Các báo ngành Tài chính ngày 30/7/2015

**Tổng cục Thuế công bố điều chỉnh danh sách doanh nghiệp nợ thuế; **Bộ Tài chính họp báo về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; **7 tháng, nhập siêu 3,4 tỷ USD; **Ngành Hải quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; **Bộ Tài chính nói gì về đề xuất vay ngân hàng 30.000 tỷ?...

Các báo ngành Tài chính ngày 30/7/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Tổng cục Thuế công bố điều chỉnh danh sách doanh nghiệp nợ thuế: Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 74 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Bộ Tài chính đã có công văn 9901/BTC-TCT ngày 20/07/2015 chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phân loại và công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm 30/06/2015. Theo đó, Cục Thuế căn cứ vào danh sách người nộp thuế có số tiền nợ thuế đến ngày 30/06/2015 để thực hiện công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn quản lý; đồng thời căn cứ tình hình thực tế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính thuế tại ngân hàng thương mại; yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 97 hoặc Điều 98a của Luật quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.  

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=177614742&p_details=1

Bộ Tài chính họp báo về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước: Ngày 28/7, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo chuyên đề về định hướng đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) tại đơn vị sự nghiệp công lập và chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa. Cuộc họp do Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản chủ trì. Đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp và chính khuyến khích xã hội hóa là những vấn đề lớn mà Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Qua báo cáo của Cục Quản lý công sản, thời gian qua Bộ Tài chính đã triển khai hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý tài sản nhà nước, cơ chế tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa, cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và cho phép các đơn vị này được sử dụng TSNN vào mục đích kinh doanh; đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng TSNN, khai thác có hiệu quả nguồn lực sẵn có từ TSNN gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=177496412&p_details=1

Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ CNTT Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL: Ngày 29/7/2015, tại trụ sở Bộ Tài chính diễn ra Lễ khởi động lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL”. Tham dự lễ khởi công có đại diện Cục Tin học thống kê tài chính, cục Kế hoạch tài chính, vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục thuế và đại diện cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin Hàn Quốc (NIPA). Nhấn mạnh tầm quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính quốc gia và cải cách thủ tục hành chính, ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục THTKTC, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Cục THTKTC đã tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực này một cách hiệu quả theo mô hình quản lý tập trung có sự phân cấp triển khai; Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ CNTT theo tiêu chuẩn ITIL- tiêu chuẩn toàn cầu là mục tiêu Cục THTKTC đang hướng tới nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ CNTT.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=177584602&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Quảng Ninh: Mưa lũ gây hại cho hạ tầng giao thông đường bộ hơn 23,5 tỷ đồng: Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tại Quảng Ninh, mưa lũ đã gây thiệt hại đến các công trình giao thông trên các tuyến đường quốc lộ và đường địa phương với tổng mức thiệt hại lên đến hơn 23,5 tỷ đồng. Cụ thể tại tỉnh Quảng Ninh, các tuyến quốc lộ bị sạt ta luy dương 18.600 m3, sụt trượt ta luy âm 42 m3, mặt đường sình lún hư hỏng. Kinh phí thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Đối với các hệ thống đường địa phương, mưa lũ cũng gây thiệt hại như: Sạt ta luy dương, sụt trượt ta luy âm, mặt đường sình lún hư hỏng. Kinh phí thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, Tổng cục  Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ I, Sở GTVT tập trung lực lượng dọn đất đá tràn mặt đường để thông xe; tại những vị trí bị nước ngập mặt đường tổ chức cắm cọc tiêu, rào chắn cảnh báo và tổ chức trực gác 24/24h; những vị trí sụt ta luy âm dùng kè rọ thép, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức phân luồng điều hành giao thông.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2015-07-29/quang-ninh-mua-lu-gay-hai-cho-ha-tang-giao-thong-duong-bo-hon-235-ty-dong-23083.aspx

Hợp tác xã được phép huy động vốn để sản xuất kinh doanh: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã. Hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai, dân chủ và đúng pháp luật. Tại Mục 2, Thông tư quy định quản lý và sử dụng vốn điều lệ của HTX. Theo đó, vốn điều lệ của HTX, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên), hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp tác xã thành viên) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Việc xác định giá trị vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Hợp tác xã.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-07-29/hop-tac-xa-duoc-phep-huy-dong-von-de-san-xuat-kinh-doanh-23073.aspx

7 tháng, nhập siêu 3,4 tỷ USD: Nhập siêu 7 tháng đầu năm là 3,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 8 tỷ USD. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn cả kim ngạch lẫn tốc độ tăng trưởng so với nhập khẩu. Lũy kế 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu (XK) của cả nước ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27,6 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 64,7 tỷ USD, tăng 15,1%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-07-29/7-thang-nhap-sieu-34-ty-usd-23080.aspx

