Các báo ngành Tài chính ngày 26/5/2014

** Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào SXKD; ** Phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa; ** Chi 22,5 tỷ đồng cho nâng cấp đô thị tại Đắk Lắk và Bạc Liêu; ** KBNN Quảng Ninh: Kết quả từ những giá trị truyền thống; ** Hải quan Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ gia hạn thanh khoản của DN; ** “Nóng” triển khai VNACCS tại các cửa khẩu TP.HCM...

Các báo ngành Tài chính ngày 26/5/2014

Portal Bộ Tài chính có tin:

"Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào SXKD": Chiều 23-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành dự án Luật, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thực trạng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp những năm qua đã có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước nói chung, và quản lý hoạt động tài chính DNNN nói riêng như các Nghị định, Quyết định, tuy nhiên, đến nay chưa có một Luật để điều chỉnh. Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý vốn, tài sản của DNNN trong thời gian qua cơ bản đã khắc phục được một số tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản của DNNN để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. DNNN đã từng bước thực hiện được vai trò, nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế...

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=129016319&p_details=1

"Sẽ thông qua dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD": Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sẽ thông qua dự án Luật bao gồm 7 Chương, 63 Điều, trong đó đáng chú ý là các quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đặc biệt, kỳ họp  này dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh (SXKD) sẽ được thông qua. Mục tiêu xây dựng Luật là nhằm tạo cơ sở pháp lý cao cho hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa những quy định dưới Luật đã ban hành có liên quan đang thực hiện ổn định và có hiệu quả, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý đối với DNNN. Bên cạnh đó, phân định quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=129018038&p_details=1

"Phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa": Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, ngày 22/5/2014, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi tới các đồng chi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. heo đó, căn cứ Luật Giá, trong đó quy định sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (khoản 2, Điều 15 Luật Giá), tình hình thị trường và diễn biến giá thời gian qua của sản phẩm này cho thấy đã xuất hiện yêu cầu phải bình ổn giá như quy đinh tại khoản 1, Điều 16 Luật Giá. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014, Chính phủ đã có Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 2/5/2014, trong đó có giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa. Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=129010794&p_details=1

"Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm  sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6": Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính có Quyết định 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm  sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo đó, thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (gọi chung là sản phẩm sữa) bằng các biện pháp sau: Quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; Thực hiện biện pháp đăng ký giá theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128785067&p_details=1

"Quy định mức thu cấp Giấy phép thành lập VPĐD của DN quảng cáo nước ngoài tại VN": Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, mức thu lệ phí cấp mới Giấy phép là 3.000.000 đồng/Giấy phép. Mức thu lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung là 1.500.000 đồng/Giấy phép. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1370586?pers_id=2177079&item_id=128998614&p_details=1

"Chi 22,5 tỷ đồng cho nâng cấp đô thị tại Đắk Lắk và Bạc Liêu": Bộ Tài chính vừa duyệt chi 22,5 tỷ đồng cho nâng cấp đô thị loại IV thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk và đô thị loại II TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, tại công văn số 5811, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Đắk Lắk số tiền 15 tỷ đồng để thực hiện chi cho nâng cấp đô thị tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk trong 3 năm 2012, 2013 và 2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-23/chi-225-ty-dong-cho-ngan-cap-do-thi-tai-dak-lak-va-bac-lieu-9941.aspx

Trên Thời báo Tài chính Việt Nam online đăng bài:

"Dự Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước vào sản xuất, kinh doanh: Tách bạch rõ chức năng đầu tư và quản lý vốn nhà nước": Chiều 23/5/2014, Quốc hội đã được nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Theo bản trình bày của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, những năm vừa qua, DNNN cũng đã tạo việc làm cho khoảng 1.255 nghìn người lao động, có mức thu nhập tương đối ổn định so với thực trạng của kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, tăng từ 136.000 tỷ đồng trước năm 2006 lên trên 921.000 tỷ đồng năm 2012 (trong đó: vốn đầu tư vào các công ty mẹ là 857.000 tỷ đồng) và tập trung chủ yếu ở các tập đoàn, tổng công ty. Phần lớn các DNNN hoạt động có lãi, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình của DNNN những năm 1999-2000 đạt khoảng 14%/năm, tăng lên 20,5% năm 2005. Trong giai đoạn 2007-2012 tuy gặp khó khăn, nhưng vẫn đạt trung bình khoảng 16%/năm. Số doanh nghiệp thua lỗ và hòa vốn giảm mạnh, từ 60% xuống còn 20% năm 2012. Nộp ngân sách tăng bình quân 10-30%. Sắp xếp, cổ phần hóa DNNN đã đạt được trên 6.000 doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-05-23/tach-bach-ro-chuc-nang-dau-tu-va-quan-ly-von-nha-nuoc-9965.aspx

"Thu hơn 1.000 tỷ đồng từ phạt vi phạm giao thông": 5 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra 10.772 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.928 người, làm bị thương 10.556 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã thu nộp Kho bạc Nhà nước 1.048,5 tỷ đồng từ các lỗi vi phạm giao thông. Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, 5 tháng đầu năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/5/2014), toàn quốc xảy ra 10.772 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.928 người, làm bị thương 10.556 người, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 1.628 vụ, giảm 210 người chết, giảm 2.002 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.468 vụ, làm chết 3.928 người, bị thương 2.893 người, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 139 vụ, giảm 210 người chết, tăng 23 người bị thương.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-23/5-thang-dau-nam-phat-tien-gan-1050-ty-dong-tu-vi-pham-giao-thong-9957.aspx

"Bình Phước: Hỗ trợ 37,1 tỷ đồng mua BHYT cho người nghèo, học sinh và trẻ em": Bộ Tài chính vừa phê duyệt tổng kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên tại tỉnh Bình Phước trong năm 2014 là 37,1 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn là 8,6 tỷ đồng, mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là 6,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 22 tỷ đồng là kinh phí thực hiện mua BHYT cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên năm 2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-22/hon-37-ty-dong-mua-bhyt-cho-nguoi-ngheo-va-tre-em-tai-binh-phuoc-9910.aspx

"KBNN Quảng Ninh: Kết quả từ những giá trị truyền thống": Đến KBNN Quảng Ninh những ngày này, nhóm phóng viên TBTCVN thường trú tại Quảng Ninh cảm nhận rõ về tinh thần làm việc hăng say của những CBCC “tay hòm chìa khoá” vùng đất mỏ với nhiều phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Kho bạc 29/5 (1946-2014). Năm nay, KBNN Quảng Ninh mừng kỷ niệm ngày truyền thống, các đơn vị trên toàn địa bàn tỉnh tổ chức giao lưu sinh hoạt nội bộ phong trào văn nghệ, thể thao trong hai ngày 24 và 25/5 tại 4 cụm miền Tây (tổ chức tại KBNN Đông Triều), cụm miền Đông (tổ chức tại Bình Liêu), cụm Trung tâm (tổ chức tại Hạ Long) và cụm tại Văn phòng KBNN Quảng Ninh. Năm 1990, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 98,6 tỷ đồng đến năm 2013 đạt 34.184 tỷ đồng đồng. Trong đó, thu thuế XNK đạt 18.277 tỷ đồng, thu thuế nội địa đạt 15.594 tỷ đồng. Tổng chi NSNN năm 1990 đạt 98 tỷ đồng, đến năm 2013, tổng chi NSNN thực hiện 15.565 tỷ đồng; chi NSĐP 14.680 tỷ đồng; chi thường xuyên 7.710 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển là 6.095 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-22/kbnn-quang-ninh-ket-qua-tu-nhung-gia-tri-truyen-thong-9911.aspx

"Hải quan Hải phòng bắt giữ hơn 1 tấn ngà voi nhập trái phép": Ngày 24/5, Hải quan Hải Phòng khám lô hàng tạm nhập tái xuất, phát hiện hơn 1 tấn sừng nghi ngà voi được giấu trong các bao chứa than củi. Lô hàng khai báo trên vận đơn là 15 tấn than củi chứa trong container 40 feet nhập khẩu về Việt Nam để chuyển đi Trung Quốc. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy đó là hơn 1 tấn sừng nghi là ngà voi đã bị cắt làm nhiều khúc giấu trong các bao than củi.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-24/hai-quan-hai-phong-bat-giu-hon-1-tan-nga-voi-nhap-trai-phep-9979.aspx

