Các báo ngành Tài chính ngày 28/10/2015

**Quản lý NSNN ở Việt Nam trên con đường hội nhập; ** Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trong 9 tháng đầu năm 2015; ** Mua ngân hàng yếu kém: Cần thiết chế pháp lý bảo vệ cổ đông nhỏ; ** Hạn chế việc sử dụng khoản thu 10 nghìn tỷ đồng để bù đắp hụt thu; ** Thừa Thiên Huế: 92% DN đăng ký nộp thuế điện tử...

Các báo ngành Tài chính ngày 28/10/2015

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đưa tin:

Quản lý NSNN ở Việt Nam trên con đường hội nhập: Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/06/2015 (sau đây gọi tắt là Luật NSNN năm 2015), có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017, thay thế Luật NSNN số 01/2002/QH11. Với các mục tiêu sửa đổi nhằm để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN tạo động lực phát triển, đổi mới phương thức quản lý NSNN phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng cường phân cấp quản lý ngân sách; đảm bảo tính thống nhất của NSNN và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương (NSTW), phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng NSNN; Đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luật NSNN năm 2015 đã có những sửa đổi mới quan trọng phù hợp với thông lệ quốc tế và công tác quản lý ngân sách ngày càng hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Cụ thể, phạm vi ngân sách được xác định một cách toàn diện, đầy đủ  theo thông lệ quốc tế. Việc qui định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước về quản lý NSNN được minh bạch, rõ trách nhiệm các cơ quan, cá nhân trong quản lý NSNN. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất trong báo cáo minh bạch tài khóa của Quỹ tiền tệ quốc tế mà các nước trên thế giới đang thực hiện trong quản lý tài chính công. Bổ sung quy định về việc lập kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm được lập hàng năm cho thời gian 3 năm, kể từ năm dự toán ngân sách và 2 năm tiếp theo, theo phương thức cuốn chiếu....

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=187141953&p_details=1

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trong 9 tháng đầu năm 2015: Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, hệ thống các cơ quan Thanh tra ngành Tài chính tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự được dư luận xã hội quan tâm, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2015, hệ thống Thanh tra Tài chính đã thực hiện 69.576 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.390 tỷ đồng; đồng thời có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 10.905 tỷ đồng (bao gồm các khoản thu từ kiến nghị năm trước).

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 29 cuộc theo kế hoạch và 05 cuộc kiểm tra đột xuất tại 24 đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.764 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 3.631 tỷ đồng (bao gồm cả số kiến nghị từ những năm trước).

Xem chi tiết: 

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=187270585&p_details=1

Thời báo tài chính Việt Nam đưa tin:

Mua ngân hàng yếu kém: Cần thiết chế pháp lý bảo vệ cổ đông nhỏ: Tại cuộc toạ đàm “Nhu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu và đáp ứng yêu cầu hội nhập” tổ chức tối ngày 26/10 do Viện Nghiên cứu lập pháp – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, các chuyên gia đã có những đánh giá về kết quả tích cực của quá trình tái cơ cấu ngân hàng thời gian qua, đồng thời đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thời gian tới, đặc biệt là về tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Các chuyên gia cũng cho rằng, để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về các giải pháp đặc biệt này, cơ quan quản lý cần phải xem xét, giải đáp rõ ràng về những vấn đề còn nhiều ý kiến băn khoăn như bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số, trách nhiệm của BHTG, vấn đề phá sản của các tổ chức tín dụng (TCTD)…

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-10-27/mua-ngan-hang-yeu-kem-can-thiet-che-phap-ly-bao-ve-co-dong-nho-25606.aspx

Hạn chế việc sử dụng khoản thu 10 nghìn tỷ đồng để bù đắp hụt thu: Tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính sáng 26/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, dù NSTƯ hụt thu khoảng 31 nghìn tỷ đồng so với dự toán nhưng tổng thu NSNN năm 2015 vẫñ tăng và vượt dự toán khoảng 17.400 tỷ đồng trong đó NSĐP tăng thu khoảng 47.400 tỷ đồng.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ, trong khi trình Quốc hội, Chính phủ có kiến nghị đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng 10 nghìn tỷ từ phần đã thoái vốn từ DNNN để bù hụt thu NSTƯ

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho biết, trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu rõ quan điểm, sẽ tập trung các giải pháp làm sao thu đúng, thu đủ, thu kịp thời để đảm bảo cân đối NSTƯ, giảm dần số bù đắp 10 nghìn tỷ đồng này càng ít càng tốt.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-10-26/han-che-viec-su-dung-khoan-thu-10-nghin-ty-dong-de-bu-dap-hut-thu-25580.aspx

Mức phí mới cho 2 trạm thu phí Quốc lộ 5:  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 153/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

Theo đó, Thông tư 153 nêu rõ, đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Thông tư cũng đã ban hành kèm theo biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ này.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-10-26/muc-phi-moi-cho-2-tram-thu-phi-quoc-lo-5-25584.aspx

