Các báo ngành Tài chính ngày 26/04/2013

**Nâng cao bồi dưỡng kiến thức về công tác truyền thông cho CBCC Bộ Tài chính; **Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra thuế; **Định mức tín nhiệm ngân hàng: Kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam; **Thách thức thu hút FDI để phát triển cơ sở hạ tầng; **Trách nhiệm xã hội - chiến lược bền vững của doanh nghiệp;...

Các báo ngành Tài chính ngày 26/04/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin truyền thông trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-chính trị của ngành, thời gian qua Bộ Tài chính đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam liên tục tổ chức các khoá bồi dưỡng kiến thức giới thiệu một số nội dung về lĩnh vực tài chính cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại phía Bắc và phía Nam, cũng như khóa bồi dưỡng về công tác quan hệ báo chí trong cơ quan Chính phủ cho CBCC Bộ Tài chính làm công tác thông tin truyền thông.

Trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo, ngày 25/4/2013, Bộ Tài chính phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên sâu “PR-Quan hệ báo chí trong cơ quan Chính phủ” cho đông đảo các đồng chi lãnh đạo cấp Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và lãnh đạo các phòng ban trong hệ thống của Bộ Tài chính.Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội phát biểu: Trong thời gian qua, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Tài chính và Hội Nhà báo đã được đẩy mạnh và tăng cường với hàng loạt các hoạt động cụ thể, với việc tổ chức lớp học bồi dưỡng cũng đã góp phần tăng cường thêm sự hiểu biết và sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí với Bộ Tài chính, từ đó giúp việc cung cấp thông tin chính sách của ngành Tài chính cho xã hội một cách thiết thực và chính xác hơn, góp phần tích cực phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Triển khai nhiệm vụ và các giải pháp công tác thuế năm 2013, vừa qua, Cục Thuế Tp. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012 và giải pháp thực hiện năm 2013. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đại diện Lãnh đạo một số Vụ chức năng thuộc Tổng cục Thuế; Ban Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo và một số cán bộ công chức (CBCC) của các Phòng chức năng, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và 29 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Theo báo cáo tổng kết năm 2012, năm 2012 là năm Cục Thuế Hà Nội đổi mới thêm một bước công tác thanh, kiểm tra thuế từ công tác chỉ đạo điều hành đến triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; kiến nghị bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật thuế, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; khuyến khích nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn Thủ đô góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế. Năm 2012, công tác thanh, kiểm tra tại Cục Thuế đạt được kết quả nổi bật: kiểm tra tại bàn đối với 185.568 lượt hồ sơ, tăng 47% so với năm 2011; trong đó điều chỉnh 1.385 lượt hồ sơ tăng 46%, tăng thu 748 tỷ đồng. Kiểm tra tại trụ sở NNT 5.311 cuộc truy thu, truy hoàn, phạt sau kiểm tra 669 tỷ đồng, tăng 29%. Thanh tra tại trụ sở NNT 816 cuộc, tăng 13%; tổng số thuế truy thu, truy hoàn, phạt là 1.177 tỷ đồng (tăng 441 tỷ đồng) vượt 60%, giảm thuế GTGT được khấu trừ 100 tỷ đồng, giảm lỗ 1.066 tỷ đồng...

Trong năm 2012, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thanh, kiểm tra thuế nhờ những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngành Thuế Thủ đô, vẫn còn một số tồn tại trong công tác thanh, kiểm tra thuế như: thời gian công tác thanh, kiểm tra vẫn còn kéo dài, hiệu quả chưa thực sự cao; phân tích, đánh giá hồ sơ khai thuế chưa sâu; Công tác thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra về mặt số lượng; phân tích hồ sơ trước khi ban hành quyết định thanh tra chưa sâu, chưa thực sự rút ra các vấn đề trọng tâm để đề xuất thanh tra; Trình độ cán bộ thanh, kiểm tra còn hạn chế…. Trước thực trạng này, Cục Thuế đã nghiêm túc đánh giá các vấn đề tồn tại với các nguyên nhân khách quan và chủ quan chính tác động tới công tác thanh, kiểm tra. Cục Thuế tổng hợp các hành vi vi phạm đối với 4 sắc thuế, với 18 nhóm theo lĩnh vực, ngành nghề bổ sung vào sổ tay kỹ năng phục vụ cho việc triển khai thanh, kiểm tra hiệu quả và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cục Thuế đã rút ra 8 bài học kinh nghiệm và đề ra 5 nhóm giải pháp chính đối với triển khai nhiệm vụ trong năm 2013.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=90694047&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=90692376&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán đăng tin: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L được bổ sung 01 Kiểm toán viên Nguyễn Thụy Nhã Vy, Chứng chỉ KTV số 1875/KTV cấp ngày 23/2/2011 vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 24/4/2013.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho cán chủ chốt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, theo Công văn số 20/2013/CV-HĐQT ngày 20/3/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2012 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2013/NQ-HĐQT ngày 20/3/2013 về việc triển khai thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Ngày 22/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CtyCP Miền Đông. Công ty mua cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án mua 300.000 (ba trăm ngàn) cổ phiếu phổ thông Công ty làm cổ phiếu quỹ.

