Các báo ngành Tài chính ngày 21/4/2016

(eFinance Online) - **Các định chế tài chính: Cần giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách; **Hướng dẫn nộp lợi nhuận, cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước; **Vai trò hiệp hội trong đơn giản hóa thủ tục hải quan?; **Tây Ninh tiêu hủy 351.644 gói thuốc lá điếu nhập lậu...
 
Các báo ngành Tài chính ngày 21/4/2016

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện việc mua sắm TSNN theo phương thức tập trung: Ngày 19/4/2016, Bộ Tài chính có công văn số 5283/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; đảm bảo không trùng lắp với danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Tài chính và Bộ Y tế công bố. Văn bản công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài chính 01 bản. Thời gian công bố: Trước ngày 30/6/2016.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF156372&_afrLoop=17240034557195497#!%40%40%3F_afrLoop%3D17240034557195497%26dDocName%3DMOF156372%26_adf.ctrl-state%3D185zat9abd_106

Quy định về chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước. Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước. Theo đó, việc quản lý ngân quỹ nhà nước được thực hiện theo phương án Điều hành ngân quỹ nhà nước quý, năm được Bộ Tài chính phê duyệt. Phương án Điều hành ngân quỹ nhà nước bao gồm các nội dung cơ bản: Dự kiến thu, dự kiến chi và xác định nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi hoặc ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt trong quý, năm; Dự kiến hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi (nếu có) đối với từng đối tượng cụ thể; Các biện pháp xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt (nếu có); Xác định định mức tồn ngân quỹ nhà nước tối thiểu trong quý.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/m/ts/ts_chitiet?dDocName=MOF156381&_afrLoop=17240292925042469#!%40%40%3F_afrLoop%3D17240292925042469%26dDocName%3DMOF156381%26_adf.ctrl-state%3D185zat9abd_213

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

KBNN Sơn La: Chỉ tạm ứng cho gói thầu có đủ điều kiện thi công: Số dư tạm ứng trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại nhiều địa phương đang có tỷ lệ cao, gây ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Sơn La, tỷ lệ này luôn ở mức thấp. Có được kết quả đó là nhờ sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, cũng như của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La trong việc đôn đốc các chủ đầu tư hoàn ứng. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thế Chất- Giám đốc KBNN Sơn La về vấn đề này.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-04-20/kbnn-son-la-chi-tam-ung-cho-goi-thau-co-du-dieu-kien-thi-cong-30856.aspx

Ngành Hải quan: Phấn đấu đạt Top 4 ASEAN về thống kê XNK: Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch Phát triển thống kê hải quan giai đoạn 2016 - 2020, đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, phục vụ điều hành phát triển kinh tế của Chính phủ, các bộ, ngành, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước. Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê, Tổng cục Hải quan Phan Sinh cho biết, đến nay, Tổng cục Hải quan thực hiện chính thức và toàn diện nhiệm vụ thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được hơn 20 năm từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 89/1995/CP-NĐ. Các thông tin này rất cần thiết trong quá trình tính toán tổng sản phẩm trong nước (GDP), cán cân thương mại quốc tế; đàm phán, giám sát thực hiện các hiệp định thương mại tự do; lập kế hoạch phát triển XNK, đầu tư nước ngoài; giải quyết trong các tranh chấp thương mại quốc tế. Đây là một kênh thông tin hết sức quan trọng cho Bộ Tài chính trong việc phân tích, dự báo số thu ngân sách; hoạch định, điều chỉnh chính sách thuế; đàm phán thuế quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-04-20/nganh-hai-quan-phan-dau-dat-top-4-asean-ve-thong-ke-xnk-30853.aspx

