Các báo ngành Tài chính ngày 22/5/2014

** Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm  sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6; ** Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại; ** Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012; ** Hệ thống KBNN: Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo; ** 25 sản phẩm sữa bị áp giá trần từ 1/6; ** Hải quan Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam triển khai VNACCS...

Các báo ngành Tài chính ngày 22/5/2014

Portal Bộ Tài chính đăng cụm tin:

"Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm  sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6": Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính có Quyết định 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm  sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo đó, thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (gọi chung là sản phẩm sữa) bằng các biện pháp sau: Quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; Thực hiện biện pháp đăng ký giá theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=128785067&p_details=1

"Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần thứ 10 của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN: Một ASEAN: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế": Nằm trong khuôn khổ các hội nghị thường niên của kênh hợp tác tài chính khu vực ASEAN, Hội nghị Xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMIS) đã diễn ra vào ngày 20/5/2014 tại Manila, Philippines. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị này. Tham dự hội nghị gồm các Bộ trưởng Tài chính ASEAN, các quan chức tài chính ngân hàng các nước ASEAN và khu vực tư nhân, bao gồm các đại biểu là các nhà lãnh đạo và các nhà quản lý của các công ty đa quốc gia, tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng đầu tư, các công ty xếp hạng tín nhiệm, các nhà đầu tư cổ phiếu và trái phiếu và các quỹ đầu tư tài chính khác.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128724917&p_details=1

"Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại": Ngày 20/5/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 207/TB-VP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương, sớm trở lại sản xuất kinh doanh. Thông báo nêu rõ, vừa qua, nhân dân cả nước đã cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí trong vùng biển của Việt Nam. Một số người biểu tình đã có hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản của Nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đã được bảo đảm. Hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế để bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128807788&p_details=1

"Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012": Thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng Báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2012 của Chính phủ đã được lập, thẩm định theo trình tự thủ tục quy định, đối chiếu khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước, được kiểm toán nhà nước kiểm toán và xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, được Ủy ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đã hội đủ yếu tố để trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2012 như sau: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.058.140 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2011, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước). Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.170.924 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013). Bội chi ngân sách nhà nước 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỷ đồng). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: vay trong nước là 112.283 tỷ đồng; vay ngoài nước là 41.843 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128715866&p_details=1 

"Bộ Tài chính khẩn trương triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp": Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công điện số 697/CĐ-TTg) và của Bộ trưởng Bộ Tài chính (tại Công điện số 01/CĐ-BTC), ngày 20/5/2014, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã triển khai 2 Đoàn công tác trực tiếp làm việc với Lãnh đạo UBND các tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm khẳng định Bộ Tài chính và các đơn vị Tài chính từ Trung ương đến địa phương đang tích cực triển khai thực hiện theo nội dung Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về công tác bảo hiểm, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đã chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường theo hợp đồng.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128708861&p_details=1

"Những quy định mới về hoá đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6": Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP  cho phép doanh nghiệp được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn để sử dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh và giảm đối tượng thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế . Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách để mua , bán hoá đơn, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Vì vậy, ngày 31/3/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/ NĐ-CP, Nghị định 04/2014/ NĐ-CP thay thế thông tư 64/2013/TT-BTC, quản lí chặt chẽ hơn doanh nghiệp được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn và mở rộng đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế; trong đó có doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hoá đơn.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128715673&p_details=1

"Lãi suất hỗ trợ các thương nhân vay để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014 không vượt quá 7%/năm": Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 65/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2014. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thuộc đối tượng theo quy định để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014. Hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định theo quy định. Trường hợp thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ bằng nguồn vốn khác, không phải bằng nguồn vay ngân hàng thương mại thì sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128815393&p_details=1

"Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A": Đó là nội dung của Thông tư số 63/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128815704&p_details=1

"Công bố 15 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan": Ngày 15/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1011/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Bộ thủ tục gồm 15 thủ tục hành chính mới áp dụng trên hệ thống VNACCS, trong đó 01 thủ tục thực hiện tại cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố và 14 thủ tục thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128819437&p_details=1

"Áp dụng mức thu phí mới sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai từ ngày 01/7": Ngày 16/5/2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ký ban hành Thông tư số 62/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128815552&p_details=1

Trên Thời báo Tài chính Việt Nam online đưa tin:

