Các báo ngành Tài chính ngày 3/6/2014

** Thứ trưởng Trương Chí Trung làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ; ** Huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt hơn 60% kế hoạch; ** Đánh giá về nợ công của Việt Nam: Các chỉ số vẫn ở ngưỡng an toàn; ** Doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn có thể được khấu trừ thuế; ** Hải quan Đồng Nai: Giải đáp hàng nghìn vướng mắc cho doanh nghiệp...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Evan Greenberg, Chủ tịch & CEO, Tập đoàn bảo hiểm ACE làm trưởng đoàn.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Evan Greenberg, Chủ tịch & CEO, Tập đoàn bảo hiểm ACE làm trưởng đoàn.

Portal Bộ Tài chính đăng tin:

"Thứ trưởng Trương Chí Trung làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ": Ngày 02/6/2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Evan Greenberg, Chủ tịch & CEO, Tập đoàn bảo hiểm ACE làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá cao Đoàn DN Hoa Kỳ đã chọn Việt Nam làm điểm đến trong chuyến công tác này. Qua đó sẽ tạo cơ hội để tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu và khẳng định mong muốn hợp tác giữa hai nước. Theo Thứ trưởng, bên cạnh sự hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn được coi là những người tiên phong về khoa học, công nghệ và chất lượng, vì vậy Việt Nam mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư dài hạn tại Việt Nam, đồng thời,Bộ Tài chính Việt Nam cũng mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ, doanh nghiệp Hoa Kỳ, và Hội đồng kinh doanh Mỹ – ASEAN đối với Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác hội nhập kinh tế đa phương.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=129745915&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online đưa tin:

"Huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt hơn 60% kế hoạch": Tính đến 30/5, Kho bạc Nhà nước đã huy động trái phiếu Chính phủ được 128.847,4 tỷ đồng, đạt 61,3% kế hoạch năm. Theo Bộ Tài chính, tính riêng tháng 5/2014 (từ ngày 1 đến hết ngày 30/5), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 26.066 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch quý II/2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-02/huy-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-dat-hon-60-ke-hoach-10215.aspx 

"Hơn 80% dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán": Đây là nhận định của Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, trong báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước, hoàn thành năm 2013. Theo đó đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo quyết toán của 25/40 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 6/27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố. Theo đánh giá của Vụ Đầu tư, nhìn chung, công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Tỷ lệ các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán tăng 8,2% so với năm 2012, tăng 3,69% so với năm 2011.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-02/ty-le-cac-du-an-hoan-thanh-quyet-toan-da-tang-10206.aspx 

"5 tháng đầu năm, ngân sách tăng thu 16,9%":  Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 5/2014 ước đạt 65 nghìn tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong tổng thu NSNN như trên, Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa đạt 248,71 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2013, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 15,3%. Trong đó, nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá, như: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 44,3% dự toán, tăng 33,8%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 47,1% dự toán, tăng 13,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 16,6%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-02/5-thang-dau-nam-ngan-sach-tang-thu-169-10205.aspx

"Hơn 167 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng":  Bộ Tài chính vừa duyệt cấp bổ sung cho ngân sách 9 tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Bình và Bình Dương tổng số tiền hơn 167 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Được biết, việc duyệt chi số tiền này của Bộ Tài chính dựa trên cơ sở số liệu mà mỗi địa phương báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2012. Theo đó, tổng số hộ được nhận hỗ trợ tại 9 tỉnh là hơn 10.440 hộ, trong đó hơn 7.300 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở, hơn 3.100 hộ được cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-31/167-ty-dong-ho-tro-nha-o-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-10170.aspx

"Việt Nam luôn tạo môi trường thân thiện và tin cậy với các nhà đầu tư":  Sáng 2/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, do Chủ tịch hội đồng kinh doanh doanh Hoa kỳ - ASEAN (USABC), Evan Greenberg làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi về đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương; hỗ trợ Hiệp định TPP... Tại buổi tiếp Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá cao đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã chọn Việt Nam làm điểm đến trong chuyến công tác này. “Các doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn được coi là những người tiên phong về khoa học, công nghệ và chất lượng, vì vậy Việt Nam luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư dài hạn tại Việt Nam”, Thứ trưởng Trương Chí Trung phát biểu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-02/viet-nam-luon-tao-moi-truong-kinh-doanh-than-thien-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-10202.aspx

