Các báo ngành Tài chính ngày 24/12/2013

**Nâng cao công tác đào tạo đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2008; **Thanh niên Bộ Tài chính đồng hành cùng Biên giới, Hải đảo; **Ngành Hải quan chủ động cung cấp thông tin cho người dân, DN; **Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) tiếp tục được cho ý kiến vào tháng 1-2014;...

Các báo ngành Tài chính ngày 24/12/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Trong ngày 18/12/2013, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ quốc tế (INCOTECH) triển khai khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2008” cho cán bộ, công chức thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

Mục đích của khóa đào tạo là cung cấp các kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công chức có thể tiến hành đánh giá nội bộ: lập kế hoạch đánh giá; vận dụng TCVN ISO 9001:2008 vào đánh giá nội bộ; các kỹ năng khi đánh giá nội bộ; yêu cầu thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa.

Hiện tại, các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ đã hoàn thiện việc xây dựng 116 quy trình ISO được tuân thủ theo đúng Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ban hành kèm theo Quyết định 1818/QĐ-BTC ngày 29/7/2011 của Bộ Tài chính và đang được công ty INCOTECH thẩm định để đề nghị Bộ Khoa học & Công nghệ cấp chứng chỉ ISO.

Thông qua khóa đào tạo, các cán bộ, công chức đã được củng cố, cung cấp kiến thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm tham gia vào quá trình vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị mình một cách hiệu quả. Khóa đào tạo cũng dành thời gian chủ yếu cho việc trang bị các kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành cần thiết để học viên hiểu và có khả năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát chất lượng đánh giá chất lượng nội bộ, từ đó phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình.

Phát biểu tại khóa đào tạo, ông Trần Xuân Long – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh, kết quả của khóa đào tạo là cung cấp những chuyên gia có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ tại đơn vị, đồng thời hiểu rõ và tổ chức tốt hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ để đảm bảo duy trì được hệ thống chất lượng sau này. Từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng công việc đặc biệt trong việc giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức một cách khoa học, đúng trình tự; quy trình và thủ tục giải quyết được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, đúng thời hạn quy định; chất lượng, nội dung văn bản ban hành được nâng cao; công tác sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng, trách nhiệm công việc được nâng cao, chế độ thông tin báo cáo thực hiện đầy đủ.

Kỷ niệm 69 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013) và 24 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2013), được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đoàn thanh niên Bộ Tài chính đã phối hợp với Đoàn thanh niên Lữ Đoàn Bộ Binh phòng thủ đảo 242 tổ chức chương trình “Nghĩa tình Biên giới Hải đảo” tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Chiều ngày 20/12, thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính đã trân trọng gửi lời chúc mừng Năm mới 2014 sắp đến tới các đồng chí Lãnh đạo Lữ Đoàn Bộ binh 242, các đồng chí chiến sỹ và gia đình đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vùng trời phía Bắc của Tổ quốc, tiếp tục cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xứng đáng với tên gọi Bộ đội Cụ Hồ.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116318562&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116306965&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 19/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 871/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình, cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 10.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành đúng quy định về hành nghề chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 23/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 880/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, cụ thể như sau: phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 19/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt được thực hiện thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp.

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt chịu trách nhiệm hoàn tất thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp, trong thời han bảy (07) ngày là việc , kể từ ngày hoàn tất việc giải thể, người đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán Sao Việt phải gửi bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cùng hồ sơ có liên quan đến việc giải thể công ty đến UBCKNN. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162085413&_afrLoop=425175979050134#%40%3F_afrLoop%3D425175979050134%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085413%26_adf.ctrl-state%3D19333lm1h_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162085420&_afrLoop=425177118837134#%40%3F_afrLoop%3D425177118837134%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085420%26_adf.ctrl-state%3D19333lm1h_91

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162085416&_afrLoop=425182923042134#%40%3F_afrLoop%3D425182923042134%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085416%26_adf.ctrl-state%3D19333lm1h_108

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04% so với tháng 12/2012. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với bình quân năm 2012. Đây là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong các nhòm hàng hóa và dịch vụ, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có chỉ số giá tháng 12/2013 so với tháng trước tăng cao nhất với mức tăng 2,31%; tiếp theo nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,57%, hàng ăn dịch vụ ăn uống ngoài tăng 0,49%. Trong tháng này có 02 nhóm có mức giảm giá là giao thông vận tải giảm 0,23% và bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Nếu so sánh chỉ số CPI tháng 12/2013 với tháng 12/2012 thì chỉ có duy nhất nhóm hàng bưu chính viễn thông có mức giảm giá (giảm 0,57%); các nhóm còn lại đều có mức giá tăng, tăng cao nhất là nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 18,97%, tiếp đó là giáo dục tăng 11,71%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 6,2%, nhà ở vật liệu xây dựng tăng 5,49%...

