Các báo ngành Tài chính ngày 4/2/2013

** Đánh giá tác động của sửa đổi, bổ sung thuế TNDN và thuế GTGT tại Việt Nam; ** Họp ban chỉ đạo dự án Quỹ tín thác đa biên giai đoạn 2 (MDTF 2); ** Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Quyết liệt trong hành động; ** Thị trường bảo hiểm: Phát triển ổn định, tăng trưởng khả quan; ** Yêu cầu TĐ, TCT báo cáo cụ thể con số tiết kiệm trong năm 2013; ** TP.HCM: Tạo điều kiện ưu đãi thuế cho vật liệu xây dựng không nung; ** 9 container hàng cấm nhập khẩu núp bóng loa vi tính; ** Lợi dụng thông thoáng của chính sách để trốn thuế; ** “VN-Index sẽ tăng 33% trong năm 2013”; ** Thị trường địa ốc tiếp tục sàng lọc trong năm 2013.

Các báo ngành Tài chính ngày 4/2/2013

Trên portal Bộ Tài chính có tin: Với mục đích tiếp tục hoàn thiện nội dung của Luật Thuế TNDN và GTGT, cũng như xem xét việc hoàn thiện nội dung này có tác động ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế, ngân sách tài khoá, tới các doanh nghiệp, thị trường hàng hoá tại Việt Nam. Ngày 01/2/2013, Viện Chiến lược và chính sách tài chính - Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động của sửa đổi, bổ sung thuế TNDN và thuế GTGT tại Việt Nam”.

Theo dự thảo sửa đổi của Luật Thuế TNDN, một trong những nội dung quan trọng đó là mức thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống 23%, với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được áp dụng thuế suất 20%. Đối với Luật thuế GTGT, giữ mức thuế suất 10%, chưa thu hẹp nhóm thuế suất 5% đối với các mặt hàng tiêu dùng trong nước; đồng thời bổ sung quy định áp thuế suất 0% đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam.

Đánh giá về tác động của cải cách thuế GTGT và thuế TNDN ở Việt Nam, chuyên gia kinh tế Trương Bá Tuấn - Viện Chiến lược và chính sách tài chính cho biết, số thu từ thuế GTGT dự kiến sẽ không chịu tác động nhiều vì không điều chỉnh thuế suất phổ thông, số thu từ thuế TNDN dự kiến giảm. Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thu giảm do điều chỉnh thuế suất thuế TNDN năm 2014 sẽ là khoảng 14 nghìn tỷ đồng (trong ngắn hạn), số thu giảm có thể bù đắp thông qua sự tăng thu từ các nguồn khác do sự gia tăng về đầu tư từ ảnh hưởng của việc giảm thuế suất thuế TNDN (trong dài hạn). Ông Tuấn cũng cho biết, thực tiễn những lần điều chỉnh thuế suất thuế TNDN năm 2003 và 2008 cho thấy thuế suất giảm nhưng vẫn duy trì được ổn định mức độ động viên về thu ngân sách. Khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là khu vực có đóng góp quan trọng nhất về nguồn thu từ thuế TNDN. Số giảm thu NSNN khi áp dụng mức thuế suất 20% đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ dự kiến cũng sẽ không lớn và sẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, việc cải cách thuế này sẽ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất trong nước; thúc đẩy cải cách hành chính thuế.