Chậm triển khai cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp: Đến nay, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp vẫn chưa đi vào cuộc sống, hiệu quả chưa cao, vì thế cần sớm sửa đổi, bổ sung các chính sách theo chủ trương tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg (QĐ 68) về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Hà Nội, chiều ngày 28/7/2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-07-28/cham-trien-khai-cho-vay-ho-tro-giam-ton-that-trong-nong-nghiep-23064.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan Hải Phòng: Thu hồi nợ thuế đạt thấp: Đến trung tuần tháng 6, số nợ thuế được thu hồi tại Hải quan Hải Phòng mới đạt 42,75 tỷ đồng, tương đương 18,99% chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao (chỉ tiêu 225,08 tỷ đồng). Theo Hải quan Hải Phòng nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi nợ thuế đạt thấp so với chỉ tiêu do đa số khoản nợ chưa thu hồi được là nợ lâu năm, có nhiều khoản nợ từ năm 2007 trở về trước. Hiện nay, các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, cưỡng chế chưa rõ ràng, thống nhất nên việc xử lý chưa được quyết liệt và chưa có hiệu quả. Đến ngày 15-6-2015, sau khi thực hiện nhiều biện pháp đốc thu, Hải quan Hải Phòng phát hiện nhiều trường hợp thay đổi địa chỉ, cơ cấu lại tổ chức, ngừng hoạt động, đóng mã số thuế… nên đơn vị đã chuyển 74 tỷ đồng nợ có khả năng thu đòi (từ các trường hợp này) sang dạng nợ khó thu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Hai-Phong-Thu-hoi-no-thue-dat-thap.aspx

Ngành Hải quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg. Cuối tháng 3-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính Nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Nganh-Hai-quan-trien-khai-thuc-hien-co-che-mot-cua-co-che-mot-cua-lien-thong.aspx

Bảo lãnh của ngân hàng hết hiệu lực khi doanh nghiệp đã nộp đủ tiền nợ thuế: Trước vướng mắc của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong việc thực hiện bảo lãnh theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho biết, thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh là ngày người nộp thuế nộp đủ tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào NSNN. Theo Tổng cục Hải quan, thời hạn này là theo thỏa thuận giữa người nộp thuế và tổ chức bảo lãnh để đảm bảo cho việc phối hợp thực hiện cam kết của tổ chức bảo lãnh về chịu trách nhiệm cuối cùng đối với số tiền thuế đã bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tiền chậm nộp (nếu có).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bao-lanh-cua-ngan-hang-chi-het-hieu-luc-khi-DN-da-nop-du-tien-no-thue.aspx

Phải xin lỗi công khai doanh nghiệp bị nhầm lẫn nợ thuế: Liên quan đến sự cố một số doanh nghiệp (DN) phản ảnh về việc không nợ thuế nhưng lại nằm trong danh sách 600 DN nợ thuế, Bộ Tài chính chính thức yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh xác minh chính xác số liệu nợ thuế để xin lỗi công khai người nộp thuế. Trong văn bản số 10191/BTC-TCT gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ngày 27-7 đã yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu và xác minh lại toàn bộ số liệu nợ thuế của các DN trên địa bàn quản lý để cập nhật và thực hiện xin lỗi công khai đến người nộp thuế khi số liệu không đúng với thực tế. Bộ Tài chính cho biết, vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP.Hồ Chí Minh, Công ty CP Thế giới di động, Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty Nguyễn Kim... phản ảnh về số liệu nợ thuế không đúng với thực tế.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Phai-xin-loi-cong-khai-doanh-nghiep-bi-nham-lan-no-thue.aspx

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất vay ngân hàng 30.000 tỷ?: Đầu tuần này, Bộ Tài chính đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho vay 30 nghìn tỷ đồng để cân đối thu chi ngân sách trong năm nay. Đề nghị này cộng với đề xuất cho ngân sách vay ngoại tệ từ nguồn dự trữ ngoại hối được đưa ra trước đây dấy lên lo ngại về nguy cơ mất cân đối tài khóa trong năm 2015. Để làm rõ vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã có giải đáp cụ thể. Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong trường hợp ngân sách có thiếu hụt tạm thời, ngân sách có thể vay Ngân hàng Nhà nước và hoàn trả ngay trong năm. Đây thực ra là hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước, không phải do tình hình ngân sách khó khăn hơn dự kiến đã đề ra.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bo-Tai-chinh-noi-gi-ve-de-xuat-vay-ngan-hang-30-000-ty.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)