Các báo ngành Tài chính ngày 24/11/2015

**Thống kê tư nhân không có giá trị thay thế thống kê nhà nước; **Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội xử nghiêm các dự án vi phạm nghĩa vụ tài chính; **Chứng nhận hợp quy hàng viễn thông: Doanh nghiệp vướng, Hải quan khó; **Chứng nhận hợp quy hàng viễn thông: Doanh nghiệp vướng, Hải quan khó...

Các báo ngành Tài chính ngày 24/11/2015

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Phải thoái vốn hơn 16.190 tỷ đồng trong 5 lĩnh vực nhạy cảm: Số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cần phải thoái tiếp từ nay đến cuối năm 2015 là 16.193 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực chứng khoán là 233 tỷ đồng, lĩnh vực tài chính – ngân hàng là 9.113 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm là 553 tỷ đồng... Báo cáo Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, Chính phủ cho biết, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là kinh tế tăng trưởng thấp nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn; chưa khắc phục hoặc chưa xử lý được những tồn tại về tài chính; thị trường chứng khoán, bất động sản chưa ổn định và tăng trưởng nên việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, cổ phần hóa còn chậm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-23/phai-thoai-von-hon-16190-ty-dong-trong-5-linh-vuc-nhay-cam-26416.aspx

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ hơn 1,56 triệu tỷ đồng: Theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) tổng số nợ phải trả năm 2014 là 1.567.063 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013. Số liệu của Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước về tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của 781 DNNN cho biết: Tổng tài sản của các doanh nghiệp là 3.105.453 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2013 (xét trong cùng số lượng 781 DNNN hiện có năm 2014). Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 43% tổng tài sản. Trong đó khối các TĐ,TCT, Công ty mẹ - con có tổng tài sản là 2.791.967 tỷ đồng, chiếm 90% tổng tài sản; các Công ty TNHH MTV độc lập còn lại chiếm 10% tổng tài sản.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-23/cac-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-no-hon-156-trieu-ty-dong-26427.aspx

Thống kê tư nhân không có giá trị thay thế thống kê nhà nước: Sáng 23/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) với 85,02% đại biểu tán thành. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Báo cáo giải trình dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT) Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày nêu rõ, nhiều ĐB đề nghị cơ quan thống kê trung ương hoạt động độc lập thuộc Quốc hội để bảo đảm tính độc lập của hoạt động thống kê. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, dự thảo Luật đã có các quy định để bảo đảm sự độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan thống kê và người làm công tác thống kê, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê, từ đó bảo đảm sự độc lập, khách quan trong hoạt động thống kê. Luật Tổ chức Quốc hội mới thông qua năm 2014 cũng không quy định cơ quan thống kê thuộc Quốc hội. Do vậy, UBTVQH giữ như dự thảo Luật.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-23/thong-ke-tu-nhan-khong-co-gia-tri-thay-the-thong-ke-nha-nuoc-26401.aspx

148.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi: Trong giai đoạn 2011 - 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai gần 20 chương trình tín dụng ưu đãi cho dân tộc thiểu số (DTTS) với tổng dư nợ đạt 1.141 tỷ đồng, giúp 147.835 hộ DTTS được vay vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống. Đây là kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ - CP của Chính phủ về công tác dân tộc, giai đoạn 2011 – 2015. Nguồn vốn ưu đãi giúp cho hộ DTTS đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi trâu, bò, xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí học tập... góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho hàng triệu lượt hộ, giúp cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự tin và tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước quen dần với cơ chế thị trường.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-11-23/148000-ho-dan-toc-thieu-so-duoc-vay-von-uu-dai-26435.aspx

Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội xử nghiêm các dự án vi phạm nghĩa vụ tài chính: Bộ Tài chính vừa đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, phân loại các dự án thực hiện trên địa bàn để có phương án xử lý nghĩa vụ tài chính. Theo công văn này, để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát, phân loại các dự án thực hiện trên địa bàn từ đó báo cáo phương án xử lý về nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, đối với nhóm dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải xác định cụ thể các khoản mà các chủ dự án phải nộp bổ sung (nếu có) hoặc người mua nhà phải nộp bổ sung (nếu có) trong trường hợp người mua nhà đất tự ý xây dựng, cơi nới thêm so với diện tích chủ đầu tư đã bán được ghi trong hợp đồng mua bán để báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định hoặc chỉ đạo thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết:
 
86.904 DN đã được đánh giá xếp hạng quản lý rủi ro hải quan: Ban Quản lý rủi ro (QLRR), Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến 15/11, đơn vị đã thực hiện phân luồng, quyết định kiểm tra đối với hơn 7,1 triệu tờ khai (tăng 16,22% so với cùng kỳ), trong đó tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa từng bước được giảm thiểu... Trong năm 2015, hoạt động QLRR cũng đã đạt được bước tiến đáng khích lệ, góp phần hiệu quả trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN). Tính từ đầu năm đến 15/11, lực lượng QLRR hải quan đã cập nhật, áp dụng trên 100.000 tiêu chí phục vụ quyết định kiểm tra trong thủ tục hải quan. Thực hiện phân luồng, quyết định kiểm tra đối với hơn 7,1 triệu tờ khai (tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2014); trong đó tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa từng bước được giảm thiểu, đáp ứng yêu cầu cải cách, tạo thuận lợi cho DN. Cụ thể, luồng đỏ: 7,82% (giảm 1,96% so với cùng kỳ), luồng vàng đạt 37,79%, luồng xanh đạt 54,39%.
 
