Các báo ngành Tài chính ngày 23/2/2016

**Doanh nghiệp vận tải sẽ phải tự động điều chỉnh giảm cước; **Tăng thuế nhập khẩu mặt hàng Diamoni phosphat lên 5%; **Doanh nghiệp an sinh xã hội được miễn giảm tiền thuê đất; **Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc nâng lên 100 triệu đồng/người/vụ; **Nộp 40% phí cho vay lại vào Quỹ tích lũy trả nợ;...

Các báo ngành Tài chính ngày 23/2/2016

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Dự trữ Quốc gia có vị trí quan trọng trong sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội đất nước: Nhân dịp đầu Xuân Bính Thân 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ về hoạt động của ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG) trong thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhất trí cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống DTQG, nhất định ngành DTQG sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ giao cho.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF151652&_afrLoop=12228887556582726#!%40%40%3F_afrLoop%3D12228887556582726%26dDocName%3DMOF151652%26_adf.ctrl-state%3Di8w318zgi_106

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Doanh nghiệp vận tải sẽ phải tự động điều chỉnh giảm cước: Dự thảo Thông tư 152/2104/TTLT-BTC-BGTVT sửa đổi sẽ quy định: Khi giá nhiên liệu giảm 20% buộc các doanh nghiệp phải tự động giảm, không phải có văn bản giục giảm nữa. Tại cuộc hop về giá cước vận tải ngày 22/2, tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải Trần Bảo Ngọc cho biết: Tính từ đầu năm 2016 đến nay, giá xăng dầu tiếp tục được  điều chỉnh giảm sâu. Hiện nay, trong cơ cấu giá thành vận tải thì chi phí nhiên liệu ước chiếm khoảng 25 - 35% đối với xe chạy xăng (chủ yếu là taxi),  35 - 45% đối với xe chạy dầu (chủ yếu là vận tải khách và hàng hóa), còn lại là 55 - 75% giá thành vận tải bao gồm các chi phí khác như khấu hao, sửa chữa phương tiện, nhân công, chi phí cầu đường, bến bãi...

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-02-22/doanh-nghiep-van-tai-se-phai-tu-dong-dieu-chinh-giam-cuoc-28884.aspx

Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức bảo hiểm thất nghiệp). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ chế quản lý tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-02-22/co-che-quan-ly-tai-chinh-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-28876.aspx

Tăng thuế nhập khẩu mặt hàng Diamoni phosphat lên 5%: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 25/2016/TT-BTC, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015. Thông tư nêu rõ mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tăng lên 5% thay vì 3% như hiện nay và được áp dụng từ ngày 3/4/2016.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-02-22/tang-thue-nhap-khau-mat-hang-diamoni-phosphat-len-5-28890.aspx

Doanh nghiệp an sinh xã hội được miễn giảm tiền thuê đất: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính và công tác hạch toán khi các công ty TNHHMTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty) hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và có tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc tự nguyện đăng ký thực hiện theo chủ trương của Nhà nước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-02-22/doanh-nghiep-an-sinh-xa-hoi-duoc-mien-giam-tien-thue-dat-28875.aspx

Hà Nội triển khai Tháng hỗ trợ người nộp thuế: Từ ngày 29/2 đến 4/4/2016, tại Văn phòng Cục Thuế TP. Hà Nội và 30 chi cục thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai “Tháng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện chính sách thuế năm 2016 và quyết toán Thuế năm 2015”. Hoạt động này nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong chấp hành chính sách pháp luật thuế. Bên cạnh đó, cục thuế còn tổng hợp những nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)… và in thành tờ rơi tuyên truyền tới NNT. Việc Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức “Tháng hỗ trợ NNT” trong thời điểm này là rất thiết thực bởi đây là thời điểm người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNDN năm 2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-02-22/ha-noi-trien-khai-thang-ho-tro-nguoi-nop-thue-28865.aspx

