Các báo ngành tài chính ngày 3/11/2008

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 60 triệu USD để cải cách tiền tệ tín dụng**Quốc hội thảo luận về ngân sách Nhà nước**VPBank triển khai phương thức cho vay “Vay VND với lãi suất USD”**NHNN hướng dẫn thực hiện Quy chế đại lý đổi ngoại tệ**

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 60 triệu USD cải cách tiền tệ tín dụng Việt NamNgân hàng Thế giới hỗ trợ 60 triệu USD cải cách tiền tệ tín dụng Việt Nam

Theo Website Bộ Tài chính, Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá gần 60 triệu USD nhằm hỗ trợ thực hiện dự án Hiện đại hóa ngành Tài chính và Hệ thống Quản lý Thông tin Tài chính Việt Nam. Khoản tín dụng này từ nguồn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), là nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cho các nước có thu nhập thấp. Khoản tín dụng này nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng, và Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cải cách và hiện đại hóa ngành tài chính, qua việc cải thiện hoạt động của các tổ chức này phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Dự án hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để tăng cường hoạt động chức năng, nâng cao năng lực, và cải tiến quy trình hoạt động. Một phần lớn trong khoản tín dụng 60 triệu USD sẽ được dùng để xây dựng một cơ sở công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại và tập trung để hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai trò một ngân hàng trung ương hiện đại.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=56069

 

Theo Website Bộ Tài chính, trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 30/10, một trong những vấn đề được nêu lên là khả năng cân đối ngân sách năm 2009 sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của những diễn biến trên thị trường thế giới, tình hình kinh tế trong nước. Vì thế, việc dự báo về cân đối ngân sách Nhà nước cần phải lường hết những yếu tố tác động bất lợi như thiếu hụt nguồn vốn do biến động giá dầu. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu, khủng hoảng tài chính tiền tệ tại Mỹ hiện nay đã tác động đến nhiều nước và nhiều lĩnh vực, trong đó có tác động đến giá dầu thô thế giới. Trong phương án mà Chính phủ báo cáo với Quốc hội, dự kiến giá dầu thô những tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009 là 90 USD/thùng, mức giá này là phù hợp với diễn biến thị trường và dự báo tại thời điểm đó. Tuy nhiên, để chủ động trong điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo với Chính phủ và các cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội việc lấy giá dầu thô bình quân cho 3 tháng cuối năm 2008 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 ở mức 70 USD/thùng, tức là điều chỉnh từ 90 USD/thùng xuống 70 USD/thùng.

 

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=56067

 

Theo Website Ngân  hàng Nhà nước, từ ngày 01/11/2008 Ngân hàng thương mại cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) chính thức áp dụng trên toàn hệ thống phương thức cho vay “Vay VND với lãi suất USD”. Với hình thức cho vay mới này, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn rẻ hơn so với vay VND thông thường.

Theo đó, phương thức cho vay “Vay VND với lãi suất USD” áp dụng đối với khách hàng vay bằng VND để sử dụng trong nước nhưng có nguồn thu USD trong tương lai, phù hợp với các quy định chung về tín dụng của NHNN, quy định về sản phẩm của VPBank. VPBank xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm này là các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu.

 

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=3725


Theo
Website
Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Công văn số 9699/NHNN-QLNH hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. Công văn này được ban hành nhằm thống nhất triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo Công văn này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (Chi nhánh) yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện việc thanh lý hợp đồng đổi ngoại tệ đối với các đại lý đổi ngoại tệ không đủ điều kiện và chuyển đổi Giấy phép làm đại lý đổi ngoại tệ đối với các đại lý đã đủ điều kiện theo đúng thời hạn quy định tại Điều 13 Chương III Quy chế. Trong quá trình xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế, các Chi nhánh phải nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ.

Xem chi tiết:
http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=3717

(TH – Tổng hợp)