Các báo ngành Tài chính ngày 22/7/2014

** Không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà; ** Luật Hải quan sửa đổi: Tạo điều kiện áp dụng quản lý hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế; ** Công đoàn Bộ Tài chính thăm, tặng quà các thương binh tại Hà Nam; ** Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khắc phục bất cập trong chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Chương trình cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho Doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Hà Tĩnh.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Chương trình cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho Doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo portal Bộ Tài chính:

Không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà: Trong thời gian qua đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Trong đó có nhiều ý kiến đề cập vấn đề từ ngày 01/8/2014, người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC và cho rằng Thông tư này đã chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng. Để rộng đường dư luận, ngày 21/7, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra quan điểm về các vấn đề liên quan theo quy định cụ thể của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=136011152&p_details=1

DNBH kịp thời tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho Doanh nghiệp bị thiệt hại tại Hà Tĩnh: Chiều ngày 19/7/2014, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài chính Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Chương trình cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho Doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, tại buổi lễ, các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh với số tiền là 1 triệu USD, trước mắt trao ngay 300 ngàn USD, số còn lại các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phối hợp với khách hàng hoàn tất thủ tục để giải quyết trong thời gian tới. Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 30,35 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí cần thiết để doanh nghiệp khắc phục một phần khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=135968897&p_details=1

Luật Hải quan sửa đổi: Tạo điều kiện áp dụng quản lý hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế: Luật Hải quan (sửa đổi) đã được Quốc hội đã thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Hải quan sửa đổi được đánh giá là bước đột phá, đổi mới toàn diện hoạt động quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=135966487&p_details=1

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam online:

Không chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất sang cho khách hàng mua chung cư: Đây là khẳng định của Bộ Tài chính tại cuộc họp báo chiều ngày 21/7/2014, khi thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập đến việc người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất. Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (NĐ45) ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014); đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC (TT76) ngày 16/6/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ45 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-21/khong-co-chuyen-chuyen-trach-nhiem-nop-tien-su-dung-dat-tai-cac-chung-cu-11662.aspx

Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1428/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 và Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-21/44-de-an-ve-khai-thac-nguon-luc-tai-chinh-tu-dat-dai-va-tai-san-nha-nuoc-vua-duoc-phe-duyet-11663.aspx

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 94 /2014/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng. Đối tượng áp dụng của Thông tư là tương nhân Việt Nam; chủ kho ngoại quan và chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan; cơ quan hải quan, công chức hải quan; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-21/thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-11653.aspx

PVN nộp ngân sách 85,8 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm: PVN vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2014 với tổng doanh thu đạt 380 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 85,8 nghìn tỷ đồng. Hiệu quả sinh lời vốn tiếp tục duy trì ở mức cao cao với tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 6,5%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-07-21/pvn-nop-ngan-sach-858-nghin-ty-dong-trong-nua-dau-nam-11649.aspx

Công đoàn Bộ Tài chính thăm, tặng quà các thương binh tại Hà Nam: Ngày 21/7, đoàn công tác Công đoàn Bộ Tài chính đã đến thăm và tặng quà cho các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng huyện Duy Tiên - Hà Nam. Trong buổi gặp gỡ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên - Hà Nam, đồng chí Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính thay mặt cho công đoàn viên Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tỏ lòng biết ơn về những đóng góp, hy sinh của các đồng chí thương bệnh binh trong các cuộc kháng chiến, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong công tác chăm sóc các thương binh, bệnh binh của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-21/tham-tang-qua-cac-thuong-binh-tai-duy-tien-kim-bang-ha-nam-11646.aspx

Doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản: Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 78) hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nêu rõ: Dự án đầu tư, chuyển nhượng bất động sản được bù trừ lỗ. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 78. Theo hướng dẫn của Thông tư 78, từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phổ thông là 22% và kể từ ngày 1/1/2016 giảm xuống còn 20% đối với doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-07-21/doanh-nghiep-duoc-bu-tru-lo-trong-chuyen-nhuong-bat-dong-san-11638.aspx

