Các báo ngành Tài chính ngày 20/1/2015

**Bộ Tài chính lập 3 đoàn kiểm tra giá thị trường Tết Ất Mùi 2015; **Năm 2015, ngành Thuế Vĩnh Phúc phấn đấu thu hơn 20.000 tỷ đồng; **Thêm 3 bộ sẽ kết nối Cơ chế một cửa; **Hải quan Hải Phòng: Tăng thu gần 330 tỷ đồng từ tham vấn giá; **Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển 4.000 bao thuốc lá nhập lậu; **Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chặng đua nước rút...

Các báo ngành Tài chính ngày 20/1/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Năm 2015 tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Ngay từ đầu năm, tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Tập trung vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015 đúng thời hạn đặt ra. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại, bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước cho giai đoạn sau năm 2015. Theo thông báo kết luận sau phiên họp với Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Trong đó, đối với doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, trong Quý I/2015 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong Quý III/2015 công bố giá trị doanh nghiệp và Quý IV phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=158447520&p_details=1

Tiếp tục tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính năm 2015. Việc ban hành Kế hoạch nhằm chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông qua rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản QPPL mới, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp tới tình hình phát triển kinh tế  - xã hội. Theo Kế hoạch, trước ngày 15/1/2015, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tập hợp đầy đủ các văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi rà soát nêu trên thuộc trách nhiệm rà soát của đơn vị và bảo đảm tính chính xác về hiệu lực của các văn bản này gửi về Vụ pháp chế Danh mục văn bản bản hết hiệu lực  toàn bộ hoặc một phần.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=158447720&p_details=1

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng máy soi container: Tính cho đến thời điểm hiện tại, toàn ngành đã được trang bị 11 hệ thống máy soi container tại 6 Cục Hải quan từ các nguồn vốn tài trợ 3 máy và vốn ngân sách nhà nước (8 máy). Trong năm 2015, TCHQ sẽ trang bị thêm 5 máy soi container, dự kiến trang bị tại Hải Phòng 2 máy, Bình Dương, Lạng Sơn, Lào Cai mỗi đơn vị trang bị 1 máy. Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng và mạnh mẽ với khu vực và thế giới, Việt Nam được nhận định là một trong những địa điểm đầu tư tiềm năng. Cùng với đó là sự tăng trưởng của nền kinh tế là sự tăng trưởng của các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải và con người đã xuất hiện không ít nguy cơ tiềm ẩn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm, vũ khí, ma túy … dưới nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau, ảnh hưởng lớn đến sự an toàn, ổn định và phát triển nền kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=158480455&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Tổng cục Thuế có thêm Tổng cục Phó: Ngày 19/1/2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao quyết định Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 12/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, đồng chí Nguyễn Đại Trí đã gắn bó nhiều năm với công tác cải cách hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kho bạc và đã hoàn thành tốt các công việc được giao.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-19/tong-cuc-thue-co-them-tong-cuc-pho-17291.aspx

Thường xuyên rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hải quan: Đó là một trong những nội dung Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2015 vừa được Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TCHQ. Năm 2015, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động xây dựng pháp luật; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, ngành Hải quan sẽ công khai kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đảm bảo hiệu quả rút ngắn thời thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK)…; tiếp tục mở rộng hoạt động dịch vụ công tăng tiện ích cho DN XNK... Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan; kiến nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan phù hợp với Luật Hải quan năm 2014…

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-17/thuong-xuyen-ra-soat-de-xuat-don-gian-hoa-thu-tuc-hai-quan-17247.aspx

Bộ Tài chính lập 3 đoàn kiểm tra giá thị trường Tết Ất Mùi 2015: Hôm qua 19/1, đoàn kiểm tra tại miền Bắc đã chính thức lên đường làm việc với địa phương đầu tiên là Hòa Bình. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương còn lại tại 3 miền Bắc – Trung – Nam, dự kiến kết thúc vào ngày 3/2/2015. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 6/1 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình công tác quản lý giá tại địa phương tại 3 miền Bắc – Trung – Nam. Các đoàn kiểm tra dự kiến sẽ làm việc với Sở Tài chính các địa phương từ ngày 19/1 đến 3/2/2015. Nội dung kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý giá tại địa phương năm 2014. Đồng thời, kiểm tra tình hình triển khai, công tác quản lý bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi theo Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 6/1 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-19/bo-tai-chinh-lap-3-doan-kiem-tra-gia-thi-truong-tet-at-mui-2015-17276.aspx