Ngày 18/4/2013, Chủ tịch ban hành Quyết định 220/QĐ-UBCK chấp thuận Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013. Danh sách Kiểm toán viên được chấp thuận cho năm 2013.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33312522&p_details=1    

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33306460&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33306455&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33304799&p_details=1

Tạp chí Tài chính điện tử đăng tin:  Ở các thị trường phát triển, dịch vụ của các công ty định mức tín nhiệm rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động này vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Bài viết nêu tóm tắt 3 mô hình định mức tín nhiệm của các công ty định mức tín nhiệm nổi tiếng là Moody’s, Standard & Poor’s và Fitch Ratings đối với đối tượng xếp hạng là các ngân hàng để từ đó các tổ chức định mức tín nhiệm đã và sẽ thành lập ở Việt Nam có thể tham khảo.

Định lượng rủi ro từ lâu đã được coi là yếu tố quyết định trong đầu tư và được phát triển như một dạng hoạt động độc lập trên thị trường do các tổ chức chuyên nghiệp là các công ty định mức tín nhiệm thực hiện. Hoạt động của các tổ chức này nhằm đưa ra những đánh giá khách quan, có cơ sở khoa học về mức độ rủi ro khi đầu tư vào các sản phẩm khác nhau trên thị trường. Không chỉ đánh giá xếp hạng đối với các doanh nghiệp (DN), những tổ chức này còn đánh giá xếp hạng cả các chính phủ. Ở các thị trường phát triển thì dịch vụ này rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư (NĐT).

Hoạt động định mức tín nhiệm được hình thành từ hai nhu cầu cơ bản: Nhu cầu thứ nhất là định hướng đầu tư của công chúng tới chứng khoán do các công ty, các định chế tài chính hay các chính phủ phát hành, tức là tạo cơ sở để người cho vay nhận định về mức độ an toàn của người vay; Nhu cầu thứ hai là xếp hạng đối với các DN. Đây là một công cụ để chứng minh sức mạnh tài chính của DN, qua đó tăng cơ hội cho DN có thể tiếp cận luồng vốn từ các NĐT để mở rộng hoạt động. Thực chất, hoạt động định mức tín nhiệm có chức năng xóa tan khoảng tối thông tin giữa người đi vay và người cho vay. Do tính bức thiết của những nhu cầu này mà hoạt động định mức tín nhiệm đã xuất hiện từ khá lâu, ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một hoạt động quan trọng trên thị trường tài chính tiền tệ.

Về khái niệm “công ty định mức tín nhiệm”, có thể hiểu đây là loại công ty chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực thanh toán các khoản vốn gốc và lãi đúng hạn theo những điều khoản đã cam kết của tổ chức phát hành đối với một đợt phát hành cụ thể. Trên thế giới, một số công ty đánh giá hệ số tín nhiệm khá uy tín là Moody’s, Standard &Poor’s (S&P), Fitch Ratings… Mỗi công ty có một thang điểm đánh giá riêng nhưng tựu trung lại đó chính là một thông số tham khảo quan trọng cho các nhà đầu tư hoặc đối tác của công ty được đánh giá.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Dinh-muc-tin-nhiem-ngan-hang-Kinh-nghiem-the-gioi-va-thuc-tien-Viet-Nam/24895.tctc

Chính phủ xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược giai đoạn 2010-2020. Để thực hiện được chiến lược này, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn. Thời gian qua, vốn đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chủ yếu từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), ngân sách nhà nước (NSNN), trái phiếu Chính phủ. Trong điều kiện NSNN ngày càng khó khăn, Chính phủ chủ trương tăng cường huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ mọi thành phần kinh tế trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài là một kênh huy động vốn rất quan trọng.

Đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của nước ta phát triển theo chiều hướng khá tích cực, mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng. Các tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt chính yếu đã được đầu tư nâng cấp trong khi công tác công tác quản lý, bảo trì cũng được chú trọng và đẩy mạnh. Hệ thống cảng biển và cảng hàng không từng bước được mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới đáp ứng tốc độ tăng trưởng vận tải bình quân tăng trên 10%/năm.

Nhiều công trình quan trọng cấp thiết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: Đường bộ cao tốc tại các vùng kinh tế trọng điểm, trục Bắc Nam, đường vành đai đô thị, cảng hàng không quốc tế, cảng biển lớn… đã và đang được triển khai xây dựng. Hệ thống giao thông địa phương cũng đã được các tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội…

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thach-thuc-thu-hut-FDI-de-phat-trien-co-so-ha-tang/24902.tctc

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (DN) không chỉ đơn thuần là thực hiện các hoạt động mang tính nhân đạo mà còn bao gồm trách nhiệm bảo đảm tăng trưởng kinh tế hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh, chia sẻ khó khăn với cộng đồng và quan trọng hơn là vì chính sự tồn tại của DN đó.

