Các báo ngành Tài chính ngày 3/12/2014

**663 doanh nghiệp thuộc bộ, tỉnh nợ hơn 139,3 nghìn tỷ đồng; **Thu ngân sách 11 tháng đã vượt 0,9% dự toán cả năm; **Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nằm trong Top 1000 DN nộp thuế lớn nhất; **TP.Hồ Chí Minh: Gần 38.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp; **Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Hải quan TP.HCM; **Cảng biển TP. Hồ Chí Minh: Nóng hàng lậu trước Tết...

Các báo ngành Tài chính ngày 3/12/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế: Ngày 1/12, Bộ Tài chính đã có công văn số 17526/BTC-TCT gửi UBND, Sở Tài chính và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo nội dung công văn, ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Để khẩn trương đưa Luật vào cuộc sống, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung nhiệm vụ cần được triển khai thực hiện ngay trong tháng 12/2014.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=153265358&p_details=1

Việt Nam - CHLB Đức: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính: Ngày 2/12/2014, tại Hà Nội, được sự cho phép của Chính phủ hai nước, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức đã Lễ ký kết chính thức Hiệp định hợp tác tài chính năm 2013-2014 giữa hai Chính phủ và Hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị. Hiệp định hợp tác tài chính năm 2013-2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức nhằm cụ thể hóa các cam kết tài chính của Chính phủ Đức tại các kỳ họp đàm phán, đồng thời tạo khung pháp lý để ký kết và thực hiện các hiệp định tài chính cụ thể cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay phát triển của Đức. Với Hiệp định này, Chính phủ Đức cam kết dành cho Việt Nam tổng cộng 70,5 triệu EUR vốn vay và 8 triệu EUR vốn viện trợ. Theo Hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị, Chính phủ Đức thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 100 triệu EUR theo điều kiện vay phát triển, nhằm mục tiêu xây dựng và củng cố lưới điện 110kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện tại hai địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=153259267&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

663 doanh nghiệp thuộc bộ, tỉnh nợ hơn 139,3 nghìn tỷ đồng: Không chỉ có các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mới ngập trong nợ nần, mà các công ty TNHH một thành viên độc lập trực thuộc bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng giảm lãi, tăng nợ. Cụ thể theo báo cáo của Chính phủ, cả nước hiện có 663 công ty TNHH 1TV độc lập trực thuộc bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh. Bao gồm 309 doanh nghiệp hoạt động cung ứng sản phấm, dịch vụ công ích, phục vụ an ninh, quốc phòng và 354 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại. Kết thúc năm 2013,  tài sản của các doanh nghiệp này chiếm 8% tổng tài sản chung của toàn bộ 796 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên toàn quốc. Các chỉ tiêu tương ứng tiếp theo lần lượt là 8% tổng doanh thu; 5% tổng lợi nhuận trước thuế và 8% tổng thu nộp ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-12-01/663-doanh-nghiep-thuoc-bo-tinh-no-hon-1393-nghin-ty-dong-15674.aspx

KBNN thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 12/2014: KBNN vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 12/2014. Theo đó: 1 USD (đôla Mỹ) = 21.246 đồng, 1 EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 26.456 đồng. Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán số sách kế toán KBNN. KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, các KBNN tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-02/kbnn-thong-bao-ty-gia-ngoai-te-thang-12-2014-15720.aspx

Thu ngân sách 11 tháng đã vượt 0,9% dự toán cả năm: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11/2014 ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán năm và bằng 93,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội cả năm. Trong tổng thu nói trên, thu nội địa tháng 11 ước đạt 42,49 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng 10, nhưng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế thu 11 tháng đạt 534,3 nghìn tỷ đồng, bằng 99,1% dự toán, bằng 93,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội. Trong đó đã thu vào NSNN khoảng 43,35 nghìn tỷ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN số quyết toán năm 2013 và phát sinh 3 quý đầu năm 2014. Có 10/14 khoản thu hoàn thành dự toán cả năm, các khoản còn lại cũng đạt tiến độ khá cao từ 88% trở lên. Có 33 địa phương thu đạt và vượt dự toán thu; các địa phương còn lại có 19 địa phương thu đạt trên 92% dự toán, 11 địa phương thu thấp hơn chủ yếu do ảnh hưởng của việc giảm thu thuế giá trị gia tăng từ các mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-01/thu-ngan-sach-11-thang-da-vuot-09-du-toan-ca-nam-15698.aspx