Dự kiến tăng thêm 60% mức án phí, lệ phí tòa án: Tại dự thảo Pháp lệnh Án phí, lệ phí toà án vừa được công bố, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thêm 60% mức án phí, lệ phí tòa án tại Pháp lệnh năm 2009, tương ứng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2009 đến nay. Bộ Tài chính vừa công khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án gồm 6 Chương, 51 Điều, trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. So với Pháp lệnh năm 2009, dự thảo Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án đã có một số sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục một số bất cập và đáp ứng yêu cầu của thực tế. Theo đó, mức thu án phí, lệ phí tòa án trong Pháp lệnh năm 2009 được xây dựng năm 2009. Đến nay, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng khoảng 60% so với năm 2009.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-02-22/du-kien-tang-them-60-muc-an-phi-le-phi-toa-an-28871.aspx

Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc nâng lên 100 triệu đồng/người/vụ: Mức trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra sẽ được nâng lên 100 triệu đồng/1 người/vụ thay vì mức 70 triệu đồng/1người/vụ như hiện nay. Cùng với đó, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn, tăng 10 triệu đồng so với quy định hiện nay. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-02-22/muc-boi-thuong-bao-hiem-bat-buoc-nang-len-100-trieu-dong-nguoi-vu-28862.aspx

Nâng cấp phần mềm khai thuế: Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.3. Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng các nội dung tại Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-02-22/nang-cap-phan-mem-khai-thue-28857.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn: Chính phủ vừa ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m³. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) 35 đồng/m³. Nghị định cũng quy định cụ thể biểu khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng khoáng sản kim loại (từ 10.000 đồng - 270.000 đồng/tấn); khoáng sản không kim loại (từ 1.000 - 90.000/m³hoặc tấn).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-dau-tho-la-100-000-dong-tan.aspx

Nộp 40% phí cho vay lại vào Quỹ tích lũy trả nợ: Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được tập trung cho mục tiêu tổ chức huy động vốn vay với chi phí và mức độ rủi ro phù hợp, đáp ứng yêu cầu cân đối ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; phân bổ vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia ở mức an toàn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Nop-40-phi-cho-vay-lai-vao-Quy-tich-luy-tra-no.aspx

Vì sao doanh nghiệp đã nộp thuế nhưng chưa được thông quan: Mới đây, một số doanh nghiệp phản ánh hàng hóa thuộc luồng Xanh đã nộp thuế nhưng chưa được thông quan. Ông Lê Đức Thành- Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết: Trường hợp DN đã nộp thuế cho tờ khai luồng Xanh nhưng chưa được thông quan có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất, DN không nộp thuế tại 1 trong số 27 ngân hàng đã tham gia phối hợp thu thuế bằng phương thức điện tử với ngành Hải quan (đến cuối năm 2015, số thu thuế qua 27 ngân hàng này chiếm hơn 97% tổng thu ngân sách của toàn ngành Hải quan-PV) do đó thông tin chuyển đến Hệ thống của cơ quan Hải quan chậm. Thứ hai, trường hợp DN đã nộp tiền (tại 1 trong 27 ngân hàng phối hợp thu) nhưng phía ngân hàng chưa chuyển thông tin cho cơ quan Hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Vi-sao-nop-thue-nhung-chua-duoc-thong-quan.aspx

Bắt đối tượng giấu 2 khẩu súng tự tạo: Sáng nay 22-2, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiên (Quảng Ninh) phát hiện hành khách đi taxi cất giấu 2 khẩu súng tự tạo. Hồi 8 giờ 10 phút, khu vực bốt giao thông thuộc Trạm trên Quốc lộ 18A, Tổ công tác liên ngành của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tàu Dân Tiến phát hiện chiếc xe ô tô taxi mang BKS: 14A - 03.602 di chuyển theo hướng Móng Cái - Hạ Long có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại đây, Tổ công tác yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ và kiểm tra xe ô tô thấy trên xe có một người đàn ông ngồi cạnh ghế lái tên là: Trịnh Ngọc Phan, sinh năm 1973 (thường trú tại tổ 386, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là hành khách đi trên xe.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bat-doi-tuong-giau-2-khau-sung-tu-tao.aspx

(Th.H - Tổng hợp)