Trái phiếu tuần 21-25/7: Lực cầu duy trì mạnh, lãi suất sẽ tiếp tục đà giảm: Thị trường TPCP tuần qua duy trì đà giao dịch khá sôi động, thanh khoản tốt, nhu cầu duy trì khá cao. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý nhất trong tuần qua là lãi suất trái phiếu đã giảm khá nhanh và mạnh. Dự báo tuần này, nhu cầu đầu tư vẫn cao, nên lãi suất có thể tiếp tục giảm. Sau một thời gian khá dài chỉ có xuất hiện duy nhất một đơn vị, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tuần qua đã có sự tham gia của hai tổ chức gọi thầu là Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách và Xã hội Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-07-21/trai-phieu-tuan-21-25-7-du-bao-nhu-cau-dau-tu-van-duy-tri-manh-du-lai-suat-con-giam-11665.aspx

Chứng khoán 21/7: 'Xanh vỏ đỏ lòng', VN-Index vẫn vượt 600 điểm: Phiên giao dịch khá bất ngờ hôm nay không hẳn đem lại niềm vui cho nhà đầu tư, mà thậm chí có thể đem lại sự bối rối. VN-Index đã vượt 600 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 4, nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm giá. Chỉ số giá chính của sàn HSX kết thúc phiên giao dịch với mức điểm số 601,04, tăng 0,8% so với tham chiếu. Sau gần 3 tháng chờ đợi của con sóng phục hồi mạnh mẽ từ mức 508 điểm, rốt cục VN-Index cũng đã vượt qua được ngưỡng điểm số quan trọng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-07-21/xanh-vo-do-long--vn-index-van-vuot-600-diem-11652.aspx

Một cá nhân bị phạt 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 543/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Giang (địa chỉ:Tự Lạn, Việt An, Bắc Giang).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-07-21/bao-cao-khong-dung-thoi-han-ong-nguyen-van-giang-bi-phat-60-trieu-dong-11642.aspx

Tạp chí Tài chính online có tin:

Tăng cường hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước: Ngày 21/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Nâng cao vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương góp phần tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với sửa Luật Ngân sách nhà nước” tại Hà Nội. Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa XI thông qua năm 2002 và có hiệu lực từ năm 2004. Qua 10 năm đi vào cuộc sống, Luật Ngân sách nhà nước đã có vai trò quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động thu chi ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Tin-tuc/Tang-cuong-hieu-qua-nguon-von-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc/51713.tctc

Theo báo Hải quan điện tử:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khắc phục bất cập trong chống buôn lậu, gian lận thương mại: Ngày 21-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan về kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Báo cáo công tác chống buôn lậu 6 tháng đấu năm 2014, thay mặt cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, hiện ngành Hải quan tổ chức các đơn vị chuyên trách chống buôn lậu ở 3 cấp: cấp Tổng cục, cấp cục và cấp chi cục, với 3.022 CBCC. Những năm  qua, Tổng cục Hải quan luôn coi  công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, góp phần chỉ đạo đấu tranh tích cực, chủ động, quyết liệt và có hiệu quả, bảo vệ an toàn xã hội, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-khac-phuc-bat-cap-trong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai.aspx

Bão số 2 gây gián đoạn hoạt động XNK tại một số địa phương: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Phạm Ngọc Thạch cho biết, đến 21-7 hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu đã trở lại bình thường. Sau cơn bão số 2 tại các chi cục Hải quan cửa khẩu không bị thiệt hại về vật chất và con người. Trước đó, để đảm bảo an toàn người và hàng hóa, UBND tỉnh đã yêu cầu dừng làm thủ tục XK hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở trong ba ngày (từ 18 đến 20-7), do nước lũ lên cao; Còn tại các cửa khẩu chính hoạt động XNK hàng hóa vẫn diễn ra bình thường. Đến ngày 21-7, việc tiếp nhận tờ khai và làm thủ tục tại các cửa khẩu phụ đã bình thường trở lại.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bao-so-2-gay-gian-doan-hoat-dong-xnk-tai-mot-so-dia-phuong.aspx

E-Customs Workshop 2014: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai và hợp tác ứng dụng CNTT: Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ chức Hội nghị chuyên đề về Hải quan điện tử “E-Customs Workshop 2014” nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hiện đại hóa và phát triển hải quan điện tử.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hoi-nghi-chuyen-de-ve-hai-quan-dien-tu-e-customs-workshop-2014.aspx

