Các báo ngành Tài chính ngày 25/12/2013

**Ứng dụng CNTT đáp ứng công tác quản lý tài chính; **Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; **Việt Nam và Nhật Bản ký Hiệp định vay ODA đợt 1 năm tài khoá 2013 trị giá 447 triệu USD; **Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH và NSNN năm 2014; **5 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi; **Thu ngân sách năm 2013: Nhiều địa phương vượt mức kế hoạch; **“Sớm xây dựng CSDL về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính”; ...

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc nâng chỉ số ICT Index của Bộ Tài chính đứng nhất trong khối các bộ, ngành năm 2013. Ảnh: Đức MinhThứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc nâng chỉ số ICT Index của Bộ Tài chính đứng nhất trong khối các bộ, ngành năm 2013. Ảnh: Đức Minh

Thời báo Tài chính đăng bài: Ứng dụng CNTT đáp ứng công tác quản lý tài chính. Đó là thông tin được nêu lên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014 do Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC) tổ chức vào chiều ngày 24/12/2013, tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2013, ông Võ Anh Trung – Phó cục trưởng Cục Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC) cho biết, đây là năm bản lề của Kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT ngành Tài chính 2011-2015 và cũng là năm đầu tiên Cục triển khai chương trình công tác theo chức năng nhiệm vụ mới. Theo đó, Cục TH&TKTC đã xây dựng chương trình công tác năm 2013 và tổ chức ký giao ước thi đua dựa trên 9 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm.

Cục TH&TKTC đã triển khai và tập trung hoàn thành hơn 114 các đầu việc, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo các chức năng, nhiệm vụ được giao, nổi bật như: Năm 2013, Bộ Tài chính được xếp hạng thứ nhất trong khối các bộ ngành về ứng dụng CNTT; Cục đã giúp Bộ đóng gói dự án Tabmis.

Đã hoàn thiện, trình Bộ  ban hành các kế hoạch, định hướng chiến lược, tạo căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT cho hệ thống, tạo cơ sở cho triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành đồng bộ, thống nhất.

Cục cũng lần đầu tiên áp dụng được đơn giá dự toán thống nhất cho một số hạng mục CNTT trang cấp thường xuyên hàng năm, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm ngân sách, công tác rà soát, tổng hợp kế hoạch CNTT năm 2014 toàn ngành đáp ứng yêu cầu dự toán năm trước 31/12/2013.

Bên cạnh đó, Cục TH&TKTC đã hoàn thành việc thẩm định khối lượng lớn các đề án, dự án, nhiệm vụ  CNTT của cũng như các hệ thống thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước, góp phần triển khai CNTT của ngành Tài chính hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách.

Các cán bộ của Bộ Tài chính đã nâng cao nhận thức về công tác an toàn, an ninh thông tin; qua các giải pháp triển khai cụ thể từng bước đã đáp ứng được yêu cầu an toàn bảo mật đối với hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Tài chính.

Một số ứng dụng CNTT không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của ngành, mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, như hoàn thành triển khai dự án hiện đại hóa thu nộp thuế,…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã đánh giá cao kết quả đạt được của Cục TH&TKTC và các đơn hệ thống (Thuế, Kho bạc, Hải quan, Chứng khoán, Dự trữ).

Đối với nhiệm vụ năm 2014, Thứ trưởng đề nghị, Cục TH&TKTC tổ chức triển khai  tốt một số công việc như: tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ thuộc kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, triển khai  tốt các dự án lớn, trọng điểm toàn ngành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian; tổ chức nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác thông tin, số liệu thu chi ngân sách, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo bộ; hoàn thiện hơn nữa các cơ chế chính sách, đẩy mạnh việc hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư CNTT... 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai xây dựng và phát triển hệ thống CNTT ngành Tài chính, góp phần nâng chỉ số ICT Index của Bộ Tài chính đứng thứ nhất trong khối các bộ, ngành năm 2013.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/ung-dung-cntt-dap-ung-cong-tac-quan-ly-tai-chinh

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013, ngày 24/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh), Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong các Chỉ thị nêu trên và các văn bản có liên quan, đồng thời triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và các văn bản hướng dẫn liên quan, trong đó chú trọng các công việc sau:

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết trên địa bàn; kịp thời tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh giải pháp bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý.

