Các báo ngành Tài chính ngày 17/6/2014

** Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015; ** Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; ** Chứng khoán 16/6: Hưởng lợi từ ETF, STB tăng cao nhất 3 tháng; ** Hải Phòng: Gần 9.500 tờ khai do đại lí thực hiện; ** Hải quan TP.HCM: Thêm 3 chi cục triển khai chính thức VNACCS/VCIS; ** Không thể đổ dồn áp lực lên cơ quan Thuế...

Các báo ngành Tài chính ngày 17/6/2014

Theo portal Bộ Tài chính:

"Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015": Ngày 14/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=131140472&p_details=1 

"Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014": Ngày 10/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 890/QĐ/TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo ngành, lĩnh vực. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao bổ sung cho các Bộ và địa phương là 9.000 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung gần 1.490 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế và bổ sung hơn 7.510 tỷ đồng cho 49 tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=131133756&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online có tin:

"Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá": Bộ Tài chính vừa đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện đăng ký, kê khai giá, đi đôi với tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công văn số 7747/BTC-QLG do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký hôm cuối tuần  nhằm đốc thúc các địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-15/doc-thuc-dia-phuong-thuc-hien-dang-ky-ke-khai-gia-10558.aspx

"Thủ tướng: Ưu tiên dành nguồn lực triển khai Chiến lược Biển": Trong xây dựng dự toán cân đối chi ngân sách Nhà nước năm 2015, cần ưu tiên dành nguồn lực cho các hoạt động quan trọng triển khai Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-06-15/thu-tuong-uu-tien-danh-nguon-luc-trien-khai-chien-luoc-bien-10556.aspx

"Tiến hành xây dựng định mức chi thường xuyên của NSNN năm 2016": Bộ Tài chính vừa gửi văn bản tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương đề nghị đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN làm cơ sở xây dựng hệ thống định mức chi năm 2016. Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết,  2016 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, vì vậy dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 phân bổ cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương sẽ được xây dựng trên cơ sở hệ thống định mức phân bổ ngân sách mới thay cho hệ thống định mức phân bổ chi NSNN năm 2011.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-14/danh-gia-ket-qua-lam-co-so-xay-dung-dinh-muc-chi-nsnn-nam-2016-10543.aspx

"Hướng dẫn xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng": Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về xử lý thuế hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản này, để xử lý tiền thuế tại tờ khai nhập khẩu cũ và tờ khai mới đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, sau khi tờ khai mới được đăng ký và cập nhật vào hệ thống, cơ quan Hải quan thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đã được đặt trên tờ khai mới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-14/huong-dan-xu-ly-thue-hang-nhap-khau-thay-doi-muc-dich-su-dung-10544.aspx

"Siết chặt nhập, xuất kho ngoại quan với rượu, bia, thuốc lá điếu": Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nhập, xuất kho ngoại quan đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-14/siet-chat-nhap-xuat-kho-ngoai-quan-voi-ruou-bia-thuoc-la-dieu-10540.aspx

"Chứng khoán 16/6: Hưởng lợi từ ETF, STB tăng cao nhất 3 tháng": Việc quỹ VNM ETF công bố kế hoạch cân bằng danh mục cuối tuần trước bắt đầu phản ánh tác động lên phiên giao dịch hôm nay. Hầu hết các cổ phiếu cần phải tăng tỷ trọng hôm nay xuất hiện giao dịch lớn của cả khối ngoại lẫn nhà đầu tư trong nước. STB vọt lên vị trí dẫn đầu thị trường về thanh khoản. Việc quỹ VNM công bố cơ cấu danh mục thường ảnh hưởng đến thị trường trước đây. Nguyên nhân là do quỹ này đổ phần lớn tiền vào thị trường Việt Nam (17/26 mã thuộc thị trường Việt Nam) và quy mô quỹ khá lớn. Hoạt động giao dịch ăn theo quỹ này đã xuất hiện trong các đợt cơ cấu trước. Thông thường nhà đầu tư trong nước sẽ mua trước các mã dự kiến được vào rổ hoặc được tăng tỷ trọng để chờ bán ra cho quỹ này sau đó.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-16/huong-loi-tu-etf-stb-tang-cao-nhat-3-thang-10577.aspx