Thừa Thiên Huế: 92% DN đăng ký nộp thuế điện tử:  Trao đổi với phóng viên TBTCO ngày 27/10, bà Âu Thị Nguyệt Liên, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Thừa Thiên Huế) cho biết, tính đến ngày 12/10 đã có 92% doanh nghiệp (DN) đăng ký nộp thuế điện tử. Từ nay đến cuối năm 2015, cục thuế sẽ tiếp tục triển khai, phấn đấu đạt đồng bộ 3 chỉ tiêu nộp thuế điện tử: Tỷ lệ DN đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 90%, số chứng từ nộp thuế bằng phương tiện điện tử trên tổng số chứng từ nộp thuế trong tháng đạt 90%, số tiền nộp thuế bằng phương tiện điện tử trên tổng số số nộp thuế trong tháng đạt 90%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-10-27/thua-thien-hue-92-dn-dang-ky-nop-thue-dien-tu-25614.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

99,9% tờ khai tại Hải quan Hải Phòng thực hiện VNACCS/VCIS: Theo Trung tâm Dữ liệu và CNTT (Cục Hải quan Hải Phòng) cập nhật từ thời điểm bắt đầu triển khai đến nay, đã có 19.230 doanh nghiệp khai báo trên Hệ thống, tổng số lượng tờ khai hơn 1,62 triệu bộ, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 87 tỷ USD.

Trưởng Trung tâm Dữ liệu và CNTT (Cục Hải quan Hải Phòng) Trần Quốc Chính cho biết, lượng tờ khai thực hiện VNACCS/VCIS chiếm đến 99,9% tổng số tờ khai phát sinh hàng ngày tại đơn vị. Tỉ lệ 0,01% tờ khai không khai báo trên VNACCS/VCIS là những trường hợp không khai báo thường xuyên như hàng hóa của nhân viên ngoại giao hết nhiệm kỳ về nước.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/999-to-khai-tai-Hai-quan-Hai-Phong-thuc-hien-VNACCS-VCIS.aspx

Đại biểu Quốc hội: Sửa một số điều tại ba luật thuế là cần thiết:  Sáng 27-10, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường công tác quản lý thuế.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Tình trạng trốn thuế, chậm thanh toán thuế, thủ tục hành chính trong thủ tục thuế vẫn gây khó khăn nhất định cho doanh nghiệp, do đó việc Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi điều khoản liên quan thuế GTGT, công tác quản lý thuế là phù hợp với diễn biến hiện nay, đặc biệt là bối cảnh hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, năm 2018 các dòng thuế thực hiện theo WTO, TPP…

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội), Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng: Cần nghiên cứu làm sao chính sách thuế ban hành ổn định, cách tính thuế cần rõ ràng, thúc đẩy sản xuất trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp cạnh tranh còn doanh nghiệp nào chỉ làm gia công, không tăng phát triển trong nước thì điều chỉnh tăng thuế lĩnh vực đó, nếu áp dụng đồng loạt không phân biệt rõ đối tượng thì không hiệu quả.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/DB-Quoc-hoi-Sua-mot-so-dieu-tai-ba-luat-thue-la-can-thiet.aspx

Kiểm soát chặt công tác phối hợp thu NSNN qua ngân hàng: Nhằm rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại kiểm soát thông tin, chứng từ của người nộp thuế trước khi thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan cho biết, qua công tác kiểm tra, khảo sát tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại về công tác phối hợp thu, hầu hết đã triển khai đầy đủ, kịp thời chuyển các khoản thu vào NSNN.

Tuy nhiên, tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại vẫn còn xảy ra tình trạng chứng từ nộp thuế chưa đầy đủ thông tin, chưa kiểm soát tiền nhưng đã xuất chứng từ nộp thuế, chậm truyền thông tin nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào Cổng thanh toán điện tử Hải quan ngay sau khi tiền của người nộp thuế, ảnh hưởng đến tốc độ thời gian thông quan hàng hóa của DN.

Do đó, để kiểm soát chặt và đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa cho DN, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại đã chính thức phối hợp thu NSNN chỉ đạo các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch thực hiện truyền đầy đủ, kịp thời thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan tại tất cả các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch của ngân hàng ngay sau khi thu tiền, trích tiền của người nộp thuế.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Kiem-soat-chat-cong-tac-phoi-hop-thu-NSNN-qua-ngan-hang.aspx

TP.HCM: Thu NSNN không dùng tiền mặt vào năm 2016: Giám đốc KBNN TP.HCM Vũ Hoài Nam cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chhủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính trong việc thu, chi ngân sách không tiền mặt, KBNN TP.HCM đã triển khai phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính TP.HCM, như: Hải quan, Thuế, Tài chính thực hiện công tác thu NSNN không dùng tiền mặt. Phấn đấu đến năm 2016 sẽ hoàn toàn không dùng tiền mặt.

Để thực hiện được mục tiêu này, đồng thời khắc phục những vướng mắc trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức kí kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu giữa các chi nhánh ngân hàng với KBNN các quận huyện. Việc kí kết này với mục đích Kho bạc, Hải quan, Thuế và các ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc nộp NSNN. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/KBNN-TP-HCM-phoi-hop-voi-Ngan-hang-thu-NSNN.aspx

(Thúy Ngà - Tổng hợp)