Xây dựng nông thôn mới đang cần cách tiếp cận... mới: Xây dựng nông thôn mới (NTM) muốn đạt hiệu quả cao cần có cách tiếp cận mới, đó là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, bởi tái cơ cấu ngành nông nghiệp có tác động trực tiếp tới NTM - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thành Nam cho biết khi trao đổi với PV TBTCVN. Thực tế, xây dựng NTM ở Việt Nam đã phát triển rất nhanh và được nhân dân cả nước hưởng ứng bởi Chương trình là thiết thực đối với đời sống cư dân ở nông thôn. Quá trình xây dựng NTM đã đạt rất nhiều kết quả. Bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, tiến độ thực hiện đã được đẩy mạnh sau Hội nghị Sơ kết 3 năm. Theo đó, đến hết năm 2014 có khoảng 785 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, chiếm 8,7% trong tổng số 9.001 xã của cả nước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2015-01-15/xay-dung-nong-thon-moi-dang-can-cach-tiep-can-moi-17183.aspx

Năm 2015, ngành Thuế Vĩnh Phúc phấn đấu thu hơn 20.000 tỷ đồng: Tại hội nghị triển khai công tác năm 2015, Cục trưởng Cục thuế Doãn Tiến An yêu cầu toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu (tương đương hơn 20.000 tỷ đồng). Tổng thu NSNN năm 2014 do ngành Thuế Vĩnh Phúc thực hiện đạt 17.762 tỷ đồng, vượt 23,4% dự toán, tăng 13,2% (so với năm 2013). Có 11/13 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán năm, 9/13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh năm. 14/14 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh năm, trong đó các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành dự toán năm cao như: Chi cục thuế Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Yên, Lập Thạch, Yên Lạc,… và các Phòng kiểm tra 1, kiểm tra 2. Năm 2014, Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 toàn miền Bắc và thứ 5 toàn quốc về thu ngân sách. Hàng năm, Cục Thuế Vĩnh Phúc kịp thời biểu dương và đề nghị các cấp khen thưởng đối với những đối tượng nộp thuế có nhiều thành tích trong phát triển SXKD, chấp hành nộp thuế…  

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-19/nam-2015-nganh-thue-vinh-phuc-phan-dau-thu-hon-20000-ty-dong-17279.aspx

Huy động doanh nghiệp góp quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá: Bộ Tài chính vừa hoàn thành Dự thảo Thông tư về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. Theo đó, đối tượng đóng góp kinh phí hình thành quỹ là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá khác hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tự nguyện đóng góp kinh phí vào quỹ. Quỹ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các lực lượng chức năm thực hiện công tác kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và các hoạt động điều phối, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, phổ biến pháp luật về phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-19/huy-dong-doanh-nghiep-gop-quy-phong-chong-buon-lau-thuoc-la-17269.aspx

Đồng Tháp: Năm 2015, thanh tra thuế tối thiểu 45 doanh nghiệp: Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp huy động và tăng cường nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiếm tra để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước đó, Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được công văn của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết có khó khăn về lực lượng cán bộ công chức làm công tác thanh tra thuế so với yêu cầu nhiệm vụ được giao và đề nghị chấp thuận cho được thực hiện nhiệm vụ thanh tra do Cục Thuế tự chủ động xây dựng. Về đề nghị của đơn vị, Tổng cục Thuế cho biết hồi tháng 9/2014, Tổng cục đã có Công văn số 3978/TCT-TTr về việc định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015. Trong đó, thanh tra đạt tối thiểu 1,65%, kiểm tra đạt tối thiểu 13% tính trên số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý thuế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-19/dong-thap-nam-2015-thanh-tra-thue-toi-thieu-45-doanh-nghiep-17283.aspx

Đã cấp gần 30 nghìn thẻ BHYT theo mẫu mới: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến nay cơ quan này đã cấp gần 30 nghìn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới theo quy định của Luật BHYT sửa đổi. Thông tin trên được ông Chu Minh Tộ - Trưởng Ban Sổ -Thẻ BHXH Việt Nam cho biết tại buổi họp báo chiều 19/1. Theo ông Tộ, đến tháng 1/2015, cả nước có hơn 64 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 71% tỷ lệ bao phủ trên tổng dân số cả nước (khoảng 90,5 triệu người), trong đó tổng số người được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới là gần 30 nghìn thẻ. Trong đó, nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng là gần 9.000 thẻ, nhóm do tổ chức BHXH đóng hơn là 14.800 nghìn thẻ, nhóm do Ngân sách nhà nước hỗ trợ là gần 4.000 thẻ… Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện còn gần 35.000 người có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng, được chuyển sang năm 2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-01-19/da-cap-gan-30-nghin-the-bhyt-theo-mau-moi-17297.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Thêm 3 bộ sẽ kết nối Cơ chế một cửa: Từ nay đến hết tháng 6/2015, sẽ có thêm 3 bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế tham gia kết nối chính thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Kế hoạch trên vừa được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến quý III-2015, các bộ, ngành liên quan sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính thực hiện qua NSW và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chính thức thực hiện. Trước khi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến và nhận được sự thống nhất của các Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN và NSW. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, các bộ, ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực nhưng kết quả thực hiện NSW vẫn còn chưa được như mong đợi. Phân tích về việc này, Bộ Tài chính cho rằng: Đây là vấn đề mới, phạm vi triển khai rộng chưa có tiền lệ, do đó việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, phức tạp; các bộ, ngành liên quan vẫn chưa tạo được sự lan tỏa về quyết tâm triển khai xuống các đơn vị trực tiếp thực thi; các thủ tục đầu tư để thực hiện NSW có nhiều phức tạp; hạ tầng CNTT giữa các bộ, ngành còn thiếu đồng bộ…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/them-3-bo-chinh-thuc-ket-noi-co-che-mot-cua.aspx

