Các báo ngành Tài chính ngày 19/6/2014

** Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khoá XI; ** Quy định sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế; ** Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC; ** Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của Tp. Hồ Chí Minh; ** Hải quan Cao Bằng: Nguồn thu từ hàng XK chỉ chiếm gần 2%...

 

Đồng chí Bùi Minh Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản tại hội nghị.Đồng chí Bùi Minh Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản tại hội nghị.

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

"Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khoá XI": Ngày 18/6/2014, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khóa XI. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ và gần 800 đại biểu là đảng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=131377688&p_details=1

"Quy định sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế": Ngày 16/6/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 7924/BTC-TCHQ hướng dẫn Cục Hải quan và Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế. Theo đó, Công văn quy định rõ việc sử dụng hoá đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế được thực hiện như sau: Hoá đơn nộp, xuất trình khi làm thủ tục hải quan, đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công) doanh nghiệp nộp các loại hoá đơn sau (xuất trình bản chính để đối chiếu): Nộp 01 bản chụp hoá đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hoá đơn xuất khẩu, nộp 01 bản chụp hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=131380471&p_details=1

"Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng": Tổng cục Thuế vừa có công văn số 2089/TCT-TNCN hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng. Theo đó, theo quy định của Bộ Tài chính tại khoản 1, Điều 1, Chương I, Thông tư số 60/2012/TT-BTC, tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=131307721&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online có tin:

"Hướng dẫn tính thuế nhập khẩu xăng dầu trong phương tiện tự hành": Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 7879/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc về việc nộp thuế đối với xăng dầu nằm trong phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh tạm nhập- tái xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này, khi nhập khẩu xăng dầu chứa trong phương tiện vận tải tự hành thuê của nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, DN thực hiện kê khai lượng xăng dầu chứa trong tàu, trong đó xác định rõ số lượng xăng dầu dự kiến tiêu thụ tại Việt Nam và lượng tái xuất theo tàu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-18/huong-dan-thue-nhap-khau-xang-dau-trong-phuong-tien-tu-hanh-10630.aspx

"Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC": Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. SCIC hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với DN. Vốn điều lệ của SCIC là 50.000 tỷ đồng (năm mươi ngàn tỷ đồng).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-17/nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-cua-scic-10611.aspx

"Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của Tp. Hồ Chí Minh": Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh xung quanh những vướng mắc trong quá trình thực hiện bình ổn giá sữa trên địa bàn thành phố. Trong quá trình triển khai việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết đã gặp một số vướng mắc. Đối với DN sản xuất, nhập khẩu sữa, theo ghi nhận của Sở Tài chính, những khó khăn vướng mắc xoay quanh hai trường hợp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-17/xu-ly-vuong-mac-ve-binh-on-gia-sua-cua-tp-ho-chi-minh-10586.aspx

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

"Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khoá XI": Ngày 18/6/2014, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương chín, khóa XI. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ và gần 800 đại biểu là đảng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=131377688&p_details=1

"Quy định sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế": Ngày 16/6/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 7924/BTC-TCHQ hướng dẫn Cục Hải quan và Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế. Theo đó, Công văn quy định rõ việc sử dụng hoá đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế được thực hiện như sau: Hoá đơn nộp, xuất trình khi làm thủ tục hải quan, đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công) doanh nghiệp nộp các loại hoá đơn sau (xuất trình bản chính để đối chiếu): Nộp 01 bản chụp hoá đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hoá đơn xuất khẩu, nộp 01 bản chụp hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=131380471&p_details=1

"Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng": Tổng cục Thuế vừa có công văn số 2089/TCT-TNCN hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng. Theo đó, theo quy định của Bộ Tài chính tại khoản 1, Điều 1, Chương I, Thông tư số 60/2012/TT-BTC, tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=131307721&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online có tin:

"Hướng dẫn tính thuế nhập khẩu xăng dầu trong phương tiện tự hành": Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 7879/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc về việc nộp thuế đối với xăng dầu nằm trong phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh tạm nhập- tái xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này, khi nhập khẩu xăng dầu chứa trong phương tiện vận tải tự hành thuê của nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, DN thực hiện kê khai lượng xăng dầu chứa trong tàu, trong đó xác định rõ số lượng xăng dầu dự kiến tiêu thụ tại Việt Nam và lượng tái xuất theo tàu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-18/huong-dan-thue-nhap-khau-xang-dau-trong-phuong-tien-tu-hanh-10630.aspx

"Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC": Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. SCIC hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với DN. Vốn điều lệ của SCIC là 50.000 tỷ đồng (năm mươi ngàn tỷ đồng).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-17/nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-cua-scic-10611.aspx

"Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của Tp. Hồ Chí Minh": Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh xung quanh những vướng mắc trong quá trình thực hiện bình ổn giá sữa trên địa bàn thành phố. Trong quá trình triển khai việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết đã gặp một số vướng mắc. Đối với DN sản xuất, nhập khẩu sữa, theo ghi nhận của Sở Tài chính, những khó khăn vướng mắc xoay quanh hai trường hợp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-17/xu-ly-vuong-mac-ve-binh-on-gia-sua-cua-tp-ho-chi-minh-10586.aspx

"Hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế": Hôm qua 16/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành văn bản số 7924/BTC-TCHQ hướng dẫn Cục Hải quan và Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế. Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của một số Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu khi áp dụng Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn Nghị định số 4/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-17/huong-dan-su-dung-hoa-don-khi-lam-thu-tuc-xuat-khau-quyet-toan-thue-10619.aspx

'Hải quan Hà Nội: Thu ngân sách đạt 6.674 tỷ đồng": Đây là số ước thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Nội đến 30/6/2014, đạt 46% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy, đơn vị cần nỗ lực nhiều hơn trong nửa cuối của năm 2014. Theo Hải quan Hà Nội, số thu nêu trên còn thấp so với chỉ tiêu đặt ra do nhiều nguyên nhân khách quan. Cụ thể, tình hình kinh tế còn khó khăn, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn đạt thấp. Số thu ngân sách và kim ngạch nhập khẩu (NK) của nhiều DN lớn giảm so với cùng kỳ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-17/hai-quan-ha-noi-thu-ngan-sach-dat-6674-ty-dong-10604.aspx

6 chủ xe 'khủng' đeo biển ngoại giao, nước ngoài đang 'né' nghĩa vụ thuế: Sáng nay (17/6/2014), Cục Hải quan Hà Nội đã cung cấp đến TBTCVN danh sách 28 trường hợp xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài sử dụng không đúng quy định chưa hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế… Trong đó có 6 trường hợp chưa kê khai tờ khai hải quan. Theo Hải quan Hà Nội, tính đến ngày 31/12/2013, đơn vị đã làm thủ tục và thu thuế đối với 127 trường hợp xe ngoại giao sử dụng không đúng quy định, số thuế thu được là 95,4 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay còn tồn đọng 28 trường hợp chây ỳ (tính đến 12/6/2014) chưa đến hoàn tất thủ tục nộp thuế chuyển nhượng, mặc dù cơ quan hải quan đã có văn bản đôn đốc người quản lý, sử dụng xe hoàn tất các thủ tục nộp thuế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-17/cong-bo-danh-sach-6-chu-xe-khung-bo-cua-chay-lay-nguoi-10596.aspx

"Cty CP Chứng khoán Toàn Cầu lại tiếp tục bị phạt 50 triệu đồng": Hôm nay (17/6), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 446/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Chứng khoán Toàn Cầu. Theo đó, Công ty này bị phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi thực hiện lệnh của khách hàng khi khách hàng không có đủ tiền theo quy định pháp luật. Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-17/chung-khoan-toan-cau-bi-phat-sai-pham-trong-thuc-hien-lenh-cua-khach-hang-10622.aspx