Mô hình “Một cửa, một điểm dừng”: Gấp rút xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng: Để chính thức vận hành mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo- Đen Sa Vẳn từ 1-1-2015, các bộ, ngành liên quan cần gấp rút xây dựng cơ sở pháp lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bố trí nhân lực…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kiem-tra-mot-cua-mot-diem-dung-gap-rut-xay-dung-co-so-phap-ly-ha-tang.aspx

Đã có hàng tiêu dùng nhập khẩu về ICD Mỹ Đình: Theo Cục Hải quan Hà Nội, 2 DN đầu tiên thực hiện thủ tục hải quan áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng NK tại cảng nội địa ICD Mỹ Đình là Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam. 2 DN này đã đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để làm thủ tục.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-dn-dau-tien-lam-thu-tuc-nk-hang-tieu-dung-ve-icd-my-dinh.aspx

Khảo sát thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn: UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng mới đây, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Tài chính cho phép thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa. Ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn với quy mô trên 18.611 ha và đang hoàn tất thủ tục mở rộng lên 65.000 ha.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khao-sat-thanh-lap-chi-cuc-hai-quan-cua-khau-cang-nghi-son.aspx

TP.HCM: Tăng thu trên 60 tỷ đồng do điều chỉnh giá hàng NK của DN FDI: Trong thời gian qua, Đội Thủ tục hàng kinh doanh – Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) đã chủ động phát hiện và điều chỉnh giá đối với một số mặt hàng mặt khẩu do DN khai báo giá thấp, tăng thu trên 60 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-tang-thu-tren-60-ty-dong-do-dieu-chinh-gia-hang-nk-cua-dn-fdi.aspx

Buôn lậu vẫn phức tạp tại biên giới Tây Ninh: Theo đánh giá của Cục Hải quan Tây Ninh, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới Tây Ninh vẫn diễn biến phức tạp. Phía Campuchia vẫn tồn tại nhiều kho hàng, bãi tập kết hàng hoá, sẵn sàng thẩm lậu qua Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/buon-lau-van-phuc-tap-tai-bien-gioi-tay-ninh.aspx

Petrolimex khẳng định điều chỉnh xăng dầu có tăng, giảm theo diễn biến thị trường: Thời gian vừa qua, việc điều chỉnh giá xăng dầu đã linh hoạt hơn nhưng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là tính minh bạch trong việc điều chỉnh giá của các doanh nghiệp. Để làm rõ hơn việc công khai, minh bạch kinh doanh xăng dầu, phóng viên đã phỏng vấn ông Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/petrolimex-khang-dinh-dieu-chinh-xang-dau-co-tang-giam-theo-dien-bien-thi-truong.aspx

Không có việc chuyển nộp tiền sử dụng đất sang người mua nhà: Đó là khẳng định của Bộ Tài chính trước thông tin của một số phương tiện thông tin đại chúng cho rằng Bộ Tài chính "chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang khách hàng" sau khi cơ quan này ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-co-chuyen-chuyen-trach-nhiem-nop-tien-su-dung-dat-tai-cac-chung-cu-tu-chu-dau-tu-sang-nguoi-mua-nha.aspx

Cổ phần hóa chậm, có thể mời lãnh đạo "làm việc khác": Trao đổi với báo chí mới đây, Phó Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến cho rằng, trong trường hợp các khó khăn được tháo gỡ, DN vẫn không cổ phần hóa (CPH) đúng kế hoạch, sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu DN. Theo ông Đặng Quyết Tiến, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng kết quả CPH 6 tháng đầu năm 2014 chưa như mong đợi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/co-phan-hoa-cham-co-the-moi-lanh-dao-lam-viec-khac.aspx

Chính sách thuế còn chậm đến với DN: Vẫn có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thuế chậm ban hành so với quy định, ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật thuế của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế - đây là một trong những tồn tại của công tác quản lý thuế, đã được Tổng cục Thuế thẳng thắn nhìn nhận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2014, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế diễn ra mới đây tại Hà Nội.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chinh-sach-thue-con-cham-den-voi-dn.aspx

