Các báo ngành Tài chính ngày 29/12/2014

**Năm 2015: Kho bạc Nhà nước thí điểm thanh tra chuyên ngành; **Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự luật phí, lệ phí; **Cục Thuế TP.Hà Nội có Cục trưởng mới; **Khóa sổ quyết toán cuối năm: Đã hết cảnh làm khuya; **Sẽ tập trung thanh, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế lớn trong năm 2015; **Bắt đối tượng vận chuyển gần 6.000 viên ma túy tổng hợp...

Các báo ngành Tài chính ngày 29/12/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam: Chiều ngày 27/12/2014, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam. Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội, thực hiện mục tiêu giảm 1/3 số lần và 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp về BHXH, BHYT; Thực hiện Công văn số 235/TTg-KTTH ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=155969308&p_details=1

Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Giai đoạn 2011-2013, việc huy động nguồn lực xây dựng chương trình nông thôn mới ngày càng được tăng cường và hoàn thiện. Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra, nguồn lực huy động được còn hạn chế, mới chỉ đạt khoảng 30% so với kế hoạch phân bổ được Quốc hội thông qua cho cả giai đoạn 2011-2015. Việc tìm ra các giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn mới bởi thế đang là nhiệm vụ được đặt ra cấp thiết hiện nay. Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính trân trọng đăng bài viết của TS. Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính xung quanh nội dung này. Những năm vừa qua, cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, những năm vừa qua bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế nông thôn từng bước chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới được hình thành và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=155922817&p_details=1

Năm 2015: Kho bạc Nhà nước thí điểm thanh tra chuyên ngành: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2014, đại diện Vụ Thanh tra, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, để đảm bảo nội dung kiểm tra sát với yêu cầu quản lý của KBNN và nhiệm vụ của ngành, tránh chồng chéo trong khâu triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra của các đơn vị, căn cứ vào định hướng, chương trình công tác của Bộ Tài chính, KBNN đã chủ động ban hành định hướng và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của hệ thống KBNN. Trong năm 2014, Vụ Thanh tra (KBNN) thực hiện kiểm tra tại 30/29 đơn vị KBNN tỉnh và quận, huyện đạt 103% (vượt so với kế hoạch 3% do trong năm 2014 thực hiện kiểm tra Cục CNTT theo yêu cầu của Lãnh đạo KBNN). KBNN các tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra 2207/2256 cuộc đạt 98% kế hoạch năm. Theo Vụ Thanh tra (KBNN), nội dung kiểm tra được triển khai toàn diện trên các mặt hoạt động nghiệp vụ theo hình thức: kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra thường xuyên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đã giúp cho lãnh đạo KBNN các cấp đánh giá được tình hình thực hiện triển khai cũng như việc chấp hành chế độ, quy trình nghiệp vụ tại đơn vị qua đó KBNN đã có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời chung toàn hệ thống cũng như từng đơn vị để sớm có biện pháp xử lý các sai sót, tồn tại.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=155960266&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự luật phí, lệ phí: Ngày 27/12, trong cuộc họp với ban soạn thảo dự luật phí và lệ phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản pháp luật này. Tại  cuộc họp, đại điện lãnh đạo Vụ Chính sách thuế đã báo cáo tiến độ triển khai việc xây dựng dựng dự Luật, sự cần thiết ban hành Luật phí và lệ phí, quan điểm, mục tiêu yêu cầu xây dựng luật, đồng thời báo cáo về những nội dung cơ bản của dự luật. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu, việc xây dựng luật phải dựa trên quan điểm: cơ bản tính đúng, tính đủ các chi phí, tiến tới xóa bỏ bao cấp nhằm khuyến  khích xã hội hóa các dịch vụ công, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công. Hơn nữa, luật phải nêu bật được vấn đề tăng cường quản lý nhà nước đối với phí, lệ phí; phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và thống nhất các Luật thuế, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và các luật có liên quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-27/bo-truong-dinh-tien-dung-yeu-cau-day-nhanh-tien-do-xay-dung-du-luat-phi-le-phi-16571.aspx

Cục Thuế TP.Hà Nội có Cục trưởng mới: Ngày 27/12/2014, Cục Thuế Hà Nội tổ chức trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn Cục trưởng Cục Thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho ông Hà Minh Hải, nguyên Phó Cục trưởng giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội. Tân Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội Hà Minh Hải - lên thay ông Phi Vân Tuấn nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội đã được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ tháng 7/2014. Từ đó đến ngày 26/12/2014, ông Phi Vân Tuấn vẫn kiêm nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-27/cuc-thue-tpha-noi-co-cuc-truong-moi-16564.aspx

