Các báo ngành Tài chính ngày 26/8/2015

Những điểm mới tại Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất; **Tháng 8: CPI giảm 0,07%; **Doanh nghiệp được đề nghị hoàn thuế điện tử từ 10/9; **Việt Nam sẵn sàng kết nối Cơ chế một cửa ASEAN...

Các báo ngành Tài chính ngày 26/8/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Những điểm mới tại Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất: Ngày 20/8/2015, Bộ Tài chính đã ký Tờ trình số 123/TTr-BTC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến cơ cấu tổ chức quỹ, mức phí ứng vốn, hoàn trả tạm ứng hay cơ chế ủy thác.

Về cơ cấu tổ chức của Quỹ: Dự thảo quy định theo hướng không tăng thêm bộ máy, biên chế; cụ thể: Trường hợp Quỹ hoạt động theo mô hình độc lập thì cơ cấu gồm: Hội đồng quản lý tối đa 05 thành viên; Ban kiểm soát tối đa 03 thành viên; và Cơ quan điều hành nghiệp vụ. Trường hợp Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác thì không thành lập Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, mà sử dụng bộ máy điều hành nghiệp vụ của đơn vị nhận ủy thác.

Đối với nguồn vốn hoạt động: Dự thảo quy định theo hướng giao cho địa phương chủ động quyết định dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất và khả năng ngân sách hàng năm cho phù hợp tình hình thực tế ở địa phương. Quy định này khắc phục hạn chế của Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010; quy định cứng mức trích bổ sung hàng năm (từ 30-50% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất).

Dự thảo cũng quy định rõ, nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng thực hiện nhiệm vụ ứng vốn cho Tổ chức được ứng vốn để: Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=180625763&p_details=1

Tháng 8: CPI giảm 0,07%: Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2015 đạt 99,93%, giảm 0,07% so với tháng trước, tăng 0,61% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,61% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân tám tháng đầu năm 2015  tăng 0,83% so với cùng kỳ năm 2014. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê,  CPI tháng 8 năm 2015 giảm chủ yếu do: Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm vào ngày 2 ngày 20/7/2015 và ngày 4/8/2015 trong đó giá xăng giảm 1080đ/lít (giảm 3,26%), giá dầu diezel giảm 1930đ/lít (giảm 8,98%), giá dầu hỏa giảm 1760đ/lít (giảm 8,83%). Giá xăng dầu giảm làm cho nhóm giao thông giảm 2,12% đóng góp 0,19% vào mức giảm chung của CPI. Ngoài xăng dầu giảm, yếu tố thời tiết trong tháng bớt nắng nóng hơn nên tại một số địa phương lượng điện tiêu dùng thấp hơn so với tháng trước làm cho chỉ số giá nhóm điện giảm 0,32%; giá vật liệu xây dựng giảm nhẹ 0,01% do mùa mưa nên nhu cầu xây dựng chững lại.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=180624858&p_details=1

Tạp chí Tài chính đưa tin:

Doanh nghiệp được đề nghị hoàn thuế điện tử từ 10/9: Theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 10/9/2015, người nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn đến cơ quan Thuế thông qua một trong các hình thức sau: Đối với hồ sơ khai thuế đã có nội dung khai đề nghị hoàn thuế, thực hiện đồng thời với việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử.

Cơ quan Thuế gửi quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; đồng thời gửi quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước hoặc quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước bằng phương thức điện tử.

Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán hoàn trả, hạch toán bù trừ thu ngân sách nhà nước và chuyển tiền hoàn thuế vào tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng theo thông tin cơ quan Thuế cung cấp theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/chinh-sach-moi/doanh-nghiep-duoc-de-nghi-hoan-thue-dien-tu-tu-10-9-68352.html

Phát hành trái phiếu chính phủ đạt 49% kế hoạch năm 2015: Tính đến 14/8/2015, tổng khối lượng trái phiếu phát hành ra thị trường là 140.938 tỷ đồng. Trong đó: khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 123.479 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm 2015; khối lượng phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là 17.459 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm 2015; khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 11.148 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu một cách bền vững, thanh khoản cao và từng bước tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, an toàn, hiệu quả cho nền kinh tế.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/phat-hanh-trai-phieu-chinh-phu-dat-49-ke-hoach-nam-2015-68298.html

Báo Hải quan đưa tin:

Việt Nam sẵn sàng kết nối Cơ chế một cửa ASEAN: Bộ Tài chính vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức Lễ công bố thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) vào ngày 10-9-2015. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và chuẩn bị cho việc kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã chính thức kết nối với 6 Bộ, ngành, gồm: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và môi trường. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chuẩn bị và triển khai các giải pháp kỹ thuật và các vấn đề pháp lý để có thể kết nối 3 Bộ này vào NSW trong tháng 9-2015, hoàn thành mục tiêu kết nối NSW theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Bên cạnh công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật với các quốc gia trong khu vực, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương phối hợp để chuẩn bị nội dung cho việc kết nối ASW. Đó là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khu vực ASEAN (C/O form D) do Bộ Công Thương cấp. Như vậy, có thể nói, về mặt kỹ thuật, Việt Nam đã sẵn sàng kết nối với ASW.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/viet-nam-san-sang-ket-noi-co-che-mot-cua-asean.aspx