Xem chi tiết:
 
Quảng Ninh: Năm 2015 thu nội địa chiếm 59% tổng thu ngân sách: Năm 2015, tổng thu NSNN trên địa bàn Quảng Ninh ước đạt 33.350 tỷ đồng, bằng 91% dự toán, tăng 0,4% cùng kỳ. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 13.700 tỷ đồng, bằng 69% dự toán và bằng 80% cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 19.650 tỷ đồng, tăng 17% dự toán và tăng 22% cùng kỳ. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, kết quả này là nhờ ban chỉ đạo thu, chi ngân sách các cấp hoạt động tích cực, hiệu quả, có nhiều giải pháp hữu hiệu, cách làm sáng tạo, cộng với sản xuất kinh doanh khởi sắc nên thu nội địa tăng cao nhất từ trước tới nay, chiếm 59% trong tổng thu ngân sách. Bên cạnh đó, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên để nâng vốn đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng 52% tổng chi ngân sách địa phương và là mức cao nhất từ trước đến nay, đáp ứng kịp thời các khoản chi phục vụ các dự án động lực, các công trình trọng điểm của tỉnh.
 
Xem chi tiết:
 
Bác đề nghị ưu đãi thuế vượt khung của doanh nghiệp cát thạch anh: Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế đối với sản phẩm chế biến từ cát thạch anh, theo đề nghị của liên doanh đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột thạch anh siêu mịn ít sắt chất lượng cao tại tỉnh này. Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét chính sách thuế cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột thạch anh siêu mịn ít sắt chất lượng cao, do Liên doanh Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương và Công ty TNHH Quarzwerke (CHLB Đức) làm chủ đầu tư. Trong văn bản trả lời, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật thuế GTGT thì sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu. Trường hợp đã được chế biến thành sản phẩm khác thì được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0% khi xuất khẩu.
 
Xem chi tiết:
 
Báo Hải quan đưa tin:
 
Chứng nhận hợp quy hàng viễn thông: Doanh nghiệp vướng, Hải quan khó: Những bất cập trong thủ tục xin chứng nhận hợp quy và giấy phép NK đối với nhóm mặt hàng viễn thông đã khiến cả DN và cơ quan Hải quan lúng túng khi thực hiện. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Lê Hồng Lan, hiện có những lô hàng DN xin giấy phép đến cả nửa năm vẫn chưa có kết quả, vì thế tờ khai hải quan vẫn ở chế độ “treo” không thông quan được. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan Hải quan khi cứ phải chờ đợi và theo dõi tờ khai. Hơn nữa, giấy phép cho hàng đưa vào đo kiểm chỉ ghi tạm NK để chờ kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, mục đích DN nhập kinh doanh mua bán, không phải tạm nhập nên việc mở tờ khai đối với DN cũng sẽ lúng túng. Nếu mở theo loại hình tạm nhập tái xuất, DN sẽ phải xin giấy phép của cả Bộ Công Thương. Như vậy, một mặt hàng chỉ đưa vào để đo kiểm sẽ phải chịu sự quản lý của hai Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông. Nếu mở tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh thì cũng chưa phù hợp do hàng chưa được phép NK.
Xem chi tiết:
 
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chống buôn lậu tại Hải quan TP.HCM: Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Cục Hải quan TP.HCM. Tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, phụ trách Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Cục Hải quan TP.HCM trên các mặt công tác, như: thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu… Đối với công tác chống buôn lậu, từ đầu năm 2015  đến ngày 15-11-2015, Cục Hải quan TP.HCM đã lập 2.178 biên bản vi phạm, trị giá hàng vi phạm ước tính gần 110 tỷ đồng. Nếu tính cả trị giá hàng vi phạm đang xử lý đối với 208 container thì trị giá hàng vi phạm ước tính trên 213 tỷ đồng.
 
Xem chi tiết:
 
Chứng nhận hợp quy hàng viễn thông: Doanh nghiệp vướng, Hải quan khó: Những bất cập trong thủ tục xin chứng nhận hợp quy và giấy phép NK đối với nhóm mặt hàng viễn thông đã khiến cả DN và cơ quan Hải quan lúng túng khi thực hiện. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Lê Hồng Lan, hiện có những lô hàng DN xin giấy phép đến cả nửa năm vẫn chưa có kết quả, vì thế tờ khai hải quan vẫn ở chế độ “treo” không thông quan được. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan Hải quan khi cứ phải chờ đợi và theo dõi tờ khai. Hơn nữa, giấy phép cho hàng đưa vào đo kiểm chỉ ghi tạm NK để chờ kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, mục đích DN nhập kinh doanh mua bán, không phải tạm nhập nên việc mở tờ khai đối với DN cũng sẽ lúng túng. Nếu mở theo loại hình tạm nhập tái xuất, DN sẽ phải xin giấy phép của cả Bộ Công Thương. Như vậy, một mặt hàng chỉ đưa vào để đo kiểm sẽ phải chịu sự quản lý của hai Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông. Nếu mở tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh thì cũng chưa phù hợp do hàng chưa được phép NK.
 
Xem chi tiết:
 
Minh bạch các tiêu chí ưu tiên hoàn thuế giá trị gia tăng: Với mục tiêu đảm bảo chi hoàn thuế GTGT đúng, kịp thời cho các DN và minh bạch các đối tượng trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Thuế đang đề xuất Bộ Tài chính phương án tiêu chí xác định các trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế để thống nhất thực hiện trong cả nước. Theo phản ảnh của nhiều Cục Thuế địa phương, hiện nay thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đảm bảo chi hoàn thuế cho các DN sản xuất hàng hoá để XK có doanh số XK đạt từ 5 triệu USD trở lên, các dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn... Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, cơ quan Thuế gặp vướng mắc  trong việc xác định các tiêu thức về dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư mới trên địa bàn.
 
Xem chi tiết:
 
(Thanh Huyền - Tổng hợp)