Khóa sổ quyết toán cuối năm: Đã hết cảnh làm khuya: Đó là ghi nhận của phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh trong “mùa quyết toán” 2014. Kết quả này chính từ việc triển khai thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu giữa Kho bạc nhà nước (KBNN) và hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đem lại. Tại 2 địa phương phóng viên có mặt, công tác khóa sổ đang được triển khai rất khẩn trương, tuy nhiên áp lực công việc đã không còn. Để lý giải cho việc này, ông Phan Đình Tý, Giám đốc KBNN Hà Tĩnh rất phấn khởi cho biết, đơn vị đã thực hiện phối hợp thu NSNN với cơ quan Thuế, Hải quan và các NHTM tại tất cả các đơn vị KBNN trong toàn tỉnh. Đồng thời, đã triển khai thành công hệ thống TTSPĐT tập trung với 4 hệ thống NHTM (Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank) tại các KBNN huyện, thị xã và Phòng Giao dịch thuộc KBNN tỉnh nên công tác quyết toán đã rất thuận lợi .
 
Xem chi tiết:

Áp dụng thuế nhập khẩu 0% đối với hạt nhựa PP nguyên sinh: Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 186 /2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Theo Thông tư 186, mặt hàng hạt nhựa PolyPropylene (hạt nhựa PP) dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP). Khi đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu văn bản chứng nhận xuất xưởng (Certification of analysis) hoặc bản tiêu chuẩn kỹ thuật (Product Data Sheet hoặc Technical Data Sheet) do nhà sản xuất cung cấp trong đó thể hiện rõ các thông số kỹ thuật nêu trên: 01 bản chụp có xác nhận sao y của doanh nghiệp nhập khẩu.
 
Xem chi tiết:
 
Phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng tại Nam Định: Các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh Nam Định vừa ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Nam Định với Vietcombank Nam Định. Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất kế hoạch triển khai dự án ủy nhiệm thu NSNN qua Vietcombank Nam Định trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa thu NSNN. Theo Phó Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Thị Tuyết Mai, việcphối hợp thu giữa 4 ngành sẽ giảm rất nhiều những thủ tục về thuế, thu nhanh, thu kịp các khoản thu cho ngân sách. Thông qua việc phối hợp thu này, các bên cũng sẽ tăng cường kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu thu NSNN giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và ngân hàng nhằm thống nhất số liệu thu góp phần phát triển và đa dạng hóa các phương thức nộp thuế hiện đại, đơn giản hóa và giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp tiền cho các đối tượng nộp.
 
Xem chi tiết:

Sẽ tập trung thanh, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế lớn trong năm 2015: Theo kế hoạch thanh tra của Tổng cục Thuế, năm 2015 cơ quan này sẽ thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ có số thuế hoàn lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao... Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 14.500 tỷ đồng, số nộp ngân sách trên 10.500 tỷ đồng. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2014, cơ quan này đã thanh, kiểm tra hơn 9.800 doanh nghiệp (DN) bằng 107,78% so với thực hiện năm 2013. Việc thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung vào các DN có dấu hiệu rủi ro cao, có hoạt động giao dịch liên kết, DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá, DN lớn nhiều năm chưa được thanh tra. Việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo phương pháp áp dụng phần mềm phân tích rủi ro đã đem lại kết quả cao. Số thuế truy thu và phạt bình quân một DN qua thanh tra, kiểm tra tăng hơn so với trước.
 
Xem chi tiết:
 
Các địa phương nợ bảo hiểm xã hội trên 11.114 tỷ đồng: Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ước đến hết tháng 12/2014: số người tham gia BHXH, BHYT là 64,2 triệu người, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2013; số thu BHXH, BHYT năm 2014 ước thực hiện là 193.804 tỷ đồng, đạt 100,25% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. uy nhiên, theo ông Chu Mạnh Sinh, Phó Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, đối tượng tham gia BHXH, BHYT mặc dù tăng 3,7% so với năm 2013 nhưng vẫn đạt thấp (BHXH chiếm khoảng 20% lực lượng lao động; BHYT khoảng 71% dân số). Đặc biệt, việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng BHXH, đăng ký số người tham gia BHXH và mức tiền lương, tiền công tham gia BHXH thấp hơn so với lương thực tế.
 