Đối với các địa phương có triển khai Chương trình bình ổn thị trường, cần tăng cường giám sát và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 14719/BTC-NSNN ngày 26/10/2012 của Bộ Tài chính về việc bố trí nguồn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá và Công văn số 11272/BCT-TTTN ngày 21/11/2012 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; trong đó lưu ý: Triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết của Chương trình; thực hiện các chính sách hỗ trợ, kết hợp với tổ chức các hình thức bán hàng lưu động đưa hàng hóa về khu vực ngoại thành, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu đông dân cư; tích cực và chủ động đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa Chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mà không nhận hỗ trợ vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách nhà nước.

Được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, ngày 24/12/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam - Trương Chí Trung và ông Mutsuya Mori - Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã ký 2 Hiệp định vay vốn JICA thuộc đợt 1 năm tài khoá 2013 cho dự án xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội (đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long) và Dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài (III). Tổng trị giá vay vốn Nhật Bản theo các Hiệp định này là 46,653 tỷ JPY, tương đương khoảng 447 triệu USD.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Mutsuya Mori - Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 dự án được ký kết lần này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là Dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Trưởng đại diện JICA đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và các Bộ ngành tại Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện. Ông Mutsuya Mori tin tưởng các dự án được ký kết lần này được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy được hiệu quả thiết thực. JICA khẳng định sự cam kết của mình trong quá trình triển khai các dự án hợp tác, góp phần vào sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

Thứ trưởng Trương Chí Trung cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và JICA đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ thông qua các khoản vay ODA trong suốt 21 năm qua. Lễ ký kết ODA lần này là kết quả từ trao đổi Công hàm giữa Chính phủ hai nước nhân chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào trung tuần tháng 12 vừa qua. Các dự án vay Nhật Bản đã và đang có những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hoá của Việt Nam.

Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các Bộ ngành, các cơ quan thực hiện dự án nhằm quản lý và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả nhất, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Bộ Tài chính cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của JICA trong công tác quản lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả từ các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Có thể khẳng định việc Nhật Bản tiếp tục cam kết tài trợ ODA cho Việt Nam để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm đã chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt tới quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cũng như sự tin tưởng của nước bạn vào năng lực quản lý, thực hiện dự án và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người Việt Nam.

Trong hai ngày 23 và 24/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ  đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013.

Lãnh đạo các địa phương thảo luận về các vấn đề kinh tế-xã hội. Lãnh đạo các Bộ, ngành phát biểu ý kiến thảo luận đồng thời trao đổi, giải đáp các kiến nghị của địa phương.

Hội nghị đã nghe Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Trong đó nêu rõ, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 đã được Quốc hội thông qua là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở  đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải  thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2014 là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1-7 2007. Theo đó, 5 đối tượng thuộc diện sẽ được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1-7 2007 bao gồm:

Một là hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh.

Hai  là DNNN hạch toán độc lập, đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.

Ba là DNNN hoàn thành cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần và khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc khi doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Bốn là DNNN thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp và khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán.

Năm là DNNN được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Về thẩm quyền xóa nợ, Thông tư quy định rõ Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 5 tỷ đồng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17-1-2014, bãi bỏ Thông tư số 34/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 1-7-2007.

Trong phiên họp Chính phủ ngày 23/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận định, việc thu ngân sách của cả nước đã khả quan hơn, nhiều địa phương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong đó có 39 địa phương đã hoàn thành vượt mức dự toán thu, như Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu...

Đáng chú ý về tiến độ thu ở thành phố Hà Nội, từ giữa năm được dự báo quý VI hụt thu vài chục nghìn tỷ đồng, song kết thúc năm 2013, Thủ đô đã hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 23/12 cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2013 ước đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 530 nghìn tỷ đồng, bằng 97,2%, thu từ dầu thô 115 nghìn tỷ đồng, bằng 116,2%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,6%.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tái cơ cấu DNNN là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Các văn bản quản lý Nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, trong đó đẩy mạnh cổ phần hóa nâng cao hiệu quả DNNN cơ bản đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một bước và tương đối đồng bộ. Các đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp DNNN giai đoạn 2011-2015 của các tổng công ty, các tập đoàn, cơ bản được phê duyệt.