"Hệ thống KBNN: Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo": Hệ thống KBNN phát động "Chúng tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo" bằng 1 ngày lương cơ bản của toàn thể CBCC. Nhằm chia sẻ và thể hiện tấm lòng của hậu phương đối với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển Đông cũng như bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng trên biển đảo Tổ quốc, Ban lãnh đạo Kho bạc nhà nước (KBNN) đã phát động “Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”. Theo đó, KBNN sẽ trao tặng lực lượng Cảnh sát biển vùng 2, Kiểm ngư Việt Nam vùng 2, Chi đội 3 và Hội Nghề cá Quảng Ngãi 3 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ này là 1 ngày lương cơ bản của CBCC trong toàn hệ thống.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-21/he-thong-kbnn-chung-tay-gop-suc-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-9889.aspx

"Qui định mới về phí cấp phép thành lập văn phòng đại diện của DN quảng cáo nước ngoài": Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của DN quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam như sau: Cấp mới: 3.000.000 đồng/Giấy phép; Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/Giấy phép. Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Theo Thông tư này, lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-21/muc-phi-cap-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dn-quang-cao-nuoc-ngoai-9883.aspx=

"25 sản phẩm sữa bị áp giá trần từ 1/6": Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014. Cụ thể, theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/5/2014, từ 1/6/2014, thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bằng  biện pháp quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 12 tháng, đồng thời thực hiện biện pháp đăng ký giá theo quy định tại khoản 4  Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 6 tháng. Mức giá tối đa trong khâu bán buôn được áp dụng đối với 25 sản phẩm sữa. Trên cơ sở mức giá tối đa của 25 sản phẩm sữa này, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa có trách nhiệm xác định giá tối đa.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-21/gia-tran-cho-sua-9877.aspx

"Hải quan Đồng Nai hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất": Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công điện số 01/CĐ-BTC, Cục Hải quan Đồng Nai đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hành vi vi phạm pháp luật mới đây trên địa bàn tỉnh khôi phục sản xuất. Theo ông Lê Văn Danh, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm hỗ trợ khai báo thủ tục Hải quan điện tử; cung cấp dữ liệu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; miễm giảm, gia hạn tiền nộp thuế và ân hạn thuế đối với nguyên liệu phục vụ xuất khẩu…

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-21/hai-quan-dong-nai-ho-tro-doanh-nghiep-khoi-phuc-san-xuat-9887.aspx

"Tổng cục Thuế thành lập tổ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp": Ngày 20/5/2014, Tổng cục Thuế đã phát ra thông báo số 131 /TB-TCT nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam về việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp. Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam có ý kiến chỉ đạo Thành lập Tổ thường trực của Tổng cục Thuế để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tổ gồm có 6 người, cụ thể: Bà Nguyễn Vân Chi – Vụ trưởng Vụ Chính sách – Tổ trưởng; bà Lê Thị Duyên Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai – Thành viên; ông Cáp Quý Phúc – Phó Chánh Văn phòng – Thành viên; bà Lê Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ TTHT – Thành viên; bà Nguyễn Thu Trà – Phó Cục trưởng Cục CNTT- Thành viên; bà Đỗ Thị Hồng Minh – Phó Vụ trưởng Vụ QLN – Thành viên.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-21/tong-cuc-thue-thanh-lap-to-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-9878.aspx

"Chứng khoán 21/5: Hưng phấn cao độ, cổ đầu cơ lại nóng bỏng": Thị trường lại tiếp tục có một phiên giao dịch tích cực sau khi trải qua một chút điều chỉnh đầu phiên. Hôm nay các cổ phiếu đầu cơ thậm chí còn bùng phát hơn hôm qua. Các blue-chips cũng tăng mạnh tạo nên một phiên giao dịch sôi động. Trên 400 cổ phiếu tăng giá hôm nay và 120 cổ kịch trần gợi nhớ đến phiên bùng nổ ngày 14/5 vừa qua. Điểm khác biệt là phiên 14/5 là phiên phản ứng bắt đáy. Còn hôm nay, đà tăng giá được kéo dài hơn từ hôm qua và khác biệt nữa là các mã đầu cơ nhỏ là đối tượng kích thích nhất.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-21/thi-truong-hung-phan-co-dau-co-nong-bong-9882.aspx