"Đánh giá về nợ công của Việt Nam: Các chỉ số vẫn ở ngưỡng an toàn": Đây là nhận định của ông Nguyễn Thành Đô - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính khi trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam về quản lý an toàn nợ công. Việc đánh giá tình trạng nợ công theo tôi không nên chỉ nhìn vào con số dư nợ hay tốc độ tăng. Việc đánh giá tình trạng nợ công theo tôi không nên chỉ nhìn vào con số dư nợ hay tốc độ tăng. Chúng ta có một hệ thống các chỉ tiêu giám sát mức độ an toàn về nợ. Chẳng hạn cho đến hết năm 2023, đối với các chỉ tiêu đánh giá về quy mô nợ, ngoài chỉ số nợ công/GDP nêu trên, còn có chỉ số nợ chính phủ/GDP là 41.5%, nợ nước ngoài của quốc gia/GDP là 37,2%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-06-02/danh-gia-tinh-trang-no-cong-khong-nen-chi-nhin-vao-so-du-no-hay-toc-do-tang-10195.aspx 

"Doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn có thể được khấu trừ thuế": Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng, doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên mới được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành lập từ 1/1 - 28/2/2014, có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nhưng đã xuất hóa đơn cho khách hàng vẫn được khấu trừ thuế. Ông Phạm Hữu Nam, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên cung cấp về thiết bị nội thất cho biết, công ty của ông có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm và theo quy định của Luật thuế GTGT năm 2008, công ty ông vẫn được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, theo quy định của Luật thuế GTGT sửa đổi, mới ban hành (có hiệu lực từ 1/1/2014) thì sẽ không được khấu trừ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-06-02/doanh-thu-duoi-1-ty-dong-van-co-the-duoc-khau-tru-thue-10192.aspx

"Thị trường bất ngờ điều chỉnh mạnh, khối ngoại vẫn miệt mài mua ròng": Không có thông tin tiêu cực nào ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường hôm nay (2/6), nhưng cả hai sàn vẫn có phiên điều chỉnh mạnh nhất trong hơn hai tuần qua. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý đầu tiên kể từ khi VN-Index không vượt được mức 570 điểm. Không có thông tin tiêu cực nào ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường hôm nay (2/6), nhưng cả hai sàn vẫn có phiên điều chỉnh mạnh nhất trong hơn hai tuần qua. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý đầu tiên kể từ khi VN-Index không vượt được mức 570 điểm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-02/vn-index-dieu-chinh-manh-nhat-12-phien-10207.aspx

"Trái phiếu tuần 2-6/6: Cung - cầu chưa có thay đổi lớn":  Tuần qua, thị trường TPCP thứ cấp giao dịch sôi động hơn, thanh khoản khá tốt. Nhu cầu đầu tư tăng nhẹ, đặc biệt với kỳ hạn 3-5 năm. Lãi suất sơ cấp có sự tăng nhẹ ở kỳ hạn ngắn. Dự báo tuần này, lãi suất thứ cấp có thể tiếp tục xu hướng đi ngang, khi cung-cầu chưa có thay đổi lớn. Tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp chỉ tổ chức 1 phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước gọi thầu. Theo đó,  Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 3.864 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-02/trai-phieu-tuan-2-6-6-cung-cau-chua-co-thay-doi-lon-10201.aspx 

"Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoạt động của GBS": Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBCK đình chỉ toàn bộ các hoạt động của CtyCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBS) do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán. Theo đó, GBS sẽ bị đình chỉ từ ngày 29/05/2014 đến ngày 29/11/2014. Quyết định đình chỉ trên còn căn cứ tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Khoản 5.4 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-02/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-dinh-chi-hoat-dong-cua-gbs-10199.aspx

