Các báo ngành Tài chính ngày 22/12/2014

**Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia; **Hỗ trợ 140 tỷ đồng cho 11 địa phương khắc phục hậu quả mưa bão; **Kho bạc nhà nước trả lại hơn 12 tỷ đồng tiền thừa; **Vốn trái phiếu chưa giải ngân hết năm 2014 được chuyển sang 2015; **Cơ quan thuế thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê tài sản nhà nước năm 2014; **Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2015;

Các báo ngành Tài chính ngày 22/12/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia: Ngân sách Nhà nước (NSNN) là xương sống của tài chính nhà nước và là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh và duy trì hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia ngày càng được Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm sâu sắc. Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước,  quy mô ngân sách nhà nước (NSNN) tăng nhanh. Hàng năm, thu NSNN tăng bình quân 18%/năm, sau 10 năm NSNN tăng gấp 5,4 lần. Cơ cấu thu NSNN có những chuyển biến tích cực: Thu nội địa trong tổng thu cân đối NSNN tăng từ 51,7% năm 2003 lên 68,5% năm 2013. Chi NSNN, đảm báo cơ cấu chi hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, chiếm 20% đầu tư toàn xã hội và tăng bình quân 13,5%/năm; đảm bảo nguồn lực tài chính cho quốc phòng, an ninh; ưu tiên và giữ ổn định tỷ lệ chi cho các lĩnh vực quan trọng như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường; tập trung chi NSNN cho các mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=155299008&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Kho bạc nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:  Năm 2015 được dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống Kho bạc nhà nước (KBNN) trong năm tới cũng rất nặng nề. Trước tình hình đó, KBNN đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng cùng với đó là các giải pháp thực hiện. Theo đánh giá từ KBNN, trong năm 2014, công tác huy động vốn đạt kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển. Tính đến thời điểm này, KBNN đã huy động ước đạt 250.000 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch Bộ Tài chính giao (262.000 tỷ đồng). Tỷ trọng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài (từ 5 năm trở lên) trên tổng khối lượng phát hành cao hơn các năm trước (46,8% năm 2014 so với 22,7% năm 2013). Lãi suất huy động bình quân ở các loại kỳ hạn năm 2014 đều giảm đáng kể so với năm 2012- 2013. Nhờ đó, kỳ hạn trung bình của cả danh mục trái phiếu Chính phủ trên thị trường được nâng lên và giảm áp lực trả nợ vay cho các năm sau. Tuy nhiên, sang năm 2015, nhiệm vụ huy động vốn được dự báo sẽ rất khó khăn. Tổng mức huy động vốn trong nước dự kiến tiếp tục ở mức khá cao, trong bối cảnh Quốc hội yêu cầu tập trung phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài và quy định của Ngân hàng nhà nước về tỷ lệ tối đa đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các ngân hàng thương mại.

Xem chi tiêt:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-19/kho-bac-nha-nuoc-de-ra-nhiem-vu-trong-tam-nam-2015-16291.aspx

Hỗ trợ 140 tỷ đồng cho 11 địa phương khắc phục hậu quả mưa bão: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định trích 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 hỗ trợ 11 địa phương cứu trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu do bị thiệt hại vì thiên tai. Theo đó, 11 địa phương được hỗ trợ là Lạng Sơn (30 tỷ đồng), Hà Giang (20 tỷ đồng), Thái Nguyên (20 tỷ đồng), Quảng Ninh (15 tỷ đồng), Hải Phòng (15 tỷ đồng), Điện Biên (10 tỷ đồng), Bắc Kạn (5 tỷ đồng), Yên Bái (5 tỷ đồng), Phú Thọ (5 tỷ đồng), Hải Dương (10 tỷ đồng), Lai Châu (5 tỷ đồng). Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-19/ho-tro-140-ty-dong-cho-11-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-mua-bao-16299.aspx

