Các báo ngành Tài chính ngày 20/8/2015

Sẽ khống chế tỷ lệ chi phí trả lãi tiền vay của doanh nghiệp; **Sẽ có giám sát hải quan trực tuyến; **Mang vật phẩm giá trị 10 triệu đồng trở lên phải khai báo hải quan; **Hải quan TP.HCM kí kết quy chế phối hợp với 10 cơ quan kiểm tra chuyên ngành...

Các báo ngành Tài chính ngày 20/8/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Khánh thành Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại Đồng Nai: Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và ngành Tài chính kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành, ngày 19/8/2015 Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khánh thành Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trước yêu cầu của cuộc cách mạng, đặc biệt với cách mạng miền Nam cần phải tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng về chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện, ngày 23/01/1961, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam đóng tại Suối Nhum - Mã Đà, Chiến khu Đ (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Ban Kinh tài do đồng chí Phạm Văn Xô (Hai Xô, Hai Già) làm trưởng Ban. Sau đó, Trung ương cục và Ban Kinh tài chuyển căn cứ về Khu B, Bắc Tây Ninh tiếp tục hoạt động đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=180014052&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Thanh tra Chính phủ 'phơi' hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai tại TP. Hồ Chí Minh: Theo Thanh tra Chính phủ, hiện việc tổ chức thực hiện các pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đất đai... tại TP. Hồ Chí Minh còn nhiều sai phạm, chậm xử lý các vướng mắc trong thực hiện; một số vụ việc đã có quyết định giải quyết nhiều năm nhưng vẫn để kéo dài. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014. Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, TP. Hồ Chí Minh chậm thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (đến nay mới chỉ có 108/322 xã, phường có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đạt 33,5%); nhiều nơi chưa thực hiện công khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng quỹ đất công.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2015-08-19/thanh-tra-chinh-phu-phoi-hang-loat-sai-pham-ve-quan-ly-dat-dai-tai-tp-ho-chi-minh-23690.aspx

Tăng gấp đôi mức chi hỗ trợ cán bộ y tế xã: Liên Bộ Tài chính - Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch số 117 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015. Theo đó, Thông tư 117 sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT. Cụ thể, về mức chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định: Đối với xã đặc biệt khó khăn là 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin); đối với các xã còn lại là 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2015-08-18/tang-gap-doi-muc-chi-ho-tro-can-bo-y-te-xa-23656.aspx

Sẽ có giám sát hải quan trực tuyến: Ngày 17/8, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1658/QĐ-BTC về việc thành lập Phòng Giám sát hải quan trực tuyến, trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên toàn quốc… Theo đó, Phòng Giám sát hải quan trực tuyến có nhiệm vụ kết nối, tiếp nhận và khai thác, lưu trữ thông tin dữ liệu từ các hệ thống thông tin nghiệp vụ, thiết bị giám sát XNK của ngành Hải quan trên toàn quốc. Đồng thời, phòng có trách nhiệm theo dõi, giám sát, phân tích thông tin trên hệ thống trực tuyến để chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính phương án xử lý.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-18/se-co-giam-sat-hai-quan-truc-tuyen-23660.aspx

Sẽ khống chế tỷ lệ chi phí trả lãi tiền vay của doanh nghiệp: Dự kiến từ 1/1/2016, tỷ lệ khống chế chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu (5:1) đối với lĩnh vực sản xuất, vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu (4:1) đối với các lĩnh vực còn lại. Tỷ lệ này sẽ còn được hạ thấp xuống kể từ ngày 1/1/2019. Theo Bộ Tài chính, Luật thuế TNDN hiện hành không có quy định khống chế khoản chi phí lãi tiền vay không được trừ vào chi phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu (tình trạng vốn mỏng, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn đi vay, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu rất ít). Nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có khoản vay vốn sản xuất kinh doanh vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu đã dẫn đến nguy cơ mất an toàn tài chính của doanh nghiệp và cũng là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến thu ngân sách.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-18/se-khong-che-ty-le-chi-phi-tra-lai-tien-vay-cua-doanh-nghiep-23680.aspx

Mang vật phẩm giá trị 10 triệu đồng trở lên phải khai báo hải quan: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120 /2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Theo quy định tại Thông tư, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng sau: Có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi; có hàng hóa tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập; có hàng hóa phải nộp thuế, cụ thể là: rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít thuốc lá vượt trên 200 điếu, xì gà vượt trên 100 điếu, thuốc lá sợi vượt trên 500 gram, các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-18/mang-vat-pham-gia-tri-10-trieu-dong-tro-len-phai-khai-bao-hai-quan-23658.aspx

Nâng cấp một số ứng dụng quản lý thuế: Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.3, Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.1.5 và Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) 3.2.3. Tổng cục Thuế cho biết, việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.3, iHTKK phiên bản 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTTNCN) phiên bản 3.2.3, nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật danh mục địa bàn hành chính (điều chỉnh địa giới hành chính) tỉnh Bình Phước và Hậu Giang. Theo đó, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN; Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính (Bổ sung Chi cục Thuế huyện Phú Riềng trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước; Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Long Mỹ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-08-19/nang-cap-mot-so-ung-dung-quan-ly-thue-23686.aspx