"Hơn 700 doanh nghiệp FDI tại TP.HCM tham gia tập huấn triển khai hệ thống VNACCS": Hội nghị tập huấn Triển khai hệ thống VNACCS cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư tổ chức ngày 24/5/2014 đã thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham gia, tăng gần gấp đôi số lượng khách mời so với dự kiến. Ngày 24/5/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai hệ thống VNACCS cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố. Theo Ban tổ chức, số lượng doanh nghiệp FDI được mời trong đợt tập huấn này khoảng 400 người, nhưng số lượng khách đến tham dự hơn 700 người. Điều này cho thấy, việc triển khai VNACCS/VCIS - Hệ thống thông quan hàng hóa tự động theo “Cơ chế một cửa quốc gia” đang được các doanh nghiệp FDI rất quan tâm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-24/hon-700-doanh-nghiep-fdi-tai-tphcm-tham-gia-tap-huan-trien-khai-he-thong-vnaccs-9978.aspx

"Cục Hải quan Hà Tĩnh vận hành thông suốt hệ thống VNACC/VCIS": Đến cuối ngày 23/5, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã làm thủ tục cho 20 tờ khai các loại tại 5 Chi cục trực thuộc gồm: Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan cảng Vũng Áng, Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Hải quan cảng Xuân Hải, Hải quan Hồng Lĩnh. Sau thời gian tập trung chuẩn bị mọi nguồn lực cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, các khâu qui trình nghiệp vụ, công tác thông tin tuyên truyền… bắt đầu từ ngày 23/5, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chính thức triển khai Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 5 Chi cục Hải quan trực thuộc. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã mời các chuyên gia hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, Công ty phần mềm Thái Sơn hướng dẫn, tới các Chi cục để trực tiếp hỗ trợ các Chi cục và Doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-24/cuc-hai-quan-tinh-ha-tinh-van-hanh-thong-suot-he-thong-vnacc-vcis-9969.aspx

"Hải quan Bình Dương: Làm việc cả ngày thứ 7, Chủ nhật để hỗ trợ DN": Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng chia sẻ với PV TBTCVN chiều 23/5/2014, về hoạt động của đơn vị nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu (XNK). Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thực hiện làm việc cả ngày thứ 7 và Chủ nhật thời gian bắt đầu từ nay đến hết ngày 30/6/2014, nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ DN XNK. Theo đó, thủ trưởng các chi cục hải quan có trách nhiệm quán triệt tinh thần này đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị mình quản lý, thực hiện nghiêm trong việc hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-23/hai-quan-binh-duong-lam-viec-ca-ngay-thu-7-chu-nhat-de-ho-tro-doanh-nghiep-9963.aspx

"Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa": Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5554/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa, nộp chậm. Theo đó, trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu cho cơ quan Hải quan trong năm ngân sách, trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm đó mà phát hiện, thì thực hiện điều chỉnh thu NSNN theo mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-23/huong-dan-hoan-thue-gtgt-hang-nhap-khau-nop-nham-nop-thua-9956.aspx

"Cùng tiếp tay trốn thuế, ngân hàng BNP Paribas sẽ bị phạt nặng": Sau Credit Suisse, các cơ quan quản lý và công tố viên Mỹ đang tìm cách buộc ngân hàng Pháp BNP Paribas SA nhận tội tiếp tay cho các khách hàng Mỹ trốn thuế. Tuy nhiên mức phạt dành cho ngân hàng này dự kiến sẽ lớn hơn nhiều so với ngân hàng Thụy Sĩ. Theo nguồn tin của Bloomberg, ngân hàng lớn nhất Pháp sẽ phải chịu án phạt hơn 5 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với mức mà Credit Suisse phải chịu. Mức phạt dự kiến tuần trước chỉ là 3,5 tỷ USD. Nghiêm trọng hơn, Giám đốc Sở dịch vụ Tài chính New York, Benjamin Lawsky còn đề xuất tạm thời ngừng kinh doanh nghiệp vụ chuyển tiền ra/vào Mỹ của BNP Paribas, và nếu điều này xảy ra thì ngân hàng này có thể sẽ mất đi hàng loạt các khách hàng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tai-chinh-quoc-te/2014-05-23/cung-tiep-tay-tron-thue-bnp-paribas-bi-phat-nang-9940.aspx