Triển khai nộp thuế điện tử còn nhiều khó khăn: Tính đến ngày 27-7-2015, số DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử là trên 390.000, chiếm 76,2% DN đang hoạt động. Trong đó, có 294.159 DN đăng ký sử dụng dịch vụ và kết nối thành công với các ngân hàng thương mại (NHTM), có 67.743 DN thực hiện nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của cơ quan Thuế với NHTM. Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin- Tổng cục Thuế Phạm Quang Toàn, có được kết quả này, phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan Thuế, hệ thống NHTM và sự ủng hộ của cộng đồng DN. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế để đạt mục tiêu tối thiểu 90% DN nộp thuế điện tử trong năm 2015 sẽ không dễ dàng vì còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/trien-khai-nop-thue-dien-tu-con-nhieu-kho-khan.aspx

Đã bãi bỏ 17 thủ tục từ khi triển khai Luật Hải quan 2014: Đánh giá tác động của Luật Hải quan 2014 đối với một số hoạt động nghiệp vụ Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan đã kiến nghị và bãi bỏ 17 thủ tục, đơn giản hóa 46 thủ tục. Điểm rõ nét nhất khi triển khai Luật Hải quan 2014 là thủ tục và hồ sơ hải quan đã được đơn giản hóa, thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa cũng được giảm bớt. Thủ tục hải quan điện tử được triển khai tại tất cả chi cục Hải quan trên toàn quốc.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Da-bai-bo-17-thu-tuc-tu-khi-trien-khai-Luat-Hai-quan-2014.aspx

Dự án Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi): Chuyển một số trường hợp xét miễn thuế sang trường hợp miễn thuế: Để phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế, khuyến khích sản xuất xuất khẩu... dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã bỏ quy định xét miễn thuế và chuyển một số trường hợp xét miễn thuế sang trường hợp miễn thuế, như: Chuyển hàng quà biếu, quà tặng từ trường hợp xét miễn sang trường hợp miễn thuế và quy định tại Khoản 2, Điều 15 dự thảo Luật như sau: Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ các trường hợp đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan tổ chức được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận; hàng hoá là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện; Chuyển hàng NK hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo từ trường hợp xét miễn sang trường hợp miễn thuế.

Đồng thời để xử lý các trường hợp miễn thuế được phù hợp thực tế, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dự thảo Luật đã bổ sung Điều 16 để quy định điều kiện miễn thuế cho các trường hợp. Theo đó, chia các trường hợp thuộc Điều 15, 16 dự thảo Luật thành 3 nhóm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/du-an-luat-thue-xk-thue-nk-sua-doi-chuyen-mot-so-truong-hop-xet-mien-thue-sang-truong-hop-mien-thue.aspx

Không có việc Hải quan "mời chào" thanh lý xe trên facebook: Những ngày gần đây, qua đường dây nóng Báo Hải quan nhận được nhiều thông tin phản ánh tình trạng các fanpage mạo danh cơ quan Hải quan trên facebook mời chào thanh lý xe trốn thuế. Nội dung mời chào trên một fanpage gắn logo của cơ quan Hải quan có đoạn: Hiện tại cơ quan đang thanh lý những xe bị tạm giữ của các đối tượng nhập lậu về Việt Nam, xe mới 100%, có thể đăng kí giấy tờ + biển như xe bình thường, xe này toàn xe nhập chính hãng. Chúng tôi bán xe trong ngày hôm nay và ngày mai, thanh lý xong số tiền này sẽ được để quyên góp quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo vui Trung thu.

Tổng cục Hải quan xác nhận không có chuyện Hải quan lập fanpage để rao bán, thanh lý xe trốn thuế. Cho nên những fanpage trên là hoàn toàn giả mạo. Theo quy định việc thanh lý xe trốn thuế (nếu có) sẽ được thực hiện bằng phương thức đấu giá.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Khong-co-viec-Hai-quan-moi-chao-thanh-ly-xe-tren-facebook.aspx

Thanh Hoá kiểm soát chặt hàng hoá gửi kho ngoại quan: Cục Hải quan Thanh Hoá vừa yêu cầu các đơn vị cửa khẩu và ngoài cửa khẩu tăng cường kiểm soát chặt hàng hoá gửi kho ngoại quan xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan biên giới. Đối với các mặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xì gà và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi các loại được gửi kho ngoại quan để xuất sang nước khác qua các cửa khẩu, lối mở biên giới, Hải quan Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21-11-2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Đồng thời, Hải quan Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hoá trong suốt quá trình đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại kho ngoại quan đến khi xuất hết ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định; Xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo quản lý chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Thanh-Hoa-kiem-soat-chat-hang-hoa-gui-kho-ngoai-quan.aspx

(Thúy Ngà - tổng hợp)