Các báo ngành Tài chính ngày 27/12/2013

**Việt Nam và Campuchia ký kết Hiệp định hợp tác tài chính; **Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu DN 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện CPH; **Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu 2014; **Áp dụng mức thu phí mới sử dụng đường bộ 02 trạm Ninh An và Bàn Thạch từ 05/02; **Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá năm 2013...

Các báo ngành Tài chính ngày 27/12/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Ngày 26/12/2013, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Padei Techo Hun Sen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth đã ký Hiệp định hợp tác tài chính cùng triển khai dự án xây dựng Cầu Long Bình – Chreythom nối liền hai tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia.

Dự án Cầu Long Bình – Chrey Thom sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân hai tỉnh biên giới cũng như góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh  nói riêng và hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung.

Việc ký kết Hiệp định hợp tác tài chính cũng đã khẳng định một lần nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa (CPH) theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
 
Đối tượng áp dụng của Thông tư là Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP mà giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.
 
Về nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần được quy định cụ thể như sau:
 
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
Phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợvà đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Công ty Mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu/cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. Việc mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.
 
Cũng theo Thông tư, doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện trình tự, thủ tục, phương thức bán và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó, giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp tái cơ cấu không thấp hơn mệnh giá cổ phần theo quy định.
 
Triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2014, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và sau khi trao đổi với các Bộ ngành, Hiệp hội có liên quan, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.
 

Về Biểu thuế xuất khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện cho cả người nộp thuế và cơ quan hải quan, Biểu thuế xuất khẩu năm 2014 đã được điều chỉnh về danh mục hàng hoá chịu thuế xuất khẩu cho phù hợp với danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam và sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng. Cụ thể:

Đối với về danh mục biểu thuế xuất khẩu, danh mục Biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết mã hàng hoá của các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số. Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì  được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hoá giống như trong Biểu nhập khẩu. Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tuỳ tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hoá mà được  chi tiết tên riêng và áp mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi đối với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...) cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội của trong nước và bối cảnh kinh tế quốc tế.

Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 01/01/2014 có thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013 như: điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số dòng thuế cho phù hợp với cam kết WTO năm 2014 và sửa đổi bất hợp lý về thuế suất thuế nhập khẩu giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm nguyên chiếc; Đồng thời cũng điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số dòng thuế theo Chỉ thị số 09/CT-TTg nhằm khuyến khích sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước.

Đề nghị các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để chủ động có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 197/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1.
 
Thông tư quy định đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức phí có mức phí là 15.000 đồng/vé/lượt, 450.000 đồng/vé/tháng, 1.200.000 đồng/vé/quý.
 
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí 22.000 đồng/vé/lượt, 660.000 đồng/vé/tháng, 1.800.000 đồng/vé/quý.
 
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức phí 33.000 đồng/vé/lượt, 990.000 đồng/vé/tháng, 2.650.000 đồng/vé/quý.
 
Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức phí 60.000 đồng/vé/lượt, 1.800.000 đồng/vé/tháng, 4.800.000 đồng/vé/quý.
 
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit có mức phí 120.000 đồng/vé/lượt, 3.600.000 đồng/vé/tháng, 9.700.000 đồng/vé/quý.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2014 và bãi bỏ nội dung quy định về thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bàn Thạch và trạm thu phí Ninh An tại Thông tư số 233/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí.
 
Thực hiện Quyết định số 3076/QĐ-BTC ngày 10/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc cấp Thẻ thẩm định viên về giá, ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho hơn 300 thí sinh có đủ điều kiện cấp thẻ tại kỳ thi lần thứ VIII được tổ chức năm 2013.
 

Tham dự Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá có lãnh đạo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Hội thẩm định giá Việt Nam và 331 thí sinh được công nhận nhận Thẩm định viên về giá.

