Các báo ngành Tài chính ngày 21/05/2013

**Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; **Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013; **Hội nghị Nhóm Công tác về Phát triển của G20 thành công tốt đẹp; **Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Đoàn cán bộ, công nhân Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ; **Tuổi trẻ Bộ Tài chính với Hành trình về quê Bá...

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nguồn InternetToàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nguồn Internet

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Sáng 20-5, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội (QH) khóa XIII. Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Kỳ họp thứ 5 của QH được tiến hành trong lúc tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang trong quá trình phục hồi, nhưng chưa thực sự bền vững; kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định, nhiều khó khăn thách thức còn hiển hiện, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục gặp khó khăn.

Chủ tịch QH nêu rõ: “Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết một lòng, có những giải pháp tích cực và đồng bộ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho những năm sau”.

Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Đó  là, tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Vừa qua, thực hiện Nghị quyết của QH, Ủy Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn dân, bảo đảm tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đáng chú ý, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được QH tiếp tục cho ý kiến. Đây là dự án luật tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và đời sống của nhân dân. Chủ tịch QH đề nghị các vị đại biểu QH tiếp tục thảo luận ý kiến góp ý của nhân dân, tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn, bảo đảm tính khả thi để việc thi hành được thuận lợi, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực thi chính sách pháp luật về đất đai hiện nay.

Tại kỳ họp, QH sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Đây là đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của QH đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ thông tin, tuân thủ quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, QH sẽ dành thời gian thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các vị được QH lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây sẽ là một nội dung hoạt động quan trọng, thường niên của QH, bảo đảm để Nghị quyết của QH được thực thi trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013. Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo này.

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII, căn cứ kết quả 9 tháng đầu năm và dự báo những tháng cuối năm, Chính phủ đã báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. Trong những tháng cuối năm, các cấp, các ngành đã kiên trì và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và những yêu cầu của Quốc hội cần tập trung chỉ đạo. Tổng hợp kết quả thực hiện cả năm, Chính phủ xin báo cáo bổ sung như sau:

Trong tổng số 15 chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, có thêm chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra. Như vậy, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt. So với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, có 7 chỉ tiêu đạt cao hơn, 2 chỉ tiêu đạt thấp hơn và 6 chỉ tiêu không đổi (có phụ lục kèm theo).

Với kết quả như vậy, những nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012 vẫn cơ bản phù hợp. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế. Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, khẳng định vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển đất nước. Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí có những chuyển biến tích cực. An ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, quốc phòng được tăng cường; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém. Áp lực lạm phát và nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô còn lớn; lãi suất, nợ xấu vẫn còn cao; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản trầm lắng. Đời sống của người dân, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động có thu nhập thấp vẫn còn khó khăn. Tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, khiếu kiện còn diễn biến phức tạp. Các nhiệm vụ trung hạn nhằm tạo lập nền tảng cho ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững mới ở giai đoạn khởi động, thách thức còn ở phía trước.

Trong khuôn khổ hợp tác G20, Hội nghị Nhóm Công tác về Phát triển của G20 đã được tổ chức tại Moscow, Liên bang Nga trong 2 ngày 16-17/5/2013 dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính Liên bang Nga. Tham dự hội nghị, bên cạnh các thành viên chính thức của G20 còn có sự tham gia của các quốc gia khách mời và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Việt Nam là một trong số 2 quốc gia không phải thành viên G20 được Bộ Tài chính Liên bang Nga (nước chủ trì G20 năm 2013) mời tham gia hội nghị. Thay mặt Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính (Vụ HTQT) và Bộ Ngoại giao (Vụ Các tổ chức quốc tế) đã tham dự hội nghị.

Nhóm Công tác về Phát triển của G20 được thành lập tại Hội nghị Cấp cao G20 Toronto (6/2010) nhằm nghiên cứu và xây dựng định hướng hành động của G20 đối với các vấn đề phát triển, hướng tới mục tiêu chia sẻ những kết quả tăng trưởng toàn cầu cho các nước đang phát triển và kém phát triển, giúp các nước này cải thiện trình độ và chất lượng tăng trưởng, qua đó giúp giảm nghèo, tạo việc làm và tăng cường mối quan hệ giữa các nước phát triển, đang phát triển và kém phát triển.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu và thành viên Nhóm công tác đã dành nhiều thời gian thảo luận về Báo cáo Giải trình việc triển khai các cam kết phát triển của G20, đồng thời trao đổi để xây dựng Chương trình Phát triển sau 2015 và đề xuất Kế hoạch hành động mới cho Nhóm công tác cho giai đoạn 2013 – 2015.

