Các báo ngành Tài chính ngày 23/5/2014

** Hội nghị Giao ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước 2014; ** Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phối hợp bình ổn giá sữa; ** Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay để mua tạm trữ thóc, gạo; ** 2,77 kg tiền chất ma túy giấu trong hộp mỹ phẩm XK; ** Hải quan Hải Phòng thăm và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 1; ** Tổng cục Hải quan ủng hộ “Vì biển đảo quê hương”...

Các báo ngành Tài chính ngày 23/5/2014

Theo portal Bộ Tài chính:

"Khai mạc Giải thể thao Công đoàn Bộ Tài chính năm 2014": Sáng ngày 22/5/2014, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Bộ Tài chính tổ chức Khai mạc Giải thể thao thường niên Công đoàn Bộ Tài chính năm 2014. Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Đoàn Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng giám đốc KBNN; đồng chí Đặng Thái Hùng – Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán cùng đại diện các tổ chức công đoàn thuộc Bộ, tổ trọng tài điều hành và hơn 300 vận động viên đến từ 32 Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham gia thi đấu các bộ môn: Bóng bàn, cầu lông và quần vợt.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=128933186&p_details=1

"Hội nghị Giao ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước 2014": Chiều ngày 21/5/2014, tại Hà Nội, Kho Bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Giao ban Giám đốc nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2014, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tới cuối năm và phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng 70 năm thành lập ngành Tài chính và quyên góp ủng hộ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2014, toàn hệ thống KBNN đã bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 2014, với tinh thần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện dự toán NSNN năm 2014; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách Nhà nước...

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128891670&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online có tin: Hôm nay (22/5), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi công văn tới các đồng chi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công văn cho biết, căn cứ Luật Giá, trong đó quy định sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (khoản 2, Điều 15 Luật Giá), tình hình thị trường và diễn biến giá thời gian qua của sản phẩm này cho thấy đã xuất hiện yêu cầu phải bình ổn giá như quy đinh tại khoản 1, Điều 16 Luật Giá.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-05-22/bo-tai-chinh-de-nghi-cac-dia-phuong-phoi-hop-binh-on-gia-sua-danh-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-9923.aspx 

"Hơn 5 tỷ đồng thực hiện chính sách với người có uy tín trong dân tộc thiểu số": Bộ Tài chính vừa duyệt chi số tiền hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Số tiền này được chi cho 3 tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam với tổng số 3.320 đối tượng. Trong đó, tỉnh Hà Giang được nhận hơn 3,3 tỷ đồng chi cho 1.938 đối tượng; tỉnh Thái Nguyên được nhận hơn 1,2 tỷ đồng chi cho 997 đối tượng; tỉnh Quảng Nam được nhận 554 triệu đồng chi cho 385 đối tượng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-22/hon-5-ty-dong-thuc-hien-chinh-sach-voi-nguoi-co-uy-tin-trong-dan-toc-thieu-so-9907.aspx

"Khai mạc Giải thể thao Công đoàn Bộ Tài chính năm 2014": Sáng ngày 22/5/2014, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Nhà thi đấu Võ Thị Sáu - Hà Nội, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức khai mạc Giải thể thao Công đoàn năm 2014. Tham dự Lễ khai mạc có đại biểu đại diện đến từ công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cổ động viên cùng tổ trọng tài và hơn 300 vận động viên đến từ 32 Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-22/khai-mac-giai-the-thao-cong-doan-bo-tai-chinh-nam-2014-9901.aspx

"Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay để mua tạm trữ thóc, gạo": Đây là quy định tại Thông tư 65/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 do Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng, nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2013-2014 cho các thương nhân được quy định tại Quyết định số 373a/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 373a/QĐ-TTg). Đồng thời, áp dụng đối với thương nhân thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 373a/QĐ-TTg và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-22/ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-100-lai-suat-mua-tam-tru-thoc-gao-nhung-khong-qua-7-nam-9894.aspx

"Hướng dẫn mới về hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế": Tổng số hội phí Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) phải nộp hàng năm được phân bổ như sau: 50% phân bổ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; 30% phân bổ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; 20% phân bổ cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Đây là quy định tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 60/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-21/huong-dan-moi-ve-hoi-phi-tham-gia-to-chuc-hang-khong-dan-dung-quoc-te-9885.aspx

"Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận để được nghỉ phép gộp": “Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm theo quy định...”. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC. quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm  đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-21/can-bo-cong-chuc-co-the-thoa-thuan-de-duoc-nghi-phep-gop-9884.aspx

"Ngành Hải quan khẩn trương triển khai biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp": Các đơn vị hải quan khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ DN có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua hệ thống thông quan điện tử để hoạt động sản xuất kinh doanh, XNK của DN được thông quan kịp thời, không gián đoạn. Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai công điện 01/CĐ-BTC của Bộ Tài chính  về đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), góp phần ổn định đời sống người lao động sau đợt biểu tình tự phát ở một số địa phương.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-22/tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep-phuc-hoi-hoat-dong-xuat-nhap-khau-9914.aspx

"Quảng Ninh: Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm diễn biến phức tạp": Trong 1 tháng (từ 16/4 – 15/5/2014), Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 35 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,037 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2014 tới trung tuần tháng 5/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 109 vụ. Trong đó, số vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy được phát hiện, bắt giữ là 11 vụ, 23 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 7.279,51 gram ma túy tổng hợp, 60 bánh heroin.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-22/quang-ninh-buon-lau-van-chuyen-hang-cam-dien-bien-phuc-tap-9899.aspx

"Lãi suất đấu thầu trái phiếu chính phủ tăng nhẹ": Hôm nay (22/5), hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đã được Kho bạc Nhà nước huy động thành công. Lãi suất trái phiếu đã tăng trên cả 3 kỳ hạn gọi thầu so với phiên đấu thầu kế trước. Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-22/lai-suat-trai-phieu-chinh-phu-tang-9919.aspx

"Nhà đầu tư xả cổ phiếu nóng chốt lời, thị trường điều chỉnh nhẹ": Sức căng của nhiều phiên tăng giá liên tục, đặc biệt ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ, đã được xả bớt hôm nay. Đồng loạt nhiều cổ phiếu đầu cơ bị xả hàng mạnh. Các blue-chips cũng suy yếu khiến các chỉ số giá giảm. Mới hôm qua còn kịch trần trắng bên bán, hôm nay đã có thể kịch sàn trắng bên mua. Kịch bản này của các cổ phiếu đầu cơ không có gì là bất ngờ và bất kỳ ai chơi những mã như vậy, đều phải xác định rủi ro bị “đánh úp” bất kỳ lúc nào. Thanh khoản luôn là một vấn đề lớn của các cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Thoát được một lượng cổ phiếu lớn cần một thị trường đủ rộng. Khi tâm lý được đẩy cao cực điểm cũng là lúc sức mua tốt nhất, những nhà đầu cơ chuyên nghiệp phải tính chuyện thoát ra.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-22/xa-hang-nong-thi-truong-dieu-chinh-9912.aspx

"Đà tăng của thị trường chứng khoán đang được củng cố": Tính đến thời điểm kết thúc phiên sáng ngày 22/5, đà tăng của VN-Index đang được duy trì phiên thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán ròng đã có nhiều dấu hiệu suy kiệt, thay vào đó là đà tăng đang được củng cố. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, thị trường dự báo sẽ tích lũy và đi lên nhẹ. Tính đến thời điểm kết thúc phiên sáng ngày 22/5, đà tăng của VN-Index đang được duy trì phiên thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán ròng đã có nhiều dấu hiệu suy kiệt, thay vào đó là đà tăng đang được củng cố. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, thị trường dự báo sẽ tích lũy và đi lên nhẹ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-22/thi-truong-chung-khoan-co-the-tich-luy-di-len-nhe-9909.aspx

Tạp chí Tài chính online có tin:

"Hải quan Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu": Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, từ 16/4 – 15/5/2014, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 35 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm là 3.037,38 triệu đồng. Trong kỳ tháng 5/2014, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm: thuốc lá điếu, than, quặng, gạch, thịt gia súc, thủy sản, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực… Trong đó, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm thủy hải sản không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục gia tăng. Riêng tại địa bàn Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ nhập lậu thủy hải sản, thu giữ tang vật là 900 kg sò gạo, 500 kg cá quả, 2.950 con ngan/ngỗng giống với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 189 triệu đồng.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hai-quan-Quang-Ninh-Bat-giu-nhieu-vu-buon-lau/49435.tctc

"Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014": Theo Thông tư 65/2014/TT-BTC, từ ngày 19/5, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thuộc đối tượng theo quy định để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014. Bộ Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định theo quy định. Trường hợp thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ bằng nguồn vốn khác, không phải bằng nguồn vay ngân hàng thương mại thì sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Ho-tro-100-lai-suat-tien-vay-de-mua-tam-tru-thoc-gao-vu-Dong-Xuan-20132014/49438.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin:

"Phối hợp chặt chẽ giữa Hải quan- Biên phòng hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu": Ngày 22-5, tại Đồng Nai đã diễn ra hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp giữa Cục Hải quan Đồng Nai, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo cáo của các đơn vị, trong năm 2013, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn khu vực cửa khẩu cảng do hai lực lượng quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội lại có nhiều diễn biến phức tạp, với những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt. Trong đó, nổi lên một số tình trạng trộm cắp, cướp tài sản trên tàu nước ngoài neo đậu tại khu vực đón trả Hoa tiêu (Phao  số “0” Vũng Tàu) và trộm cắp vật tư, hàng hoá tại các cảng. Nhiều đối tượng vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới và kinh doanh hàng hoá nhập lậu, buôn lậu, gian lận thương mại, dùng phương tiện cập mạn trái phép tàu nước ngoài để mua bán, trao đổi hàng hoá trái phép, hành nghề trái phép trong khu vực cửa khẩu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phoi-hop-chat-che-giua-hai-quan-bien-phong-hai-tinh-dong-nai-va-ba-ria-vung-tau.aspx

"Hải quan Gia Lai-Kon Tum triển khai VNACCS/VCIS": Ngày 22-5, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum triển khai Hệ thống Thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) tại tất cả các điểm làm thủ tục Hải quan thuộc đơn vị. Nhằm đảm bảo việc triển khai, vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, trong ngày triển khai đầu tiên, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã cử 2 tổ công tác phối hợp với các cán bộ  của Tổng cục Hải quan trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/trien-khai-vnaccs-vcis-tai-cuc-hai-quan-gia-lai-kon-tum.aspx

"2,77 kg tiền chất ma túy giấu trong hộp mỹ phẩm XK": Ngày 22-5, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2,77 kg lô hàng tiền chất Pseudoephedrine dùng để sản xuất ma túy đá được ngụy trang trong các hộp mỹ phẩm xuất khẩu đi Australia. Theo Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, số tiền chất bị bắt giữ thuộc lô hàng quà biếu của một cá nhân ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM gửi đi Australia, khai báo là sữa rửa mặt, kem trắng, kem giảm mỡ và các phụ kiện làm tóc…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-277-kg-tien-chat-ma-tuy-trong-cac-hop-my-pham.aspx

"Hải quan Hải Phòng thăm và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 1": Ngày 21-5, đoàn công tác Cục Hải quan Hải Phòng đã đến thăm hỏi và động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 1 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển. Cảnh sát biển vùng 1 là một trong các đơn vị hiện trực tiếp làm nhiệm vụ chấp pháp tại khu vực Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Gần 60 cán bộ, chiến sĩ làm việc trên hai tàu CSB 8003 và CSB 2008 của đơn vị đang hàng ngày dũng cảm đối phó với các hành động khiêu khích của các tàu Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện quyền chấp pháp trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cuc-hai-quan-hai-phong-tham-va-tang-qua-vung-canh-sat-bien-1.aspx