"Công bố thông tin không đúng hạn, S74 bị phạt 80 triệu đồng": Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CtyCP Sông Đà 7.04 (Mã Ck: S74) do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định. Cụ thể, công ty bị phạt 60 triệu đồng do đã công bố thông tin không kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quyết định số 01/CT-QĐ-HĐQT ngày 11/7/2012 giải thể chi nhánh S74 tại Lai Châu; Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Báo cáo thường niên năm 2012; Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 2, 3 và 4 năm 2012 của công ty mẹ và hợp nhất…

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-16/cong-bo-thong-tin-khong-dung-thoi-han-cong-ty-song-da-704-bi-phat-70-trieu-dong-10576.aspx

"Trái phiếu tuần 16-20/6: Lãi suất sẽ duy trì xu hướng đi ngang": Thị trường TPCP thứ cấp giao dịch có phần trầm lắng hơn, thanh khoản ổn định trong tuần qua. Nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng lên, nguồn cung giảm nhẹ. Dự báo tuần tới, các yếu tố hỗ trợ không nhiều thay đổi, lãi suất sẽ vẫn duy trì xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ. Tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp chỉ tổ chức 1 phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-15/trai-phieu-tuan-16-20-6-lai-suat-duy-tri-xu-huong-di-ngang-va-giam-nhe-10553.aspx

Trên tạp chí Tài chính online có tin:

"Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng": Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng. Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Bộ Tài chính tại khoản 1, Điều 1, Chương I, Thông tư số 60/2012/TT-BTC, tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Hoi-dap-chinh-sach/Chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-hoat-dong-bao-lanh-tin-dung/50348.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin:

"Hải Phòng: Gần 9.500 tờ khai do đại lí thực hiện": Theo Cục Hải quan Hải Phòng, số đại lí hải quan có hoạt động trên địa bàn vẫn còn khá khiêm tốn so với tổng số doanh nghiệp đã được Cục xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lí hải quan. Hiện nay, Hải quan Hải Phòng đã xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lí hải quan cho 55 công ty và chi nhánh công ty. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Hải Phòng chỉ có khoảng 30 đại lí hải quan có hoạt động.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-phong-gan-9-500-to-khai-hai-quan-do-dai-li-thuc-hien.aspx

"Bài học về sự cảnh giác": Sự cảnh giác luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ quan Hải quan lật tẩy nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Bài học này vẫn luôn có tính thời sự nóng hổi. Như Báo Hải quan đưa tin, cuối tháng 5 vừa qua, Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu gần 1,5 tấn ngà voi được ngụy trang trong 1 container than củi. Bên cạnh công tác phân tích về quản lí rủi ro, kinh nghiệm trong quản lí, sự trợ giúp của máy soi container… chúng tôi muốn đề cập thêm bài học về sự cảnh giác của cơ quan Hải quan trong vụ việc vừa qua.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bai-hoc-ve-su-canh-giac.aspx

"Hải quan TP.HCM: Thêm 3 chi cục triển khai chính thức VNACCS/VCIS":  Ngày 16-6, Cục Hải quan TP.HCM đã mở rộng triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại 3 chi cục hải quan, gồm: Hải quan quản lí hàng đầu tư, Hải quan cảng Hiệp Phước và Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2. Mặc dù khu vực làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư khá chật hẹp, nhưng lãnh đạo chi cục đã bố trí 3 bàn hỗ trợ doanh nghiệp với các nhân viên công nghệ thông tin của công ty cung cấp phần mềm và Tổ hỗ trợ của cơ quan Hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tp-hcm-them-3-chi-cuc-trien-khai-chinh-thuc-vnaccs-vcis.aspx