Không nằm trong rổ tính chỉ số CPI, giá vàng tháng 12/2013 so với tháng 12/2012 có mức giảm giá là 24,36%, trong khi đó chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ 1,09%.

Cùng với đó, Tổng cục Thống kê cũng công bố một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 so với năm 2012. Cụ thể, tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước tăng 5,42 %, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu cùng tăng ở mức 15,4%, vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm là 101,5%...

Ngày 20/12/2013, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Phước Thanh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP. HCM) nhằm đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo giữa NHNN với UBND TP.HCM về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên trong thời gian qua, một số vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong năm 2014.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Khoa học & Công nghệ, Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất, Hiệp hội cơ khí, điện; Hiệp hội dệt may, Liên minh Hợp tác xã, NHNN Chi nhánh TP.HCM, Cục Thống kê TP.HCM, Văn phòng UBND TP.HCM và Lãnh đạo một số quận, huyện trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của NHNH và UBND TP.HCM, NHNN chi nhánh TP.HCM đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện trên địa bàn để tham mưu cho UBND TP tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Đây là chương trình ký kết cho vay trực tiếp giữa Ngân hàng – Doanh nghiệp tại các quận, huyện trên địa bàn TP, xử lý khó khăn vướng mắc và nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Đến ngày 10/12/2013, việc kết nối đã hoàn thành xong tại 24/24 quận, huyện của thành phố với sự tham gia của 136 ngân hàng, tổng hạn mức hỗ trợ là 13.151 tỷ đồng dành cho 533 doanh nghiệp và 68 hộ sản xuất kinh doanh, 2 Hợp tác xã. Lãi suất cho vay được ký kết dưới mức 9%/năm. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay 5 nhóm, lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp và phát triển nông thôn, xuất khẩu, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) cũng được đẩy mạnh thực hiện, theo báo cáo từ Chi nhánh NHNN tại TP.HCM, đến ngày 28/11/2013, dư nợ cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, đạt 128. 438 tỷ đồng với tổng số khách hàng là 37.250 khách hàng (trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp &nông thôn là 21.756 tỷ với 22.150 khách hàng; dư nợ cho vay xuất khẩu là 17.718 tỷ đồng với 683 khách hàng; dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là 81.870 tỷ đồng với 683 khách hàng; dư nợ cho vay công nghiệp hỗ trợ là 6584 tỷ đồng với 960 khách hàng; dư nợ cho vay ứng dụng công nghệ cao là 510 tỷ đồng với 79 khách hàng) so với cuối năm 2012, dư nợ cho vay tăng trưởng 50,6%, riêng dư nợ cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng nhanh nhất, tăng 71,6%.

Với mục tiêu điều hành CSTT của NHNN trong thời gian tới, có thể khẳng định rằng, nếu người dân nào đã gửi tiết kiệm bằng VND, nên tiếp tục gửi. Người dân nào còn đang băn khoăn thì đề nghị hãy nên gửi VND vào hệ thống ngân hàng. Vì đây thực sự là kênh đầu tư an toàn nhất và hấp dẫn nhất, đảm bảo được quyền lợi của người gửi tiền.

Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia kinh tế cũng như dư luận thì năm 2013 vẫn không hề bớt nóng với lĩnh vực điều hành CSTT của NHNN. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, kiên định trong điều hành, nhiều chính sách đã đi vào cuộc sống và tạo niềm tin cho người dân, DN và nhà đầu tư. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2013, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ với báo giới về những “sóng gió” trong điều hành CSTT của NHNN trong thời gian vừa qua và thời gian tới.

Thống đốc có thể cho biết, NHNN đã chiêm nghiệm được điều gì sau khi đã vượt qua nhiều “sóng gió” áp lực từ xã hội trong thời gian qua?

Có thể nói rằng, những yếu kém nội tại của nền kinh tế đã tích tụ qua nhiều năm khi bị tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đã làm cho nền kinh tế của chúng ta gặp nhiều khó khăn và chao đảo, nhất là từ năm 2011. Trong bối cảnh như vậy, áp lực của xã hội đối với chỉ đạo của Chính phủ nói chung và của NHNN là lẽ tất nhiên. Điều đó thể hiện mong mỏi của người dân mau chóng khắc phục tình hình để đưa kinh tế đất nước tốt hơn. Đời sống nhân dân được đảm bảo nhiều hơn. Do vậy, chúng tôi đã lường đón được những áp lực và sẵn sàng đương đầu với áp lực đó.