"An Giang: Sơ kết công tác phối hợp phòng chống tội phạm ma túy": Ngày 20-5, Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác phối hợp phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới An Giang năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Theo đánh giá của các lực lượng, tình hình buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới năm 2013 vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm ma túy đã lợi dụng tuyến biên giới dài, việc qua lại trao đổi, thăm thân của cư dân biên giới, việc hoạt động của các casino Campuchia gần cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương và Vĩnh Ngươn để hoạt động  làm cho tình hình thêm phức tạp. Chúng thường xuyên móc nối, thuê đối tượng nghiện hút qua Campuchia vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/an-giang-so-ket-cong-tac-phoi-hop-phong-chong-toi-pham-ma-tuy.aspx

Tổng cục Hải quan ủng hộ “Vì biển đảo quê hương”: Sáng 22-5, Công đoàn Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ phát động “Vì biển đảo quê hương”, nhằm ủng hộ, động viên quân dân, cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biển bằng cả tinh thần, vật chất. Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Hải quan Nguyễn Duy Nhất đã nêu, tình hình biển Đông đang có nhiều bất ổn. Chủ quyền của chúng ta trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như các vùng biển khác trên biển Đông đang có nguy cơ bị đe dọa. Sự bất ổn này khiến cho quân dân trên các đảo, cán bộ chiến sỹ của chúng ta đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chủ quyền của Việt Nam trên biển phải đối mặt với những thách thức, khó khăn khi kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tong-cuc-hai-quan-ung-ho-vi-bien-dao-que-huong.aspx

"Tổng cục Hải quan: Sinh hoạt chính trị về an ninh biển đảo": Sáng 22-5, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức sinh hoạt chính trị thông tin về Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 9 (Khóa XI) và tình hình an ninh biển đảo. Tham dự buổi sinh hoạt chính trị có đồng chí Bùi Thế Đức- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, cùng toàn thể các CBCC là Đảng viên thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/dang-uy-co-quan-tong-cuc-hai-quan-sinh-hoat-chinh-tri-ve-tinh-hinh-an-ninh-bien-dao.aspx

"Ngành Hải quan khẩn trương triển khai hỗ trợ doanh nghiệp": Ngày 21-5, Tổng cục Hải quan có công văn yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo hoạt động XNK bình thường của DN. Triển khai Công điện số 01/CĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của DN, góp phần ổn định đời sống người lao động tại một số địa bàn, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, khẩn trương triển khai các biện pháp giúp đỡ DN bị ảnh hưởng về hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu kế toán, chứng từ để không làm ảnh hưởng đến công tác kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế của DN.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nganh-hai-quan-trien-khai-cac-bien-phap-ho-tro-dn.aspx

"Xuất lậu gỗ quý đội lốt hàng cao su": 2 vụ xuất lậu gỗ với 6 container do Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 và cơ quan Công an phối hợp bắt giữ trong thời gian qua cho thấy, một số đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục hải quan để xuất lậu hàng hóa. Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ xuất lậu 3 container gỗ Sơn Huyến ngụy trang bằng mặt hàng cao su cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/xuat-lau-go-quy-doi-lot-hang-cao-su.aspx

"Tạm giữ 6 container thiết bị y tế NK": Theo tin từ Đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra và tạm giữ 6 container thiết bị y tế NK. Số hàng nêu trên của 2 doanh nghiệp nhập khẩu về cảng Cát Lái vào đầu tháng 5-2014. Trong đó, Công ty TNHH XNK Đ.V. (TP.HCM) khai báo nhập khẩu 2 container  bàn, ghế bằng sắt, mới 100% , xuất xứ Nhật Bản. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ 2 container hàng là thiết bị y tế (giường, ghế) đã qua sử dụng, thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tam-giu-6-container-thiet-bi-y-te-nk.aspx

"Hải quan Nghệ An bắt giữ hơn 40 gam heroin": Đội kiểm soát Phòng chống ma túy- Cục Hải quan Nghệ An đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ 1 vụ vận chuyển heroin. Vào hồi 20 giờ ngày 17-5-2014 tại bản Pún, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đội kiểm soát phòng chống ma túy- Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Tri Lễ- Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ đối tượng Lô Văn Thén (sinh năm 1966) cũng trú tại bản Pún, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ được là 40,85 gam heroin.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-nghe-an-bat-giu-hon-40-gam-ma-tuy-lan-2.aspx