"FCM được chào bán 14,2 triệu cổ phiếu ra công chúng": CtyCP Khoáng sản Fecon (mã Ck: FCM) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho chào bán 14,2 triệu cổ phiếu ra công chúng, với mệnh giá 10.000 đồng/cố phiếu. Theo phương án chào bán của FCM, trong số 14,2 triệu cổ phiếu chào bán đợt này có 13,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 0,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu chào bán lần này có tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 142 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là CtyCP Chứng khoán Đại Dương.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-21/fcm-duoc-chao-ban-142-trieu-co-phieu-ra-cong-chung-9856.aspx

Tạp chí Tài chính online có tin:

"Hải quan Bình Dương: Không ngừng cải cách, phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp": Không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp là những việc làm thường xuyên, hàng đầu đã được Hải quan Bình Dương quán triệt thực hiện từ nhiều năm nay. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hải quan Bình Dương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời giúp đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh… Một trong những việc làm thiết thực nhất của cải cách thủ tục hành chính là việc công khai thủ tục đến với các doanh nghiệp. Cục Hải quan Bình Dương thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hải quan; Tạo điều kiện cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp cùng kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống tiêu cực, nâng cao hơn nữa lòng tin của doanh nghiệp với Hải quan Bình Dương.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Tin-tuc/Hai-quan-Binh-Duong-Khong-ngung-cai-cach-phat-trien-ho-tro-doanh-nghiep/49434.tctc

Chi cục Hải quan Phú Thọ: “Giải quyết dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp”: Đó là khẳng định của ông Trần Đại Thắng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Thọ trong cuộc trả lời phỏng vấn FinancePlus.vn chiều 21/5/2014.  Thời gian qua, chúng tôi đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Cụ thể, Chi cục Hải quan Phú Thọ đã tuyên truyền, phổ biến vận động  và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tích cực, khẩn trương thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS. Kết quả là, tính đến ngày 01/04/2014 đã có 106 DN (100%) trên địa bàn đã chuẩn bị xong hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ xuất, nhập khẩu đủ trình độ để chính thức vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 14/04/2014. 

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Tin-tuc/Chi-cuc-Hai-quan-Phu-Tho-Giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-cho-doanh-nghiep/49428.tctc 

"Cục Hải quan TP. Hà Nội: Nhiều việc làm thiết thực": Tính đến ngày 15/5/2014, tổng số thu thuế của Cục Hải quan TP. Hà Nội ước đạt 4.672,6 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch năm; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,42 tỷ USD; tổng số tờ khai là 188.575... Thời gian qua, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành Hải quan về công tác chạy thử hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) và là một trong 2 đơn vị cả nước triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01/4/2014. Có được kết quả trên là do Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng quá trình chạy thử hệ thống. Theo đó, Cục đã đào tạo và hướng dẫn chi tiết về việc khai báo làm thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS cho hàng ngàn doanh nghiệp (DN). Đến nay, hệ thống vận hành tương đối ổn định, thông quan đúng tiến độ cho hàng chục ngàn tờ khai, số tờ khai bị chậm trễ hoặc phải chuyển sang thủ công chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Cuc-Hai-quan-TP-Ha-Noi-Nhieu-viec-lam-thiet-thuc/49406.tctc

"Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp": Rất nhiều công ty đang hoạt động (đặc biệt công ty mới thành lập), chưa nắm rõ được các quy định trong hạch toán để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Chuyên gia thuế giải đáp cho bạn đọc một số kiến thức cụ thể liên quan đến công tác này.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Hoi-dap-chinh-sach/Hach-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-phuong-phap-truc-tiep/49375.tctc

"Áp dụng biện pháp bình ổn giá với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi": Trước những biến động về giá của mặt hàng cho trẻ em sữa thời gian qua, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1079/QĐ-BTC về việc áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi ngày 20/5/2014. Quyết định nêu rõ, thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (gọi chung là sản phẩm sữa) bằng hai biện pháp chính, cụ thể: Thứ nhất, quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; Thứ hai, thực hiện biện pháp đăng ký giá theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Ap-dung-bien-phap-binh-on-gia-voi-san-pham-sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi/49413.tctc