Khối ngoại bán ròng trái phiếu: 'Không thể nói tình hình biển Đông là nguyên nhân chính': Không thể nói là tình hình biển Đông là nguyên nhân chính làm giảm sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu. Tôi cho rằng, việc bán mạnh trong hai tuần vừa qua chỉ là một động thái đảo danh mục của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là nhận định của ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng tổ chức, CtyCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khi trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh các vấn đề về diễn biến của thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) hiện nay.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-06-02/khoi-ngoai-ban-rong-tpcp-khong-the-noi-tinh-hinh-bien-dong-la-nguyen-nhan-chinh-10193.aspx

Trên tạp chí Tài chính online đăng tin:

"Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE): Hội nghị thường niên về thị trường chứng khoán phái sinh và quyền chọn quốc tế IOMA": Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa tham dự Hội nghị thường niên về thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường quyền chọn quốc tế IOMA lần thứ 31 của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới tại Thủ đô Moscow (Nga). Bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng Giám đốc HOSE dẫn đầu đoàn tham dự Hội nghị lần này. Đây là một trong các hoạt động thường niên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới WFE mà HOSE là thành viên chính thức từ tháng 10/2013.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Tin-tuc/Hoi-nghi-thuong-nien-ve-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-va-quyen-chon-quoc-te-IOMA/49798.tctc

"Số liệu kinh tế - tài chính nổi bật trong 5 tháng đầu năm 2014": 0,2% Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong tháng 5/2014 so với tháng trước. 4,7% là CPI tăng trong tháng 5/2014 so với cùng kỳ năm 2013. 108% là CPI tăng trong tháng 5/2014 so với tháng 12/2013. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. 58,5 tỷ USD là Kim ngạch xuất khẩu (ước đạt được trong 5 tháng đầu năm 2014), tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. 6 tỷ USD là số nhập siêu (ước thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2014). 3.669 triệu USD là Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký của 500 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tính đến hết ngày 20/5/2013), giảm 17% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất là 167, với tổng số vốn tăng thêm là 1.840 triệu USD, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/So-lieu-kinh-te-tai-chinh-noi-bat-trong-5-thang-dau-nam-2014/49795.tctc

"Chi bộ Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan: Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng": Những kết quả đạt được trong kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp thời gian qua tại Tổng cục Hải quan phần nào đã cho thấy sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng cơ quan Tổng cục trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tại Chi bộ Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan, các giải pháp cụ thể cũng đã được tiến hành để đóng góp vào những thành công chung đó.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Thuc-hien-tot-cac-chi-thi-nghi-quyet-cua-Dang/49772.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin:

"Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu: Triển khai VNACCS/VCIS đạt kết quả tích cực": Tính đến ngày 17-5, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã xử lí 5.160 tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS, đạt 96% trên tổng số tờ khai phát sinh, trở thành một trong những đơn vị đạt kết quả cao trong việc triển khai VNACCS/VCIS  trong cả nước. Ông Trần Tất Bình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan BR-VT cho biết có 3 nguyên nhân chính để việc triển khai VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan BR-VT đạt hiệu quả. Thứ nhất là công tác hỗ trợ DN, đặc biệt là ở khâu khai báo của DN. Ở thời điểm ban đầu, DN rất khó khăn do mới tiếp cận Hệ thống trong khi thời gian chuẩn bị dữ liệu phục vụ cho việc khai báo gấp nhiều lần so với chương trình thông quan điện tử trước đây.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ba-ria-vung-tau-trien-khai-vnaccs-vcis-dat-ket-qua-tich-cuc.aspx  

"Hải quan Đồng Nai: Giải đáp hàng nghìn vướng mắc cho doanh nghiệp": Nhằm thực hiện phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, ngay từ đầu năm 2014, Cục Hải quan Đồng Nai đã đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế qua nhiều hình thức như: tư vấn thủ tục hải quan qua mạng, tuyền truyền chính sách pháp luật qua báo, đài, tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp…và đã giải đáp hàng nghìn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dong-nai-giai-dap-hang-nghin-vuong-mac-cho-doanh-nghiep.aspx