"Chứng khoán 17/6: Trụ đè điểm số, thanh khoản tăng vọt": Bất chấp VN-Index hôm nay điều chỉnh nhưng thị trường lại giao dịch rất tích cực với đa số cổ phiếu tăng giá và thanh khoản mạnh mẽ. Các cổ phiếu chứng khoán nổi bật dẫn dắt giao dịch. VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,02% so với tham chiếu có thể coi là một thất bại với chỉ số này. Sụt giảm dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian của phiên sáng nay, VN-Index tỏ ra là một chỉ báo không hiệu quả đối với thị trường hôm nay. Trong khi số cổ phiếu tăng giá ở sàn này nhiều gần gấp 3 số giảm, VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-17/tru-de-diem-so-thanh-khoan-tang-vot-10610.aspx

"Quy mô thị trường trái phiếu chính phủ tăng trưởng mạnh": Thông qua hệ thống đấu thầu tại HNX, đã huy động được khoảng 570 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Quy mô thị trường TPCP cũng tăng trưởng mạnh, tính đến tháng 5/2014, giá trị niêm yết trên thị trường TPCP đạt trên 620 nghìn tỷ đồng, tương đương 17,4% GDP, tăng gần 4 lần so với 2009. Đây là thông tin vừa được Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết Nhân dịp chào đón sinh nhật 5  năm chuyển đổi mô hình hoạt động từ Trung tâm giao dịch chứng khoán thành Sở GDCK.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-17/thi-truong-tpcp-gia-tri-niem-yet-chiem-toi-174-gdp-10608.aspx

"Dự kiến cuối quý 3, sẽ có chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên niêm yết trên HNX":

Báo Hải quan điện tử đưa tin:

"Hải quan Cao Bằng: Nguồn thu từ hàng XK chỉ chiếm gần 2%": Cập nhật đến ngày 10-6, tổng thu ngân sách tại Cục Hải quan Cao Bằng đạt 102 tỉ đồng, đạt khoảng 66% chỉ tiêu thu cả năm (chỉ tiêu 155 tỉ đồng). Nguồn thu ở Hải quan Cao Bằng vẫn dựa chủ yếu vào hàng hóa NK. Theo Cục Hải quan Cao Bằng, hoạt động XNK nói chung qua địa bàn có mức tăng nhẹ so với cùng kì 2013. Tổng giá trị kim ngạch XNK cập nhật từ đầu năm đến hết tháng 5 đạt trên 114 triệu USD, tăng 3% so với cùng kì. Tuy nhiên, kim ngạch XK chỉ đạt gần 17 triệu USD, giảm 78%, trong khi đó kim ngạch NK đạt hơn 97 triệu USD, tăng 175%.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-cao-bang-nguon-thu-phu-thuoc-lon-vao-hang-nk.aspx

"Chính thức triển khai hệ thống quản lý dữ liệu giá tính thuế GTT02": Hệ thống quản lý dữ liệu giá tính thuế GTT02 sẽ được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai từ ngày 23-6-2014. Để đảm bảo kết nối, chuyển đổi dữ liệu với hệ thống VNACCS/VCIS và đáp ứng quy định của Thông tư 29/2014/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ phải thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ về giá đối với tờ khai VNACCS trên hệ thống GTT02, thực hiện các nghiệp vụ về giá đối với những tờ khai thông quan điện tử V4.0 trên hệ thống GTT01. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chương trình cho các đơn vị hải quan trực thuộc.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chinh-thuc-trien-khai-he-thong-quan-ly-du-lieu-gia-tinh-thue-gtt02.aspx

"Lãnh đạo Tổng cục Hải quan gặp mặt phóng viên báo, đài": Sáng 18-6, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc chủ trì buổi gặp mặt các cán bộ, phóng viên báo, đài nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014). Tới dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái; đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan cùng 30 cán bộ, phóng viên đại diện cho các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/lanh-dao-tong-cuc-hai-quan-gap-mat-phong-vien-bao-dai.aspx