Tại Lễ trao Thẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính - Chủ tịch Hội đồng thi lần thứ VIII năm 2013 phát biểu chúc mừng và trao Thẻ thẩm định viên về giá cho 331 thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ kỳ thi lần thứ VIII. Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế của đất nước nói chung và trong lĩnh vực giá nói riêng, nghề thẩm định giá ra đời. Hiện nay, nghề thẩm định giá đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: môi trường pháp lý về lĩnh vực thẩm định giá chưa đầy đủ; các hoạt động kinh tế trong xã hội chưa quen với công tác thẩm định giá, nhu cầu thẩm định giá chưa cao; nguồn lực thẩm định viên còn có những hạn chế cả về số lượng và chuyên môn thẩm định giá,… trong khi đó, nhu cầu về thẩm định giá ở nước ta ngày càng lớn, đòi hỏi cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn theo yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật nhằm xác định đúng giá trị thị trường của tài sản, phục vụ việc trao đổi, giao dịch về tài sản, hàng hóa trên thị trường, góp phần ngăn ngừa hoạt động của “thị trường ngầm”, tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí qua giá; đề cao trách nhiệm thực hiện pháp luật của mọi người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng hy vọng các tân thẩm định viên về giá phát huy tốt vai trò của mình, góp sức cùng với cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về thẩm định giá; Tập trung trí tuệ, đề cao đạo đức nghề nghiệp, độc lập, khách quan để cung cấp những dịch vụ tư vấn thẩm định giá đạt chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá; Bên cạnh đó, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu thẩm định giá của khách hàng, góp phần tích cực cho ngành thầm định giá Việt Nam phát triển theo kịp với ngành thẩm định giá trong khu vực và thế giới.

Thay mặt các tân Thẩm định viên về giá, thẩm định viên Triệu Văn Giáp gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giá, Hội Thẩm định giá Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tổ chức kỳ thi thành công và đạt chất lượng cao. Các thẩm định viên sẽ tiếp tục phấn đấu học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc; Tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và góp phần nâng cao vị thế nghề nghiệp Thẩm định giá trong tương lai.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=116594231&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116598626&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=115275283&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116598761&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116601579&p_details=1

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 20/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận chào bán số 55/GCN-UBCK ngày 17/10/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo của Tổng công ty, số lượng cổ phiếu được Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần chào bán thành công là 2.883.715 cổ phiếu.

Ngày 20/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Quê hương Liberty theo Giấy chứng nhận chào bán số 53/GCN-UBCK ngày 17/10/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu được CTCP Quê hương Liberty chào bán thành công là 22.714.743 cổ phiếu.

Ngày 27/11/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Công văn số 780/2013/CV-CII ngày 26/11/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành 60.000 cổ phiếu.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162085448&_afrLoop=684736802861134#%40%3F_afrLoop%3D684736802861134%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085448%26_adf.ctrl-state%3Dwrd66eh9f_79

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162085447&_afrLoop=684737832280134#%40%3F_afrLoop%3D684737832280134%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085447%26_adf.ctrl-state%3Dwrd66eh9f_84

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcbcnv/vichitiet109?dDocName=APPSSCGOVVN162085446&_afrLoop=684739829918134#%40%3F_afrLoop%3D684739829918134%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085446%26_adf.ctrl-state%3Dwrd66eh9f_89

Ngân hàng Nhà nước đăng tin: Ngày 25/12/2013, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí để trao đổi về tình hình ngành Ngân hàng chuẩn bị đáp ứng nhu cầu tiền mặt, dịch vụ ATM và đặc biệt việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các lễ hội, tín ngưỡng dịp Tết Nguyên Đán 2014.

Tham dự buổi gặp gỡ trao đổi có đại diện lãnh đạo Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Thanh toán, Văn phòng NHNN, NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch, các phóng viên của một số cơ quan truyền thông…

Kiểm tra, xử lý dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch:

Tại buổi gặp gỡ, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN thực hiện nhiệm vụ cung ứng, điều hòa tiền mặt chỉ nhằm bảo đảm đáp ứng khối lượng tiền và cơ cấu mệnh giá các đồng tiền trong lưu thông, phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế.

Những năm trước đây, vào dịp trước Tết Nguyên đán, NHNN thường đưa ra một lượng tiền mới mệnh giá nhỏ vào lưu thông. Tuy nhiên, chỉ một phần lượng tiền này được làm phương tiện thanh toán, số còn lại được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng. Sau Tết số tiền này lại quay vào ngân hàng và rất khó đưa trở lại lưu thông.

Những năm gần đây, nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ vào dịp Tết ngày càng tăng cao, tạo áp lực rất lớn đối với ngành Ngân hàng và gây lãng phí rất lớn. Nếu chỉ tính riêng chi phí in ấn và đưa ra lưu thông trong dịp Tết đối với các loại tiền mệnh giá 2.000 đồng trở xuống là khoảng 300 tỷ đồng, chưa kể các chi phí xã hội khác như kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển, bảo quản… Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn thì nếu tiết kiệm được 300 tỷ đồng này thì có thể dùng vào nhiều mục tiêu khác có ý nghĩa hơn, đặc biệt trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 26/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 9671/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thịnh Vượng.