Ủy ban Tài chính- Ngân sách làm việc với Hải quan TP.HCM: Ngày 19/1, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về công tác chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý thuế và công tác thu thuế cho NSNN giai đoạn năm 2011-2014, Cục Hải quan TP.HCM đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến hoạt động XNK. Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế giai đoạn 2011-2014, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp cho rằng, nhìn chung, các luật có liên quan đến hải quan khi ban hành đều đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên, do liên quan đến số thu NSNN nên hầu như thủ tục về thuế đòi hỏi doanh nghiệp phải xuất trình nhiều chứng từ. Chính sách thuế thay đổi liên tục do những bất cập, vướng mắc trước đó. Tuy nhiên khi thay đổi thì gặp phải những vướng mắc mới khác. Về khai thuế, tính thuế, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, trình độ của người nộp thuế chưa đồng đều trong khi hiện nay Hải quan đã thực hiện thủ tục bằng phương pháp điện tử (doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) nên tính chính xác tuyệt đối của hồ sơ hải quan chưa đảm bảo, tình trạng thất thu NSNN vẫn xảy ra nếu cơ quan hải quan thực hiện không tốt khâu hậu kiểm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tp-hcm-lam-viec-voi-uy-ban-tai-chinh-ngan-sach.aspx

Hải quan Hải Phòng: Tăng thu gần 330 tỷ đồng từ tham vấn giá: Năm 2014, qua công tác tham vấn xác định trị giá, Cục Hải qua Hải Phòng truy thu về ngân sách Nhà nước gần 330 tỷ đồng, tăng 48,6% so với năm 2013. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, năm qua, toàn Cục thực hiện tham vấn xác định trị giá đối với 8.871 tờ khai hải quan và tiến hành truy thu thêm vào ngân sách số 329,993 tỷ đồng. Trong đó, kiểm tra tại khâu thông quan 3.154 tờ khai, bác bỏ trị giá khai báo 1.075 tờ khai, ấn định số thuế tăng thêm 212,669 tỷ đồng; tại khâu kiểm tra sau thông quan, kiểm tra 5.717 tờ khai, ấn định thuế tăng thêm 117,324 tỷ đồng. Các mặt hàng tập trung kiểm tra về giá tại Hải quan Hải Phòng là ô tô, xe máy, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh, gạch, thép các loại, kính các loại…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-hai-phong-tang-thu-gan-330-ty-dong-tu-tham-van-gia.aspx

Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển 4.000 bao thuốc lá nhập lậu: Ngày 18/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển 4.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu. Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 17-1, tại ngã ba đường vào cảng Thành Đạt, thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xe ô tô 14L-8668 do Trần Văn Hiền (sinh năm 1986, trú tại thôn Đồng Đạm, xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh) điểu khiển đang vận chuyển 8 thùng thuốc lá 555, số lượng 4.000 bao. Qua đấu tranh khai thác, Hiền khai nhận, khoảng 18 giờ cùng ngày có một người đàn ông Trung Quốc thuê đối tượng này vận chuyển 8 thùng thuốc lá 555 từ khu vực bãi rác, thuộc khu 6, phường Hải Hòa đến đoạn đường vào cảng Thành Đạt với giá tiền là 800 ngàn đồng, đến nơi sẽ có người nhận hàng và trả tiền.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/quang-ninh-bat-vu-van-chuyen-4-000-bao-thuoc-la-nhap-lau.aspx

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chặng đua nước rút: Gần một năm phải hoàn thành nhiều chỉ tiêu về thoái vốn, cổ phần hóa, trong khi Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm lãnh đạo DN không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa là sức ép lớn đối với các DN Nhà nước (DNNN) trong năm 2015. Trong năm qua, các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) đã tập trung thực hiện tái cơ cấu 3 mục tiêu, đó là: Tái cơ cấu về tổ chức, sắp xếp lại DN; tái cơ cấu về tài chính và quản trị, lao động. Qua 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của DNNN từng bước được cải thiện đáng kể, tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực không phải là ngành kinh doanh chính đã từng bước được khắc phục và chấn chỉnh. Các TĐ, TCT đã tập trung thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thoái vốn tại các DN đã cổ phần hóa hoạt động trong lĩnh vực không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-chang-dua-nuoc-rut.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)