Các báo ngành Tài chính ngày 19/6/2015

**Thay đổi tư duy quản lý chi tiêu nguồn ngân sách; **Góp ý Dự án Luật Phí và lệ phí: Trả lại phí nếu thu sai quy định; **Thành lập hai Chi cục Hải quan mới tại Thanh Hóa và Khánh Hòa; **Hải quan Quảng Ninh: “Hậu kiểm” để nâng cao tính tuân thủ của DN; **Bắt giữ lô hàng điện lạnh nhập lậu...

Các báo ngành Tài chính ngày 19/6/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Thay đổi tư duy quản lý chi tiêu nguồn ngân sách: Thực hiện chủ trương tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công của Đảng và Nhà nước, cơ chế quản lý vốn đầu tư của Bộ Tài chính trong thời gian qua đã được kiện toàn từng bước theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm các cấp góp phần làm tăng hiệu quả vốn đầu tư nói chung. Cùng với cơ chế quản lý đầu tư chung tiếp tục được đổi mới qua việc ban hành các Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi) cùng các Nghị định hướng dẫn thực hiện, thì công tác điều hành, quản lý chi ngân sách càng phải chặt chẽ; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn đầu tư từ NSNN, và tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính hơn nữa. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vốn đầu tư, Bộ Tài chính đang triển khai việc sửa đổi bổ sung một loạt cơ chế trong quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu mới đặt ra.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=173025649&p_details=1

Ngành Hải quan sửa đổi một số nội dung của “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” để phù hợp với thực tế: Nhằm nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan đã quyết định sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng để phù hợp hơn với thực tế theo Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 và hiệu lực từ ngày 15/4/2015. Sau gần 4 năm thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức ngành Hải quan đã có chuyển biến tích cực, các đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức tác phong cho cán bộ công chức. Kết quả kiểm tra tại 12/34 cục hải quan trọng điểm cho thấy, các đơn vị hải quan địa phương đều đáp ứng 100% cam kết quan trọng được đưa ra trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Các đơn vị đều quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ công chức vào những vị trí phù hợp, đúng với trình độ chuyên môn; đảm bảo duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=173070550&p_details=1

Báo Hải quan đưa tin:

Góp ý Dự án Luật Phí và lệ phí: Trả lại phí nếu thu sai quy định: Thảo luận về Dự án Luật Phí và lệ phí sáng nay 18-6, ĐB Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định phải trả lại một phần phí nếu thu sai quy định và trả lại toàn bộ nếu khoản phí không có trong quy định. Góp ý vào quy định về những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 15 của Dự thảo luật, ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, thực tế vẫn diễn ra những vi phạm là do chế tài chưa nghiêm. Do đó, Dự thảo luật cần quy định cơ quan tổ chức nào có quyền dừng thu các loại phí, trách nhiệm phải trả lại khoản phí thu sai, cá nhân vi phạm…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Phai-tra-lai-phi-neu-thu-sai-quy-dinh.aspx

"Không ngại khi chuyển viện phí, học phí sang cơ chế giá": Đó là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển khi trao đổi với phóng viên Báo Hải quan về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau tại Dự thảo Luật Phí và lệ phí. Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Tài chính là cơ quan soạn thảo đã trình Dự án Luật Phí và lệ phí, đây là bước tiến hết sức quan trọng. Phí và lệ phí thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, do đó không thể tồn tại với tư cách một pháp lệnh mà phải là một luật. Trong luật phải thể hiện được quan điểm xuyên suốt là chúng ta đã chuyển sang cơ chế thị trường rất lâu rồi, vì thế hiện nay nhiều quy định trong Pháp lệnh Phí, lệ phí không còn phù hợp nữa. Ví dụ nhiều khoản phí, lệ phí trước đây tồn tại trong một bối cảnh chúng ta đang chuyển đổi nền kinh tế nhưng bây giờ chúng ta đã chuyển sang cơ chế thị trường, phải quy định cơ chế giá mới đúng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Khong-ngai-khi-chuyen-vien-phi-hoc-phi-sang-co-che-gia.aspx

Địa phương có quyền bỏ thu phí bảo trì đường bộ: Trao đổi với báo giới bên lề Quốc hội sáng 18-6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng khẳng định, Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố có quyền quyết định thu hoặc bỏ thu phí bảo trì đường đối với mô tô, xe máy. “Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về thu phí theo mức tối đa, không quy định mức tối thiểu. Việc xác định mức thu phí cụ thể đối với xe mô tô sẽ do HĐND cấp tỉnh căn cứ vào chủ trương chính sách của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm của các địa phương trong từng thời kỳ, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp phí để quy định mức thu phí trong phạm vi khung mức phí đã được quy định. Do vậy, HĐND tỉnh, thành phố có quyền quyết định thu hoặc không thu”- Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bo-truong-Dinh-La-Thang-Dia-phuong-co-quyen-bo-thu-phi-bao-tri-duong-bo.aspx

