Các báo ngành Tài chính ngày 29/11/2013

**Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí công tác tại Đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1; **Viện Chiến lược Ngân hàng kỷ niệm 5 năm thành lập; **Hà Nội: Tập trung thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; **Nhiều ưu đãi về thuế đối với khu kinh tế cửa khẩu; **Đồng bộ hoá dữ liệu thông tin giữa các bộ, ngành để nâng cao hiệu quả quản lý thuế; **Ngành sữa phụ thuộc vào 70% nguyên liệu nhập khẩu; ...

Các báo ngành Tài chính ngày 29/11/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin:  Từ ngày 23 - 27/11/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã tham gia đoàn công tác do Bộ Quốc phòng chủ trì cùng các ban, bộ, ngành Trung ương nhằm thị sát nắm tình hình trên biển; đi thăm, kiểm tra, tặng quà quân, dân tại đảo Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1/15. Cùng tham gia chuyến công tác còn có 4 đại biểu của Bộ Tài chính. Sau hành trình trên biển, tại đảo Trường Sa Lớn, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về tình hình chung và tham gia một số hoạt động trên đảo. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ của quân và dân huyện đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa hôm nay đã có sự thay đổi và phát triển khá toàn diện. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo; đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo cũng như thị trấn Trường Sa ngày càng được nâng cao. Thay mặt cán bộ công chức Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã tặng quà và động viên tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của quân và dân trên đảo.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=114219041&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 – Đợt 1.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học & Đào tạo chứng khoán (SRSC) phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ An Đô và Ban Khoa Giáo – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất chương trình phổ cập kiến thức trên truyền hình năm 2013 vào thời gian tháng 10 & tháng 11/2013. Lịch phát sóng 12 chương trình tìm hiểu chứng khoán và thị trường chứng khoán, thuộc Chương trình phổ cập kiến thức trên truyền hình năm 2013 của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

Ngày 27/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 760/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vinacomin, địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Ngày 26/11/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 210/BC-KCKL-HĐQT ngày 22/11/2013 báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ cùng các tài liệu đi kèm của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. Theo báo cáo, Công ty chào bán được 9.369.339 cổ phiếu cho 66 nhà đầu tư.

Ngày 22/11/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 58/2013/Cv-HPL IDT ngày 21/11/2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 40/GCN-UBCK ngày 5/9/2013.

Theo đó, kết quả chào bán của Công ty như sau:

- 1.431.784 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;

- 930.253 cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 26/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CtyCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên, theo Giấy chứng nhận chào bán số 56/GCN-UBCK ngày 22/10/2013 của UBCKNN. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CtyCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico được Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên chào bán thành công là 0 cổ phiếu.

Ngày 26/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 290/CTN ngày 25/11/2013 của Công ty Cổ phần Nicotex. Theo Báo cáo, Công ty Cổ phần Nicotex đã phát hành thành công 1.225.145 cổ phiếu để trả cổ tức cho 137 cổ đông.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162084662&_afrLoop=334713740280735#%40%3F_afrLoop%3D334713740280735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084662%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162084660&_afrLoop=334715136449735#%40%3F_afrLoop%3D334715136449735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084660%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_91

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162084656&_afrLoop=334719165514735#%40%3F_afrLoop%3D334719165514735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084656%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_108

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhriengle/vichitiet110?dDocName=APPSSCGOVVN162084658&_afrLoop=334722084336735#%40%3F_afrLoop%3D334722084336735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084658%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_125

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162084659&_afrLoop=334723341149735#%40%3F_afrLoop%3D334723341149735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084659%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_142

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162084655&_afrLoop=334724205031735#%40%3F_afrLoop%3D334724205031735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084655%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_159

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162084654&_afrLoop=334730736212735#%40%3F_afrLoop%3D334730736212735%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162084654%26_adf.ctrl-state%3Dvrlmy70iu_176

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Ngày 28/11/2013, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Viện. Tham dự buổi Lễ có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng, đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN và toàn thể cán bộ của Viện Chiến lược Ngân hàng. 