"Hải quan Lạng Sơn: Thu nộp ngân sách trên 1.145 tỉ đồng": Theo báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2014, số thu nộp ngân sách của đơn vị đạt trên 1.145,3 tỉ đồng, tăng 81,2% so với cùng kì năm 2013 và đạt hơn 44% so với chỉ tiêu được giao. Đánh giá về nguyên nhân số thu tăng so với cùng kì năm trước, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Vy Công Tường cho biết, tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN có chiều hướng tích cực hơn chi phí sản xuất đầu vào được kiểm soát, DN đã tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng, hiệu quả kinh doanh đã được cải thiện.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-lang-son-thu-nop-ngan-sach-tren-1-145-ti-dong.aspx

"Tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu khi nhà ga T2 Nội Bài đi vào hoạt động": Lâu nay cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài luôn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại. Nguy cơ này càng trở nên hiện hữu hơn khi tới đây Nhà ga T2 đi vào hoạt động với lượng chuyến bay, hành khách xuất nhập cảnh (XNC), hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) sẽ tăng đột biến. Cùng với đó là những kẽ hở do đặc thù địa bàn sẽ là cơ hội để các đối tượng tìm cách buôn lậu, gian lận thương mại.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tiem-an-nguy-co-buon-lau-khi-nha-ga-t2-noi-bai-di-vao-hoat-dong.aspx

"Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi): Quy rõ trách nhiệm về kiểm tra chuyên ngành": Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội về quy định trách nhiệm kiểm tra hàng hoá, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan (Điều 35) và kiểm tra giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng (Điều 58)… dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) đã chỉnh sửa một số quy định về nội dung này. Về quy định trách nhiệm kiểm tra hàng hoá, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan (Điều 35), một số đại biểu Quốc hội đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc giám sát đối với tất cả hàng hóa trước khi làm thủ tục thông quan, kể cả hàng hóa được pháp luật chuyên ngành cho phép đưa về địa điểm khác để kiểm tra hoặc chủ hàng hóa có yêu cầu đưa hàng hóa về lưu giữ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chinh-sua-mot-so-quy-dinh-ve-kiem-tra-chuyen-nganh-va-xu-ly-hang-ton-dong.aspx

"Ngăn chặn nhiều hàng cấm qua đường hàng không": Thời gian gần đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- Cục Hải quan TP.HCM liên tục phát hiện các vụ vận chuyển hàng cấm là thiết bị phá hoại an ninh quốc gia, ma túy, ngà voi… với những thủ đoạn cất giấu tinh vi. Ngày 14-6, trong Lễ chào cờ đầu tuần, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã công bố Thư khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc động viên, khen ngợi CBCC Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Đội 3- Cục Điều tra chống buôn lậu trong vụ bắt giữ 110 kg ngà voi châu Phi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ngan-chan-nhieu-hang-cam-qua-duong-hang-khong.aspx

"Tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu khi nhà ga T2 Nội Bài đi vào hoạt động": Lâu nay cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài luôn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại. Nguy cơ này càng trở nên hiện hữu hơn khi tới đây Nhà ga T2 đi vào hoạt động với lượng chuyến bay, hành khách xuất nhập cảnh (XNC), hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) sẽ tăng đột biến. Cùng với đó là những kẽ hở do đặc thù địa bàn sẽ là cơ hội để các đối tượng tìm cách buôn lậu, gian lận thương mại.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tiem-an-nguy-co-buon-lau-khi-nha-ga-t2-noi-bai-di-vao-hoat-dong.aspx

"Quảng Bình: Bắt gần 800 quả pháo lậu": Lực lượng Hải quan và Biên phòng cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 800 quả pháo cửa khẩu. Ngày 16-6, khi kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát của Lào, Bộ đội Biên phòng và Hải quan cửa khẩu Cha Lo phát hiện trên xe do ông Trần Viết Hải, 45 tuổi (trú tại phường Hồng Sơn, TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển vận chuyển 22 hộp pháo hoa.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-gan-800-qua-phao-lau.aspx

