉ tiêu được giao ban đầu (1.050 tỷ đồng), đạt 187,7% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (3.200 tỷ đồng)... Số thu chủ yếu của đơn vị là từ Dự án Formosa đang trong giai đoạn NK các loại máy móc thiết bị với khối lượng lớn. Và kết quả này cũng đã phản ánh sự tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Hải quan Hà Tĩnh. Đã nhiều năm liền Cục Hải quan Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu thu NSNN, nhưng năm 2014 là một năm đột phá trong công tác của đơn vị, bởi từ ngày 12-8 Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu, và đến đều tháng 12 đã đạt 572% so với chỉ tiêu được giao ban đầu. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2014, cục Hải quan Hà Tĩnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, trong đó đặc biệt đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nha-nuoc.aspx

Không miễn thuế nếu không đăng ký định mức nguyên liệu: Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Hà Nội liên quan đến vướng mắc về việc tính thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất từ nguyên liệu NK. Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC): Trường hợp hàng hóa NK để sản xuất hàng XK nếu đã nộp thuế NK thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK. Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC) thì DN phải thông báo định mức trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai XK lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-duoc-mien-thue-neu-khong-dang-ky-dinh-muc-nguyen-lieu-truoc-khi-xk.aspx

Hoạt động xuất nhập cảnh ở Móng Cái trở lại bình thường: Ngày 16/12, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, trong 1 tuần trở lại đây, hoạt động xuất nhập cảnh qua địa bàn không còn gia tăng đột biến như trước, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Nếu như mức tăng cao nhất trong ngày 29-11 với lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh là 20.238 lượt thì đến ngày 15-/2 giảm xuống còn 13.000 lượt. Trước đó, lực lượng chức năng đã huy động quân số làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cổng nhập cảnh và bố trí công chức thường trực giải quyết thủ tục tính và thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định. Đồng thời bố trí cán bộ, chiến sỹ giải thích về chế độ, chính sách đối với cư dân biên giới như thực hiện in Bảng thông báo hướng dẫn khổ chữ lớn để phía trước khu vực xuất nhập cảnh để người dân biết thực hiện; Ghi âm và phát băng liên tục tuyên truyền cho cư dân về chính sách, thủ tục nhất là chủng loại, định lượng hàng hóa được mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; Phát bảng kê hàng miễn thuế cho cư dân biên giới chủ động tự kê khai.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hoat-dong-xuat-nhap-canh-o-mong-cai-dien-ra-binh-thuong.aspx

Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm: Trả lời truyền hình Việt Nam hôm qua (15/12), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Quan điểm của Bộ Tài chính là không vì giá dầu  thô giảm mà kiến nghị các bộ, ngành tăng sản lượng để bù đắp, vì khi tăng sản lượng trong giai đoạn giá thấp thì sẽ thiệt hại cho nền kinh tế. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, số liệu 10 tháng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu đạt 7,2 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu là 6,3 tỷ USD nên về mặt kinh tế vĩ mô, khi giá dầu xuống thì kim ngạch bị ảnh hưởng nhưng nền kinh tế có lợi. Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ, đối với những mỏ dầu chi phí cao thì không nên khai thác mạnh mà tạm thời giữ tài nguyên khi được giá mới bán. Bộ Tài chính khẳng định không điều chỉnh thu chi ngân sách năm 2015 và không tăng vay vì sẽ tác động tới nợ công. Dự kiến tổng thu cân đối NSNN năm 2015 là 911.100 tỷ đồng; chi NSNN là 1.147.100 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-dieu-chinh-thu-ngan-sach-khi-gia-dau-giam.aspx

Hộ kinh doanh vẫn sử dụng hóa đơn bình thường: Hôm nay 16/12/2014, Tổng cục Thuế chính thức có công văn số 5603/TCT-CS gửi các cục thuế địa phương về việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh vẫn tiếp tục được thực hiện theo các quy định cũ, chưa có sự thay đổi. Trước đó, theo phản ánh của một số địa phương và trên các phương tiện truyền thông về việc hộ kinh doanh lo ngại khi thực hiện Công văn số 17526 ngày 1-12 của Bộ Tài chính gửi cơ quan Thuế về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế sẽ gây khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể. Theo quy định mới, hộ kinh doanh cá thể không được mua hóa đơn của cơ quan Thuế từ thời điểm 1/1/2015 bởi đã được tính thuế khoán. Nếu muốn mua hóa đơn để xuất bán cho khách hàng thì hộ kinh doanh phải làm thủ tục chuyển sang loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ho-kinh-doanh-van-su-dung-hoa-don-binh-thuong.aspx

Bất cập trong quản lí thiết bị vô tuyến điện ngoài luồng: Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện ngoài luồng gây can nhiễu và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cho các hệ thống thông tin liên lạc trong nước như hệ thống dẫn đường hàng không, hàng hải, GPS… Tuy nhiên, công tác quản lí việc nhập khẩu mặt hàng này vẫn còn bất cập. Ông Nguyễn Liêm Châu- Trưởng phòng Thanh tra, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, thời gian qua, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép thiết bị vô tuyến điện (trong đó có điện thoại không dây DECT 6.0) có xuất xứ từ Mỹ và Canada... Đây là những sản phẩm không được sử dụng tại Việt Nam vì không phù hợp với các quy định hiện hành liên quan (như Quyết định 71/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông). Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện ngoài luồng sẽ gây nên nhiều hậu quả khó lường khi nó có khả năng gây can nhiễu và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn các hệ thống thông tin liên lạc trong nước như hệ thống dẫn đường hàng không, hàng hải, GPS… Đây là chưa kể việc không loại trừ khả năng các phần tử xấu sử dụng vào các mục đích chống phá Nhà nước.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-cap-trong-quan-li-thiet-bi-vo-tuyen-dien-ngoai-luong.aspx

Có nên tái xuất thuốc lá lậu: Sau một thời gian thí điểm, việc tái xuất thuốc lá nhập lậu còn chất lượng đang đứng trước những quan điểm trái chiều. Ngày 21/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1112/QĐ-TTg cho phép thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu đến hết năm 2013, đồng thời giao Bộ Công Thương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở cho việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đối với việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.Sau gần 1 năm rưỡi thực hiện, mới đây Bộ Công Thương đã có báo cáo về kết quả thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Trong tổng số 28 tỉnh, thành phố thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, chỉ có 10/28 tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho rằng: Việc tái xuất thuốc lá lậu ở nhiều tỉnh chưa cho thấy hiệu quả rõ ràng, trong khi các bộ, ngành, UBND các tỉnh phải tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện tốn kém về thời gian và chi phí.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/co-nen-tai-xuat-thuoc-la-lau.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)