"Kho bạc giữ lại 2% thuế Giá trị gia tăng có đúng không?": Một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng còn thấy khúc mắc trong quá trình hạch toán, thu nộp thuế. Chúng tôi xin đăng tải câu trả lời của chuyên gia về vấn đề các bạn hỏi.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Hoi-dap-chinh-sach/Kho-bac-giu-lai-2-thue-Gia-tri-gia-tang-co-dung-khong/49369.tctc

"HNX thành lập hội đồng tư vấn về quản trị công ty": Trung tuần tháng 5/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về Quản trị công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Hội đồng sẽ tham mưu, tư vấn, đưa ra ý kiến độc lập về các chương trình, hoạt động và các sản phẩm về quản trị công ty cho các doanh nghiệp (DN) giao dịch tại HNX. Hội đồng bao gồm nhóm các chuyên gia chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn, đưa ra ý kiến độc lập về các chương trình, hoạt động và các sản phẩm của các chương trình quản trị công ty cho các doanh nghiệp giao dịch tại HNX. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc thảo luận, lấy ý kiến công khai, kết luận theo ý kiến đa số thành viên (50% trở lên quyền biểu quyết đồng ý). Thành viên hội đồng gồm từ 5 đến 11 thành viên, là các chuyên gia độc lập, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề của doanh nghiệp, đại diện cơ quan báo chí chuyên ngành, đại diện nhà đầu tư, và một đại diện cho sàn Hà Nội.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Chung-khoan/HNX-thanh-lap-hoi-dong-tu-van-ve-quan-tri-cong-ty/49408.tctc

"Ngân hàng ngoại không thay đổi chiến lược tại Việt Nam": Khẳng định tại Hội nghị về hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng nay, Lãnh đạo các ngân hàng nước ngoài đã khẳng định sẽ không thay đổi chiến lược và tiếp tục thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam. Những tác động từ tình hình căng thẳng trên biển Đông đối với hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là nội dung chính được bàn thảo sôi nổi tại Hội nghị về hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, những ngày qua, trước những tác động nhất định từ diễn biến phức tạp trên biển Đông, thị trường ngoại hối và thị trường vàng Việt Nam cơ bản vẫn ổn định; hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, thông suốt. “Điều này cho thấy hệ thống các tổ chức tài chính Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có nền tảng bền vững, có khả năng chống đỡ tốt trước các tác động bất lợi”, Thống đốc khẳng định.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/Ngan-hang-ngoai-khong-thay-doi-chien-luoc-tai-Viet-Nam/49407.tctc

Báo Hải quan điện tử có tin:

"Hải quan Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam triển khai VNACCS": Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 20 và 21, các Cục Hải quan: Bình Định, Nghệ An và Quảng Nam đã triển khai ứng dụng Hệ thống VNACCS/VCIS. Ngày 21-5-2014, Cục Hải quan Bình Định đã triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại 2 Chi cục trực thuộc là Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn và Chi cục Hải quan Phú Yên. Trong ngày đầu vận hành, tại Chi cục Hải quan CK cảng Quy Nhơn có 25 tờ khai XNK của 20 DN, tại Chi cục Hải quan Phú Yên có 5 tờ khai XNK của 2 DN. Một số vướng mắc của DN về cách thức khai báo đã được công chức hải quan giải đáp tận tình qua đường dây nóng, có 2 DN được hỗ trợ thực hiện khai báo tại trụ sở Chi cục.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-binh-dinh-trien-khai-chinh-thuc-he-thong-vnaccs-vcis.aspx

"Chú trọng thúc đẩy quan hệ hải quan-doanh nghiệp": Ngày 21-5, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp (DN). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các chuyên gia của USAID, đại diện một số Hiệp hội và một số DN có hoạt động XNK lớn; về phía cơ quan Hải quan có sự tham dự của lãnh đạo các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, đại diện lãnh đạo các cục hải quan địa phương. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh: Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, Tổng cục Hải quan đã và đang dành nhiều sự quan tâm đến việc phát triển quan hệ đối tác hải quan- DN. Đây cũng là nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan Hải quan các nước được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) khuyến nghị chú trọng thực hiện.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chu-trong-thuc-day-quan-he-hai-quan-doanh-nghiep.aspx