Đại lý thuế: Đóng góp tích cực vào cải cách hành chính thuế: Sau 8 năm đi vào hoạt động, từ 100 hội viên sáng lập, đến nay Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã có 800 hội viên. Với vai trò phản biện, góp ý trước khi ban hành, nhiều chính sách thuế mới đã sát với thực tế hơn, đến được đông đảo người dân, doanh nghiệp. Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II và Tuyên dương khen thưởng các hội viên điển hình tiên tiến của VTCA vừa diễn ra mới đây, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA cho biết, với mục tiêu “Xây dựng hội thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp - uy tín”, thời gian qua Hội đã rất chú trọng phát triển hội viên. “Từ 100 hội viên sáng lập, đến nay hội đã có 800 hội viên, riêng 3 năm (2013 - 2015) đã kết nạp được 301 hội viên, tăng hơn 8 lần so với năm đầu thành lập. Hội cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đến nay đã có 92 lớp tập huấn với 2.500 lượt hội viên tham gia”, bà Cúc cho biết.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-04-20/dai-ly-thue-dong-gop-tich-cuc-vao-cai-cach-hanh-chinh-thue-30852.aspx

Các định chế tài chính: Cần giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách: Các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) hiện đang nắm phần chi phối hệ thống ngân hàng. Tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm chưa được xử lý triệt để. Các ngân hàng phát triển vẫn lệ thuộc tài chính vào ngân sách nhà nước (NSNN). Để hệ thống phát triển lành mạnh và đáp ứng hội nhập, cần xem xét giảm bớt tỷ lệ sở hữu nhà nước tại các ngân hàng, cũng như giảm sự phụ thuộc của các định chế tài chính phát triển vào NSNN. Đây là khuyến nghị của Học viện Chính sách và Phát triển (HCP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra, nhằm phát triển hệ thống tài chính Việt Nam trong giai đoạn tới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-04-20/cac-dinh-che-tai-chinh-can-giam-dan-su-phu-thuoc-vao-ngan-sach-30854.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hướng dẫn nộp lợi nhuận, cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thông tư  này quy định chi tiết  việc thu, nộp  lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của các tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, công ty trách nhiệm hữu hạn một  thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu. Về nội dung phân chia ngân sách Nhà nước, Thông tư cũng quy định: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp Trung ương được phân chia 100% cho ngân sách Trung ương. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp địa phương được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Huong-dan-nop-loi-nhuan-co-tuc-duoc-chia-vao-ngan-sach-Nha-nuoc.aspx

Vai trò hiệp hội trong đơn giản hóa thủ tục hải quan: Hiệp hội là cơ quan đại diện cho cộng đồng DN để phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục XNK. Vai trò này cần được thể hiện rõ nét hơn. Bà Đào Thị Kim Ngân- Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hải Phòng nhận định, vướng mắc của DN hội viên diễn ra gần như thường xuyên nhưng không phải DN nào cũng đủ tự tin để phản ánh với cơ quan quản lý. Bởi lý do gần như ai cũng biết là khi bị “điểm mặt chỉ tên” thì DN sợ bị “đì” trong quá trình làm thủ tục. Những tình huống như vậy, DN chỉ biết trông cậy vào vai trò đại diện của các hiệp hội. Vì thế, để làm tốt vai trò cầu nối, các hiệp hội vừa phải nắm bắt được khó khăn thực hiện tốt cơ chế đối thoại với cơ quan quản lý và phải thường xuyên nắm được khó khăn, vướng mắc của hội viên.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Vai-tro-hiep-hoi-trong-don-gian-hoa-thu-tuc-hai-quan.aspx

Tây Ninh tiêu hủy 351.644 gói thuốc lá điếu nhập lậu: Ngày 20-4,  Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây NInh) đã tổ chức tiêu hủy 351.644 gói thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả các loại. Số thuốc lá lậu trên do các lực lượng: Biên phòng, Công An, Hải quan, Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố của tỉnh Tây Ninh bắt, thu giữ từ cuối năm 2015 đến nay. Hầu hết các loại thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Hero, Jet, 555, Esse,… được nhập lậu vào Việt Nam qua đường biên giới Việt Nam - Campuchia. Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình buôn lậu, nhất là thuốc lá điếu ngoại các loại trên tuyến biên giới Tây Ninh vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu lợi dụng địa bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn, ngõ tắt, thuê người mang vác hàng lậu từ phía Campuchia về Việt Nam vào ban đêm, giờ nghỉ, sau đó tìm cách lén lút đưa về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tay-Ninh-tieu-huy-thuoc-la-dieu-nhap-lau.aspx

(Th.H - Tổng hợp)