"Hải quan Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp": Với phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của DN nói chung và các DN đầu tư nước ngoài nói riêng. Tại cuộc họp với đại diện các đơn vị thuộc Cục để bàn về một số vấn đề trong triển khai VNACCS/VCIS mới đây, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho rằng, trong giai đoạn đầu triển khai, toàn bộ các CBCC trong đơn vị đều đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống mới sẽ nảy sinh những vấn đề bất cập về cả quy trình nghiệp vụ cũng như trục trặc về hệ thống công nghệ. Vấn đề mà cơ quan Hải quan phải đảm bảo là kịp thời khắc phục sự cố phát sinh và thực hiện thủ tục hải quan cho DN một cách nhanh nhất. Cục trưởng Nguyễn Văn Trường quán triệt các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc triển khai VNACCS/VCIS cũng như kịp thời hỗ trợ DN.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-noi-tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep.aspx

"Cạo, sửa giấy phép NK 4 container thiết bị y tế": Ngày 2-6, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã trưng cầu giám định lô hàng 4 container thiết bị y tế nhập khẩu do nghi vấn cạo sửa giấy phép. Trước đó, ngày 13-5-2014, Đội 3 đã thực hiện quyết định số 04/QĐ-D3 khám xét toàn bộ 4 container hàng hóa nhập khẩu của Công ty Cổ phần máy lọc thận Việt Nam, trị giá trên 240.000 USD.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cao-sua-giay-phep-nk-4-container-thiet-bi-y-te.aspx

"Sẽ khám xét 29 container hàng Trung Quốc": Theo tin từ Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM, hiện còn 29 container hàng nhập khẩu từ Trung Quốc còn tồn tại cảng Phước Long- Thủ Đức, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện lệnh khám xét đối với số hàng này. Số hàng nêu trên nhập về cảng Phước Long-Thủ Đức trước năm 2014. Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-TCHQ ngày 11-4-2014 của Tổng cục Hải quan đối với hàng bách hóa Trung Quốc tồn đọng tại các cảng TP.HCM, sau thời gian thông báo của cơ quan Hải quan chủ các container hàng nêu trên không đến cửa khẩu để làm thủ tục thông quan số hàng này, nên cơ quan Hải quan sẽ thực hiện việc khám xét theo quy định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-kham-xet-29-container-hang-trung-quoc.aspx

"Hạn chế vi phạm kỷ luật ngân sách để quản lý tốt NSNN": Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính), chính sách tài khóa 2014 mặc dù có một số thuận lợi, nhưng trong ngắn hạn vẫn tiếp tục đứng trước những khó khăn rất lớn, trong đó có việc chấp hành kỷ luật ngân sách. Theo TS. Cường, nếu không có những cải cách triệt để, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô trong tương lai.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/han-che-vi-pham-ky-luat-ngan-sach-de-quan-ly-tot-nsnn.aspx

"Huy động 15,7 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 5": Trong tháng 5-2014, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được hơn 15.749 tỷ đồng trái phiếu, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 15.549 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng. Theo nhận định của HNX, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4 (19%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58-5,70%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 7,10-7,60%/năm, 10 năm là 8,70-%/năm, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm, 5 năm giảm so với tháng 4; lãi suất kỳ hạn 2 năm, 10 năm giữ nguyên so với tháng 4-2014.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/huy-dong-157-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-trong-thang-5.aspx

Theo tạp chí Thuế online:

"Xây dựng hệ thống xác thực hóa đơn Phần mềm mới trong hệ thống quản lý thuế": Trong thời gian qua, một tỷ lệ không nhỏ những vi phạm trong lĩnh vực thuế xuất phát từ gian lận hóa đơn thông qua các hành vi lập hoá đơn không đúng với thực tế hoạt động mua bán hàng hoá, lập hoá đơn khống, sử dụng hoá đơn quay vòng, hoá đơn chưa đăng ký phát hành... nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào, khấu trừ và hoàn thuế GTGT. Vì vậy, Tổng cục Thuế đang triển khai dự án xây dựng hệ thống xác thực hóa đơn (ICS) nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/4990.html 

"Quảng Nam: thu ngân sách tăng cao nhờ DN thuỷ điện và ôtô": Không chỉ là những đơn vị chủ lực kéo số thu của cả khu vực tăng cao, các DN thuỷ điện và ôtô còn trở thành động lực chính cho công tác thu NSNN 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể những tháng đầu năm, do các hồ chứa đều đủ lượng nước để phát điện theo công suất thiết kế, nên hầu hết các nhà máy thủy điện trên địa bàn đều duy trì được tốc độ tăng trưởng, nhờ đó số thu thuế phát sinh từ các chủ thể này đạt cao và tăng so với cùng kỳ.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/4995.html 