Kho bạc nhà nước trả lại hơn 12 tỷ đồng tiền thừa: Con số này được Phó Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước (KBNN) Trần Kim Vân cho biết trong Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 vừa mới diễn ra mới đây. Bà Trần Kim Vân còn cho biết thêm, số tiền này là của 9.285 món tiền thừa đã được các cán bộ KBNN trả lại cho khách hàng. Hành động trả lại tiền thừa một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và đức tính trung thực của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống, nâng cao uy tín của KBNN trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cho quản lý. Ngoài ra, trong năm 2014, toàn  hệ thống đã phát hiện và thu giữ 1.167 tờ tiền giả các loại. Được biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản luôn được các đơn vị KBNN quan tâm chỉ đạo sát sao bằng nhiều biện pháp cụ thể như: tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ; tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế nội bộ; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần liêm khiết, trung thực của cán bộ, công chức; tăng cường phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn kho quỹ; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ; nghiên cứu sửa đổi quy chế phối hợp giữa cơ quan công an và KBNN nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản trong hệ thống KBNN.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-21/kho-bac-nha-nuoc-tra-lai-hon-12-ty-dong-tien-thua-16332.aspx

Vốn trái phiếu chưa giải ngân hết năm 2014 được chuyển sang 2015: Tại cuộc họp về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015. Đối với các dự án bố trí vốn đúng quy định, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch trước ngày 22/12/2014. Đối với các dự án bố trí vốn chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát lại dự kiến phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/1/2015. Về việc bố trí thu hồi vốn ứng trước trong kế hoạch năm 2015, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và cơ quan liên quan cân đối, bố trí tăng thêm mức vốn thu hồi ứng trước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-19/von-trai-phieu-chua-giai-ngan-het-nam-2014-duoc-chuyen-sang-2015-16304.aspx

Cơ quan thuế thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê tài sản nhà nước năm 2014: Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5584/TCT-TVQH yêu cầu các cục thuế thực hiện chế độ kiểm kê tài sản định kỳ và công khai tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản Nhà nước năm 2014. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2014, tình hình biến động tài sản và tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng, xử lý tài sản năm 2014. Theo đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê thực tế tài sản cố định thời điểm 31/12/2014 theo đúng quy định tại Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 25/01/2011; Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối chiếu giữa thực tế kiểm kê và sổ sách kế toán, xử lý tài sản thừa, thiếu theo đúng quy định về quản lý tài sản của nhà nước, của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-12-20/co-quan-thue-thuc-hien-nghiem-che-do-kiem-ke-tai-san-nha-nuoc-nam-2014-16324.aspx

Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2015: Ngày 19/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày thị trường Bảo hiểm Việt Nam và 15 năm thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Nghị định 100CP ngày 18/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm ra đời là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Nghị định đã tạo ra khung khổ pháp lý đầu tiên cho việc hình thành thị trường bảo hiểm Việt Nam đa dạng với các chủ đầu tư tham gia thị trường thuộc mọi thành phần kinh tế, mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định vị trí và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm. Trải qua 21 năm phát triển, thị trường bảo hiểm đã có những bước tiến quan trọng. Khuôn khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm được hình thành đầy đủ và đồng bộ, đảm bảo môi trường pháp lý công khai, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường. Các quy định pháp luật bao gồm Luật Kinh doanh bảo hiểm, các Nghị định hướng dẫn, Thông tư của Bộ Tài chính đã từng bước hoàn thiện tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, hỗ trợ thị trường phát triển, đồng thời cũng từng bước phù hợp với lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam và tiến tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2014-12-20/nganh-bao-hiem-dat-muc-tieu-tang-truong-13-trong-nam-2015-16313.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan Bình Dương: Nâng cao trình độ CBCC đáp ứng cải cách, hiện đại hóa: Để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Hải quan, nâng cao tính tự giác học tập của CBCC, Cục Hải quan Bình Dương là một trong những đơn vị tiên phong, chủ động sát hạch, kiểm tra, đánh giá trình độ cán bộ, công chức (CBCC). Theo Cục Hải quan Bình Dương, năm 2014, đơn vị đã chủ động tổ chức 2 đợt sát hạch kiểm tra, đánh giá trình độ CBCC với trên gần 150 CBCC thuộc lãnh đạo cấp chi cục, công chức tiếp nhận tờ khai, kiểm tra hồ sơ, thanh khoản, kế toán, kiểm tra thực tế hàng hóa tham gia. Kết quả 100% CBCC được sát hạch điều đáp ứng đủ năng lực trình độ, phục vụ tốt yêu cầu công việc trong giai đoạn cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan. Mục đích của lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương khi tổ chức các đợt sát hạch trình độ CBCC nhằm có cơ sở đánh giá lại một cách tương đối, khách quan trình độ, năng lực của cán bộ công chức để xây dựng kế hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Hải quan; đồng thời, đảm bảo sự phù hợp, khoa học trong việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp CBCC trong toàn Cục nói chung và trong từng đơn vị trực thuộc nói riêng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-binh-duong-nang-cao-trinh-do-cbcc-dap-ung-cai-cach-hien-dai-hoa.aspx