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nằm trong Top 1000 DN nộp thuế lớn nhất: Sáng ngày 2/12/2014, tại Trung Tâm hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), phối hợp cùng Báo VietnamNet, Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế chính thức tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 năm 2014. Việc công bố này nhằm tôn vinh những doanh nghiệp (DN) có đóng góp nhiều nhất vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2013 thông qua chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bảng xếp hạng V1000 được công bố. Trong Bảng xếp hạng năm 2014, nhóm doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp nhưng lại đóng góp đến 65,6% số thuế của bảng xếp hạng V1000. Trong bảng xếp hạng năm nay, 5 doanh nghiệp đứng đầu về số thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Tập đoàn Viễn thông quân đội, Công ty Thông tin di động, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-12-02/tap-doan-hoang-anh-gia-lai-nam-trong-top-1000-dn-nop-thue-lon-nhat-15714.aspx

TP.Hồ Chí Minh: Gần 38.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp: Theo báo cáo của UBND TPHCM, tính từ đầu năm 2014 đến nay, chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp (DN) đã thực hiện 27 đợt ký kết với tổng số vốn đạt 37.937 tỷ đồng, hỗ trợ cho vay đối với 1.015 khách hàng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch giao 30.000 tỷ đồng). Đối với chương trình kết nối với DN hàng bình ổn có 68 DN tham gia, hạn mức tín dụng là 8.745 tỷ đồng. Dư nợ đến cuối tháng 10/2014 đạt hơn 749 tỷ đồng. Đối với chương trình kích cầu, đến nay Thành phố đã phê duyệt 109 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 8.917 tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách hỗ trợ là hơn 4.361 tỷ đồng; vốn đầu tư bình quân của 1 dự án là 81,8 tỷ đồng/dự án.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-12-02/tpho-chi-minh-gan-38000-ty-dong-cho-vay-ho-tro-doanh-nghiep-15729.aspx

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản qua Kho bạc đạt 83,9%: Đây là tỷ lệ giải ngân của toàn hệ thống Kho bạc nhà nước (KBNN) ước đến hết ngày 30/11/2014. Báo cáo từ KBNN cho biết, trong 11 tháng qua, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 588.168 tỷ đồng đạt 83,5% dự toán. Các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 33.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định thông qua công tác kiểm soát, số tiền thực từ chối thanh toán là 35,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), ước đến hết ngày 30/11/2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng trên 229.574 tỷ đồng. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 127.419 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân trên 67.187 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân là 34.968 tỷ đồng, đạt 80,89% kế hoạch.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-12-02/giai-ngan-von-xay-dung-co-ban-qua-kho-bac-dat-839-15719.aspx

Vốn FDI tiếp tục đổ vào Hà Nội:  Trong 11 tháng qua, vốn FDI của Hà Nội chủ yếu từ các dự án mở rộng tăng vốn, chiếm 70% tổng vốn FDI của thành phố. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp FDI tại Hà Nội hoạt động tốt và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng năm 2014, Hà Nội đã thu hút được 298 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 276 triệu USD. Ngoài ra, có 79 dự án tăng vốn (685 triệu USD) đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Hà Nội đạt 961 triệu USD. Xét về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 27 dự án cấp mới (126 triệu USD) và 24 dự án tăng vốn (273 triệu USD), tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 273 triệu USD. Đứng thứ hai là ngành  kinh doanh bất động sản với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 246 triệu USD. Đứng thứ ba là ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống với tổng vốn  cấp mới và tăng thêm là 231 triệu USD. Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, y tế, bán buôn, bán lẻ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-12-01/von-fdi-tiep-tuc-do-vao-ha-noi-15683.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Hải quan TP.HCM: Ngày 2/12, sau khi biết tin Cục Hải quan TP.HCM bắt giữ vụ vận chuyển gần 3 kg heroin được cất giấu với thủ đoạn mới, tinh vi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia đã biểu dương lực lượng Hải quan. Trước đó, tối 1/12, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM kiểm tra và bắt quả tang đối tượng tên Loke Dah Lee, sinh năm 1976, quốc tịch Singapore vận chuyển trái phép 2,89 kg heroin khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Cao Hùng- Đài Loan. Đối tượng Loke Dah Lee đã có thru đoạn lấy hết nhân đậu phộng ra, rồi cho các viên nén ma túy vào trong vỏ, ép chân không dính lại, bằng mắt thường rất khó để có thể phát hiện được.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bieu-duong-hai-quan-tp-hcm-1.aspx