"Cận cảnh lô hàng điện tử nhập lậu": Ngày 21-5, Đội kiểm soát Hải quan cho biết, vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện 1 container hàng điện lạnh, điện tử  nhập lậu, trong đó có nhiều hàng cấm nhập khẩu. Theo Đội Kiểm soát Hải quan, trên cơ sở kết quả phân tích thông tin và nguồn tin thu thập được, ngày 13-5, cơ quan Hải quan kiểm tra lô hàng thuộc tờ khai số 72127/NKD01 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận Tải N.M. (TP.HCM). Hàng hóa khai báo theo tờ khai là 426 kiện máy cắt giấy, máy cuộn giấy, thiết bị bơm nhiên liệu, máy dập kim loại, cầu dao điện, xuất xứ Nhật Bản, trị giá 918.700 Yên Nhật.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-canh-lo-hang-dien-tu-nhap-lau.aspx

"Khởi tố vụ buôn lậu gỗ ở Hoa Lư-Bình Phước": Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan Nguyễn Phi Hùng vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu của Công ty TNHH TM DV SX XNK Bảo Ngọc Bình Phước (Công ty Bảo Ngọc Bình Phước), xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư-Bình Phước. Theo kết quả điều tra, ngày 18-11-2013, Công ty Bảo Ngọc Bình Phước, địa chỉ tại Ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước làm thủ tục tạm nhập gỗ theo tờ khai số 150/NTX và tái xuất gỗ theo tờ khai 175/XTX tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bình Phước, lô hàng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Công ty khai báo làm thủ tục tạm nhập 264,057 m3 gỗ Hương xẻ đã qua xử lý nhóm I (Ptero Carpus) có nguồn gốc từ Lào, sau đó tái xuất đi Trung Quốc cho Công ty N.D.S Import ở Đan Mạch.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khoi-to-vu-buon-lau-go-o-hoa-lu-binh-phuoc-gui-lai.aspx

"Hải quan Tân Thanh phối hợp bắt giữ 1,7 kg ma túy đá": Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh- Cục Hải quan Lạng Sơn, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh bắt giữ 1,7 kg ma túy đá. Vào hồi 15 giờ ngày 19-5,  trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ Công tác phát hiện một đối tượng nữ đi bộ tại khu vực Bãi Quặng, khu 1 xã Tân Thanh huyện Văn Lãng trên tay xách 1 túi ni lông màu đen có biểu hiện nghi vấn. Tổ Công tác đã kiểm tra hành chính, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, Tổ Công tác đã yêu cầu đối tượng về trạm kiểm soát biên phòng tiếp tục kiểm tra làm rõ. Kiểm tra bên trong túi đối tượng có một ô tô nhựa, hai chiếc đàn bằng nhựa (đồ chơi của trẻ em) bên trong có chứa vật dạng tinh thể rắn, màu trắng nghi là ma túy đá, có tổng trọng lượng là 1,7 kg.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tan-thanh-phoi-hop-bat-giu-17-kg-ma-tuy-da.aspx

"Kho bạc Nhà nước sơ kết công tác 5 tháng đầu năm 2014": Theo thống kê của của KBNN, trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: ước đến hết ngày 31-5-2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 85.452 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn năm. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 49.185 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 26.270 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 9.996 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kho-bac-nha-nuoc-tap-trung-toan-he-thong-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2014.aspx

"Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tại Bình Dương và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại": Lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm khẳng định Bộ Tài chính và các đơn vị Tài chính từ Trung ương đến địa phương đang tích cực triển khai thực hiện theo nội dung Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về công tác bảo hiểm, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đã chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường theo hợp đồng. Cũng tại các buổi làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương trân trọng cảm ơn sự triển khai rất kịp thời của Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm. Các UBND tỉnh khẳng định sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và góp phần ổn định đời sống của người lao động.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-khan-truong-trien-khai-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-cho-doanh-nghiep.aspx

"Áp giá tối đa bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa": Ngày 20-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Quyết định nêu rõ, giá tối đa của các sản phẩm sữa được quy định như sau: Giá tối đa trong khâu bán buôn: Ban hành mức giá tối đa trong khâu bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này; và trên cơ sở mức giá tối đa của 25 sản phẩm sữa quy định tại điểm a khoản này, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm xác định giá tối đa theo hướng dẫn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ap-gia-toi-da-ban-buon-doi-voi-25-san-pham-sua.aspx