"Hà Nội 5 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 40% dự toán": Ngày 27/5, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn về chính sách và thủ tục hành chính thuế cho DN. Để tìm hiểu rõ hơn về tình hình SXKD, cũng như các giải pháp mà ngành thuế Hà Nội sẽ hỗ trợ DN trong những tháng cuối năm, Phóng viên Tạp chí Thuế đã trao đổi với Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn bên lề hội nghị.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/4993.html

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin:

"UBCKNN phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chữ ký số":  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chữ ký số và an toàn thông tin, cụ thể như sau: Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007, trong đó có sửa đổi, bổ sung quy định việc cấp phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162089621&_afrLoop=321023207758000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8q7s58qc8_1#%40%3F_afrWindowId%3D8q7s58qc8_1%26_afrLoop%3D321023207758000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089621%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8q7s58qc8_74

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162089616&_afrLoop=321096873446000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8q7s58qc8_1#%40%3F_afrWindowId%3D8q7s58qc8_1%26_afrLoop%3D321096873446000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089616%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8q7s58qc8_96

Ngày 29/5/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBCK đình chỉ toàn bộ các hoạt động của CTCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Khoản 1 Điều 14 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Khoản 5.4 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162089618&_afrLoop=321166235181000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8q7s58qc8_110#%40%3F_afrWindowId%3D8q7s58qc8_110%26_afrLoop%3D321166235181000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162089618%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8q7s58qc8_183

Theo portal Ngân hàng Nhà nước:

Các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014. Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 (ngày 20/5), thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày "Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014".

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760248&_afrLoop=3244917330765200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3244917330765200%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760248%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_129

Ngày 01/6/2014, Thủ tướng Chính phủ có đã có Chỉ thị số 13/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tại một số địa phương khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh bình thường.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760233&_afrLoop=3244975004879500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3244975004879500%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760233%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_254

Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh; đại diện NHNN chi nhánh, các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) và hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn. Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến hỏi đáp, trao đổi thẳng thắn và cụ thể về quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Cũng tại Hội nghị, 8 chi nhánh TCTD đã ký 9 hợp đồng tín dụng trị giá gần 1.500 tỉ đồng với 8 doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760277&_afrLoop=3245067443670100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3245067443670100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760277%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_379

Ngày 30/05/2014, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) và Tổng Công ty Thành An (đơn vị có truyền thống trong hoạt động xây lắp của Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng giai đoạn 2014-2015 với tổng giá trị là 250 tỷ đồng. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có đại diện Ban Lãnh đạo BIDV, đại diện Ban lãnh đạo Học viện Quốc phòng, đại diện Ban lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc khối Bộ Quốc phòng cùng phóng viên các cơ quan báo đài.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760281&_afrLoop=3245098666356800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3245098666356800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760281%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_504

Ngày 29/5/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-NHNN về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội. Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Điều II Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 12/NH-GP ngày 01/6/1994 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội như sau: “Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội là 99 năm kể từ ngày 01/6/2014.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760280&_afrLoop=3245133242942200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3245133242942200%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760280%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_629

Ngày 29/5/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội thảo chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp liên quan đến quan hệ tín dụng ngân hàng” dưới sự chủ trì của UBND tỉnh. Tham dự Hội thảo có ông Lê Trường Lưu – Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh; ông Phan Thiên Định – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các sở, ngành, các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD), cơ quan thông tin báo chí và hơn 50 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760256&_afrLoop=3245183605982000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3245183605982000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760256%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_754

Ngày 30/5/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các Tổng công ty: Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Hà Nội, Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Thương mại Hà Nội, Du lịch Hà Nội, Vận tải Hà Nội...

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211760250&_afrLoop=3245226900608000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=24zaav3gl_1#%40%3F_afrWindowId%3D24zaav3gl_1%26_afrLoop%3D3245226900608000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211760250%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D24zaav3gl_879

(Kim Liên - tổng hợp)