Các báo ngành Tài chính ngày 28/03/2013

**Để bình ổn giá cần phải chuẩn hoá tên mặt hàng; **Điều chỉnh giảm lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; **Tiếp tục quyết liệt triển khai tiết kiệm trong quản lý NSNN; **KBNN tạm dừng thanh toán 175 tỷ đồng chi sai quy định 3 tháng đầu năm 2013...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá.Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: “Theo Luật Giá, chỉ mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi mới nằm trong mặt hàng bình ổn giá. Sản phẩm dinh dưỡng nằm trong danh mục thức ăn bổ sung trong đó có sữa đậu nành, sữa chua,.., do đó để bình ổn giá các mặt hàng này thì Bộ Y tế cần phải chuẩn hoá tên mặt hàng - điều này là rất quan trọng, từ đó đưa vào kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét đưa mặt hàng này vào danh mục mặt hàng bình ổn giá hay không”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết tại cuộc trao đổi với các phóng viên một số cơ quan báo chí trước nhiều thông tin còn chưa thống nhất về tình hình tăng giá sữa và các sản phẩm dinh dưỡng của các công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa sáng ngày 27/3/2013.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực giá đối với mặt hàng sữa trong tình hình hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, Cục Quản lý giá đã báo cáo Bộ Tài chính và có công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá và Công văn số 3181/BTC-QLG ngày 12/3/2013 đề nghị Sở Tài chính tại địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về niêm yết giá; yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Trả lời câu hỏi về lý do không đưa sản phẩm dinh dưỡng vào danh mục bình ổn giá, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo Luật Giá, chỉ mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi mới nằm trong mặt hàng bình ổn giá. Sản phẩm dinh dưỡng nằm trong danh mục thức ăn bổ sung trong đó có sữa đậu nành, sữa chua.., do đó để bình ổn giá các mặt hàng này thì Bộ Y tế cần phải chuẩn hoá tên mặt hàng - điều này là rất quan trọng, từ đó kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét đưa mặt hàng này vào danh mục mặt hàng bình ổn giá hay không.

Về những khó khăn có thể gặp phải khi đổi tên các loại sữa bột đối với vấn đề quản lý giá, ông Tuấn nêu rõ kiến nghị của Cục Quản lý giá, cụ thể:

Hiện nay Bộ Y tế đã ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng. Trên cơ sở tiêu chuẩn này, nhiều sản phẩm trước đây được ghi là sữa và đăng ký giá tại Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã được doanh nghiệp thay đổi tên gọi và đăng ký với tên gọi mới như thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng... Theo quy định của Luật giá, các sản phẩm là thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng... không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá.

Cục Quản lý giá đã kiến nghị Bộ Công thương thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra 3 vấn đề về thương phẩm, chất lượng và giá cả mặt hàng, không thể chỉ kỳ vọng vào giá.

Ngày 25 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Nghị định số 23/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Theo đó, ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%.

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần đầu ở những tỉnh, thành phố đang áp dụng mức thu từ 10% trở lên nhưng không quá 15% thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành và trường hợp mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu 15% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô theo quy định.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Để thực hiện các quy định trên, Bộ Tài chính đang khẩn trương triển khai chỉ đạo các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thông tin về quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tuyên truyền, phổ biến về nội dung Nghị định số 23/2013/NĐ-CP, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các quy định trên.  

Theo báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí NSNN. Trong đó, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ công tác chi thường xuyên.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên được quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập đến chấp hành dự toán và quyết toán NSNN. Nhiệm vụ chi được phân loại theo thứ tự ưu tiên, hạn chế bổ sung ngoài dự toán, ứng vốn; thực hiện chi tiêu theo tiêu chuẩn, định mức chế độ theo quy định.

Theo nhận định của Chính phủ, việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn kết hơn với các biện pháp THTK, CLP; các quy định của Luật NSNN, từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán NSNN đã được thực hiện khá nghiêm túc.

Quán triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và quy định của Luật THTK, CLP, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự toán NSNN bảo đảm đúng quy định; phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi, giảm bội chi NSNN; đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án, chương trình, chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện công khai dự toán NSNN theo đúng quy định, bao gồm: dự toán NSNN theo cơ cấu chi; dự toán chi của từng bộ, cơ quan Trung ương; dự toán thu, chi NSNN của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự toán chi từng Chương trình mục tiêu quốc gia,... Chế độ công khai tài chính được thực hiện nghiêm túc ở các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng NSNN, các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn NSNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 130.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 12.900 khoản chi của 5.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 175 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số thực từ chối thanh toán là 3 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3, hệ thống KBNN đã thực hiện kiếm soát ước đạt 45.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 4.500 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối thanh toán với số tiền khoảng 70 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng. 

KBNN cũng cho biết, đối với thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/3/2013, luỹ kế vốn đầu tư 3 tháng giải ngân qua hệ thống KBNN là 38.935,1 tỷ đồng, đạt 17% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 26.132,2 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 12.802,9 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=88288119&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=88298743&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=88273008&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=88302333&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 25/03/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Châu Bá Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối vớiông Châu Bá Long do có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 52/2012/TT-BTC) và không thực hiện giao dịch đúng thời gian giao dịch như đã đăng ký với Sở GDCK, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC.
 
Xem chi tiết:
 
 
Báo Hải quan online đăng tin: Hải quan và Bộ đội Biên phòng Bình Phước tăng cường phối kết hợp. Ngày 27-3, tại Cục Hải quan Bình Phước, Cục Hải quan và Ban Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã tổ chức Lễ kí kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai lực lượng.

Theo đó, Cục Hải quan và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước sẽ phối hợp trong các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và xây dựng thực hiện quy trình nghiệp vụ; trao đổi thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan; tuần tra, kiểm soát; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn điều tra, xử lí vi phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng lực lượng…

Phát biểu tại lễ kí kết, lãnh đạo Cục Hải quan và BCH Bộ đội Biên phòng Bình Phước đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực phối hợp giữa hai lực lượng trong thời gian qua.

Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 30kg rùa đá. Ngày 27-3, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận lô hàng vi phạm từ Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo chuyển về; tang vật bao gồm 10 con rùa đá có trọng lượng 30 kg. Số rùa này sau đó đã được chuyển cho Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư thăm và làm việc tại các doanh nghiệp CNTT.  Ngày 26-3, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ dẫn đầu đã có chuyến thăm, kiểm tra một số doanh nghiệp của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA). Sau đây là một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc này.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cuc-hai-quan-binh-phuoc-ki-ket-quy-che-phoi-hop-voi-bch-bo-doi-bien-phong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-30kg-rua-da.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/truong-ban-kinh-te-trung-uong-tham-va-lam-viec-tai-cac-doanh-nghiep-cntt.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)