Báo cáo giải trình việc triển khai các cam kết phát triển của G20 là một nỗ lực quan trọng của G20 trong năm 2013 nhằm minh bạch hóa các cam kết của G20 trong các vấn đề phát triển. Báo cáo đã cập nhật các cam kết của G20, kiểm điểm việc triển khai thực hiện và tiến bộ đạt được, và những vấn đề còn phải tiếp tục giải quyết nhằm thực hiện đầy đủ các cam kết này. Bên cạnh mục tiêu minh bạch hóa, Báo cáo giải trình cũng sẽ giúp phối hợp các nỗ lực chính sách của các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đã cam kết. Báo cáo này sẽ được Nhóm công tác tiếp tục hoàn thiện và trình lên các nhà lãnh đạo G20 tại Hội nghị Cấp cao St. Petersburg tháng 10/2013.

Nội dung đóng góp cho Chương trình phát triển sau 2015 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự hội nghị. Trong khi thời hạn 2015 để hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc đang đến gần, việc triển khai thực hiện ở các nước đang phát triển vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, các kết quả đạt được chưa đồng đều, còn nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ chưa được hoàn thành ở nhiều quốc gia. Nhóm công tác về Phát triển của G20 cho rằng việc có một chương trình phát triển sau 2015 với các mục tiêu phát triển cụ thể, kết hợp cả kinh tế, xã hội, môi trường, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển là một trong những ưu tiên quan trọng của G20. Các đại biểu tham dự Hội nghị đề xuất cần nhấn mạnh hơn và dành nhiều nguồn lực cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở các nước chậm phát triển, bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển chung mà Liên hiệp quốc đang hướng tới. Dự kiến quan điểm của Nhóm công tác về Chương trình Phát triển sau 2015 sẽ được thể hiện trong Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G20 tại Hội nghị Cấp cao St Petersburg tháng 10 tới đây.

Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyên cán bộ, công nhân Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã về thăm Hà Nội, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính đã gặp mặt và nói chuyện thân mật cùng đoàn.

Với mong muốn được về Thủ đô Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Người, đoàn cán bộ công nhân Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ - những người mà cách đây gần 70 năm đã góp phần cho ra đời những đồng bạc Cụ Hồ, vượt qua hàng trăm cây số để về với Hà Nội, các bác - những người công nhân năm xưa giờ người trẻ nhất đã ở tuổi 83, người nhiều tuổi nhất cũng sang tuổi 95... nhưng tất cả các bác đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được về Thủ đô Hà Nội lần này.

Cách đây 67 năm, Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ được thành lập với nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tập trung in ấn giấy bạc Tài chính - đồng bạc Cụ Hồ cho Chính quyền cách mạng. Những đồng bạc được ra đời từ công sức, trí tuệ và cả sự hy sinh xương máu của cán bộ, công nhân Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ đã trở thành công cụ đấu tranh hiệu quả trên mặt trận tài chính, tiền tệ với địch, góp phần giúp Chính quyền cách mạng đáp ứng nhu cầu chi tiêu cần kíp trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ.

Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013), phát huy vai trò xung kích của thanh niên, bằng những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Bộ Tài chính đã tổ chức chuyến hành trình về quê Bác tại Nghệ An, nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Sáng ngày 18/5, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại: Mộ bà Hoàng Thị Loan (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) trên núi Động Tranh; Đền thờ Đền thờ Bác Hồ tại Làng Sen và thăm quan các di tích lịch sử tại làng Hoàng Trù, Nam Đàn, Nghệ An.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã tổ chức dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực của tuổi trẻ Bộ Tài chính, giúp các thế hệ đoàn viên thanh niên tiếp cận để hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp và tấm gương hy sinh cao cả của Người, từ đó phát huy hơn nữa vai trò xung kích bằng những hành động cụ thể, cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của ngành Tài chính Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=92604589&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=92608799&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=92582359&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=92586193&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=92609612&p_details=1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/5/2013 với tinh thần hướng về quần đảo Trường Sa, vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc, cùng với Đoàn công tác của thành phố Hà Nội, ngày 08/5/2013, Đoàn cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tới quần đảo Trường Sa và ngay lập tức đã tham gia các hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác của Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Công Soái – Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức thuộc các đơn vị: Thành ủy thành phố Hà Nội, Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng TMCP Quân Đội...