Điểm đáng chú ý về thoái vốn tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án lỗ càng để càng lỗ càng để càng mất vốn không có khả năng thu hồi được.

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết thoái vốn và đang lấy ý kiến các bộ ngành, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 1/2014, theo đó cho phép bán nhanh và có thể bán dưới giá trị  để thu hồi vốn.

“Sớm xây dựng CSDL về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính” -Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức sáng ngày 23/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hợp tác quốc tế năm 2013, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, thực hiện các chương trình hành động của Bộ,  Bộ Tài chính tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược Tài chính 2011-2020 và 9 chiến lược nhánh; 38 Điều ước, thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực tài chính đã được ký kết. Năm 2013, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ; đặc biệt là các nhà tài trợ mong muốn có cơ chế hợp tác đối thoại hiệu qủa trong lĩnh vực tài chính công; trong hợp tác tài chính khu vực. Việt Nam tiếp tục là một thành viên tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm tiến gần hơn đến Nhóm ASEAN 5 trong việc thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, đồng thời từng bước biến những sáng kiến hợp tác khu vực thành lợi ích cụ thể cho quốc gia. Năm 2013 cũng là năm Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do có ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam đặc biệt là Hiệp định TPP. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện rất thành công đợt rà soát chính sách thương mại sau 5 năm gia nhập WTO.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của đơn vị trong năm 2013. Trong bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, ngành Tài chính cũng đã có những đóng góp nhất định thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Quốc hội, Chính phủ đề ra. Những thành công này của ngành có đóng góp không nhỏ của công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Đơn vị cũng đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót để từ đó đặt ra những mục tiêu và giải pháp khắc phục  cho năm 2014 và những năm tiếp theo. Thứ trưởng cũng đã đưa ra một số định hướng của đơn vị trong hoạt động trong thời gian tới, trong đó tập trung vào những nội dung:

Thứ nhất, trong bối cảnh địa-kinh tế-chính trị trên thế giới đang có những biến động mạnh mẽ và nhanh chóng, cần chủ động sớm đưa ra các dự báo, đề xuất, tham mưu thích hợp cho Bộ trong công tác hợp tác quốc tế về tài chính; Cần quán triệt đường lối, chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về công tác đối ngoại tại Nghị quyết 11 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, từ đó đưa ra các đề xuất về chương trình, chính sách hợp tác tài chính phù hợp với đường lối của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế trong sân chơi toàn cầu hóa ngày nay.

Thứ hai, sớm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các cam kết quốc tế đã đang và sẽ thực hiện, đặc biệt khi năm 2018, là thời hạn kết thúc các cam kết giữa Việt Nam và ASEAN, từ đó thông tin ra bên ngoài các nội dung cần thiết thông qua các kênh thông tin truyền thông của Bộ và bên ngoài.

Thứ ba, cần kiện toàn hơn sự phối hợp đồng bộ trong công tác hợp tác đối ngoại. Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại để những hoạt động này thực sự đem lại lợi ích thiết thực, hiệu quả và triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 204/2013/Đ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện NSNN năm 2013, 2014. Trong đó có nội dung quan trọng về thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần có vốn nhà nước.

Theo đó, thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2013, và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương, đại diện chủ sở hữu. Trong đó, cổ tức được chi cho phần vốn nhà nước quy định là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho phần vốn nhà nước phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả phần cổ tức của các năm trước được chia trong năm và số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị). Số thu cổ tức nộp ngân sách nhà nước này được điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương.

Nghị định quy định rõ, sau 10 này kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà ưn[cs về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Không quá 3 ngày làm việc  kể từ ngày thu tiền về Quỹ, SCIC phải chuyển nộp lại vào NSNN.

Thu NSNN đối với lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (bao gồm các công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế; công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con (bao gồm cả SCIC)). Lợi nhuận còn lại nộp NSNN năm 2013, 2014 theo quy định là phần lợi nhuận sau khi trừ khoản lỗ  của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định 71/2013/N Đ-CP và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2013, được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng với SCIC, ngoài việc thực hiện thu nộp vào NS khoản lợi nhuận còn lại theo quy định này còn có trách nhiệm nộp vào NS khoản lợi nhuận còn lại thu về từ Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty TNHH một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.