Tại buổi Lễ, Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng (VCLNH) Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết, VCLNH được thành lập ngày 25/11/2008 theo Quyết định số 2852/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN. Qua 5 năm, bộ máy tổ chức cũng như hoạt động quản lý điều hành của Viện đã từng bước được kiện toàn, nâng cao chất lượng. Với phương châm con người là yếu tố quyết định,VCLNH đã luôn chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức, đặc biệt là đào tạo các cán bộ trẻ về những vấn đề cơ bản trong hoạt động ngân hàng, làm cơ sở cho việc thực hiện những nghiên cứu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Ngày 28/11/2013, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 họp phiên toàn thể tại Hội trường để thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

Phát biểu trước phiên biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, bản dự thảo Hiến pháp đã thể hiện được ý chí, lòng dân, được chuẩn bị công phu, tâm huyết, thực sự là một bản Hiến pháp đáp ứng được yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Ngày 27/11/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 8920/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam về việc ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế.

Theo văn bản này, trong thời gian qua cơ quan Công an đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.

Để ngăn ngừa hành vi này, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế), tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới mà hoạt động ở nước ngoài sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn thì cần báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.

Ngày 28/11/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 72 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 14.900 lượng trên tổng số 15.000 lượng chào thầu.

Trong phiên đấu thầu này, đã có 13 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 35,23 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 35,2 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 28/3/2013 đến 28/11/2013, NHNN đã tổ chức 72 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.755.400 lượng trên tổng số 1.867.000 lượng chào thầu.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211751900&_afrLoop=5147852764762500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211751886&_afrLoop=5147854035304200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D5147854035304200%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211751886%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eylo7c1l_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211751902&_afrLoop=5147859106590400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211751894&_afrLoop=5147859933860000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D5147859933860000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211751894%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eylo7c1l_504

Tạp chí Thuế Nhà nước có bài: Ngày 28/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã làm việc với Cục Thuế TP Hà Nội và các cấp các ngành về tình hình thu ngân sách năm 2013 và dự toán năm 2014.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 của Hà Nội rất quan trọng, trong khi thời gian thực hiện nhiệm vụ này chỉ còn 1 tháng.
 
Theo đó, đối với thu nội địa, ngành thuế phải phối hợp với các cấp, các ngành có giải pháp căn cơ, cụ thể để đẩy mạnh tăng thu nợ thuế nghĩa vụ của các thành phần kinh tế và tận thu. Trong đó, tập trung thu tiền sử dụng đất trên địa bàn TP, thuế của 30 dự án liên quan phát triển nhà ở. Cải cách thủ tục hành chính, tìm cơ chế giá sàn để khơi thông thị trường, đẩy mạnh hoạt động đấu giá đất tại các địa phương nhưng kiên quyết không điều chỉnh giá sàn thấp hơn quy định của nhà nước. 
 
Những dự án nào đủ điều kiện giao đất, đẩy nhanh thủ tục để giải quyết. Đối với khu vực thuộc nguồn thu TƯ chiếm tỷ trọng cao trong thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP đề nghị ngành hải quan cần phát huy lợi thế, cải cách thủ tục thông quan để đẩy mạnh nguồn thu này. Về những trường hợp khác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo, đối với những dự án ở dạng chưa ngã ngũ về định giá, xác định cơ sở thu mà dự án chưa triển khai hoặc triển khai chậm phải thực hiện tạm thu.
 
Theo Chủ tịch, nếu nỗ lực cao, TP có khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa, đồng thời phấn đấu thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất. Chủ tịch giao Cục Thuế giữ vai trò cơ quan chủ trì sẽ có trách nhiệm đôn đốc, triển khai giúp UBND và Ban chỉ đạo TP có những giải pháp căn cơ, cụ thể hơn trong điều hành thu ngân sách thường xuyên, tập trung trong tháng cuối năm 2013. Các ngành, nhất là tài chính phối hợp, thường xuyên báo cáo, tham mưu giúp thành phố đẩy mạnh thu đối với các nguồn thu khác để phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. 
 