Tham gia Đoàn công tác này, Đoàn cán bộ của NHNN do Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó Thống đốc NHNN làm Trưởng đoàn và các thành viên là các đồng chí Lãnh đạo và công chức thuộc các các đơn vị, Vụ, Cục: Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng TW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đoàn thanh niên Ngân hàng TW, NHNN chi nhánh NHNN thành phố Hà Nội, NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng và Văn phòng NHNN.

Sáng 20/5/2013, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII đã khai mạc với chương trình nghị sự kéo dài trong một tháng bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về KT-XH, xây dựng pháp luật. Đây là kỳ họp khởi đầu hoạt động đánh giá tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm là đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước. Trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ thông tin, tuân thủ quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây sẽ là một nội dung hoạt động quan trọng, thường niên của Quốc hội, bảo đảm để Nghị quyết của Quốc hội được thực thi trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Theo đó, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm vào phiên họp ngày 10-6. Sau đó Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu.

Cùng với việc bỏ phiếu tín nhiệm, Quốc hội kỳ này sẽ dành nhiều thời gian xem xét công tác nhân sự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Chiều ngày 17/5/2013, tại thành phố Huế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm và vinh danh các cán bộ ngân hàng đi chiến trường miền Nam (B) 1968 -2013.

Cách đây 45 năm (5/1968), giữa thời điểm cam go, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng (Đoàn cán bộ ngân hàng B68) đã điều động chi viện cho chiến trường B một số lượng lớn cán bộ cốt cán của Ngành để chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tính từ thời điểm đầu tiên năm 1959 đến năm 1968, đã có 452 cán bộ ngân hàng đã được điều động, lên đường làm nhiệm vụ tại chiến trường B, riêng năm 1968 có đến 364 người, phần lớn tuổi đời còn rất trẻ.

Ông Văn Hồng Phương, Phó Ban liên lạc B68 toàn quốc chia sẻ: “Kết thúc chiến tranh, chỉ có 186 cán bộ còn sống trở về và trong buổi kỷ niệm hôm nay chỉ có mặt 145 cán bộ”

Đoàn cán bộ B68 tập trung nguồn tiền từ miền Bắc, nguồn viện trợ của các nước anh em, bạn bè quốc tế và có cả Việt kiều yêu nước chi viện chiến trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Số tiền này chủ yếu là đồng đô la Mỹ, sau đó được các cán bộ B68 chuyển đổi sang tiền ngụy rồi mua hàng hóa, đạn dược, thuốc men cung cấp cho các cơ quan, đơn vị của ta ở chiến khu lẫn trong lòng địch.

Đoàn cán bộ ngân hàng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chuyển đổi sự hỗ trợ về tài chính thành những nguồn lực thiết thực và cụ thể, phục vụ thuận lợi nhất cho các chiến trường, góp phần không nhỏ giúp toàn quân, toàn dân giành chiến thắng cuối cùng, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, ngay khi từng địa phương tại miền Trung, miền Nam được giải phóng, các cán bộ ngân hàng B68 còn thực hiện thu chi, kiểm đếm hàng trăm ngàn đô la Mỹ, hàng tỷ tiền chế độ ngụy cũ, vàng… Khó khăn, vất vả nhưng các cán bộ Ngành đã không để xảy ra thất thoát, mất mát cho đến ngày đổi tiền sau giải phóng miền Nam, tháng 7/1975, tạo nguồn lực cho công cuộc xây dựng đất nước.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, ông Đặng Thanh Bình - Ủy viên Bán Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh, Đoàn cán bộ đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng và của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nói chung. Nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng hoặc bị thương tật suốt đời, là sự hy sinh vô cùng to lớn, vang dội và tấm gương sáng chói của các Bác, các anh, các chị.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518167&_afrLoop=503003517922100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518161&_afrLoop=503006031810000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518134&_afrLoop=503008157101900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D503008157101900%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518134%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxwf9lxy46_395

Tạp chí Tài chính đăng tin: Những nội dung mới về Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Luật Thuế TNCN sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2013. Dưới đây là một số điểm mới của Luật thuế quan trọng này.

Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát sinh qua 4 năm thi hành Luật thuế TNCN và từng bước triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, tại Luật số 26/2012, Quốc hội đã sửa 6 điều trong tổng số 35 điều của Luật thuế TNCN số 04/2007. Những điểm mới của Luật thuế TNCN số 26/2012 như sau:

Một là, giảm mức đóng góp thuế của cá nhân thông qua việc nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng từ 1,6 triệu đồng/tháng/người lên mức 3,6 triệu đồng/tháng/người (khoản 4, điều 1, Luật số 26/2012). Ví dụ: Một cá nhân có 01 người phụ thuộc, với mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng, trước đây nộp thuế 220 nghìn đồng/tháng thì nay sẽ không phải nộp; với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, trước đây nộp thuế 690 nghìn đồng, nay chỉ phải nộp 120 nghìn đồng/tháng.

Hai là, quy định cụ thể các khoản tiền phụ cấp, trợ cấp được loại trừ, không phải tính thuế (khoản 1, điều 1 Luật số 26/2012) như: trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động; trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Ba là, khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành Quỹ hưu trí tự nguyện thông qua 2 cơ chế: (i) Cho phép cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế đối với khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo mức do Chính phủ quy định (khoản 5, điều 1 Luật số 26/2012); và (ii) Miễn thuế đối với khoản tiền lương hưu mà cá nhân sẽ nhận được từ  Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng (khoản 2, điều 1 Luật số 26/2012).

Bốn là, quy định rõ hơn về thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng bất động sản, theo đó thu nhập của cá nhân về chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức đều phải tính thuế (khoản 1, điều 1 Luật số 26/2012).

Năm là, phù hợp với việc sửa đổi Luật Quản lý thuế, nay sửa đổi quy định về trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế của tổ chức chi trả thu nhập, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, khai thu nhập và người phụ thuộc đồng thời giao trách nhiệm cho Chính phủ quy định về mức khấu trừ thuế thu nhập phù hợp với từng loại thu nhập, quy định về quyết toán thuế (khoản 6, điều 1, Luật số 26/2012). Trên cơ sở quy định của điều luật, các thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cho cơ quan trả thu nhập trong khấu trừ, khai thuế sẽ được cụ thể hóa tại Nghị định của Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Nhung-noi-dung-moi-ve-Thue-Thu-nhap-ca-nhan-sua-doi/25580.tctc

Tái cơ cấu nền kinh tế: Kết quả bước đầu. Kiểm soát tốt việc bố trí vốn đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng; xúc tiến tái cấu trúc 9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém; sắp xếp lại 27 doanh nghiệp Nhà nước; phê duyệt đề án tái cơ cấu 14 tập đoàn, tổng công ty… là những kết quả đạt được trong việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế thời gian qua.

Theo Báo cáo của Chính phủ, đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm lớn là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng bước đầu đã đạt kết quả quan trọng.

Trước hết, về tái cơ cấu đầu tư công, bước đầu khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm thất thoát. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã nhận thức rõ hơn và quán triệt các yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư phát triển trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn tập trung, đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết toán, nghiệm thu công trình.

Nhờ đó, việc bố trí vốn đầu tư đã có sự kiểm soát tốt, các dự án đầu tư về cơ bản được thực hiện theo đúng mức vốn kế hoạch đã giao, góp phần hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản. Số dự án khởi công mới giảm đáng kể, số dự án hoàn thành tăng cao.