"Tăng phát hành trái phiếu Chính phủ gây sức ép lên nợ công": Theo thống kê, kế hoạch huy động vốn từ phát hành TPCP tăng đều qua các năm. Năm 2011 và 2012 mỗi năm 45.000 tỷ đồng; năm 2013 là 60.000 tỷ đồng và 2014 là 100.000 tỷ đồng. Bội chi NSNN theo lộ trình, cần giảm dần để đạt mức 4,5%GDP vào năm 2015. Tuy nhiên, do khả năng cân đối NSNN năm 2014 rất khó khăn, trong khi vẫn phải bố trí tăng chi đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu. Vì vậy, Quốc hội đã thông qua mức bội chi NSNN năm 2014 là 5,3% GDP. Với tỷ lệ bội chi này, dự kiến đến 31-12-2014, dư nợ công khoảng 59,8%GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 46,2%GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,4%GDP. Các chỉ số nợ mặc dù vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, nhưng cũng tạo nên sức ép khá lớn trong việc bố trí và cân đối nguồn trả nợ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-phat-hanh-tpcp-gay-suc-ep-len-no-cong.aspx

"3 Tổng công ty lọt vào vòng 3 Chương trình cải cách DNNN": Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả 3 DNNN được lựa chọn vào vòng Đánh giá chuyên sâu cho dự án 3 thuộc Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty”. Đó là: Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA); Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) và Tổng công ty (TCT) phát triển khu CN (SONADEZI).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/3-tct-lot-vao-vong-3-chuong-trinh-cai-cach-dnnn.aspx

“Phủ sóng” thanh toán điện tử song phương: Tính đến hết năm 2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai thành công hệ thống thanh toán điện tử song phương tập trung trên 63 tỉnh, thành phố và hiện nay đã triển khai mở rộng đến 300 KBNN quận, huyện. Dự kiến, trong năm 2014, nghiệp vụ mới này sẽ phủ sóng tại tất cả các  KBNN quận, huyện còn lại. Hiệu quả bước đầu của chương trình đã góp phần điện tử hóa các giao dịch thanh toán, tập trung nhanh nguồn lực tài chính về Trung ương, tạo thuận lợi cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phu-song-thanh-toan-dien-tu-song-phuong.aspx

Trên tạp chí Thuế online có tin:

"Tổng cục Thuế thành lập Tổ thường trực hỗ trợ DN": Triển khai Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đảm bảo hoạt động SXKD cho DN và góp phần ổn định đời sống của người lao động, ngày 20/5/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành thông báo về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các DN bị ảnh hưởng. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/147-tin-host/4922-thanh-lap-to-ho-tro-dn.html

"Tiếp tục mở rộng diện nộp thuế điện tử": Đến tháng 7/2014, dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ mở rộng ở 15 cục thuế và có thêm nhiều ngân hàng thương mại được kết nối để tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. Đó là thông tin từ Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, bà Nguyễn Thu Trà khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế. Tính đến ngày 13/5/2014, cả nước đã có 181 DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, trong đó có 79 DN đã thực hiện nộp thuế với số tiền trên 100,7 tỷ đồng. Nếu so với số đơn vị đang hoạt động thì số DN tham gia thí điểm nộp thuế điện tử còn rất khiêm tốn. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/4930.html

Theo portal Tổng cục Hải quan:

"Hội nghị tập huấn về công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp": Ngày 21/05/2014, Tổng cục Hải quan phối hợp với dự án USAID GIG(Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp nhằm nâng cao thông tin và phổ biến các văn bản mới ban hành về lĩnh vực phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Anh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; Chuyên gia quốc tế đến từ dự án USAID GIG; Đại biểu từ các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp. 

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20979&Category=Tin nổi bật

"Cục Hải quan Nghệ An chính thức vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS": Sáng ngày 21/5/2014, Cục Hải quan Nghệ An đã chính thức triển khai Hệ thống thông quan tự động (Hệ thống VNACCS/VCIS) tại 3 đơn vị: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng, Chi cục Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Trong ngày đầu tiên triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS có khá nhiều doanh nghiệp tham gia khai báo trên hệ thống. Được sự giúp đỡ từ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An, Công ty cung cấp phần mềm Thái Sơn nên việc thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt, nhanh chóng.