Không hoàn trả lại thuế GTGT mặt hàng sắn lát khô nhập khẩu: Trước thắc mắc của Cục Hải quan Tây Ninh đối với việc có hoàn hay không hoàn thuế GTGT 5% đối với mặt hàng sắn lát khô NK, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng sắn lát khô NK đã thu thuế GTGT thì không hoàn trả thuế GTGT theo công văn 5165/BTC-TCHQ ngày 21-4-2014. Theo Tổng cục Hải quan, tại công văn 5165/BTC-TCHQ ngày 21-4-2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thức ăn chăn nuôi, có nêu: “sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Khong-hoan-tra-lai-thue-GTGT-mat-hang-san-lat-kho-nhap-khau.aspx

Thành lập hai Chi cục Hải quan mới tại Thanh Hóa và Khánh Hòa: Ngày 17-6, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1128/QĐ-BTC và 1129/QĐ-BTC thành lập hai Chi cục Hải quan mới là Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh trực thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn trực thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo hai Chi cục Hải quan có tên trên hoạt động đảm bảo hiệu quả. Cũng theo các quyết định này, hai chi cục hải quan trên là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Thanh-lap-hai-Chi-cuc-Hai-quan-moi-tai-Thanh-Hoa-va-Khanh-Hoa.aspx

Hải quan Quảng Ninh: “Hậu kiểm” để nâng cao tính tuân thủ của DN: Rà soát từng DN, từng mặt hàng, lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) ở tại trụ sở DN lẫn cơ quan Hải quan… không những góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước mà còn nâng cao tính tuân thủ pháp luật của DN tham gia XNK qua địa bàn Quảng Ninh. Năm 2015 là năm toàn Ngành triển khai thực hiện Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTC... Theo đó, công tác KTSTQ phải được triển khai tới các Chi cục Hải quan cửa khẩu. Tại Hải quan Quảng Ninh, đơn vị đang làm thủ tục cho khoảng 1.000 DN tham gia hoạt động XNK trên địa bàn cảng biển và cửa khẩu đường bộ, trong số này, có từ 300 đến 500 DN thường xuyên tham gia hoạt động XNK, phần lớn các DN thuộc đối tượng KTSTQ trong các năm trước đây. Thực hiện công tác KTSTQ, Hải quan Quảng Ninh đã phân công cho hơn 30 CBCC (thuộc Chi cục KTSTQ) chủ động xây dựng kế hoạch bám sát với yêu cầu của công tác KTSTQ phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị. Đồng thời, tham mưu giúp lãnh đạo Cục tổ chức triển khai công tác KTSTQ tại các Chi cục Hải quan trực thuộc theo Luật Hải quan 2014.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Quang-Ninh-Hau-kiem-de-nang-cao-tinh-tuan-thu-cua-DN.aspx

Cần 30.000 tỷ đồng đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn: Hầu hết, lưới điện nông thôn trong phạm vi cả nước đang nằm trong tình trạng xuống cấp, thậm chí nhiều nơi xuống cấp rất trầm trọng, không an toàn trong vận hành. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Hiện trên toàn quốc đang tồn tại 2 mô hình quản lý điện nông thôn đó là Mô hình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn cho 6.660 xã và một phần nhỏ là mô hình Hợp tác xã điện năng; các công ty cổ phần quản lý và bán lẻ điện tại 2.150 xã. Điều đáng nói là lưới điện nông thôn hiện đang nằm trong tình trạng xuống cấp, nhiều nơi xuống cấp rất trầm trọng, không an toàn trong vận hành và cần được cải tạo mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông thôn. Tính toán của Bộ Công Thương cho thấy cần khoảng trên 30.000 tỷ đồng cho đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Can-30-000-ty-dong-dau-tu-cai-tao-luoi-dien-nong-thon.aspx

Bắt giữ lô hàng điện lạnh nhập lậu: Theo tin từ Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM, đơn vị vừa phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện 1 lô hàng điện lạnh nhập lậu. Lô hàng thuộc tờ khai số 72127/NKD01 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải N.M. Hàng hóa theo khai báo trên tờ khai hải quan là 17 tấn máy móc đã qua sử dụng, gồm: Máy cắt giấy dùng trong công nghiệp, máy cuộn giấy, thiết bị bơm nhiên liệu, máy dập kim loại, cưa xích, máy cắt cỏ cầm tay, cầu dao điện công nghiệp, máy uốn kim loại, xuất xứ NHật Bản, trị giá 918.700 Yên Nhật. Kết quả kiểm tra thực tế và căn cứ kết quả của Trung tâm Đo lường Chất lượng lượng 3, cơ quan Hải quan phát hiện một lượng lớn hàng không khai báo Hải quan và hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bat-giu-lo-hang-dien-lanh-nhap-lau.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)