Ngày 01/2/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã có buổi họp ban chỉ đạo dự án Quỹ tín thác đa biên giai đoạn 2 (MDTF2).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính đã báo cáo về tình hình thực hiện và các kết quả đạt được của dự án MDTF2 trong năm 2013 và dự kiến kế hoạch cho chuẩn bị kết thúc dự án MDTF2 vào năm 2013. Theo ông Nguyễn Bá Toàn cho biết, để tiếp nối những kết quả cải cách đạt được, duy trì những thành công và tăng tính bền vững của Quỹ tín thác đa biên giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Dự án Quỹ tín thác đa biên đã được xây dựng do Chính phủ các nước Canada, Đan Mạch, EC, Hà Lan, Thụy Sỹ và Úc tài trợ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/05.2008. MDTF2 bắt đầu từ năm 2009 và dự kiến ban đầu là sẽ kết thúc vào năm 2012, sau đó có phê duyệt sửa đổi Hiệp định sự điều chỉnh Khung kết quả thực hiện và gian hạn thời gian thực hiện dự án đến hết 31/12/2013. Về tiến độ thực hiện của dự án đã có những tiến triển nhanh hơn nhiều so với năm 2011 do các vướng mắc trước đây đã được háo gỡ, việc phối hợp thực hiện giữa các bên tham gia đã nhịp nhàng hơn. Về tiến độ thực hiện IP1, tính đến tháng 12/2012, Kế hoạch Tổng thể IP1 đã hoàn thành 13/16 đề án được phê duyệt. Hiện nay, việc thực hiện kế hoạch IP1 chủ yếu tập trung vào thực hiện các hoạt động của 03 đề án được phép kéo dài còn lại của IP1 là đề án “Xây dựng một cửa quốc gia” của TCHQ; đề án ‘Xử lý rủi ro đối với các khoản vayl lại ODA’ và đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ từ NSNN đối với Bảo hiểm Nông nghiệp”. Một số hoạt động của 03 đề án này cũng đã hoàn thành, hiện nay các đơn vị đều đang gấp rút hoàn thành việc thuê tuyển tư vấn đề có thể thực hiện nốt các hoạt động còn lại. Về kế hoạch IP2 tính đến tháng 12/2012 đã có 02/14 đề án hoàn thành. Các đề án còn lại hiện đang được các đơn vị triển khai thực hiện với tiến độ khá tốt và cố gắng hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Để tiếp tục triển khai các đề án theo đúng kế hoạch, các đơn vị chức năng đã có những báo cáo về tiến độ thực hiện đề án, trong đó cũng có những ý kiến kiến nghị Ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ giúp đỡ về vấn đề chính sách tài chính trong quá trình thực hiện đề án và phê duyệt chủ trương cho phép sử dụng ngân sách dôi ra của IP1 và IP2 để tài trợ cho một số đề án bổ sung theo thứ tự ưu tiên cải cách của BTC và tuân thủ theo đúng quy định của dự án và đạt được kết quả tốt nhất.

Xem chi tiết:

http://portal.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=84202872&p_details=1

http://portal.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=84199126&p_details=1

Tạp chí Tài chính online đăng tin: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong ba trụ cột ưu tiên trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế đất nước đến năm 2015. Do vậy, năm 2013 được xác định là năm có ý nghĩa bản lề quan trọng, nhằm hiện thực hóa sự quyết tâm bằng những hành động cụ thể đã được Đảng, Chính phủ đề ra...

Bước sang năm 2013, mục tiêu đặt ra là phải quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-TTg và triển khai Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo TĐ,TCT thực hiện hoàn tất việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu của từng TĐ, TCT với các giải pháp cụ thể liên quan đến hoạt động sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá; giải pháp thoái vốn đầu tư ngoài ngành, cơ cấu lại nợ, đổi mới nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, nguồn nhân lực. Chính phủ cũng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thực hiện ngay g i ả i pháp để tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, TĐ kinh tế, TCT nhà nước trong việc thực hiện tái cơ cấu DNNN, phương án sắp xếp, cổ phần hoá đã được phê duyệt.

Nằm trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu năm 2012, thị trường bảo hiểm thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng bị ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, so với tốc độ tăng trưởng GDP và tăng trưởng của của các ngành khác, ngành Bảo hiểm vẫn tiếp tục tạo sự ổn định và có những dấu ấn khả quan.

Năm 2012, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 40.858 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2011, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.942 tỷ đồng, tăng 11,5% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916, tăng 12% so với năm 2011.

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2012 ước đạt 90.591 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2011. Trong đó, các DN bảo hiểm (DNBH) nhân thọ ước đạt 66.361 tỷ đồng (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2011), các DNBH phi nhân thọ ước đạt 24.230 tỷ đồng (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2011).