Cụ thể, số vốn trong nước từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí đúng quy định chiếm tới 95,6% tổng số vốn rà soát; số vốn trái phiếu Chính phủ bố trí đúng quy định chiếm 99,7% tổng số vốn theo kế hoạch năm 2013. Tất cả các quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước (bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành đúng thời hạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Với việc bố trí vốn tập trung hơn, nhiều công trình quan trọng thuộc các ngành, lĩnh vực, như: giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, các chương trình mục tiêu quốc gia và xoá đói giảm nghèo... đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư nhiều công trình.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Tai-co-cau-nen-kinh-te-Ket-qua-buoc-dau/25576.tctc

Hậu thâu tóm: Những cuộc "thay máu" ngân hàng đau đớn.Sự kiện thâu tóm Sacombank kết thúc thành công cho thấy ngay cả một mẫu ngân hàng tư nhân thành công nhất trong gần hai thập kỷ qua cũng có vấn đề.

Sự kiện thâu tóm Sacombank kết thúc thành công cho thấy ngay cả một mẫu ngân hàng tư nhân thành công nhất trong gần hai thập kỷ qua cũng có vấn đề. Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc chính sách công, Chương trình nghiên cứu kinh tế Fulbright, cho rằng vấn đề chính là nằm ở chỗ quản trị ngân hàng khi nhóm cổ đông cũ điều hành không tốt dẫn đến mất niềm tin của cổ đông.

Theo báo cáo của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, các khoản cho vay đến công ty gia đình ông Đặng Văn Thành – cựu chủ tịch Sacombank - và nhóm công ty liên quan đến Công ty Thành Thành Công của gia đình ông là trái quy định với tỉ lệ cho vay vượt quá 51% so với vốn điều lệ.

Do đó, tại đại hội cổ đông năm 2013 của Sacombank, ban quản trị và ban điều hành đã được thay mới hoàn toàn. Nhóm cổ đông cũ rút đi, kể cả gia đình ông Thành. Nhóm cổ đông mới nhảy vào kiểm soát với 2 đại diện nổi trội là Ngân hàng Eximbank và Ngân hàng Phương Nam. Ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch của Sacombank, trước kia vốn là thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank.

Sự thay máu có một ưu điểm: ban quản trị mới sẽ tìm cách thúc đẩy giá trị của Sacombank gia tăng trở lại sau khi đã nắm giữ cổ phiếu. Trong trường hợp này, cổ đông của cả Sacombank lẫn Eximbank đều được lợi.

Ngay lập tức, chiến lược gia tăng giá trị cho ngân hàng nhanh chóng được những người quản trị mới thúc đẩy. Ngày 29.1, Eximbank và Sacombank công bố bản hợp tác toàn diện giữa hai ngân hàng này nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng cho cả hai. Nhưng có một điểm dễ nhận thấy ở những điều khoản hợp tác, Sacombank và Eximbank đã như người một nhà. Trên thực tế, cả ông ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Eximbank lẫn ông Phú trong buổi lễ cũng không giấu tham vọng hợp nhất giữa hai ngân hàng này.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Hau-thau-tom-Nhung-cuoc-thay-mau-ngan-hang-dau-don/25581.tctc

5 nhiệm vụ chính của tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân. Theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), các tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN có sử dụng lao động hoặc có thực hiện việc chi trả thu nhập cho cá nhân sẽ phải thực hiện một số công việc quan trọng.

Thứ nhất, thực hiện kê khai người lao động và làm thủ tục khai để cấp mã số thuế cá nhân cho những người ký hợp đồng lao động theo thủ tục quy định về đăng ký thuế (Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý thuế, đăng ký thuế).

Thứ hai, thực hiện khấu trừ thuế và cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN, đồng thời có trách nhiệm thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối với số thuế khấu trừ, nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Thực hiện việc quyết toán thuế cho cá nhân khi được người lao động làm thủ tục ủy quyền quyết toán thuế.

Việc khai thuế, nộp thuế vào NSNN theo tháng nếu tổng số thuế khấu trừ của cá nhân theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp là đối tượng khai, nộp thuế GTGT theo quý). Các trường hợp còn lại thì khai nộp theo quý và khai quyết toán khi kết thúc năm.

Thứ ba, việc khấu trừ thuế được thực hiện theo các mức quy định như sau:

- Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động, hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế của từng người lao động căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế luỹ tiến từng phần.

- Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên số thu nhập trả cho cá nhân (cá nhân có thu nhập được tạm khấu trừ thuế 10% quy định tại khoản này không phải khai thuế theo tháng).