Trước đây, khi nhìn vào sự thành công của một DN, nhiều người mới chỉ dừng lại ở việc xem xét các chỉ tiêu hữu hình như doanh số, lợi nhuận, mức lương trả cho nhân viên hay số thuế đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, những chỉ tiêu vô hình như trách nhiệm xã hội của mỗi DN hầu như chưa được nhắc đến. Và đã có nhiều ý kiến cho rằng, các vấn đề trách nhiệm xã hội là của Nhà nước chứ không phải của DN. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thức về trách nhiệm xã hội của chính các DN đã thay đổi. Thực tế, không chỉ những DN lớn mà ngay cả những DN nhỏ và vừa vẫn đạt lợi nhuận trong khi vẫn thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội.

Kết quả khảo sát do Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện tại 24 DN thuộc hai ngành dệt may và da giày đã chỉ ra rằng, nhờ thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội như: xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý; tạo điều kiện cho người lao động có nơi làm việc an toàn, hợp vệ sinh; xây dựng nhà ở cho công nhân... doanh thu của các DN này đã tăng 25%, năng suất lao động cũng tăng từ 34,2 triệu đồng/lao động/năm lên 35,8 triệu đồng/lao động/năm, tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94% lên 97%.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, ngoài hiệu quả kinh tế, các DN còn có lợi từ việc tạo dựng hình ảnh với đối tác kinh doanh, sự gắn bó và hài lòng của người lao động, thu hút lao động có chuyên môn cao. Hiện nay, gắn trách nhiệm xã hội với sự phát triển bền vững của DN đang là một xu thế tất yếu trên đường hội nhập của các DN, bởi trách nhiệm xã hội mang lại lợi ích cho DN, cho xã hội và nâng cao khả năng cạnh tranh của DN. Việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội chính là đầu tư cho chiến lược kinh doanh dài hạn và tăng trưởng bền vững của DN.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Trach-nhiem-xa-hoi-chien-luoc-ben-vung-cua-doanh-nghiep/24901.tctc

5 năm qua, theo một số thống kê sơ bộ, mới có khoảng 500 trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam theo con đường chính thức, chủ yếu tập trung tại TP Hồ Chí Minh. Do đó, nhiều quan điểm, trong đó có cả Bộ Xây dựng cho rằng, nếu khai thác được nhóm đối tượng này mua nhà, có thể giúp làm nóng thị trường bất động sản (BĐS). Theo Phó Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm, muốn biết nhu cầu thực của người nước ngoài thì phải có thực tiễn, phải điều tra nhu cầu rồi mới quyết định chính sách.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Dieu-tra-nhu-cau-mua-nha-cua-nguoi-nuoc-ngoai-de-quyet-dinh-chinh-sach/24898.tctc

Bảo Hải quan online đăng tin:  Để đóng góp ý kiến cùng xây dựng cơ quan hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại, ngày 25-4-2013, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ông Phạm Quốc Anh- Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, lực lượng Hải quan không chỉ có nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa XNK mà còn giữ nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an ninh kinh tế của quốc gia. Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng Luật Hải quan sửa đổi, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm để cùng đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Giới thiệu về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, bà Phùng Thị Bích Hường- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) đã phân tích kỹ lưỡng những quy định được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật và gợi ý những vấn đề cần có ý kiến góp ý của các đại biểu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chuyen-gia-luat-phap-gop-y-cho-du-thao-luat-hai-quan-sua-doi.aspx

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) ngày 25-4 cho biết: Dự án Công ty cổ phần Prime Group của Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) Thái Lan đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, để khai thác đá, cát, sỏi sản xuất vật liệu xây dựng tại Vĩnh Phúc.

Cụ thể ngày 22-4, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án hoạt động của Prime Group tại Khu công nghiệp Bình Xuyên với vốn đăng ký 239,6 triệu USD.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tap-doan-cua-thai-lan-dau-tu-23969-trieu-usd-cho-prime-group.aspx

Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong suốt 10 năm qua (2003 - 2013) Tổng cục Hải quan đã và đang hỗ trợ có hiệu quả khi định kỳ hàng tháng cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu (XNK) thủy sản, qua đó đã góp phần để ngành thủy sản khẳng định việc không bán phá giá vào Hoa Kỳ.

Những số liệu thống kê XNK thủy sản mà Tổng cục Hải quan cung cấp cho Hiệp hội đã tạo sự chủ động, cân bằng và góp phần thắng lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá cá tra và tôm mà Mỹ khởi kiện từ năm 2002 đến nay. Đây là cơ sở để Hiệp hội và các hội viên chủ động để theo và chống kiện. Kết quả các đợt xem xét hành chính hàng năm của Bộ Thương mại Mỹ đều cho kết quả mức thuế áp cho cá tra và tôm đều thấp hoặc bằng 0%, khẳng định hai sản phẩm chủ lực của Việt Nam không bán phá giá.

VASEP khẳng định: Số liệu thống kê của Hải quan là tiền đề và cơ sở quan trọng cho Việt Nam thắng kiện Hoa Kỳ tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp Hoa Kỳ áp dụng trong tính toán thuế chống bán phá giá tôm, cũng như định hướng và dự báo thị trường cho ngành và các DN, hỗ trợ đáng kể việc gia tăng XK và năng lực cạnh tranh của ngành…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thong-ke-hai-quan-giup-vasep-thang-kien-chong-ban-pha-gia.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)