Nghị định quy định rõ, các DN là các tập đoàn, Tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm khai nộp vào NSNN trước ngày 10/12/2013 số lợi nhuận tạm tính 9 tháng đầu năm 2013. Khi quyết toán năm 2013, nộp số còn lại chậm nhất vào ngày 31/3/2014.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng 11/2013 và tăng 6,04% so với cùng kỳ năm 2012. Bình quân cả năm 2013, CPI tăng 6,6% so với năm 2012.

Tăng mạnh nhất trong giỏ hàng hóa  tính CPI  là nhóm hàng hóa Nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng là 2,31%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,49% trong đó riêng mặt hàng thực phẩm tăng 1,22%. Các mặt hàng khác, CPI đều tăng nhẹ như: đồ uống và thuốc lá tăng 0,27%; May mặc, giày dép, mũ nón tăng 0,57%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,25%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,08%; Giáo dục;  Văn hóa thể thao du lịch; đồ dùng và dịch vụ khác lần lượt có mức tăng là : 0,02%, 0,13 và 0,16%.

Trong giỏ hàng hóa tính CPI, có 2/11 nhóm hàng giảm giá là giao thông với mức giảm 0,23% và Bưu chính viễn thông với mức giảm 0,01%.

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ không nằm trong giỏ tính hàng hóa CPI, và có mức biến động tương đối khác nhau trong tháng 12. Trong khi chỉ số giá vàng giảm 3,33% thì chỉ số  giá đô la Mỹ lại tăng nhẹ ở mức 0,05%

Đánh giá về các nguyên nhân khiến CPI tháng 12 tăng, Tổng cục Thống kê cho biết đó là do tháng cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm cuối năm trong dân cư tăng cao hơn tháng trước kéo theo đó là  thị trường chịu tác động tăng bởi một số yếu tố như nhu cầu sản xuất, chế biến và dự trữ thực phẩm cũng như hàng hóa khác phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán tăng. Thời điểm vào mùa lạnh ở miền Bắc nên giá một số mặt hàng và dịch vụ may mặc; thiết bị đồ dùng sưởi ấm trong nhà tăng.  Nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa tăng làm giá một số vật liệu xây dựng và dịch vụ nhà ở tăng.

Bên cạnh các nguyên nhân gây tăng CPI thì cũng có các yếu tố kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng cuối năm không tăng đột biến do nguồn cung được đảm bảo, năm nay người dân thắt chặt chi tiêu hơn những năm trước.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=116428043&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116420853&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116391293&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116437143&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116433766&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116393690&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116407835&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116396845&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 23/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBCK sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 3/7/2012 cho Công ty Vietnam Holding Asset Management Company Limited với nội dung như sau:

  Địa chỉ Văn phòng đại diện mới: Lầ 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201 – 203 Cách mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 24/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 07/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, cụ thể như sau:

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF

Tên tiếng Anh: VCBF Tacical Balanced Fund

Tên viết tắt: VCBF-TBF

Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 60.426.614.500 (sáu mươi tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm mười bốn nghìn năm trăm) đồng;

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 6.042.661,45 chứng chỉ quỹ

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Ngân hàng giám sát: Ngân hành Deutsche Bank AG – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 23/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 75/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Cổ phiếu CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

  Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 7.560.100 cổ phiếu;

  Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 75.601.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm linh một triệu) đồng.

  Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng.

Vốn chủ sở hữu của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế: 75.601.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm linh một triệu) đồng.

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Ngày 10/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Hùng Vương. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 6/12/2013, số cổ phiếu dự kiến chào bán là 20.000.000 cổ phiếu.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162085425&_afrLoop=172178776961000#%40%3F_afrLoop%3D172178776961000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085425%26_adf.ctrl-state%3D13ngmnxg4y_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162085423&_afrLoop=172179924612000#%40%3F_afrLoop%3D172179924612000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085423%26_adf.ctrl-state%3D13ngmnxg4y_79

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162085424&_afrLoop=172183528948000#%40%3F_afrLoop%3D172183528948000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085424%26_adf.ctrl-state%3D13ngmnxg4y_112

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhriengle/vichitiet110?dDocName=APPSSCGOVVN162085422&_afrLoop=172184371959000#%40%3F_afrLoop%3D172184371959000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085422%26_adf.ctrl-state%3D13ngmnxg4y_129

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Phát biểu thảo luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, tính đến ngày hôm nay, tăng trưởng tín dụng (TTTD) đã đạt 9,5%, vì vậy đến cuối năm 2013, TTTD hoàn toàn có thể đạt trên 10%.