"Giải đáp về hóa đơn chứng từ và hình thức thanh toán": Để giải quyết vướng mắc của nhiều DN cũng như các đơn vị Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan giải đáp một số vướng mắc về hóa đơn chứng từ và hình thức thanh toán. Công ty TNHH Daiwa Plastios Thăng Long phản ánh, theo Khoản 5, Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 128) quy định: Hàng hóa NK thuộc nhiều loại hình, có chung vận đơn, hóa đơn thương mại, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa NK thì các chứng từ bản chính được lưu kèm một số tờ khai hải quan, các chứng từ kèm tờ khai hải quan khác sử dụng bản chụp và ghi rõ trên chứng từ “bản chính được lưu kèm tờ khai hải quan số….., ngày….”. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/giai-dap-ve-hoa-don-chung-tu-va-hinh-thuc-thanh-toan.aspx

"Hải quan Tây Ninh: Thu nộp ngân sách trên 234 tỉ đồng": Theo báo cáo của Cục Hải quan Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2014, số thu nộp ngân sách của đơn vị đạt trên 234 tỉ đồng, tăng 142,45% so với cùng kì năm 2013 và đạt hơn 47% so với chỉ tiêu được giao. Đánh giá về nguyên nhân số thu tăng so với cùng kì năm trước, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh Huỳnh Văn Đức cho biết, do thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT của máy móc thiết bị nhập khẩu thuộc các dự án đầu tư đã được cấp danh mục đầu tư tạo tài sản cố định và máy móc nhập khẩu thông thường không theo danh mục đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tay-ninh-thu-nop-ngan-sach-tren-234-ti-dong.aspx

"Phát hiện xe tải gom hàng lậu": Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị vừa phát hiện, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa gồm giầy dép, đường kính trắng, sữa nhập lậu... Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 12-6-2014, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực hai bên cánh gà cổng B, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (Tân Hợp, Hướng Hoá, Quảng Trị), lực lượng Hải quan phát hiện một số đối tượng đang bốc hàng lên xe tải mang biển kiểm soát 75C-005.52 có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phat-hien-xe-tai-gom-hang-lau.aspx

"Tạm giữ trên 12 tấn thực phẩm NK không đạt chất lượng": Trên 12 tấn thực phẩm bổ sung vitamin nhập khẩu qua cảng Cát Lái TP.HCM đang bị cơ quan Hải quan tạm giữ, chờ xử lý  vì không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ nhập khẩu hơn 12,3 tấn thực phẩm bổ sung vitamin không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định cho Cục Hải quan TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tam-giu-tren-12-tan-thuc-pham-nk-khong-dat-chat-luong.aspx

"Thị trường trái phiếu DN sẽ sôi động": Theo Báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thị trường trái phiếu DN (TPDN) sẽ có diễn biến sôi động nhằm tạo nguồn vốn cho các DN đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nguyên nhân được BIDV chỉ ra, về phía nguồn cung, mặt bằng lãi suất giảm sâu cộng với những chuyển biến có phần chậm nhưng khá tích cực của kinh tế vĩ mô sẽ khuyến khích các DN đẩy mạnh phát hành nhằm tận dụng nguồn vốn giá rẻ dài hạn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thi-truong-trai-phieu-dn-se-soi-dong.aspx

"Hoàn thiện cơ chế để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp": Con số cổ phần hóa 17 DN trong 5 tháng đầu năm nếu so sánh với tốc độ cổ phần hóa một vài năm trước đây đã là những kết quả khả quan. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính nếu theo tiến độ cho cả giai đoạn 2011-2015 thì còn chậm, do đó cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách để đạt mục tiêu đề ra.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hoan-thien-co-che-de-day-nhanh-co-phan-hoa.aspx

"Không thể đổ dồn áp lực lên cơ quan Thuế": Báo cáo môi trường kinh doanh 2014 (Doing Business 2014) do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Tập đoàn Tài chính quốc tế thực hiện vừa công bố, mức độ thuận lợi về thuế của Việt Nam đứng mức 149/189 nền kinh tế trên thế giới, tụt 4 bậc so với năm 2013 và đứng cuối bảng xếp hạng so với các nước trong khu vực. Trong đó, số lần phải nộp thuế hàng năm là 32 lần, tổng thời gian là 872 giờ (khoảng 100 ngày làm việc).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-the-do-don-ap-luc-len-co-quan-thue.aspx