Theo đó, NHNN xác nhận Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã đăng ký phát hành thêm 03 loại Thẻ quốc tế bao gồm: (i) Thẻ ghi nợ quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - Business Debit, (ii) Thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hạng chuẩn - Business Credit, (iii) Thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hạng Platinum - Business Platinum tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng ngày 11/12/2013 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần thực hiện đúng theo các quy định của NHNN tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN. Đồng thời, tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.

Ngày 24/12/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thanh toán, tiền tệ – kho quỹ, thông tin báo cáo năm 2013. Tham dự hội nghị có đại diện Ban lãnh đạo Chi nhánh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Năm 2013, chất lượng thanh toán trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg; hoạt động tiền tệ – kho quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt, nâng cao vị thế VND và bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia; hoạt động thông tin báo cáo đã đóng góp tích cực cho việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chi nhánh.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị  Bài – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Chi nhánh đã ghi nhận kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tích cực thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753292&_afrLoop=1467464405352900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1467464405352900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753292%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D9uiru6sob_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753316&_afrLoop=1467411573764600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753315&_afrLoop=1467413725761600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

Tạp chí Thuế đăng tin: Lao động tại thời điểm cuối năm trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Nội có sự biến động liên tục, nhất là tại các DN vừa và nhỏ. 

Chỉ số sử dụng lao động trong các ngành công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 12/2013 tăng 0,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước có chỉ số sử dụng lao động tăng 0,8%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 2,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,7%.
 
Một số ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng cao so với cùng kỳ là: sản phẩm thuốc lá tăng 3,7%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,3%, sản xuất sản phẩm điện tử tăng 2,5%, sản xuất thiết bị điện tăng 11,6%, sản xuất giường tủ tăng 15,7%... Ngược lại, một số ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm so với cùng kỳ là: sản xuất chế biến thực phẩm (giảm 2,1%), sản xuất đồ uống (giảm 5,7%), dệt (giảm (2%), chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ (giảm 7,8%), sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (giảm 10%), sản xuất kim loại (giảm 4,6%), sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (giảm 14%)...
 
Ngày 24/12, tại Công văn số 10822/VPCP-KTN Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ.
 
Mới đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có công văn kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ. Về kiến nghị này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định trên và có văn bản trả lời cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam biết.
 
Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thu phí sử dụng đường bộ cần sửa đổi, bổ sung theo hướng: Miễn thu cho một số đối tượng phương tiện không tham gia hoạt động trên đường bộ quốc gia; giảm hoặc miễn thu đối với xe ô tô Buýt; giảm thu đối với ô tô tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động ít; mức thu cộng chung đầu kéo và rơ moóc; thời hạn thu theo tháng.
 
Được biết, để các quy định liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ phù hợp với thực tế, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ quy định về Quỹ Bảo trì đường bộ. Dự thảo Nghị định trên đã được xây dựng và đang lấy ý kiến nhân dân.
 
Xem chi tiết:
 
 
 
Tạp chí Tài chính đăng tin: Theo Thông tư số 194/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, Công ty Mua bán nợ (DATC) có trách nhiệm mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu.
Theo Thông tư trên, những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện hoạt động mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, DATC có quyền quyết định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo cam kết. Mức giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất (đã được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp) của doanh nghiệp tái cơ cấu đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trừ đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ.

Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, sau khi bù trừ các khoản bồi thường (nếu có) mà doanh nghiệp tái cơ cấu vẫn còn lỗ lũy kế thì DATC phối hợp với các chủ nợ tham gia tái cơ cấu xem xét, thực hiện tiếp việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu tối đa bằng số lũy kế.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc hạ lãi suất, quản lý thị trường vàng, ngoại tệ, song xem ra tín dụng là bài toán khó chưa giải được trong năm 2013. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn kỳ vọng, lãi suất trong năm 2014 có thể hạ thêm để làm đòn bẩy kích tín dụng.  

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình, đến ngày 24/12, tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,5% và dự kiến đến cuối năm sẽ được trên 10%. Ngoài ra các khoản nợ đã được cơ cấu lại lên tới khoảng 330.000 tỷ, trên 10% tổng dư nợ. Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng - VAMC đã mua được 32.000 tỷ. 

Năm 2013 tăng trưởng tín dụng theo nhịp độ chậm, nhưng với nỗ lực hạ nhiệt lãi suất, dọn dẹp nợ xấu, cơ quan này kỳ vọng nền kinh tế sẽ ấm lên. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng tăng 12-14% trong năm 2014, ngân hàng cần phải tự tạo ra trợ lực. Trong đó, lạm phát đang được kiểm soát sẽ là tiền đề để phát triển lành mạnh hệ thống ngân hàng, điều chỉnh lãi suất xuống.