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tháng 11/2013 tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng lần lượt 17,2% và 3,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,3% và 10,7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước… tăng 6,2% và 13,2.
 
Tháng 11 là thời điểm cuối năm nên theo quy luật các DN sản đẩy nhanh tiến độ sản xuất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra và chuẩn bị phục vụ người dân mua sắm vào dịp Tết. Vì vậy, kết quả sản xuất công nghiệp tháng này tăng tương đối cao, khác hẳn với tình hình của thời gian từ đầu năm đến hết tháng 9. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 4,4% so với cùng kỳ. 
 
Xem chi tiết:
 
 
Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, trong đó có nhiều ưu đãi về thuế đối với khu kinh tế cửa khẩu.
 
Cụ thể, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp.
 
Quyết định cũng dành nhiều ưu đãi về thuế giá trị gia tăng đối với khu kinh tế cửa khẩu. Cụ thể, một số đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm: hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu; hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.
 
Bên cạnh đó, hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, trừ những trường hợp: Hàng hoá, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định; hàng hoá không thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng.
 
Xem chi tiết:
 
 
 Ngày 26/11, tại Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện 6 thông tư liên tịch về trao đổi cung cấp thông tin giữa Bộ Tài chính với 11 bộ, ngành có liên quan. 
 
Tại hội nghị, Phó tổng cục Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình cho biết, trong 2 năm (2009 và 2010), Bộ Tài chính đã lần lượt ký 6 Thông tư liên tịch (TTLT) với 11 bộ, ngành để hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế. Qua 3 năm triển khai, 6 TTLT đã tập hợp được sự tham gia tích cực, đồng bộ của 12 bộ, ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế, đảm bảo thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước nói chung và thực hiện nhiệm vụ về thu NSNN nói riêng, góp phần thiết lập sự công bằng về nghĩa vụ nộp thuế và lập lại trật tự trong kinh doanh. Đây vừa là tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng một cách tập trung, thống nhất, vừa là căn cứ để xây dựng các cơ chế, quy chế phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế, hải quan với các ban, ngành khác.
 
Xem chi tiết:
 
 
Tạp chí Tài chính đăng tin: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đó là nội dung chính tại buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và lãnh đạo Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc (KIS) tại trụ sở Bộ Tài chính sáng ngày 28/11.
 

Tham dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Trần Xuân Hà cùng lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế. Trong khi đó, về phía KIS có ông Ryu Sang Ho - Tổng Giám đốc KIS Hàn Quốc và ông Oh Kyung Hee - Tổng giám đốc KIS (chi nhánh Việt Nam).

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chào mừng đại diện KIS sang thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp về chứng khoán đã luôn đi đầu trong cải cách cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam.

Đánh giá về tình hình tăng trưởng kinh tế năm 2013 của Việt Nam, Thứ trưởng nhận định thị trường chứng khoán đã có sự phục hồi, giá trị vốn hóa đạt khoảng 31% GDP, chỉ số VN-Index tăng gần 22% so với đầu năm, chỉ số HN-Index tăng hơn 13%. Đồng thời, Thứ trưởng khẳng định, so với các nước trong khu vực thi thị trường chứng khoán Việt Nam có sự phục hồi tương đối nhanh, dòng vốn vào thị trường cũng có dấu hiệu gia tăng.

Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng như Ủy ban chứng khoán Nhà nước luôn nỗ lực trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý thị trường, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập thị trường và thu hút thêm nhiều các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Trần Xuân Hà hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc và cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán sẽ hỗ trợ lẫn nhau để cùng nâng cao chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Hoat-dong-cua-Lanh-dao-Bo/Tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-chung-khoan-giua-Viet-Nam-va-Han-Quoc/37022.tctc

Trên cơ sở kết quả Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành 3 quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ các báo cáo kết quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức kiểm tra tại các cơ quan như Hải quan, Thuế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cho biết ngành Hải quan đang xây dựng chiến lược cải cách và hiện đại hoá hải quan. Hiện có hơn 95% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử với 92% số tờ khai được thực hiện bằng hải quan điện tử…

Từ tháng 4/2014, ngành Hải quan sẽ chính thức chạy hệ thống thông quan tự động, chỉ cần 3 giây là giải quyết xong một tờ khai “luồng xanh”; không thu phí của các doanh nghiệp sử dụng phần mềm thông quan điện tử. 