"KBNN chủ động ứng phó với tác động gây mất an toàn thông tin": Là cơ quan trực tiếp nắm giữ ngân khố Quốc gia nên vấn đề xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý ngân quỹ, hiện đại hóa công tác thanh toán, kiểm soát rủi ro, bảo mật an toàn thông tin… được Kho bạc Nhà nước (KBNN) ưu tiên hàng đầu. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Đại Trí.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kbnn-chu-dong-ung-pho-voi-tac-dong-gay-mat-an-toan-thong-tin.aspx

Theo tạp chí Thuế online:

"Cục Thuế TP Hà Nội tuyên dương DN, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế": Là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự hàng năm, hoạt động biểu dương các DN SXKD giỏi và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế luôn được Cục Thuế TP. Hà Nội quan tâm thực hiện chu đáo, trang trọng, như để thay lời tri ân gửi tới cộng đồng DN, doanh nhân vì những đóng góp to lớn cho NSNN. Năm 2013 đã đi qua trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. Hệ quả là ở trong nước, chu kỳ suy giảm trên diện rộng của cả nền kinh tế cùng với những thiệt hại do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... đã tác động không nhỏ đến hoạt động của từng DN, mỗi tổ chức, cá nhân, khiến SXKD liên tục gặp khó khăn, số DN buộc phải ngừng hoạt động, phá sản, giải thể trong năm tăng cao nhất từ trước đến nay. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/5075.html

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin:

"Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04": Ngày 12/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162090014&_afrLoop=249280429893000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ooaarae3z_1#%40%3F_afrWindowId%3Dooaarae3z_1%26_afrLoop%3D249280429893000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090014%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dooaarae3z_74

Ngày 12/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo Báo cáo kết quả phát hành số 541/TNG-BC ngày 11/6/2014 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG. Theo đó, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đã thực hiện phát hành thành công 1.346.090 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số cổ phần được phép phát hành.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162090017&_afrLoop=249342404215000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ooaarae3z_1#%40%3F_afrWindowId%3Dooaarae3z_1%26_afrLoop%3D249342404215000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090017%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dooaarae3z_91

Portal Ngân hàng Nhà nước đưa tin:

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của NHNN, Website NHNN trân trọng giới thiệu Thông tư số 18/2014/TT-BCA ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760903&_afrLoop=4454315902417800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D4454315902417800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760903%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dugbmio24w_129

Ngày 14/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Theo đó, một trong những mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững. Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760880&_afrLoop=4454363331778100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ugbmio24w_126#%40%3F_afrWindowId%3Dugbmio24w_126%26_afrLoop%3D4454363331778100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760880%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dugbmio24w_379

Ngày 16/6/2014 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Phòng Thương mại Mỹ và Công ty Open Computing Alliance (Anh Quốc) tổ chức hội thảo với chủ đề “Công nghệ điện toán đám mây - Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng trong quá trình phát triển, đặc biệt là việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới của ngành Ngân hàng luôn gắn liền với việc ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến, hiện đại. Trong đó, công nghệ điện toán đám mây hiện đã được nhiều ngân hàng trên thế giới ứng dụng trong hoạt động và đạt hiệu quả cao. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội thảo này để các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nắm bắt được các thông tin về công nghệ điện toán đám mây và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam. Đồng thời, thảo luận các vấn đề liên quan như xây dựng khuôn khổ pháp lý, các quy định liên quan tới việc sử dụng công nghệ mới để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả đối với ngành Ngân hàng trong tình hình hiện nay.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760907&_afrLoop=4454416566588600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ugbmio24w_251#%40%3F_afrWindowId%3Dugbmio24w_251%26_afrLoop%3D4454416566588600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760907%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dugbmio24w_504

Ngày 10/6/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hòa Bình và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự Lễ ký có ông Hoàng Thanh Mịch - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình; bà Hoàng Thị Chiển - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Đức Tín - Giám đốc NHNN chi nhánh; các cán bộ chủ chốt của ba cơ quan và đại diện các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760893&_afrLoop=4454460804356900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ugbmio24w_251#%40%3F_afrWindowId%3Dugbmio24w_251%26_afrLoop%3D4454460804356900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760893%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dugbmio24w_629

(Kim Liên - tổng hợp)