Các báo ngành Tài chính ngày 3/2/2016

**Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ BOG đến hết năm 2015; **Gặp mặt cán bộ hưu trí Bộ Tài chính nhân dịp đầu năm 2016; **Giữ nguyên thời điểm tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ; **"Siết" kiểm tra, kiểm soát xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm; **Hải quan Nghệ An liên tiếp bắt giữ pháo lậu...

Các báo ngành Tài chính ngày 3/2/2016

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ BOG đến hết năm 2015: Ngày 2/2, Bộ Tài chính đã công khai chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý IV và cả năm 2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2015: 4.055,360 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2015): 2.843,648 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II (đến hết ngày 30/6/2015): 1.794,400 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2015): 2.776,368 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV (từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015): 1.206,736 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV (từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015): 0 đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương: 5,303 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm: 12 triệu đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV và cả năm 2015 (đến hết ngày 31/12/2015): 3.970,063 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF151031&_afrLoop=10501488100090904#!%40%40%3F_afrLoop%3D10501488100090904%26dDocName%3DMOF151031%26_adf.ctrl-state%3Dcvh1lx13n_106

Gặp mặt cán bộ hưu trí Bộ Tài chính nhân dịp đầu năm 2016: Sáng 02/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt thân mật cán bộ hưu trí Bộ Tài chính qua các thời kỳ nhân dịp đầu năm 2016 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền - Xuân Bính Thân, đây là hoạt động thường niên của Bộ Tài chính. Chia sẻ những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2015, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục được cải thiện nhưng có nhiều biến động phức tạp, gây áp lực lên tỷ giá; việc giảm sâu và khó dự báo của giá dầu thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu cân đối NSTW.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF151028&_afrLoop=10501764088876657#!%40%40%3F_afrLoop%3D10501764088876657%26dDocName%3DMOF151028%26_adf.ctrl-state%3Dcvh1lx13n_144

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Giữ nguyên thời điểm tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ: Bộ Tài chính cho biết đã nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp đề nghị Bộ xem xét giãn thời gian áp dụng điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 2% theo Thông tư 182/2015/TT-BTC. Trong văn bản trả lời các doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, để nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước, bảo vệ tài nguyên rừng (bao gồm cả rừng trồng), Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội ngành hàng và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính về phương án điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 5%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-02-02/giu-nguyen-thoi-diem-tang-thue-xuat-khau-dam-go-28498.aspx

Thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK sẽ được giảm 50%: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan được nâng cấp thành Cục Kiểm định Hải quan, theo Quyết định 65/2015/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 5/2/2016.  Ông Nguyễn Ngọc Huân, Giám đốc Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan cho biết, khi có Cục Kiểm định Hải quan, công tác ban hành thông báo kết quả phân loại được đưa về một mối, một đơn vị thực hiện tham mưu. Nhờ đó, tiết kiệm được nguồn nhân lực, thời gian ban hành kết quả phân loại sẽ giảm1/2 so với trước đây...

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-02-01/thoi-gian-kiem-tra-chat-luong-hang-hoa-xnk-se-duoc-giam-50-28460.aspx

Gia hạn sử dụng biên lai thu viện phí đến hết 30/6/2016: Bộ Tài chính vừa hướng dẫn Bộ Y tế và cơ quan thuế các địa phương sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. Do vậy, từ ngày 1/1/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-02-02/gia-han-su-dung-bien-lai-thu-vien-phi-den-het-30-6-2016-28497.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan chủ động quân số làm việc dịp Tết Bính Thân: Các đơn vị hải quan trong cả nước, trong đó có địa bàn biên giới phía Bắc đều chủ động bố trí quân số trực Tết Bính Thân 2016 đảm bảo giải quyết thủ tục và công tác quản lý không để phát sinh vấn nạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa cho biết, nhằm hỗ trợ tối đa cho DN trong hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các Chi cục sẽ làm việc bình thường trong tất cả các ngày nghỉ Tết. Chánh Văn phòng Cục Hải quan Hải Phòng Phạm Viết Than cho biết, từ nhiều năm nay, lãnh đạo Cục đều yêu cầu các chi cục bố trí CBCC trực lễ, Tết đảm bảo quy định để giải quyết nhu cầu xuất nhập khẩu cho DN. Đặc biệt, trường hợp DN có nhu cầu làm việc ngoài giờ hành chính trong dịp Tết Bính Thân năm nay nếu có thông báo trước các Chi cục cũng sắp xếp công chức giải quyết thủ tục cho DN. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo nhu cầu thông quan của DN được thực hiện không bị ách tắc vì lý do nghỉ Tết.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-chu-dong-quan-so-lam-viec-dip-Tet-Binh-Than.aspx

"Siết" kiểm tra, kiểm soát xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm: Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện. Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố quán triệt các Chi cục hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện cà phụ tùng, phụ kiện nhập khẩu. Trong đó, kiểm tra kỹ giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem hợp chuẩn, hợp quy do cơ quan chuyên ngành cấp cho lô hàng nhập khẩu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Kiem-tra-kiem-soat-xe-may-dien-xe-dap-dien-mu-bao-hiem.aspx

Hải quan Nghệ An liên tiếp bắt giữ pháo lậu: Theo tin từ Cục Hải quan Nghệ An, những ngày gần tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đơn vị đã liên tiếp phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu. Vào hồi 14 giờ ngày 31-1, tại địa bàn cảng Cửa Lò thuộc khối 2 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghệ An phối hợp với lực lượng phòng, chống tội phạm (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1986, trú tại khối 5, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Nghe-An-Can-tet-lien-tiep-bat-giu-phao-lau.aspx

(Th.H - Tổng hợp)