"Cổ phiếu nóng trồi sụt, các mã lớn trở lại thế cân bằng": Thanh khoản đã sụt giảm đáng kể trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng thị trường đã không thực sự có một phiên điều chỉnh trên cơ sở điểm số. Trong khi các cổ phiếu đầu cơ nhỏ tiếp tục bị chốt lời mạnh và giảm giá, hầu hết các mã lớn đã trở lại thế cân bằng, giúp cho thị trường ổn định. Nhìn vào các chỉ số giá hôm nay, thị trường không có nhiều biến động quá lớn. VN-Index giảm nhẹ 0,04%, HNX-Index tăng 0,01%. Về tổng thể, mức điểm số này thể hiện thị trường gần như đứng im. Tuy nhiên đó là toàn cục, còn ở các cổ phiếu cụ thể, giá vẫn có những biến động khác biệt.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-23/blue-chips-giu-on-dinh-thi-truong-9958.aspx

"Chứng khoán đang ở ngưỡng giá hấp dẫn để mua vào": Sụt giảm mạnh sau chu kỳ tăng nóng và thông tin từ tình hình Biển Đông, thị trường chứng khoán đang tạo ra cơ hội hấp dẫn về giá cổ phiếu. Trong những phiên gần đây, lực bán ròng đã có dấu hiệu suy kiệt và thị trường đã phần nào lấy lại sự cân bằng. Đánh giá về đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán vừa qua, ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) cho rằng: Sau khi sụt giảm mạnh kể từ đầu tháng 4 chủ yếu do thị trường đã đạt các yếu tố tăng trưởng nóng và được giới phân tích cho là hợp lý và cần thiết để có sự tích lũy mới trước khi thị trường có thể tăng tiếp tục trong dài hạn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-22/thi-truong-chung-khoan-day-la-thoi-diem-vang-de-mua-vao-9895.aspx

"CTI bị phạt 50 triệu đồng do chậm công bố báo cáo tài chính": Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) với số tiền 50 triệu đồng do chậm công bố thông tin. Cụ thể, quyết định xử phạt cho biết, CTI bị phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Xem chi tiết: 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-22/cti-bi-phat-50-trieu-dong-cham-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-9926.aspx

Tạp chí Tài chính online đưa tin:

"Cán bộ, công chức có thể gộp tối đa ba năm nghỉ phép một lần": Theo Thông tư số 57/2014/TT-BTC mới được Bộ Tài chính ban hành, cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ phép gộp tối đa ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm. Theo quy định, cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Can-bo-cong-chuc-co-the-gop-toi-da-ba-nam-nghi-phep-mot-lan/49498.tctc