Trong lĩnh vực thuế, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải cho biết đã thí điểm tự nộp thuế từ năm 2004. Tiếp theo, ngành Thuế áp dụng cơ chế để người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm. Đây là một trong những cải cách lớn của ngành Thuế thời gian qua.

Bên cạnh đó, bộ phận “một cửa” của ngành Thuế cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao trong cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc hình thành đại lý thuế để tăng cường công tác tư vấn cho người nộp thuế, kê khai thuế qua mạng internet với 274.000 doanh nghiệp tham gia và hiện đang thực hiện thí điểm nộp thuế qua mạng, trả lời và hướng dẫn qua e-mail cho doanh nghiệp. Đặc biệt, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu và nộp thuế; đã cấp gần 20 triệu mã số thuế cá nhân. 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cho hay Kho bạc Nhà nước áp dụng thông thoáng thủ tục nhưng kiểm soát chi chặt chẽ vẫn bảo đảm việc chi đơn giản, nhanh gọn nhất đối với các cơ quan, tổ chức.

Trên cơ sở kết quả Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành 3 quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ các báo cáo kết quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức kiểm tra tại các cơ quan như Hải quan, Thuế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cho biết ngành Hải quan đang xây dựng chiến lược cải cách và hiện đại hoá hải quan. Hiện có hơn 95% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử với 92% số tờ khai được thực hiện bằng hải quan điện tử…

Từ tháng 4/2014, ngành Hải quan sẽ chính thức chạy hệ thống thông quan tự động, chỉ cần 3 giây là giải quyết xong một tờ khai “luồng xanh”; không thu phí của các doanh nghiệp sử dụng phần mềm thông quan điện tử. 

Trong lĩnh vực thuế, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải cho biết đã thí điểm tự nộp thuế từ năm 2004. Tiếp theo, ngành Thuế áp dụng cơ chế để người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm. Đây là một trong những cải cách lớn của ngành Thuế thời gian qua.

Bên cạnh đó, bộ phận “một cửa” của ngành Thuế cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao trong cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc hình thành đại lý thuế để tăng cường công tác tư vấn cho người nộp thuế, kê khai thuế qua mạng internet với 274.000 doanh nghiệp tham gia và hiện đang thực hiện thí điểm nộp thuế qua mạng, trả lời và hướng dẫn qua e-mail cho doanh nghiệp. Đặc biệt, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu và nộp thuế; đã cấp gần 20 triệu mã số thuế cá nhân. 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cho hay Kho bạc Nhà nước áp dụng thông thoáng thủ tục nhưng kiểm soát chi chặt chẽ vẫn bảo đảm việc chi đơn giản, nhanh gọn nhất đối với các cơ quan, tổ chức.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Day-manh-cai-cach-hanh-chinh-linh-vuc-thue-hai-quan-kho-bac/36977.tctc

Ngày 27/11/2013, dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, Tổng cục Hải quan tổ chức buổi họp bàn xử lý vướng mắc về thuế Giá trị gia tăng đối với mặt hàng phụ gia chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.

Tham dự buổi họp có đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Thanh tra (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế, Cục thuế Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và lãnh đạo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, đại diện hơn 10 doanh nghiệp hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, buổi họp này là để giải quyết các vướng mắc cho các DN NK trong việc áp mã HS và tính thuế GTGT đối với các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi. Cuộc họp này cũng là để các đơn vị trong Bộ Tài chính thống nhất các phân loại mặt hàng này.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT và Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2008/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 10, Điều 11 Thông tư 06/2012/TT-BTC thì “thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%; “thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Do Khoản 3 Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC chỉ quy định áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% đối với thức ăn chăn nuôi, không quy định đối với phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, do đó cơ quan Hải quan đã thu thuế GTGT đối với phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi là 10%.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Go-vuong-cho-cac-doanh-nghiep-nhap-khau-thuc-an-chan-nuoi/36998.tctc