Theo TS. Vũ Đình Ánh, kỳ vọng "lãi suất cho vay có thể giảm thêm chút ít. Tuy nhiên mức giảm sẽ không đáng kể trong năm 2014”. Lãi suất cho vay giảm sẽ hỗ trợ đẩy nhiều hơn nữa tín dụng vào nền kinh tế. Trong năm 2013  mặt bằng lãi suất đã giảm 2-5%/năm (trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006), lãi suất cho vay ở mức bình quân 10- 12%. Một số lĩnh vực ưu tiên lãi suất ưu đãi ở mức 9%. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, trong năm 2014 cùng với những giải pháp linh hoạt, quyết liệt, NHNN vẫn nên ưu tiên chất lượng tín dụng để đảm bảo đồng thời với việc xử lý nợ xấu, không để nợ xấu phát sinh. Vẫn theo TS. Vũ Đình Ánh, thời điểm này chất lượng tín dụng phải được ưu tiên hàng đầu. 

Song, thực tế thì doanh nghiệp (DN) vẫn rất khó khi tiếp cận vốn, do không đáp ứng được tiêu chuẩn cho vay từ phía ngân hàng. Chính vì thế, chỉ đạo công tác của ngành ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, để "giải cứu” DN quan trọng vẫn là vốn vay. Theo Thủ tướng, đây là điểm tháo gỡ quyết định, nên yêu cầu vì thế ngân hàng phải tiếp tục điều hành lãi suất thấp và ổn định. Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền tệ gắn chặt với chính sách tài khóa và các chính sách khác; đảm bảo giữ lạm phát năm 2014 ở mức 6,5-7%...

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Tang-trach-nhiem-cua-DATC-trong-viec-tai-co-cau-doanh-nghiep/39277.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/Tin-dung-2014-Van-cho-qua-ngot/39288.tctc

Báo Hải quan online đăng tin: Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ hàng hóa tăng trưởng chậm, hàng tồn kho vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế trong nước.

Đối với các nhóm giải pháp về thuế: Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo hướng giảm nghĩa vụ thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về tinh thần cầu thị, đổi mới và kịp thời.

 Để quy định mới của Luật được áp dụng kịp thời, ngày 13-8-2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2013 của hai bộ Luật trên. Ngày 16-10-2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/20013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP. Nội dung chủ yếu của chính sách này tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

1. Giảm thuế suất thuế TNDN cho một số đối tượng doanh nghiệp: Quy định doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm (lấy theo số liệu của năm trước liền kề) không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 1-7-2013. Ngoài ra còn có quy định doanh nghiệp thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%  đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1-7-2013.

Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ. Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ là một bước đột phá của Luật Thuế TNDN sửa đổi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với đối tượng này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tích tụ nhiều hơn, tiếp tục mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đối với thị trường bất động sản, đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt là cân đối cung cầu trên thị trường cũng như đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững về lâu dài.

2. Giảm thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá bán thấp: Chính sách cho phép áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội áp dụng từ ngày 1-7-2013; giảm 50% thuế suất thuế GTGT từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Những quy định này phần nào đáp ứng được kỳ vọng của người mua nhà, giúp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đẩy mạnh bán ra, có thêm nguồn vốn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Những quy định về tái cơ cấu để chuyển đổi sở hữu DN 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 194/2013/TT-BTC.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các DN 100% vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị DN theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP mà giá trị thực tế của DN thấp hơn các khoản nợ phải trả của DN (gọi tắt là DN tái cơ cấu).

Thông tư quy định, DN tái cơ cấu thực hiện xử lý tài chính khi xác định giá trị DN theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính không chấp hành đúng chế độ quy định, gây thất thoát vốn, tài sản thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty Mua bán nợ quyết định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho DN tái cơ cấu theo cam kết. Mức giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất (đã được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị DN) của DN tái cơ cấu đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trừ (-) đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ. Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho DN tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên.

Từ thời điểm xác định giá trị DN đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, DN tái cơ cấu tiếp tục xử lý tài chính theo quy định. Trong đó: Lợi nhuận phát sinh được dùng để bù đắp số lỗ lũy kế (nếu có), số còn lại được bàn giao sang công ty cổ phần để quản lý, sử dụng.

Trường hợp phát sinh lỗ thì DN tái cơ cấu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để có biện pháp khắc phục, bồi thường theo quy định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ho-tro-dn-thong-qua-giam-thue-thu-nhap-dn-va-thue-gtgt.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/giam-tru-nghia-vu-tra-no-cho-dn-tai-co-cau.aspx

(T.H - tổng hợp)