"Thành lập Hội đồng liên bộ quản lý giá dược phẩm?": Lâu nay Bộ Y tế vẫn đang được Nhà nước giao chức năng quản lý từ phân phối, sử dụng, đấu thầu, ghi toa đến giá từng mặt hàng, chủng loại thuốc. Nhưng vừa qua,  Bộ Y tế kiến nghị nên chuyển việc quản lý giá thuốc sang Bộ Tài chính để tránh tình trạng Bộ Y tế “vừa đá bóng vừa thổi còi”, thiếu công khai, minh bạch; Mà Bộ Tài chính lại có Cục Quản lý giá, là công cụ quan trọng trong quản lý giá cả thị trường, Bộ Tài chính quản là phù hợp. Bộ Tài chính thì lại cho rằng: Lĩnh vực thuốc là lĩnh vực có tính chuyên môn cao, muốn quản lý giá thuốc phải nắm được chuyên môn, Bộ Tài chính lại thiếu chuyên môn nên rất khó quản lý, Bộ Y tế vẫn nên tiếp tục quản lý. Theo PGS., TS. Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - chuyên gia cao cấp dược học, thì: “Với một thị trường phức tạp như vậy, quan điểm của tôi là cần phải có  sự kết hợp liên ngành. Chúng ta sử dụng thế mạnh của từng bộ để phối hợp với nhau cùng giải quyết vấn đề. Không một bộ nào có thể tự mình giải quyết được vấn đề giá thuốc”. Không phải Bộ Y tế hay Bộ Tài chính, Bộ Công thương… trong dự thảo Luật Dược chuẩn bị trình Quốc hội đã đưa ra mô hình thành lập một Hội đồng liên bộ quản lý giá thuốc. Đây là một mô hình đã được áp dụng trên nhiều quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề cần được thảo luận là: chức năng nhiệm vụ và vai trò của hội đồng này thế nào, hội đồng có tính chất hành pháp hay tư vấn? Điều này sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Binh-luan-chinh-sach/Thanh-lap-Hoi-dong-lien-bo-quan-ly-gia-duoc-pham/49497.tctc

"Chính sách tài khóa trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014": Năm 2014 là năm thứ 4 của kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm (2011-2015). Do đó, kết quả thực hiện chính sách tài khóa năm 2014 có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm nói riêng và mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm nói chung. Qua 3 tháng triển khai thực hiện chính sách tài khóa (CSTK) năm 2014 đã cho thấy tác động tích cực đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô cũng như kết quả thu, chi NSNN quý I/2014. Cụ thể, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2014 ước đạt 4,96%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ của 2 năm gần đây (tăng trưởng GDP quý I/2010 là 5,83%, quý I/2011 tăng 5,43%; quý I/2012 tăng 4,75%; quý I/2013 tăng 4,76%). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,37%, đóng góp 0,32% vào tăng trưởng quý I/2014; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69%, đóng góp 1,88%; khu vực dịch vụ tăng 5,95% và đóng góp 2,76%.Thứ nhất, trong quý I/2014, những điều chỉnh trong CSTK mà đặc biệt là chính sách thu, chi NSNN một mặt đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định và đảm bảo an sinh xã hội. Mặt khác, một số điều chỉnh trong quản lý điều hành ngân sách cũng tác động làm tăng thu NSNN, đặc biệt là thu nội địa nhờ vào thực hiện các chính sách mới đã làm tăng thu NSNN hơn 6.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Binh-luan-chinh-sach/Chinh-sach-tai-khoa-trong-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-nam-2014/49483.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin:

"Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ": Qua gần 5 năm kể từ khi chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2009, hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) cho máy bay và hành khách tại sân bay quốc tế Cam Ranh không ngừng tăng. Các cán bộ công chức Hải quan tại đây đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn vất vả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 tiếp tục là năm có sự tăng trưởng mạnh về lượng du khách Nga đến Nha Trang với khoảng 300.000 khách, tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Các công ty chính đưa khách Nga đến Nha Trang là Forcus Travel và Pegas Touristik trên các chuyến bay thẳng từ Moscow đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-san-bay-quoc-te-cam-ranh-no-luc-hoan-thanh-nhiem-vu.aspx

"Hải quan Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thanh khoản của DN": Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, sau khi đơn vị có công văn gửi các doanh nghiệp về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những kẻ quá khích phá hoại vừa qua, đã có 1 doanh nghiệp nộp đơn xin gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản; 8 doanh nghiệp thông báo có mất con dấu, tờ khai, phần mềm khai báo hải quan… Đó là trường hợp của Công ty TNHH Điện máy Haier Việt Nam làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Biên Hòa. Theo bà Nguyễn Thị Đào Nguyên, Đội trưởng Đội Quản lý Thuế - Chi cục Hải quan Biên Hòa, ngày 13-5 Công ty Haier đến hạn nộp hồ sơ thanh khoản. Tại thời điểm này trên địa bàn xảy ra tình trạng nhiều người quá khích gây rối. Do đó, ngay trong ngày 13-5, Công ty Haier đã gửi công văn xin được gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản. Sau đó, ngày 21-5, công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ bổ sung liên quan đến hợp đồng gia công đề nghị gia hạn thanh khoản. Hiện Chi cục Hải quan Biên Hòa và Cục Hải quan Đồng Nai đang xem xét giải quyết đối với yêu cầu của Công ty Haier.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dong-nai-da-tiep-nhan-ho-so-xin-gia-han-ho-so-thanh-khoan.aspx