"Khai mạc giải thể thao Công đoàn Bộ Tài chính": Sáng 22-5, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội) hơn 300 vận động viên đến từ 32 đơn vị công đoàn cơ sở và bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham dự lễ khai mạc giải thể thao năm 2014. Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, từ nhiều năm nay Công đoàn Bộ Tài chính luôn quan tâm động viên và tổ chức các phong trào thể thao nhằm giữ gìn, tăng cường và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khai-mac-giai-the-thao-cong-doan-bo-tai-chinh.aspx

"Tăng thuế- biện pháp hữu hiệu giảm tiêu thụ thuốc lá": Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người đã được chứng minh rõ. Trong hàng loạt các giải pháp, việc tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có lộ trình đang được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả cao nhất đối với việc hạn chế tiêu dùng mặt hàng này. Sau một thời gian thu thập ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã thống nhất đề xuất phương án: Tăng thuế TTĐB đối với thuốc lá từ 65% lên 75% trong năm 2015 và có lộ trình tăng lên 85% từ năm 2018. Phương án này sẽ bảo đảm sự cạnh tranh công bằng hơn cách tính thuế hỗn hợp do tỷ lệ điều tiết và mức độ ảnh hưởng của thuế tới giá bán thuốc lá khác nhau. Tỷ lệ điều tiết của thuế đối với thuốc lá thấp cao hơn thuốc lá cao cấp. Dự kiến sẽ tăng số thu ngân sách năm 2016 là 2.930 tỷ đồng; năm 2017 là 3.300 tỷ đồng và năm 2018 là 7.700 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-thue-bien-phap-huu-hieu-giam-tieu-thu-thuoc-la.aspx 

Theo tạp chí Thuế online:

"Tiếp tục mở rộng diện nộp thuế điện tử" Đến tháng 7/2014, dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ mở rộng ở 15 cục thuế và có thêm nhiều ngân hàng thương mại được kết nối để tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. Đó là thông tin từ Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, bà Nguyễn Thu Trà khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế. Tính đến ngày 13/5/2014, cả nước đã có 181 DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, trong đó có 79 DN đã thực hiện nộp thuế với số tiền trên 100,7 tỷ đồng. Nếu so với số đơn vị đang hoạt động thì số DN tham gia thí điểm nộp thuế điện tử còn rất khiêm tốn.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/4930.html

Portal Tổng cục Hải quan có tin:

"Quy định mới về mẫu tem xì gà nhập khẩu": Ngày 15/05/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-BTC về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu. Quyết định đã quy định chi tiết về mẫu tem xì gà nhập khẩu bao gồm các chỉ tiêu về kích thước tem và kỹ thuật in. Đồng thời, Quyết định cũng quy định Tổng cục Hải quan là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn việc in ấn, phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng đối với mẫu tem mới này.

Xem chi tiết:

http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20980&Category=Giới thiệu văn bản mới

Trên portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin:

Ngày 19/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 12/CNPM ngày 14/5/2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phát hành thành công là 2.700.000 cổ phiếu.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162089260&_afrLoop=76017645076000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=19h9xbgdno_1#%40%3F_afrWindowId%3D19h9xbgdno_1%26_afrLoop%3D76017645076000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089260%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D19h9xbgdno_74

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO, địa chỉ: số 168, KP 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162089257&_afrLoop=76055253945000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=19h9xbgdno_1#%40%3F_afrWindowId%3D19h9xbgdno_1%26_afrLoop%3D76055253945000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089257%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D19h9xbgdno_96

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 19.584.951 cổ phiếu.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162089259&_afrLoop=76089742163000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=19h9xbgdno_110#%40%3F_afrWindowId%3D19h9xbgdno_110%26_afrLoop%3D76089742163000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089259%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D19h9xbgdno_183

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 19/5/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu số 23/GCN-UBCK ngày 21/3/2014 của CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 26.000.000 cổ phiếu.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162089258&_afrLoop=76114058889000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=19h9xbgdno_110#%40%3F_afrWindowId%3D19h9xbgdno_110%26_afrLoop%3D76114058889000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089258%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D19h9xbgdno_205