"Thu giữ pháo nổ, thuốc lá lậu": Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến (Quảng Ninh) vừa phát hiện 2 vụ, thu giữ 9 kg pháo nổ, 400 bao thuốc lá hiệu 555 đều không xác định được chủ sở hữu. Ngày 11-6, tại khu vực bờ sông Thín Coóng thuộc địa bàn thôn 6, xã Hải Tiến, TP.Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm  phát hiện, thu giữ 400 bao thuốc lá hiệu 555 (trị giá ước 12 triệu đồng).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-phao-no-thuoc-la-lau.aspx

"Cục Quản lý giá cung cấp giá bán lẻ các sản phẩm sữa": Ngày 18-6, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã có văn bản gửi sở Tài chính các tỉnh, thành phố cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, đăng ký giá, giá bán lẻ khuyến nghị mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, để phối hợp thực hiện công tác bình ổn giá sữa đạt hiệu quả, Cục Quản lý giá cung cấp mức giá tối đa, mức giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị của các sản phẩm sữa để sở Tài chính các địa phương có thông tin khi thực hiện kiểm tra, rà soát việc xác định, đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng này.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cuc-quan-ly-gia-cung-cap-gia-ban-le-cac-san-pham-sua.aspx

"Hà Nội: Kiểm chặt đăng ký, kê khai giá của DN": Theo tin từ Sở Tài chính Hà Nội, thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn của UBND TP. Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2014, Sở sẽ tăng cường thanh, kiểm tra việc đăng ký, kê khai giá của các DN trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Theo đó, cơ quan Tài chính sẽ theo dõi diễn biến giá cả thị trường đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, đường, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi... Phối hợp với các sở, ngành tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hoá dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-kiem-chat-dang-ky-ke-khai-gia-cua-dn.aspx

"Cân đối ngân sách: Thách thức còn ở phía trước": Tổng thu cân đối NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, tổng chi NSNN bằng 41,1% dự toán là tín hiệu mừng cho cân đối ngân sách. Tuy nhiên, theo cảnh báo của nhiều chuyên gia kinh tế, những khó khăn vẫn còn ở phía trước cho nên vẫn cần phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách để phấn đấu đạt và vượt dự toán Quốc hội giao.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-doi-ngan-sach-thach-thuc-con-o-phia-truoc.aspx

"Người trồng lúa phải có lãi 30%!”: Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn của Quốc hội vừa qua. Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, mặc dù giá gạo trên thế giới liên tục giảm và đứng ở mức thấp, song chính sách thu mua tạm trữ thóc gạo đã tác động giữ ổn định mức giá trong nước và có thời điểm đẩy giá trong nước tăng cao hơn mức lợi nhuận 30%.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nguoi-trong-lua-phai-co-lai-30.aspx

Theo tạp chí Thuế online:

"Chuẩn hoá để phát huy hiệu quả quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế": Việc chuẩn hoá các quy trình này là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ quan thuế các cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và sát với thực tế công tác quản lý - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải đã nhận định như vậy khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế.

Portal Tổng cục Hải quan đưa tin:

Hải quan Bình Dương- Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc: Nhìn lại kết quả 1 năm thực hiện “Quy chế phối hợp tuyên truyền”: Với phương châm “Hải quan luôn đồng hành cùngDoanh nghiệp” tạo thuận lợi, giúp đỡ doanh nghiệp ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất và kinh doanh, đảm bảo các doanh nghiệp XNK ngày càng tuân thủ pháp luật về hải quan và thuế XNK. Ngày 17/6, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được qua 1 năm kể từ khi Hải quan Bình Dương- Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc chính thức ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền (từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014).