“Nóng” triển khai VNACCS tại các cửa khẩu TP.Hồ Chí Minh: Trong những ngày này tại Cục Hải quan TP.HCM nơi nào cũng thấy tinh thần tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho việc triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS. Tại các chi cục Hải quan cửa khẩu không khí khẩn trương hiện rõ trên từng vị trí công tác của CBCC Hải quan. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng đang thực hiện lắp ráp hàng chục máy vi tính hiện đại, với màn hình lớn vừa được Tổng cục Hải quan trang bị để phục vụ cho triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng Trần Việt Cường cho biết, theo lịch của Tổng cục Hải quan, đến ngày 9-6, đơn vị triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nong-trien-khai-vnaccs-tai-cac-cua-khau-tp-ho-chi-minh.aspx

"Hơn 1 tấn ngà voi đội lốt than củi": Tối 24-5, theo nguồn tin của Báo Hải quan, Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện hơn 1 tấn ngà voi, đội lốt than củi. Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đinh Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng), lô hàng đóng trong 1 container 40 feet, được 1 DN (có trụ sở tại Móng Cái, Quảng Ninh) mở tờ khai tại Chi cục theo hình thức tạm nhập tái xuất. Qua phân tích rủi ro và các dấu hiệu nghi vấn, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ quyết định kiểm tra toàn bộ lô hàng bằng hệ thống máy soi container cố định vào chiều 22-5. Tối cùng ngày kết quả kiểm tra của máy soi phát hiện nhiều hình ảnh nghi vấn nên cơ quan Hải quan quyết định tạm giữ lô hàng và mở container kiểm tra.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hon-1-tan-nga-voi-doi-lot-than-cui.aspx 

"Hải quan TP.HCM hướng dẫn về Hệ thống VNACCS/VCIS cho DN FDI": Ngày 24-5, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư- Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn về Hệ thống VNACCS/VCIS cho khoảng 600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Mặc dù cơ quan Hải quan tổ chức tập huấn hướng dẫn cho doanh nghiệp vào ngày nghỉ, các doanh nghiệp đến rất đông, ngoài dự đoán của Ban tổ chức. 8 giờ mới khai mạc, nhưng trước đó 30 phút, hội trường Trung tâm hội nghị TP.HCM với sức chứa khoảng 500 chỗ ngồi đã kín chỗ, Ban tổ chức phải liên tục kê thêm nhiều ghề ngồi để phục vụ các doanh nghiệp, mặc dù vậy một số doanh nghiệp vẫn phải ngậm ngùi đứng theo dõi ngoài cửa. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tp-hcm-huong-dan-vnaccs-vcis-cho-dn-fdi.aspx

"Hải quan Hà Tĩnh: 100% chi cục triển khai VNACCS/VCIS": Ngày 23-5-2014, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS tại 5/5 chi cục: Hải quan CK quốc tế Cầu Treo, Hải quan Khu kinh tế Cầu Treo, Hải quan Hồng Lĩnh, Hải quan cảng Xuân Hải và Hải quan cảng Vũng Áng. Với quá trình chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trong ngày đầu vận hành, toàn Cục đã có 20 tờ khai thực hiện thành công trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đánh giá chung, việc tiếp nhận và xử lý tờ khai đều thông suốt. Về phía doanh nghiệp dù còn gặp một số lúng túng nhất định do hệ thống mới với nhiều thao tác kỹ thuật, nhưng nhìn chung phần lớn doanh nghiệp đều thể hiện sự ủng hộ bởi họ đánh giá rất cao sự đồng hành của cơ quanHải quan trong quá trình triển khai.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-100-chi-cuc-trien-khai-vnaccs-vcis.aspx