Portal Ngân hàng Nhà nước có tin:

Từ 20-23/5/2014, tại tỉnh Champasak, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã diễn ra chương trình Trao đổi nghiệp vụ và giao lưu văn hoá thể thao năm 2014 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng CHDCND Lào. Đoàn NHNN do Phó Thống đốc Đào Minh Tú làm trưởng đoàn cùng 59 thành viên đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía Ngân hàng CHDCND Lào do Phó Thống đốc Sonexay Sithphaxay dẫn đầu.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759782&_afrLoop=2294450086571300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2294450086571300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211759782%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Driikxkm5q_254

Trong 4 tháng đầu năm 2014, thị trường tiền tệ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Huy động vốn của các TCTD trên địa bàn vẫn tăng trưởng và thanh khoản hệ thống đảm bảo, tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng và trong xu hướng tích cực, trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Mặt bằng lãi suất ổn định, so với cuối năm 2013, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, với mức giảm 1-1,5% gắn liền với thực hiện các quy định của NHNN về trần lãi suất huy động và cho vay. Về tỷ giá trong 4 tháng đầu năm 2014 nhìn chung ổn định. Mặc dù có thời điểm tỷ giá biến động tăng nhẹ do yếu tố tâm lý, nhưng không có đột biến. Tỷ giá niêm yết của các NHTM vẫn ở mức thấp hơn biên độ quy định của NHNN; tỷ giá trên thị trường tự do xoay quanh tỷ giá niêm yết của các NHTM. Tình trạng đầu cơ, nắm giữ ngoại tệ trong nền kinh tế giảm mạnh; Không còn xảy ra những cơn sốt ngoại tệ. Tiền gửi ngoại tệ tiếp tục giảm, 3 tháng đầu năm vốn huy động ngoại tệ giảm 3,36%, cơ cấu ngoại tệ trong tổng vốn huy động giảm, hiện chiếm 15,3% (cuối năm 2013 là 16%, năm 2012 là 17,8%).

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759808&_afrLoop=2295819463934100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=d5fv07p8w_1#%40%3F_afrWindowId%3Dd5fv07p8w_1%26_afrLoop%3D2295819463934100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211759808%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtm9yx34cg_4

Ngày 22/5/2014, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú thay mặt đoàn công tác của NHNN đã trao tặng số tiền trị giá 35 triệu kíp Lào, tương đương 100 triệu đồng Việt Nam hỗ trợ cho một số trẻ em nghèo học giỏi và trẻ mồ côi tại tỉnh Champasak, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759807&_afrLoop=2295912687426700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=d5fv07p8w_1#%40%3F_afrWindowId%3Dd5fv07p8w_1%26_afrLoop%3D2295912687426700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211759807%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtm9yx34cg_129

Ngày 20/5/2014 tại Bắc Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực hoạt động và giám sát tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam. Đến dự hội thảo có ông Andrew Head, Phó Giám đốc ADB tại Việt Nam, nhóm chuyên gia tư vấn, Cơ quan Thanh tra giám sát NH và đại diện một số đơn vị của NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759776&_afrLoop=2295947278702500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=d5fv07p8w_1

Ngày 19/5/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan theo nội dung Công văn số 2334/NHNN-VP ngày 07/4/2014 của NHNN. Tham dự buổi làm việc có ông Hoàng Văn Toàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc NHNN chi nhánh cùng một số cán bộ chủ chốt của hai cơ quan.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759783&_afrLoop=2295994704506600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=d5fv07p8w_1#%40%3F_afrWindowId%3Dd5fv07p8w_1%26_afrLoop%3D2295994704506600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211759783%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtm9yx34cg_379

Ngày 20/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thay thế Nghị định 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999. Theo đó, Nghị định này quy định về dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, hạch toán kế toán, báo cáo và công bố thông tin dự trữ ngoại hối nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759777&_afrLoop=2296031467399300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=d5fv07p8w_1#%40%3F_afrWindowId%3Dd5fv07p8w_1%26_afrLoop%3D2296031467399300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211759777%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtm9yx34cg_504

(Kim Liên - tổng hợp)