"Hải quan TP.HCM có nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục": Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn TP.HCM hướng dẫn chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho các DN, bà Phó Nam Phượng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP.HCM (ITPC) cho rằng, trong thời gian qua, Cục Hải quan TP.HCM đã có nhiều chuyển biến trong công tác cải cách thủ tục hải quan. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là 1 trong 42 đơn vị thuộc Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố tham gia giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan thông qua trang điện tửwww.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn và tại các buổi đối thoại trực tiếp do ITPC tổ chức. Với phương châm hoạt động: chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, hơn 10 năm qua, Cục Hải quan thành phố đã luôn phối hợp chặt chẽ với ITPC để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ba-pho-nam-phuong-giam-doc-itpc-hai-quan-tp-hcm-co-nhieu-chuyen-bien-trong-cai-cach-thu-tuc.aspx

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần minh bạch thông tin chống chuyển giá: Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham), ông Kim Jung In cho rằng, một trong những vấn đề khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc trong việc cung cấp các giấy tờ, chứng từ và giải trình các câu hỏi về chuyển giá từ cơ quan Thuế. Trong bản kiến nghị mà Chủ tịch Korcham tại Việt Nam Kim Jung In gửi tới Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nêu rõ nguyên nhân của khó khăn trên là do DN Hàn Quốc không hiểu phương pháp tính toán, thẩm tra của các cơ quan Thuế. “Năm 2012, Tổng Cục Thuế thành lập Tổ chuyên trách chống chuyển giá nhằm quản lý việc tuân thủ quy định về chuyển giá của DN. Từ quý 4-2013, Tổ chống chuyển giá của Tổng cục Thuế và các cục thuế đã bắt đầu triển khai công tác thanh/kiểm tra quy mô lớn chủ yếu đối với các doanh nghiệp ngành dệt, giày dép và may mặc tại các tỉnh và thành phố lớn, bao gồm Đồng Nai và Bình Dương ở miền Nam; Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hà Nội ở miền Bắc. Nhiều DN dệt may hàng đầu Hàn Quốc là đối tượng tiềm năng trong đợt rà soát của đợt thanh tra/kiểm toán này. Kết quả, một số DN bị ấn định thuế truy thu và xử phạt mà không có cơ hội giải trình”- ông Kim Jung In cho biết.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/doanh-nghiep-han-quoc-can-minh-bach-thong-tin-chong-chuyen-gia.aspx

Kiên quyết lập lại kỷ cương chống buôn lậu, gian lận thương mại: Cận kề thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu qua các cửa khẩu biên giới càng gia tăng và phức tạp, số lượng hàng lậu chảy vào nội địa khá lớn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đề nghị từ nay đến Tết Ất Mùi, các Bộ, ngành, các thành viên phải tiến thêm một bước để lập lại trật tự kỷ cương trong việc chống buôn lậu cũng như cần có giải pháp rõ ràng và quyết liệt hơn. Đến các cửa khẩu vùng biên những ngày này sẽ được tận mắt chứng kiến tình trạng người dân chen chúc qua cửa khẩu rồi ngang nhiên mang các lô hàng lậu vào Việt Nam. Theo quy định, cư dân biên giới được phép trao đổi vận chuyển hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu nếu giá trị hàng hóa không quá 2 triệu đồng/người. Lợi dụng chính sách này, các đầu nậu đã thuê một lượng lớn cư dân biên giới để vận chuyển hàng lậu công khai qua các cửa khẩu. Sau khi hàng lậu được vận chuyển vào địa phận trong nước, các đầu nậu thu gom hàng hóa lại và vận chuyển sâu vào nội địa. Tại các cửa khẩu, những cư dân qua đây có lẽ đã quá quen mặt lực lượng chức năng nên hầu như chỉ bị kiểm tra qua loa, thậm chí không bị ngó ngàng khi vác hàng qua.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kien-quyet-lap-lai-ky-cuong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)