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21076&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

"Tổng cục Hải quan kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam": Ngày 18/6/2014, Tổng cục Hải quan đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền và phóng viên các cơ quan đài báo trong và ngoài ngành nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014). Đến tham dự buổi gặp mặt về phía Tổng cục Hải quan có đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng; đại diện Lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21075&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

Thành lập nhóm công tác đặc biệt về triển khai Mô hình Kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Dansavanh: Tại Hội nghị chuyên đề về cửa khẩu và các dịch vụ liên quan đến cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào vừa diễn ra tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao hai nước cùng đại diện các Bộ, Ngành liên quan, hai bên đã cùng nhau đánh giá việc triển khai Mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Dansavanh (Mô hình kiểm tra) và thảo luận về lộ trình thực hiện tiến tới việc triển khai đầy đủ Mô hình kiểm tra. Đánh giá về tình hình triển khai Mô hình kiểm tra trong thời gian vừa qua, hội nghị ghi nhận đã có chuyển biến tích cực. Hai nước đã tiến hành tương đối thuận lợi Bước 1 của Mô hình kiểm tra (kiểm tra thực tế hàng hóa tại điểm kiểm tra chung), bước đầu xây dựng và bố trí địa điểm kiểm tra chung, phòng làm việc cho cán bộ chức năng của nước này sang nước kia làm nhiệm vụ tại điểm kiểm tra chung.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21074&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

"Tổng cục trưởng tiếp xã giao đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á": Ngày 17/6/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã tiếp xã giao đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do bà Kanya Sasradipoera, Chuyên gia về hợp tác tiểu vùng của ADB làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã cảm ơn sự hỗ trợ của ADB trong thời gian qua dành cho Hải quan Việt Nam đặc biệt là hỗ trợ trong việc đo lường thời gian giải phóng hàng. Tổng cục trưởng cũng giới thiệu một số hoạt động chính của Hải quan Việt Nam đã và đang tiến hành trong thời gian qua như: tiến hành kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải; ngày 1/4/2014 chính thức nhận bàn giao Hệ thống VNACCS/VCIS của Chính phủ Nhật Bản và triển khai mở rộng trên toàn quốc; xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Hải quan sửa đổi chuẩn bị trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới… Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực hợp tác, tham gia các cam kết của Chính phủ và mong muốn ADB giúp đỡ Hải quan Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21072&Category=H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF

Hải quan Quảng Ninh: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, trong tháng 6/2014, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều chương trình thăm, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hoạt động. Đã thành thông lệ hàng năm, vào những dịp lễ, Tết, Đoàn thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn có các hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của đoàn viên Hải quan tới những mầm non tương lai của Đất nước, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn xoá đi những mặc cảm, hoà nhập cộng đồng.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21071&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

Sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuếThứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành văn bản số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế. Trước vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu khi áp dụng Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn Nghị định số 4/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21070&Category=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi

Theo portal Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước:

Để chuẩn bị triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty chứng khoán (Hệ thống SCMS) đi vào hoạt động chính thức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các công ty chứng khoán về Dự thảo Quy chế hướng dẫn công ty chứng khoán sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán của UBCKNN.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162090041&_afrLoop=443303117860000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D443303117860000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090041%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dwvi40jbbj_74

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) theo Công văn số 034/BC-DHG ngày 13/6/2014. Theo đó, DHG đã phát hành 21.787.901 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162090045&_afrLoop=443371752199000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=wvi40jbbj_1#%40%3F_afrWindowId%3Dwvi40jbbj_1%26_afrLoop%3D443371752199000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090045%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dwvi40jbbj_91

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (MCK: GMC) theo Công văn số 125/TGĐ-CT ngày 10/6/2014. Theo đó, GMC đã phát hành 1.057.899 cổ phiếu để trả cổ tức.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162090044&_afrLoop=443394205463000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=wvi40jbbj_1#%40%3F_afrWindowId%3Dwvi40jbbj_1%26_afrLoop%3D443394205463000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090044%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dwvi40jbbj_108

(KL - tổng hợp)