"Hải quan Bình Phước: Sẵn sàng triển khai VNACCS/VCIS": Theo Cục Hải quan Bình Phước, ngày 2-6 tới đây đơn vị sẽ chính thức triển khai VNACCS/VCIS tại tất cả các chi cục trực thuộc. Nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc tham gia khai hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan Bình Phước đã niêm yết công khai kế hoạch triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS tại các điểm làm thủ tục hải quan của đơn vị. Đồng thời gửi thông báo bằng văn bản đến tất cả các doanh nghiệp đang tham gia làm thủ tục hải quan trên địa bàn về thời gian dừng hệ thống E-Customs 4.0 và thời gian triển khai chính thức hệ thống VNACCS/VCIS.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-binh-phuoc-san-sang-trien-khai-vnaccs-vcis.aspx

"Nâng cao hiệu quả quản lí hải quan khi thực hiện VNACCS/VCIS": Đại diện cơ quan Hải quan cho rằng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sắp “phủ sóng” cả nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng DN, đồng thời cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước về hải quan. Thực tế không chỉ đến khi áp dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, bài toán quản lí Nhà nước về hải quan mới được đặt ra, mà đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Hải quan và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Trong nhiều cuộc họp bàn về xây dựng Hệ thống VNACCS/VCIS, lãnh đạo Tổng cục Hải quan luôn yêu cầu các đơn vị liên quan cần chú trọng thực hiện hiệu quả cả 2 nội dung là tạo thuận lợi cho DN và nâng cao hiệu quả quản lí. Với mức độ tự động hóa cao của Hệ thống giúp cho ngành Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lí, qua đó giúp sàng lọc được được những DN, tờ khai có mức độ rủi ro cao để tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lí. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nang-cao-hieu-qua-quan-li-hai-quan-khi-thuc-hien-vnaccs-vcis.aspx

"Phát hiện lô hàng NK từ Trung Quốc vi phạm sở hữu trí tuệ": Ngày 23-5, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ vụ nhập khẩu lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho Cục Hải quan TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Lô hàng trên do Công ty TNHH B.S.Q.T (quận Bình Thạnh, TP.HCM) mở tờ khai nhập khẩu. Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, mặt hàng nhập khẩu là máy cưa cầm tay và phụ tùng máy cưa các loại, xuất xứ Trung Quốc, trị giá trên 22.000 USD. Phát hiện lô hàng trên có dấu hiệu nghi vấn, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phat-hien-lo-hang-nk-tu-trung-quoc-vi-pham-shtt.aspx

"Tịch thu 26.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu": Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định tịch thu 26.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên-Cục Hải quan An Giang bắt giữ hồi tháng 1-2014. Vụ việc bị phát hiện vào lúc 23 giờ 30 khuya ngày 15-1 khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên triển khai lực lượng kiểm soát địa bàn. Tại khu vực đường 953, thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, lực lượng kiểm soát đã phát hiện một xe ô tô tải chạy từ hướng thị trấn Tịnh Biên về hướng Tri Tôn có dấu hiệu chở hàng lậu nên ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sau khi dừng xe, lái xe đã nhanh chân phóng vào rừng trốn thoát, bỏ lại xe hàng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tich-thu-26-500-goi-thuoc-la-ngoai-nhap-lau.aspx

"Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp về áp trần giá sữa": Ngày 25-5, trong chương trình "Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời", Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải đáp những thắc mắc của người dân xoay quanh vấn đề áp trần giá sữa. Xung quanh việc công khai những sai phạm trong cách tính phí của các hãng sữa sau cuộc thanh tra toàn diện mà Bộ Tài chính vừa triển khai, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 10-3 đến ngày 10-4-2014, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra 5 công ty có thị phần chiếm đến 90% thị phần kinh doanh sữa tại Việt Nam. Kết quả cụ thể của cuộc thanh tra này cũng đã được Bộ Tài chính công khai. Cụ thể, năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, cả 5 công ty đều tăng giá bán sữa và không có điều chỉnh giá. Sau khi có kết luận thanh tra, Bộ Tài chính đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 1 công ty do kê khai thiếu mặt hàng giá sữa có tăng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-truong-bo-tai-chinh-giai-dap-ve-ap-tran-gia-sua.aspx