Xem chi tiết:
 
Hơn 67,8 nghìn doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động trong năm 2014: Năm 2014 cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động. Số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013. Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi bối cảnh khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô vốn, doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2014 đã tăng hơn so với năm 2013. Trong 12 tháng, cả nước có 15.419 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Xem chi tiết:
 
Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: Ngày 28/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đến trao tặng Bằng khen cho đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại góp phần bảo về mạng lưới thông tin quốc gia. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã kiểm tra và bắt giữ lô hàng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất gồm 11 máy phá sóng điện thoại kiểu mới, có xuất xứ Trung Quốc. Đây là thiết bị gây nhiễu sóng cấm nhập khẩu, xâm phạm an ninh mạng quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
 
Xem chi tiết:
 
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác phân loại hàng hóa: Thống nhất được phân loại hàng hóa trong toàn ngành, DN dễ dàng tra cứu mã hàng hóa, giảm thiểu được khiếu nại trong công tác phân loại hàng hóa… Đó là những ghi nhận về cải cách thủ tục hành chính trong công tác phân loại hàng hóa đang được ngành Hải quan triển khai. Nếu trước đây mọi vướng mắc trong phân loại hàng hóa được Hải quan các địa phương hoặc DN gửi trực tiếp tới các chi nhánh của Trung tâm Phân tích phân loại (thuộc Tổng cục Hải quan), và các chi nhánh Trung tâm này sẽ trực tiếp trả kết quả cho Hải quan các địa phương, thì từ ngày 1/11/2013, thực hiện theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC, Trung tâm Phân tích phân loại (PTPL) thực hiện phân tích và gửi Tổng cục thông báo kết quả phân tích qua Cục Thuế XNK để Tổng cục Hải quan ra thông báo kết quả phân loại cho toàn ngành.
 
Xem chi tiết:

Chuyện phục kích bắt 2 kg ma túy đá: Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh đầu tháng 12, tình cờ tôi đã gặp được anh Phạm Văn Tài - Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh- người đã trực tiếp tham gia chuyên án bắt 2kg ma túy đá trung tuần tháng 11 vừa qua. Nghe anh kể chuyện, mới biết được phần nào chuyện hậu kỳ vất vả của chuyên án này. Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm. Các đối tượng trong nước cấu kết với người nước ngoài, hình thành các tổ chức, đường dây đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Đặc biệt là ma túy đá -  loại ma túy mang lại lợi nhuận cao cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển và được các đối tượng nghiện sử dụng với số lượng lớn.
 
Xem chi tiết:
 
Bắt đối tượng vận chuyển gần 6.000 viên ma túy tổng hợp: Lúc 16 giờ ngày 25/12/2014, tại khu vực biên giới thuộc thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển 5.984 viên ma túy tổng hợp qua biên giới. Trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, lực lượng PCTP ma túy BĐBP Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy vào khu vực biên giới. Tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe và xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Khi kiểm tra xe của đối tượng, Tổ công tác đã phát hiện có một túi nilon bọc kỹ để trong mũ bảo hiểm, bên trong gồm 30 gói nhỏ, mỗi gói gồm 200 viên ma túy dạng nén (hay còn gọi là ma túy tổng hợp). Tổ công tác đã áp giải đối tượng về Đồn Biên phòng để điều tra, làm rõ.
 
Xem chi tiết:
 
Lực lượng Biên phòng liên tục bắt hàng Trung Quốc nhập lậu: Theo tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn và Quảng Ninh vừa liên tiếp bắt giữ một số lượng lớn hàng hóa do Trung Quốc sản xuất nhập lậu. Hồi 4 giờ 15 phút ngày 24/12, tại khu vực mốc 1371 (2) thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Hải Hòa kiểm tra đò sắt không biển kiểm soát do Trịnh Văn Chiểu, sinh năm 1972 điều khiển (tạm trú tại phường Trần Phú, TP. Móng Cái). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 36 bao hàng gồm: 10 bao đồ chơi trẻ em, 6 bao dây thắt lưng nữ giả da, 20 bao quần áo nam nữ đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Tiếp đó hồi 21 gờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực đồi 474 gần mốc 1099 thuộc địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, lực lượng cơ động chống buôn lậu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Biên phòng Lạng Sơn tổ chức huy động 70 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 chó nghiệp vụ chiến đấu.
 
Xem chi tiết:
 
(Thanh Huyền - Tổng hợp)