Các báo ngành Tài chính ngày 26/9/2014

**Tăng cường quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp; **Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu của DN; **Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được cấp vốn 1.000 tỷ đồng; **Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; **Chưa thu 2 loại thuế đối nhà thầu nước ngoài xây cầu Nhật Tân; **Lật tẩy tiền chất ma túy trong các hũ nghệ xuất khẩu;

Các báo ngành Tài chính ngày 26/9/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Thêm nhân tố mới Metlife: Thúc đẩy ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển: Chiều ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp đoàn công tác do ông Christopher Townsend, Chủ tịch MetLife tại Châu Á làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại trụ sở Bộ Tài chính cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife; lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Riêng về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bộ trưởng nhấn mạnh, Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh những thủ tục còn chưa phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, trong đó có Medlife có thể tham gia vào quá trình điều chỉnh chính sách này. Ngoài ra, trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nếu công ty gặp vướng mắc, khó khăn thuộc phạm vi thẩm quyền xử lý của Bộ Tài chính, Bộ sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=145406109&p_details=1

Tăng cường quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp: Sáng ngày 25/9, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ ra mắt Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp giữa Tổng cục Hải quan với Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (Liên minh VBF), giữa tổng cục Hải quan với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác cũng như hoạt động của Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu: Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng hơn; thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu bình đẳng, lành mạnh; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực thi đúng các quy định của pháp luật về hải quan, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa hoạt động của hải quan, nâng cao năng lực và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=145363671&p_details=1

Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu của DN: Tổng cục Hải quan đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) đang được lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp (DN), các ngân hàng thương mại, sớm hoàn thiện trình Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này, hướng đến mục tiêu đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu của DN. Theo phản ánh của một số cục hải quan địa phương thì người khai hải quan đã nộp thuế tại một trong các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận thu ngân sách Nhà nước (NSNN) với Tổng cục Hải quan nhưng thông tin nộp thuế không được cập nhật hoặc cập nhật chậm vào Cổng Thanh toán điện tử của hải quan. Việc này đã làm ách tắc và không thông thoáng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử, gây ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa của DN.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=145341737&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Từ 1/11, thu phí giao thông đường bộ theo quy định mới: Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Theo Thông tư, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), bao gồm:  Xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô); Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là mô tô). 

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-25/che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-su-dung-duong-bo-theo-dau-phuong-tien-13707.aspx

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được cấp vốn 1.000 tỷ đồng: Đây là một phần nội dung của Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia vừa được Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành. Theo đó, Thông tư quy định, nguồn vốn hoạt động của Quỹ là từ ngân sách nhà nước và vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; Vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Lãi cho vay từ các dự án vay vốn của Quỹ; Các nguồn vốn hợp pháp khác. Vốn điều lệ của Quỹ là 1.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ cấp. Quỹ được cấp vốn bổ sung hàng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-25/huong-dan-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-quy-doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-13716.aspx

Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hoá, kể cả các DN theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại DNNN khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Theo hướng dẫn tại Thông tư này, trước khi thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hoá phải thực hiện kiểm kê, xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-25/khong-cap-them-von-de-co-phan-hoa-13702.aspx

Quảng Bình: 8 tháng, thu ngân sách tăng 15,6%: Tổng thu ngân sách của Quảng Bình trong tháng 8 đạt 153 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt 1.408 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa 1.233 tỷ đồng (tăng 22,1% so với cùng kỳ, đạt 67% dự toán), thu thuế xuất nhập khẩu 175 tỷ đồng. Cụ thể, một số khoản thu đạt cao như: thu ngoài quốc doanh 300 tỷ đồng, tăng 20,9%; thu tiền thuê đất 29 tỷ đồng, tăng 33,6%; thu tiền cấp đất 326 tỷ đồng, tăng 78,09%; lệ phí 67 tỷ đồng, tăng 124,7% so với cùng kỳ... Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua vẫn tiếp tục ổn định và phát triển.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-24/quang-binh-8-thang-thu-ngan-sach-tang-156-13689.aspx

