Các báo ngành Tài chính ngày 23/9/2014

**Công chức hải quan thực hiện '3 không'; **Cải cách TTHC thuế, hải quan: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp; **Miễn thuế linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế; **Trái phiếu tuần qua: Khối ngoại bán ròng khoảng 372 tỷ đồng; **Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được thí điểm cơ chế tự chủ tài chính; **Hóa đơn điện tử: Nhiều tiện ích cho doanh nghiệp;...

Các báo ngành Tài chính ngày 23/9/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sáng 22/9, tại Hà Nội, sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào hai dự án Luật do Bộ Tài chính soạn thảo đó là: Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=144968350&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Tiến độ cập nhật số liệu tài sản vốn nhà nước ở nhiều đơn vị còn chậm: Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương trực thuộc trung ương cập nhật số liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Theo quy định tại Thông tư này, các Ban quản lý dự án phải thực hiện Báo cáo kê khai đối với các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, làm cơ sở thực hiện công tác báo cáo, đầu tư, xây dựng, mua sắm, xử lý tài sản. Việc đăng nhập, báo cáo kê khai lần đầu phải hoàn thành trước ngày 30/9/2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-22/de-nghi-cap-nhat-so-lieu-tai-san-von-nha-nuoc-vao-phan-mem-phien-ban-30-13597.aspx

50 triệu USD để giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Bộ Giao thông vận tải đề nghị với Chính phủ được sử dụng khoảng 50 triệu USD từ nguồn vốn dư sau đầu thầu của các Hiệp định vay Ngân hàng Thế giới (WB) cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Phần vốn dư này là vốn Ngân hàng Quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD) được sử dụng cho dự án có khả năng hoàn vốn và áp dụng cơ chế cho vay lại. Sau khi nhận được công văn số 6483/VPCP-KTN ngày 22/8/2014 của Văn phòng Chính phủ có ý kiến về đề xuất này của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính nêu rõ, do phần vốn dư sau đấu thầu của Hiệp định vay WB (khoảng 50 triệu USD) thuộc nguồn vốn IBRD là nguồn vốn vay ưu đãi có lãi suất gần với lãi suất thị trường.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-22/50-trieu-usd-giai-phong-mat-bang-du-an-xay-dung-duong-cao-toc-da-nang-quang-ngai-13588.aspx

Công chức hải quan thực hiện '3 không': Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường liêm chính hải quan, thực hiện nguyên tắc “3 không”. Tăng cường nguyên tắc “3 không” nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liêm chính hải quan, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức toàn ngành, xây dựng ngành Hải quan trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-22/cong-chuc-hai-quan-thuc-hien-3-khong-13582.aspx

Cải cách TTHC thuế, hải quan: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp: “Các doanh nghiệp sẽ là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên từ những cải cách rất hữu ích này. Nếu được thực thi nghiêm túc thì chi phí thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp sẽ giảm. Và hiệu ứng đối với nền kinh tế sẽ tốt hơn nhiều”. Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã cho biết như vậy khi trao đổi về mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-09-22/tang-suc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-13581.aspx

Miễn thuế linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế: Hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế. Đây là quy định tại Quyết định 54/2014/QĐ-TTg vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định trên phải là linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của các dự án đầu tư được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo theo quy định; và là linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-09-22/mien-thue-linh-kien-nhap-khau-de-san-xuat-thiet-bi-y-te-13594.aspx

Trái phiếu tuần qua: Khối ngoại bán ròng khoảng 372 tỷ đồng: Tuần qua, thị trường TPCP thứ cấp giao dịch sôi động, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 3-5 năm. Lãi suất thứ cấp tăng tăng 10-15 điểm vào đầu tuần, nhưng giảm nhẹ trở lại vào cuối tuần. Dự báo tuần này, lãi suất thứ cấp sẽ đi ngang, nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục hiện thực hóa lợi nhuận. Tuần qua, trên thị trường trái phiếu chính phủ không có phiên đấu thầu nào được tổ chức. Tính từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng trúng thầu đạt 181.778 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 165.169 tỷ đồng (đạt 80,18% so với kế hoạch mới điều chỉnh); Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội đấu thầu thành công 4.402 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước Hà Nội đấu thầu thành công 2.220 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-09-22/trai-phieu-tuan-22-26-9-co-the-nha-dau-tu-tiep-tuc-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-13583.aspx

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được thí điểm cơ chế tự chủ tài chính: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính. Theo đó, thời gian thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính từ năm 2015 đến hết năm 2019. Nguồn kinh phí giao tự chủ cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm bao gồm: Ngân sách nhà nước cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành. Khoản đóng góp từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được sử dụng 100% khoản đóng góp này để chi tăng cường công tác quản lý, giám sát.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-22/cuc-quan-ly-giam-sat-bao-hiem-duoc-thi-diem-co-che-tu-chu-tai-chinh-13595.aspx

Generali Việt Nam đẩy mạnh cung cấp sản phẩm qua kênh ngân hàng: Generali Việt Nam vừa chính thức cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) tại 8 chi nhánh lớn và gần 80 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm, quỹ tín dụng trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đây là bước đi cụ thể sau bản thoả thuận hợp tác kinh doanh Bancassurance giữa 2 bên được ký vào tháng 6/2014. Bancassurance sẽ là một trong những chiến lược ưu tiên của Generali Việt Nam trong thời gian tới. “Với nền tảng vững chắc đã đạt được trong gần 3 năm qua, đội ngũ nhân viên, đại lý chuyên nghiệp, sản phẩm ưu việt cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tập đoàn Generali, chiến lược phát triển Bancassurance sẽ là một trong những trụ cột nhằm đưa Generali Việt Nam trở thành một công ty bảo hiểm nhân thọ có hệ thống kênh phân phối đa dạng và hiệu quả tại Việt Nam", ông Chung Bá Phương chia sẻ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2014-09-18/generali-viet-nam-chinh-thuc-cung-cap-san-pham-qua-kenh-ngan-hang-13509.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hóa đơn điện tử: Nhiều tiện ích cho doanh nghiệp: Với nhiều tiện ích, hóa đơn điện tử hiện đã được sử dụng phổ biến ở các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, hóa đơn điện tử cũng đang được khuyến khích áp dụng. Theo đánh giá của ông Dương Thế Quang, Giám đốc Trung tâm Tích hợp và Lưu trữ thông tin người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM, hóa đơn điện tử giúp DN tiết kiệm được thời gian, chi phí và tránh được sai sót trong quản lí hóa đơn. Không chỉ giảm được chi phí in ấn, viết, lưu trữ cho cả người xuất hóa đơn và người nhận hóa đơn, hóa đơn điện tử còn giảm thiểu được các phiền phức về mất hóa đơn cũng như hạn chế được những sai sót trong quá trình sử dụng hóa đơn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hoa-don-dien-tu-nhieu-tien-ich-cho-doanh-nghiep.aspx

Thống nhất chính sách quản lý loại hình gia công sản xuất xuất khẩu: Để quy định thống nhất, tạo thuận lợi hơn cho các DN hoạt động  theo loại hình hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với loại hình này, đồng thời nêu rõ nghĩa vụ của DN trong việc quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ, sổ sách, số liệu hàng hóa đưa vào sản xuất... Luật Hải quan 2001, 2005 và Nghị định 154/2005/NĐ-CP chưa quy định về thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK, hiện việc quản lý hải quan đối với loại hình này đang được trên cơ sở các quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thong-nhat-chinh-sach-quan-ly-loai-hinh-gia-cong-san-xuat-xuat-khau.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)