Báo Hải quan online đăng bài: Tăng trưởng khoảng 20%/năm, ngành công nghiệp sữa Việt Nam đang có tốc độ cao nhất trong số các ngành hàng tiêu dùng. Mặc dù phát triển nóng, nhưng ngành công nghiệp sữa Việt Nam đang phụ thuộc tới 70% nguyên liệu NK, do đó, cần tạo ra sự thúc đẩy nhanh chóng phát triển bền vững ngành sữa và chăn nuôi bò sữa Việt Nam chính là ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi và sản xuất sữa tươi chất lượng cao.

Đó là nội dung được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững sữa tươi sạch tại Việt Nam” do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội DN ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong nông nghiệp (ATE) và Đại sứ quán Israel phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 28-11.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-nghe-cao-gop-phan-phat-trien-nganh-sua-ben-vung.aspx

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước. Báo cáo khẳng định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nhiều tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) vẫn có mức doanh thu lớn.    

Thời điểm kết thúc năm tài chính 2012, cả nước có 846 DNNN. Theo báo cáo, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các DN vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho NSNN. 846 DN có tổng tài sản là 2.569.433 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2011. Vốn chủ sở hữu là 1.019.578 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011. Trong đó, khối các TĐ, TCT, Công ty mẹ - con là 921.638 tỷ đồng, tăng 27%.

Doanh thu của các DNNN đạt 1.709.171 tỷ đồng, tăng 4,3% so với thực hiện năm 2011. Trong đó: Khối 8 TĐ đạt 924.797 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2011, chiếm 54,1% tổng doanh thu của các DNNN toàn quốc; Khối 97 TCT đạt 529.496 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2011, chiếm 30,9% tổng doanh thu của các DNNN toàn quốc. Báo cáo hợp nhất của các DNNN cũng cho biết, lợi nhuận trước thuế của các DNNN đạt 166.941 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2011. Trong đó: Khối các TĐ đạt 125.187 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2011. Khối các TCT đạt 26.965 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2011.

Thu nộp NSNN đạt 221.673 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2011. Trong đó: Riêng khối các TĐ tổng số thu nộp NSNN đạt 151.838 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2011, chiếm 68% tổng số thu nộp NSNN của DNNN toàn quốc. Khối các TCT đạt 44.230 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2011, chiếm 20% tổng thu nộp NSNN của DNNN toàn quốc.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nhieu-tap-doan-tong-cong-ty-van-tang-truong-on-dinh.aspx

Một trong những lý do của việc này được Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 16249/BTC-PC là do thực tế thời gian qua theo phản ảnh của một số cục thuế, tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối m

Bộ Tài chính vừa yêu cầu các cục thuế, cục hải quan tỉnh, thành phố tạm thời chưa xem xét hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở biên giới.

ở biên giới, cơ quan Hải quan không đủ lực lượng và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá như tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế.

Do đó, dẫn đến việc lợi dụng chính sách, trong đó có cả việc gian lận thương mại để trốn thuế, hoàn thuế khống...

Cũng theo Bộ Tài chính, tại Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể về cửa khẩu phụ; theo đó, cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện, hàng hoá Việt Nam và nước láng giềng ở khu vực biên giới, vùng biên giới qua lại biên giới quốc gia. 

Chính phủ cũng không có quy định về việc việc xuất, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Bởi mục đích chủ yếu cửa khẩu phụ, lối mở biên giới là để cư dân biên giới tại các khu vực tiếp giáp biên giới với các nước có chung đường biên giới được qua lại mua bán, trao đổi các mặt hàng phù hợp với quy định về hàng hoá thương mại biên giới.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tam-dung-hoan-thue-gtgt-doi-hang-hoa-xk-qua-cua-khau-phu.aspx

(T.H - tổng hợp)