"Căn cơ hơn với túi tiền quốc gia": 4 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 36,9% dự toán, tổng chi NSNN 4 tháng đạt 32,9% dự toán. Những kết quả ban đầu của thu, chi NSNN những tháng đầu năm 2014 cho thấy cân đối NSNN đã có những bước khởi đầu thuận lợi với tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng kinh tế so với cùng kỳ đạt khá. Nền kinh tế có những dấu hiệu chuyển biến tích cực là nguyên nhân dẫn đến tăng thu NSNN. Mặc dù vậy, cân đối NSNN thực chất vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường, cơ cấu thu NSNN chưa thực sự bền vững, còn phụ thuộc vào thu từ tài nguyên trong khi áp lực chi NSNN lớn cả về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên... thì chúng ta càng phải có những giải pháp căn cơ, thận trọng và triệt để tiết kiệm chi tiêu, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-co-hon-voi-tui-tien-quoc-gia.aspx

"Tốc độ tăng thu ngân sách có xu hướng giảm": Quy mô thu NSNN so với GDP từ năm 2010 đến 2013 lần lượt là 27,3%; 26%; 23,3%; 22,9%. Đặc biệt trong năm 2014 theo số dự toán chỉ còn có 18,5%. Tốc độ tăng thu NSNN cũng giảm mạnh từ 23% năm 2011 xuống còn có 9% năm 2013. Năm 2013, nếu loại trừ các khoản thu đặc thù và thu phát sinh do yếu tố khách quan (như năm 2013 các địa phương đã rà soát các dự án liên quan tới sử dụng đất đã triển khai từ những năm trước và đôn đốc các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ đã thu vào hơn 7.000 tỷ đồng; thu cổ tức DNNN và lợi nhuận sau khi trích nộp các quỹ, thu tiền lãi dầu khí... theo Nghị quyết 54/2013/QH13 khoảng hơn 33.000 tỷ đồng; thu xử phạt an toàn giao thông gần 3.000 tỷ đồng; thu chênh lệch giá TPCP hơn 1.000 tỷ đồng...) với tổng số khoảng trên 45.000 tỷ đồng thì thu nội địa trừ đất chỉ đạt 92,3% dự toán. Thu cân đối NSNN từ hoạt động XNK chỉ đạt gần 130.000 tỷ, đạt 78% dự toán.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/toc-do-tang-thu-ngan-sach-co-xu-huong-giam.aspx

Theo portal Ngân hàng Nhà nước:

"NHNN sẵn sàng và có đủ lượng vàng bán can thiệp thị trường": Phóng viên Website NHNN đã có cuộc phỏng vấn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)- Đào Minh Tú. Ông Tú cho biết: Diễn biến thị trường trong những ngày gần đây cho thấy nhận định và phân tích thị trường của NHNN là đúng đắn, trên cơ sở đó, các biện pháp đưa ra là vừa đủ, kịp thời và đã phát huy hiệu quả. Thị trường đã tự điều chỉnh và dần trở lại trạng thái cân bằng hơn. Khối lượng giao dịch trên thị trường đang giảm dần và giá vàng trên thị trường trong nước trong mấy ngày gần đây đã điều chỉnh giảm từ 800-900 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần trong bối cảnh giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn ổn định trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, đến ngày 23/5 và sáng ngày 24/5, giá vàng có dấu hiệu tăng nhẹ. NHNN  vẫn theo dõi sát thị trường, nếu thị trường giá vàng vẫn có những dao động, NHNN luôn sẵn sàng và có đủ lượng vàng bán can thiệp mạnh, trên quy mô lớn khi cần thiết để đảm bảo ổn định thị trường vàng trong nước.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211759837&_afrLoop=2556705785338900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=134f38xobf_1#%40%3F_afrWindowId%3D134f38xobf_1%26_afrLoop%3D2556705785338900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211759837%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4ymintl8u_129

(Kim Liên - tổng hợp)