Ngày 23/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 9568/NHNN-CNTH thông báo thay đổi thành viên hệ thống thanh toán liên ngân hàng (TTLNH).

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Á, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho một số đơn vị thành viên ngừng tham gia và tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 30/12/2013, cụ thể:

Các đơn vị ngừng tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng gồm có: Ngân hàng TMCP Đại Á (HO), mã ngân hàng: 75338001, điểm kết nối TTLNH tại NHNN – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; Ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh T/P Hồ Chí Minh, mã ngân hàng: 79338001, điểm kết nối TTLNH tại NHNN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Đơn vị tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng là Ngân hàng TMCP Phát triển T/P phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đồng Nai, mã ngân hàng: 75321001, điểm kết nối TTLNH tại NHNN – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại văn bản này, NHNN đề nghị Tổng Giám đốc các Ngân hàng TMCP Đại Á thông báo và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngân hàng mình triển khai và thực hiện thủ tục thu hồi chứng thư số cho người phê duyệt và truyền thông của các đơn vị ngừng tham gia để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Năm 2013, ngành Ngân hàng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2014 được tổ chức ngày 18/12/2013, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có phát biểu tham luận nêu rõ vai trò của các ngân hàng thương mại trong việc triển khai thực hiện chính sách tiền tệ. Website NHNN xin lược trích bài phát biểu này của ông Trần Bắc Hà.

Năm 2013 tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp tới hoạt động ngân hàng, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành có liên quan, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động, ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, ông Trần Bắc Hà đồng tình với báo cáo thực hiện điều hành chính sách tiền tệ năm 2013, định hướng và giải pháp điều hành năm 2014; báo cáo kết quả công tác quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước được trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo đã phân tích, cụ thể, rõ ràng tình hình và kết quả đạt được trong công tác, chỉ đạo, điều hành tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2013 và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2014 là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của ngành Ngân hàng hiện nay.

Để thấy được tầm quan trọng của các thành tích đã đạt được, cần quay trở lại với tình hình trong năm năm 2011, khi đó hệ thống ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn, thanh khoản các ngân hàng rất thấp, lãi suất cho vay liên ngân hàng có lúc lên tới 30%, nợ xấu tăng nhanh, các doanh nghiệp nguy cơ phá sản hàng loạt, đời sống nhân dân gặp khó khăn, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể xảy ra suy thoái kép ở Việt Nam. Nhưng đến nay, hoạt động của ngành Ngân hàng đã ổn định, thanh khoản của các NHTM đã bảo đảm, lãi suất đã hạ xuống mức hợp lý, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng cao… Những kết quả đó có được là do sự điều hành chủ động, linh loạt, kiên quyết, kịp thời của NHNN và thực sự có ý nghĩa đối với nền kinh tế.

Điều đáng nói hơn nữa, với đặc thù ở Việt Nam, NHNN đã tham gia hỗ trợ đắc lực trong điều hành của Chính phủ để xử lý các vấn đề vĩ mô không thuộc công cụ điều hành chính sách tiền tệ như cho vay tái cấp vốn chương trình nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo trong các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, NHNN đã đề ra mục tiêu và nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong năm 2013 là: Tiếp tục điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; chủ động điều hành cung ứng tiền nhằm ổn định thị trường tiền tệ và đảm bảo tính thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần kiềm chế lạm phát ở mức thấp và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, NHNN tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của các TCTD, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế.

Chỉ đạo các TCTD nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh, tiết kiệm chi phí, áp dụng lãi suất cho vay mới ở mức hợp lý, xem xét tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cũ xuống dưới 13%/năm trên cơ sở khả năng tài chính nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ vay vốn giữa doanh nghiệp với các TCTD như gia hạn nợ, xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, tính toán miễn và giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận được những khoản vay mới.

Trong năm 2013, NHNN đã giảm 2%/năm đối với các mức lãi suất điều hành, giảm 3%/năm đối với trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND dành cho các lĩnh vực ưu tiên, giảm 1%/năm trần lãi suất tiền gửi VND, cho phép các TCTD tự ấn định lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Để giảm dần mặt bằng lãi suất theo lộ trình đề ra và ổn định thị trường tiền tệ, NHNN đã chuẩn bị các biện pháp cần thiết để chủ động hỗ trợ thanh khoản kịp thời cho các TCTD tại các thời điểm nhu cầu thanh toán cao; đồng thời, tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trần lãi suất huy động.

Với các giải pháp điều hành kết hợp với điều hành linh hoạt cung ứng tiền, mặt bằng lãi suất năm 2013 tiếp tục giảm 2-5%/năm, thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định. Mặc dù lãi suất giảm, nhưng tiền gửi tiếp tục tăng.