Ban hành danh mục các dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ. Theo đó, Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ theo Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg gồm: Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đáp ứng các tiêu chí: Là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và thuộc lĩnh vực, địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo Luật đầu tư.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-08-18/ban-hanh-danh-muc-cac-du-an-uu-tien-xem-xet-cap-bao-lanh-chinh-phu-23678.aspx

Chính thức ban hành Thông tư hướng dẫn về nới room: Ngày 19/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012. Theo đó, Thông tư 123 quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Thông tư ban hành đã đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, như: tiết giảm tối đa các đầu tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2015-08-19/chinh-thuc-ban-hanh-thong-tu-huong-dan-ve-noi-room-23708.aspx

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá thêm 1% và nới biên độ lên 3%: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng VND/USD áp dụng cho ngày 19/8/2015 từ mức 21.673 VND/USD lên 21.890 VND/USD (tăng 1%), đồng thời điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3%. Với tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.890 VND/USD và biên độ tỷ giá +/-3%, thì tỷ giá trần là 22.547 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.233 VND/USD. Như vậy, trong năm nay, NHNN đã có 3 lần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã tăng tỷ giá 2 lần với tổng mức điều chỉnh là 2%, tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức 21.246 VND/USD lên 21.458 VND/USD và 21.673 VND/USD lần lượt vào các ngày vào ngày 7/1 và ngày 7/5.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2015-08-19/ngan-hang-nha-nuoc-tang-ty-gia-tiep-1-23684.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan TP.HCM kí kết quy chế phối hợp với 10 cơ quan kiểm tra chuyên ngành: Ngày 19-8, Cục Hải quan TP.HCM đã kí kết quy chế phối hợp với 10 cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc TP.HCM theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC  ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Hải quan TP. HCM kí kết với: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3; Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM; Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam; Viện Y tế công cộng TP.HCM; Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (Vietcert); Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng IV; Công ty SGS Việt Nam; Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC; Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Cơ quan Thú y vùng 6.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-TP-HCM-ki-ket-quy-che-phoi-hop-voi-10-co-quan-kiem-tra-chuyen-nganh.aspx

Yêu cầu DN tái xuất ngay hàng đông lạnh bị hư hỏng: Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Lào Cai về xử lý hàng hóa thực phẩm đông lạnh tạm nhập-tái xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp phát hiện hàng hóa thực phẩm đông lạnh có nguy cơ bị hư hỏng gây ô nhiễm môi trường thì yêu cầu DN thực hiện tái xuất ngay. Trường hợp tiêu hủy hàng hóa thì trên cơ sở đề nghị của DN và văn bản đồng ý phương án tiêu hủy của cơ quan môi trường, chi cục hải quan quản lý nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện giám sát tiêu hủy và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai biết, theo dõi. Chi phí tiêu hủy hàng hóa do DN thanh toán hoặc trích từ nguồn ký quỹ của DN theo Điều 16 Thông tư 05/2014/TT-BTC của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Yeu-cau-DN-tai-xuat-ngay-hang-dong-lanh-bi-hu-hong.aspx

Hàng không phải nộp thuế xuất khẩu sẽ không bị dừng làm thủ tục: Về đề nghị miễn phạt chậm nộp và thông quan cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Tùng Lâm,  Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN xuất khẩu hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định: “không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp: hàng xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu;…”. Theo đó, trường hợp DN xuất khẩu hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hang-xuat-khau-khong-phai-nop-thue-se-khong-bi-cuong-che-dung-lam-thu-tuc-hai-quan.aspx

Bổ sung 128 tỷ đồng mua bù hạt giống dự trữ quốc gia: Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 128 tỷ đồng  để mua bù một số loại hạt giống đưa vào dự trữ quốc gia. Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 128 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù 1.470 tấn hạt giống lúa, 388 tấn hạt giống ngô và 28,7 tấn hạt giống rau đưa vào dự trữ quốc gia. Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chức năng nhiệm vụ được giao, các Bộ triển khai thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bo-sung-128-ty-dong-mua-bu-hat-giong-du-tru-quoc-gia.aspx

Cộng đồng ASEAN hỗ trợ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông: Ngày 18-8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tổ chức phiên họp giải trình về Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm cung cấp thông tin cập nhật về Cộng đồng ASEAN, tình hình triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, giải đáp khó khăn, thuận lợi của Việt Nam khi tham gia Cộng đồng ASEAN. Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng nhấn mạnh, năm 2015 là dấu mốc quan trọng khi ASEAN sẽ hoàn thành xây dựng Cộng đồng vào ngày 31-12-2015, với ba trụ cột chính là Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội. Với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và phương châm hội nhập quốc tế “chủ động, tích cực và có trách nhiệm,” Việt Nam đã tham gia đầy đủ, sâu rộng và có nhiều sáng kiến, đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Cong-dong-ASEAN-ho-tro-Viet-Nam-bao-ve-chu-quyen-o-Bien-Dong.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)