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp nâng cao công suất máy soi hàng hóa: Được trang bị 5 máy soi container hàng hóa tại 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển có lượng hàng hóa XNK lớn, Cục Hải quan TP.HCM đang tìm giải pháp khai thác hiệu quả công năng của máy soi, nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Quản lý lưu lượng hàng hóa XNK lớn qua cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 được Tổng cục Hải quan trang bị cho 3 máy soi container hàng hóa, trong đó có một máy soi cố định do Nhật Bản tài trợ. Chi cục trưởng Phan Minh Lê cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị thực hiện soi chiếu khoảng 80 container hàng hóa, kiểm thủ công 220 container/ngày. Với công suất phục vụ bốc xếp của cảng, cũng như mặt bằng soi chiếu, công suất tối đa hiện nay Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 có thể soi chiếu container hàng hóa tại cảng Cát Lái trên dưới 120 container/ngày. Bởi vì, trên thực tế theo quy trình bốc xếp hàng hóa hiện nay, hàng bốc vào bãi trung tâm, sau đó mới được điều chuyển đi các bộ phận để thực hiện kiểm tra theo tiêu chí đã được phân luồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tp-ho-chi-minh-tim-giai-phap-nang-cao-cong-suat-may-soi-hang-hoa.aspx

Thúc đẩy mở rộng chương trình doanh nghiệp ưu tiên: Sáng 2/12, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Hải quan Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo về chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO). Hội thảo diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2 đến 4/12. Tới dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường; đại diện: JICA, Hải quan Nhật Bản, ADB; cùng đại diện một số doanh nghiệp ưu tiên; các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường nhấn mạnh: Xây dựng hải quan hiện đại theo các chuẩn mực, thông lệ và khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) là mục tiêu của chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam. Trong đó, để tạo thuận lợi và đảm bảo an ninh thương mại toàn cầu, WCO khuyến nghị về xây dựng chương trình AEO và khuyến nghị này đã được hải quan các nước thực hiện.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thuc-day-mo-rong-chuong-trinh-doanh-nghiep-uu-tien.aspx

KBNN từ chối thanh toán 35,5 tỷ đồng: Theo tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 11 tháng đầu năm 2014 thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 33.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 35,5 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 588.168 tỷ đồng đạt 83,5% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư qua hệ thống KBNN ước khoảng 229.574,2 tỷ đồng, trong đó, vốn xây dựng cơ bản  tập trung giải ngân là 127.419 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 67.187,2 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân là 34.968 tỷ đồng, đạt 80,89% kế hoạch.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kbnn-da-tu-choi-thanh-toan-355-ty-dong-chi-nsnn.aspx

Hỗ trợ 100% nhiều khoản chi xúc tiến thương mại biên giới, hải đảo: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Thông tư quy định, nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Thông tư cũng quy định các mức chi cụ thể cho từng Chương trình Xúc tiến thương mại, trong đó nhiều khoản chi thuộc các hoạt động của Chương trình Xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo được hỗ trợ 100% kinh phí.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ho-tro-100-nhieu-khoan-xuc-tien-thuong-mai-mien-nui-bien-gioi-va-hai-dao.aspx

Cảng biển TP. Hồ Chí Minh: Nóng hàng lậu trước Tết: Theo các chi cục hải quan cửa khẩu TP. HCM, thời điểm trước Tết, hàng hóa NK qua các cửa khẩu cảng biển TP. HCM đang có chiều hướng gia tăng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, hàng cấm. Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng dịp cuối năm này, Cục Hải quan TP. HCM bắt đầu triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại trước, trong và sau tết Nguyên đán 2015. Cục đã xác định các tuyến trọng điểm, các mặt hàng trọng điểm có thể tuồn vào thị trường dịp tết này, trong đó mặt hàng bách hóa có xuất xứ Trung Quốc và thuốc lá điếu sẽ là những mặt hàng được các đơn vị Hải quan cửa khẩu tập trung các giải pháp mạnh, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-canh-vu-4-xe-o-to-cho-hang-lau.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)