Mức thu nhập làm cơ sở khấu trừ thuế, tạm khấu trừ theo tỷ lệ 10% thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Thứ tư, trách nhiệm bắt buộc đối với việc khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua các nhà thầu.

Theo quy định của Luật Thuế TNCN, đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Thực tế quản lý vừa qua cho thấy có nhiều trường hợp DN Việt Nam có nhu cầu sử dụng người lao động là chuyên gia người nước ngoài làm việc nhưng không ký hợp đồng lao động trực tiếp với cá nhân mà ký hợp đồng thuê với các tổ chức nước ngoài (thường gọi là nhà thầu) hoặc các cá nhân người nước ngoài này sang làm việc tại DN Việt Nam theo chỉ định của công ty mẹ ở nước ngoài để thực hiện một số hạng mục tại Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu nước ngoài cung cấp thông tin về người lao động để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất là 7 ngày trước khi các nhân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Các cá nhân người nước ngoài này có nghĩa vụ khai nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh do làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, do khoản thu nhập này không do DN Việt Nam chi trả mà do các nhà thầu chi trả trực tiếp, vì vậy dẫn tới khó theo dõi, quản lý thu thuế đối với các cá nhân này.

Để phù hợp thực tế và có cơ sở pháp lý đủ mạnh trong thực hiện, nay đề xuất trình Chính phủ cho bổ sung thêm khoản 3 mới vào Điều 31 nội dung: “5. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế TNCN của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 7 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam”.

Thứ năm, về tăng cường quản lý thu thuế đối với tổ chức có cá nhân chuyển nhượng vốn và các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán.

- Thực tế có phát sinh trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân không cư trú, sau khi chuyển nhượng họ rời khỏi Việt Nam, không tự giác kê khai thuế. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định DN nơi cá nhân chuyển nhượng vốn chỉ được làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông khi cá nhân có phần vốn chuyển nhượng cung cấp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

- Về công tác thu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân: Luật số 26/2012 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được quyền lựa chọn nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. Đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% (khi quyết toán) thì vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Việc quy định tạm khấu trừ theo mức 0,1% trên mọi giao dịch chuyển nhượng chứng khoán từng lần của cá nhân nhằm đảm bảo tính kịp thời, thu đúng, thu đủ trong thu ngân sách vì vậy vẫn cần duy trì thực hiện. Trách nhiệm khấu trừ thuế thuộc về công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân lưu ký chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán.

- Trách nhiệm của DN nơi có phần vốn của cá nhân được chuyển nhượng, xin đề xuất bổ sung thêm khoản 4, khoản 5 mới vào Điều 33 Nghị định nội dung sau: “3. DN nơi cá nhân có phần vốn chuyển nhượng có trách nhiệm yêu cầu cá nhân có phần vốn chuyển nhượng cung cấp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông. Trường hợp DN thực hiện thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông do chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì DN nơi cá nhân chuyển nhượng vốn chịu trách nhiệm nộp thuế thay.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/5-nhiem-vu-chinh-cua-to-chuc-doanh-nghiep-va-co-quan-don-vi-chi-tra-thu-nhap-cho-ca-nhan/25582.tctc

Báo Hải quan online đăng tin: DN ngậm ngùi cho thuê lại nhà xưởng. Do phải thu hẹp quy mô sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải cầm cự bằng cách cho thuê lại toàn bộ hay một phần nhà xưởng để gỡ gạc chi phí.

Khi nói đến triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp, đã có doanh nghiệp bi quan đến mức cho rằng “lúc này tốt nhất là không nên làm gì cả”. Cứ ngỡ quan điểm ấy là cá biệt, nhưng dường như không hẳn vậy.

Trò chuyện với phóng viên, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Vĩnh Phúc tỏ ra khá hồ hởi khi vừa cho thuê lại mặt bằng nhà xưởng rộng 800m2 với giá 20 triệu đồng/tháng. "Mặt bằng làm nhà xưởng này tỉnh đã cho tôi thuê làm xưởng may từ năm 2008 đến nay. Nhưng từ năm 2012, tình hình khó khăn đã khiến doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất. Để giảm gánh nặng tiền thuê mặt bằng, chúng tôi đã phải tìm phương án cho doanh nghiệp khác thuê lại nhà xưởng" - Vị này cho biết.

