Các báo ngành tài chính ngày 20/11/2007

  ** Bổ sung một số điểm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản Nhà nước; ** Nên đầu tư vào cổ phiếu ngành nào?

Các báo ngành tài chính ngày 20/11/2007

Tin trên trang 2 Thời báo Tài chính Việt Nam số ra hôm qua cho biết, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn bổ sung một số điểm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước. Theo đó, căn cứ kế hoạch mua sắm đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, đơn vị được thực hiện đối với gói thầu tư vấn có giá dưới 100 triệu đồng; gói thầu mua sắm tài sản thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá dưới 100 triệu đồng với điều kiện đó là hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường để phục vụ các hoạt động có tính chất thường xuyên diễn ra hàng ngày của cơ quan, đơn vị.

Trang 9 Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 19/11 có bài phân tích của các chuyên gia về việc nên đầu tư vào cổ phiếu ngành nào. Theo đó, bất động sản và ngân hàng là hai lĩnh vực rất sôi động và mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, nhưng cả hai ngành này đều chỉ có thể đầu tư ngắn hạn (dưới 2 năm). Còn về dài hạn, nhà đầu tư nên quan tâm đến ngành năng lượng (dầu khí, thủy điện,…), đây là ngành có tốc độ tăng trưởng lớn cũng như nhu cầu lớn của ngành kinh tế.

(BM - Tổng hợp)