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753200&_afrLoop=1245342370012700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1245342370012700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753200%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D72x2xfgxm_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753216&_afrLoop=1245345878413600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=nullhttp://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753213&_afrLoop=1245433235807800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1245433235807800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753213%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D72x2xfgxm_1004

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753208&_afrLoop=1245347818113500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753199&_afrLoop=1245348413828200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753182&_afrLoop=1245349675772800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

Báo Hải quan online đăng tin: Trong những năm qua, ngành Hải quan được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những ngành đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng DN. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Đoàn kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tài chính) diễn ra ngày 23-12.

Vào mỗi dịp đầu năm, Tổng cục Hải quan đều ban hành kế hoạch (trong cả năm) về phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kì và đột xuất (khi có yêu cầu từ cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lí nhà nước về báo chí; khi có các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lí Nhà nước về hải quan…).

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan), năm 2013, ngành Hải quan đã thực hiện phổ biến, tuyên truyền hàng chục các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ hải quan. Ngoài ra, hàng năm, Tổng cục Hải quan, các cục hải quan địa phương còn phối hợp với nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện hàng trăm tin, bài về hoạt động hải quan được phát sóng, đăng tải trên các đài truyền hình, đài phát thanh, các tờ báo giấy, báo điện tử…

Trong đó, nội dung tuyên truyền đã bám sát về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan… Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các báo, đài, tạp chí thực hiện các chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về hoạt động của ngành Hải quan như: Hải quan và DN, DN hỏi cơ quan chức năng trả lời trên báo Diễn đàn DN; Hải quan và phát triển trên Báo Pháp luật Việt Nam; Hợp tác quốc tế  trên Tạp chí Thông tin đối ngoại; Giải đáp về thủ tục hải quan trên Thời báo Tài chính; Hỏi đáp về thuế trên Tạp chí Thuế; các chương trình truyền hình trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Info TV…

Ngày 19-12, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Cụ thể, về nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật (Điều 6) sửa đổi, bổ sung như sau: “Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân do mình quản lý có liên quan quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn thực hiện theo các nguyên tắc căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới; căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu với hành vi tham nhũng của người được phân công phụ trách, quản lý”.

Đối với hình thức xử lý kỷ luật (Điều 7) sửa đổi, bổ sung như sau: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về dự án Luật Hải quan (sửa đổi)- dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6- vào phiên họp thứ 24 của Ủy ban này diễn ra vào tháng 1-2014.

Chiều 23-12, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 23, UBTVQH đã thông qua Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban. Theo chương trình các kỳ họp, tại phiên họp thứ 29 (tháng 7-2014), Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình một kỳ họp.

Trình bày chương trình công tác dự kiến năm 2014 của UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về công tác lập hiến, lập pháp, UBTVQH sẽ xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, chỉ đạo việc rà soát luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, UBTVQH sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp; triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ chỉ đạo việc triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc bảo đảm tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, kịp thời xem xét, báo cáo Quốc hội điều chỉnh chương trình khi cần thiết...

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nganh-hai-quan-di-dau-trong-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dong-dn.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/xu-ly-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-co-tham-nhung.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/du-an-luat-hai-quan-sua-doi-tiep-tuc-duoc-cho-y-kien-vao-thang-1-2014.aspx

Tạp chí Thuế có tin: Nội các Ấn Độ đã thông qua Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) về dịch vụ và đầu tư với ASEAN. Đây là một phần của Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện (CECA) giữa Ấn Độ và ASEAN ký năm 2003. Sau đó, Ấn Độ đã ký một FTA về hàng hóa với ASEAN hồi tháng 7/2009.

Trong năm tài khóa 2012-2013, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang ASEAN giảm 10,2% xuống còn 32 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng khoảng 11 tỷ USD. Thuế quan thấp tại các nước ASEAN tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất địa phương hơn so với các nhà sản xuất Ấn Độ là vấn đề mà tất cả các ngành công nghiệp nước này nhiều lần đề cập. Tuy nhiên, Ấn Độ hy vọng FTA về dịch vụ và đầu tư sẽ tăng số lượng các chuyên gia nước này tới làm việc tại các nước ASEAN, đồng thời bảo vệ, thúc đẩy và tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ.      
 
Ấn Độ và ASEAN cộng lại chiếm 1/4 dân số thế giới, GDP kết hợp lên tới 3.800 tỷ USD. Kim ngạch thương mại ASEAN-Ấn Độ đã vượt ngưỡng 70 tỷ USD năm 2012 và hai bên đặt mục tiêu nâng con số này lên 100 tỷ USD vào năm 2015.

Xem chi tiết:
 

(TH - tổng hợp)