Không thu phí thẩm định phim phục vụ nhiệm vụ chính trị: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định kịch bản phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn… Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; thẩm định kịch bản phim và phim; thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, thẩm định cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam thì phải nộp lệ phí theo quy định của Thông tư 122/2013/TT-BTC.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-25/khong-thu-phi-tham-dinh-phim-phuc-vu-nhiem-vu-chinh-tri-13694.aspx

Mặt hàng đầu, vỏ tôm sơ chế không chịu thuế GTGT: Tổng cục Thuế vừa có công văn số 4005/TCT-CS gửi các cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đầu vỏ tôm sơ chế làm sạch. Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trước ngày 1/1/2014, mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm sơ chế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu kinh doanh thương mại. Từ ngày 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm sơ chế nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-09-24/dau-tom-vo-tom-so-che-do-to-chuc-ca-nhan-tu-nuoi-trong-danh-bat-ban-ra-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt-13674.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Đó là nội dung được thảo luận tại Hội thảo triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hội thảo do Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kì (USAID GIG) phối hợp với  Viện Nghiên cứu Quản lí kinh tế Trung ương (CIEM) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức tại TP.HCM ngày 25/9. Theo công bố về kết quả đo thời gian giải phóng hàng của Tổng cục Hải quan năm 2013, thời gian từ khi đăng kí tờ khai đến khi cơ quan Hải quan ra quyết định thông quan giải phóng hàng chỉ khoảng chiếm 28% tổng số thời gian (115 giờ) từ khi hàng đến cảng/cửa khẩu đến khi hàng có quyết định thông quan/giải phóng hàng rời khỏi khu vực giám sát hải quan. 72% thời gian còn lại là của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động XNK.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/don-gian-hoa-thu-tuc-kiem-tra-chuyen-nganh-xnk-tao-dot-pha-ve-tthc.aspx

3 DN bị cấm tái xuất qua cửa khẩu phụ ở Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xóa tên 3 DN trong danh sách công bố DN thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Mường Khương và cửa khẩu phụ Bản Vược. Cụ thể, 3 DN bị xóa tên gồm: Công ty CP Hoàng Thái, trụ sở tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh; Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Nam Khánh, trụ sở tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Công ty CP Đầu tư Sông Lô, trụ sở tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Các DN trên bị xóa tên khỏi danh sách DN được tái xuất qua cửa khẩu Mường Khương và cửa khẩu phụ Bản Vược do không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/3-dn-bi-cam-tai-xuat-qua-cua-khau-phu-o-lao-cai.aspx

Chưa thu 2 loại thuế đối nhà thầu nước ngoài xây cầu Nhật Tân: Theo nguồn tin của phóng viên Báo Hải quan, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế thống nhất phương án về việc bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu của dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài- cầu Nhật Tân. Trước đó (ngày 25/8/2014) Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 339/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài- cầu Nhật Tân.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chua-thu-2-loai-thue-doi-nha-thau-nuoc-ngoai-xay-cau-nhat-tan.aspx

Lật tẩy tiền chất ma túy trong các hũ nghệ xuất khẩu: Ngày 22/9, qua thu thập, sàng lọc thông tin và kiểm tra  tuyến trọng điểm xuất hàng đi Úc, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phát hiện có nhiều ghi vấn từ lô hàng người gửi là một cá nhân ngụ tại Quận 8, TP.HCM gửi cho người nhận tại Australia. Theo khai báo lô hàng quà biếu gồm 3 hũ mật ong nghệ trọng lượng 2,6 kg. Xác định lô hàng thuộc đối tượng trọng điểm có nhiều nghi vấn, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo kiểm tra kỹ bên trong lô hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các công chức hải quan thử nhanh bằng thuốc thử mặt hàng nghi vấn phản ứng dương tính, nên đã lấy mẫu hàng chuyển cơ quan giám định. Kết quả cho thấy trong 3 hũ nghệ nêu trên chứa 1,5 kg tiền chất Pseudoephedrine, Ephedrine dùng sản xuất ma túy đá. Hiện Chi cục đã phối hợp với cơ quan phòng chống ma túy PC47 tiếp tục điều tra xác minh mở rộng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phat-hien-15-kg-tien-chat-ma-tuy-trong-cac-hu-nghe-xuat-khau.aspx

(Thanh Huyền)