Thế nhưng, do mặt bằng được UBND tỉnh cho thuê nên muốn cho doanh nghiệp khác thuê lại, doanh nghiệp phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép.

“Ở Vĩnh Phúc, rất nhiều trường hợp muốn cho thuê lại nhà xưởng như công ty chúng tôi. Rất may UBND tỉnh đã đồng ý để chúng tôi cho doanh nghiệp khác thuê lại nhà xưởng” – Vị giám đốc đưa cho chúng tôi xem văn bản ngày 30-1-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ: Trên cơ sở quy định pháp luật và để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát huy hiệu quả sử dụng đất, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất ngoài các khu công nghiệp được bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa trong giấy chứng nhận đầu tư.

Nhưng nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, có nhà xưởng dư thừa thật sự và đang có sẵn, không có tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, nhà xưởng không bị kê biên, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định, nhà xưởng đảm bảo chất lượng, an toàn theo công năng được duyệt…

http://www.baohaiquan.vn/pages/chan-san-xuat-doanh-nghiep-ngam-ngui-cho-thue-nha-xuong.aspx

Quảng Ninh: Bắt giữ 39,6 kg pháo. Ông Phạm Văn Tính, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp km15-Bến tàu Dân Tiến cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 39,6 kg pháo các loại.

Vào lúc 11 giờ, ngày 19-5, trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng Hải quan thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp km15-Bến tàu Dân Tiến kiểm tra xe ô tô khách BKS 16H-3058, phát hiện thu giữ 1 bao tải pháo (có trọng lượng là 39,6 kg).

Qua xác minh, lực lượng phát hiện số hàng trên là của Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1975 (trú tại Kim Thành, TP Hải Dương).

Ban đầu Hải khai nhận, số pháo trên được mua từ Trung Quốc để đem về Hải Dương bán kiếm lời.

Trạm Kiểm soát liên hợp km15-Bến tàu Dân Tiến đã bàn giao toàn bộ tang vật, đối tượng cho Công an TP. Móng Cái để tiếp tục điều tra.

http://www.baohaiquan.vn/pages/quang-ninh-bat-giu-396-kg-phao.aspx

Giảm thuế hỗ trợ DN, thu hút đầu tư. Chiều 20-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã trình bày trước QH Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2011. Đây là 2 dự án Luật trình QH theo trình tự rút gọn, trình và thông qua tại 1 kỳ họp để kịp thời đưa hỗ trợ các chính sách thuế đến với DN.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính- cơ quan soạn thảo Luật, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN nhằm thực hiện Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020, do đó cần điều chỉnh giảm mức động viên thuế tạo điều kiện tăng tích luỹ, tích tụ cho doanh nghiệp.

Mức thuế suất phổ thông tuy không cao hơn các nước trong khu vực nhưng theo Bộ Tài chính cũng cần được nghiên cứu từng bước điều chỉnh giảm để đảm bảo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư, khuyến khích sản xuất kinh doanh, phù hợp với xu thế cải cách thuế của thế giới.

Theo Chiến lược cải cách thuế của nước ta đến năm 2020, cần giảm dần mức động viên để đến năm 2020 mức thuế suất thuế TNDN giảm xuống mức hợp lý. Đồng thời, sửa Luật để đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế, tạo điều kiện cho việc hiện đại hoá quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN dự kiến sửa đổi, bổ sung 12/20 điều của Luật hiện hành, gồm 11 nhóm vấn đề cụ thể. Đáng chú ý là những sửa đổi liên quan đến quy định về thuế suất.

Dự thảo luật quy định: Giai đoạn 2014-2015 áp dụng thuế suất phổ thông là 22%; đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian áp dụng mức thuế suất 20%. Một số trường hợp áp dụng thuế suất từ 32% đến 50% giao Chính phủ quy định chi tiết. Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% trong giai đoạn 2014-2015 chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 1-1-2016.

http://www.baohaiquan.vn/pages/giam-thue-ho-tro-dn-thu-hut-dau-tu.aspx

̣T.Hằng - tổng hợp