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20978&Category=Tin nổi bật

"Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển ma tuý": Trong 02 ngày 14/5/2014 và 18/5/2014, Lực lượng kiểm soát phòng chống buôn lậu ma tuý, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn theo dõi và bắt giữ 02 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép. Vào hồi 11h00 ngày 18/5/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành theo dõi và bắt giữ 02 đối tượng tại khu nhà làm việc liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cách mốc N476 về phía Việt Nam khoảng 30m (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép 1.990 viên ma tuý tổng hợp.

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20977&Category=Tin nội bộ

"Hải quan Bình Dương: Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn": Ban lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã có văn bản số 1112/HQBD-TCCB, 1131/HQBD-TTDL, 1141/HQBD-VP ngày 13/5/2014 chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đảm bảo vị trí công tác, chủ động phối hợp với các với các Chi cục hải quan cửa khẩu, quyết tâm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, không để doanh nghiệp bị rớt hàng; tạo mọi điều kiện thuận lợi, không gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp, đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất. Đồng thời, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, Ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore, các Sở ban ngành có liên quan trong tỉnh để chia sẻ khó khăn, kịp thời giải quyết ngay các vướng mắc của doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20976&Category=Tin nổi bật

"Cục Hải quan Nghệ An dâng hương tại Khu di tích Kim Liên nhân ngày sinh nhật Bác": Sáng ngày 19/5/2014, nhân ngày 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 58 năm thành lập, Cục Hải quan Nghệ An đã tổ chức dâng hương báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Tham dự đoàn có Lãnh đạo Cục, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20975&Category=Tin nội bộ

"Hải quan Quảng Ninh: Phát hiện, bắt giữ 35 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong tháng 5": Theo số liệu từ Phòng CBL&XLVP, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ từ 16/4 – 15/5/2014, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 35 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm là 3.037,38 triệu đồng. Phân tích từ Hải quan Quảng Ninh, trong kỳ tháng 5/2014, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm: thuốc lá điếu, than, quặng, gạch, thịt gia súc, thủy sản, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực…

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20974&Category=Tin nội bộ

"Đoàn cán bộ ngành Tài chính vào Lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh": Trong khí thế của những ngày tháng năm lịch sử và trước thềm kỷ niệm 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), ngày 14-5, Đoàn cán bộ của ngành Tài chính đã hòa mình trong hàng ngàn lượt người đến từ khắp mọi miền Tổ quốc được vào Lăng viếng Bác. Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Chi- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có 420 đảng viên, quần chúng ưu tú đại diện cho gần 2.500 đảng viên và hàng nghìn cán bộ công chức của 49 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính. Trong đó, ngành Hải quan vinh dự có 33 quần chúng ưu tú trong kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2014 được cùng tham gia trong dịp này.

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20973&Category=Tin nổi bật

Theo portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức “Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ”. Tham dự Hội nghị có đại diện các công ty quản lý quỹ, đại diện các văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và đại diện một số đơn vị liên quan thuộc UBCKNN.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162089240&_afrLoop=592830905536000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=epogmr7fd_1#%40%3F_afrWindowId%3Depogmr7fd_1%26_afrLoop%3D592830905536000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089240%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Depogmr7fd_74

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (Công ty).

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162089251&_afrLoop=592879281414000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=epogmr7fd_1#%40%3F_afrWindowId%3Depogmr7fd_1%26_afrLoop%3D592879281414000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089251%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Depogmr7fd_96

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 29/14/TBHĐQT-TN ngày 16/5/2014 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2014/NQHĐQT-TN ngày 15/5/2014 và các quy định của pháp luật.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162089248&_afrLoop=592904266521000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=epogmr7fd_110#%40%3F_afrWindowId%3Depogmr7fd_110%26_afrLoop%3D592904266521000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089248%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Depogmr7fd_183

Ngày 15/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 37/2014/BC-GSG ngày 18/4/2014 của CTCP Giầy Sài Gòn. Theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 37/2014/BC-GSG, CTCP Giầy Sài Gòn đã thực hiện bán được 0 cổ phiếu.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162089246&_afrLoop=592927823288000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=epogmr7fd_110#%40%3F_afrWindowId%3Depogmr7fd_110%26_afrLoop%3D592927823288000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089246%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Depogmr7fd_205

(Kim Liên - tổng hợp)