Có nghĩa, tín dụng tăng rất sát với tăng GDP. Nếu như năm trước tăng trưởng GDP ở mức 5,02% và tín dụng tăng 8,91% thì năm nay GDP tăng 5,4% và tín dụng tăng trên 10%.

“Thay vì trước đây 1% tăng GDP thì phải tăng 5-6% tín dụng. Điều này cũng chứng tỏ rằng, hiệu quả, chất lượng tín dụng đã rất lớn và tín dụng đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả” – Thống đốc phân tích.

Đặc biệt, thời gian qua NHNN đã tích cực tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng cho DN. Chẳng hạn Quyết định 780/QĐ-NHNN (Quyết định 780) cho phép các TCTD được giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ nếu TCTD đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có chiều hướng tích cực và có khả năng trả nợ tốt sau khi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ. Nhờ đó, chẳng những tiết giảm được chi phí trả lãi mà còn tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho DN

Theo đó, đến nay, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho DN theo Quyết định 780 khoảng hơn 330 nghìn tỷ đồng (trên 10% tổng dư nợ).

Về xử lý nợ xấu, Thống đốc cho biết, năm nay hệ thống ngân hàng đã tự xử lý được 70 nghìn tỷ đồng nợ xấu từ nguồn trích lập dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, VAMC cũng đã mua 32 nghìn tỷ đồng và còn vài ngày nữa sẽ đảm bảo mua 35 nghìn tỷ đồng như mục tiêu đề ra.

Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã có văn bản số 515/TTr-CP đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Vay cho Dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Ngày 8/11/2013 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện ADB Hiệp định Vay cho Dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk”.

Theo Hiệp định đã ký kết, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá tương đương 95 triệu USD từ nguồn vốn vay ưu đãi (ADF) với thời hạn vay là 25 năm trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất 2%/năm trong cả thời hạn vay.

Hiệp định Vay sẽ giúp nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện điều kiện sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội bền vững nhằm phát triển các thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đạt đô thị loại 2. Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm (2014-2019).

Ngày 20/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2545/QĐ-TTg về việc thông qua kết quả đàm phán và ủy quyền ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan với Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thông qua kết quả đàm phán với đại diện của WB Hiệp định Tài trợ và các văn kiện liên quan của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” (VRAMP) cùng các tài liệu pháp lý liên quan của Khoản viện trợ Chính phủ Úc trong khuôn khổ Dự án.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho đại diện lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ cho Dự án. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Dự án để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 20/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2991/QĐ-NHNN và 2992/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo đó, danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đợt 8 năm 2013 gồm 02 cá nhân, cụ thể: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Hồ Viết Cường; Đơn vị công tác: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên; Lĩnh vực giám định: Giám định thiệt hại của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Yên trong việc cho Công ty cổ phần Lê Dung vay vốn.

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đợt 9 năm 2013 gồm 05 cá nhân, cụ thể:

Ông Trịnh Đình Nho; Đơn vị công tác: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Bà Vũ Thị Lý; Đơn vị công tác: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Bà Phùng Ngọc Việt Nga; Đơn vị công tác: Vụ Pháp chế

Bà Đặng Thị Điểm; Đơn vị công tác: Vụ Tín dụng

Ông Đặng Hoàng Điệp; Đơn vị công tác: Vụ Quản lý ngoại hối

Lĩnh vực giám định: Giám định việc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu cho Công ty Phương Nam vay tiền.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753235&_afrLoop=1295100026191600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1295100026191600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753235%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di65ey43hl_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753238&_afrLoop=1295103652620500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753239&_afrLoop=1295104509816700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753237&_afrLoop=1295105213595600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1295105213595600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753237%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di65ey43hl_504

(T.Hằng - tổng hợp)