Giá xăng dầu có thể giảm nhẹ: Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), giá xăng dầu thành phẩm thị trường thế giới trong nửa cuối tháng 7-2014 có thể giảm nhẹ. Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu 15 ngày đầu tháng 7-2014 diễn biến tăng, giảm không ổn định. Nếu so sánh giá bình quân 15 ngày đầu tháng 7-2014 với bình quân 15 ngày đầu tháng 6-2014 thì giá dầu điêzen 0,05S, dầu hỏa, xăng Ron 92 tăng từ 0,48% đến 4,44% tùy từng chủng loại; trong khi đó giá dầu madut, dầu thô WTI giảm tương ứng -1,5% và -1,17%.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/gia-xang-dau-co-the-giam-nhe.aspx

“Mục tiêu cổ phần hóa 432 DN có thể đạt được”: Trả lời phỏng vấn Báo Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến cho biết, có thể con số cổ phần hóa (CPH) sẽ biến động, không chỉ dừng ở 432 DN. Tuy nhiên, việc đặt ra kế hoạch là để các bộ, ngành kiểm điểm và chỉ đạo, kiểm tra sát sao, rõ ràng, như hiện nay đang thực hiện rà soát từng DN và kiểm điểm từng DN một.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/muc-tieu-co-phan-hoa-432-dn-co-the-dat-duoc.aspx

Portal Tổng cục Hải quan đưa tin:

Công tác chuẩn bị - nhân tố quan trọng giúp triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS: Hệ thống VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 và đến nay đã phủ khắp 34/34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Đến thời điểm này, Hệ thống VNACCS/VCIS được đánh giá là xử lý tờ khai thông suốt. Có thể nói, Hệ thống VNACCS/VCIS được triển khai thành công trên cả nước là nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21211&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

Những biện pháp hạn chế thương mại trên đà giảm nhẹ và vai trò của G-20 với hệ thống thương mại đa phương: Báo cáo của WTO về các biện pháp thương mại của G-20 ban hành ngày 18/6/2014 thông báo rằng: "Các thành viên G-20 đã đưa ra 112 biện pháp hạn chế thương mại mới trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11/ 2013 đến giữa tháng 5/ 2014 - giảm nhẹ từ 116 biện pháp hạn chế được đưa ra trong thời gian giữa tháng 5 đến giữa tháng 11/2013". Tuy nhiên, Tổng giám đốc Roberto Azevedo nhận định rằng: "Rõ ràng chiếc vỏ bọc hạn chế thương mại vẫn còn dày trong giai đoạn này ... điều này sẽ không có ích cho những nỗ lực nhằm hỗ trợ tăng trưởng và phát triển trên toàn thế giới của chúng ta - do đó chúng ta phải luôn thận trọng".

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21210&Category=H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa tin:

Ngày 18/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 543/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Giang, địa chỉ: Tự Lạn, Việt An, Bắc Giang.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162090731&_afrLoop=945886144023000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h7jqgz3x1_1#%40%3F_afrWindowId%3Dh7jqgz3x1_1%26_afrLoop%3D945886144023000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090731%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh7jqgz3x1_74

Ngày 15/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cảng Đồng Nai (Mã CK: PDN) (theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 627/CVĐi ngày 10/7/2014). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162090739&_afrLoop=945946511919000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h7jqgz3x1_71#%40%3F_afrWindowId%3Dh7jqgz3x1_71%26_afrLoop%3D945946511919000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090739%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh7jqgz3x1_91

Ngày 14/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 14/7/2014 của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật. Căn cứ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty thực hiện phát hành 5.681.853 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 23/6/2014 và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162090734&_afrLoop=945975811689000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h7jqgz3x1_1#%40%3F_afrWindowId%3Dh7jqgz3x1_1%26_afrLoop%3D945975811689000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090734%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh7jqgz3x1_108

Ngày 17/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành ngày 21/6/2014 của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội. Công ty thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 004/PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ ngày 1/4/2014, Nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2014 và các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162090733&_afrLoop=946005317712000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h7jqgz3x1_105#%40%3F_afrWindowId%3Dh7jqgz3x1_105%26_afrLoop%3D946005317712000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162090733%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh7jqgz3x1_125

(Kim Liên - tổng hợp)