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm ước khoảng 15.856 tỷ đồng, trong đó các DNBH nhân thọ ước đạt 6.679 tỷ đồng, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 9.177 tỷ đồng.

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 5.094 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2011. Tổng hoa hồng môi giới bảo hiểm nhận được ước gần 398 tỷ đồng, chiếm 7,8% phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới và tăng 15,8% so với năm 2011.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-Quyet-liet-trong-hanh-dong/20470.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Thi-truong-bao-hiem-Phat-trien-on-dinh-tang-truong-kha-quan/20460.tctc

 

Báo Hải quan điện tử đưa tin: Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) 91 tiếp tục tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tăng cường THTK, CLP bảo đảm đúng yêu cầu, quy định của Luật THTK, CLP; Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP.

Trong Chương trình, kế hoạch THTK, CLP của bộ, ngành, địa phương cần thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá cụ thể trong từng lĩnh vực quy định tại Luật THTK, CLP làm cơ sở sơ kết, tổng kết kết quả THTK, CLP. Đồng thời, quy định rõ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo công tác THTK, CLP của bộ, ngành, địa phương.

UBND TP.HCM vừa ra Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND chỉ đạo về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, tạo điều kiện cho đơn vị sản xuất được ưu đãi thuế theo quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND TP.HCM, sử dụng vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung truyền thống là một xu hướng tất yếu do loại sản phẩm này có nhiều yếu tố vượt trội như không dùng nguyên liệu đất sét để sản xuất, có thể tận dụng phế thải công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu nung, góp phần bảo vệ môi trường…

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, nhưng đến nay tình hình triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP.HCM vẫn còn nhiều bất cập, chưa được áp dụng rộng rãi do nhiều nguyên nhân: thói quen dùng gạch nung của người tiêu dùng, các đơn vị sản xuất vật liệu xây không nung chưa tiếp cận được với chính sách ưu đãi, các nhà đầu tư chưa thật sự quan tâm…

9 container hàng nhập khẩu chứa hàng cấm của một doanh nghiệp được mở tờ khai tại nhiều cửa khẩu khai báo nhập khẩu loa vi tính đã bị các đơn vị hải quan cửa khẩu Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra phát hiện kịp thời.

Số hàng trên của Công ty TNHH Vich Ky (Huyện Phú Quý- Bình Thuận). Ngày 29-1-2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng- Cục Hải quan TP.HCM đã lập 3 biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Vich Ky về hành vi nhập khẩu hàng cấm.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30-11, Công ty TNHH Vich Ky mờ 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu loa vi tính 1.1 hiệu Vizio, xuất xứ Trung Quốc, khối lượng hàng trên 35 tấn, được đóng trong 4 container loại 40’. Tất cả số hàng này mới 100%, trị giá trên 12.000 USD.

Theo Tổng Cục Hải quan, thời gian gần đây, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng sơ hở, thông thoáng của cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi trốn thuế.

Mới đây, ngành Hải quan đã chính thức công bố mở rộng thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc. Đây được coi là chìa khóa để giúp ngành thực hiện quản lý một cách hiệu quả, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK).

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra, nhiều đối tượng lợi dụng hình thức khai báo thủ tục hải quan điện tử để trốn thuế, gian lận thương mại.

Điển hình, với chương trình thông quan điện tử hiện nay, doanh nghiệp có thể biết trước thông tin phân luồng đối với lô hàng xuất, nhập khẩu của mình do vậy khi nhận được thông tin phân luồng Xanh có thể đưa loại hàng hóa không đúng khai báo để xuất đi.

Với những doanh nghiệp nhập khẩu thì dùng thủ đoạn cố tình khai sai để trường hợp được phân luồng Xanh thì hàng đi trót lọt, trường hợp bị vào luồng Đỏ thì doanh nghiệp đối phó bằng cách khai nhầm, xin khai lại hoặc khai bổ sung cho phù hợp với chứng từ thật nếu không thì bỏ, hủy tờ khai đó, sau khai tờ khai khác...

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/yeu-cau-td-tct-bao-cao-cu-the-con-so-tiet-kiem-trong-nam-2013.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-uu-dai-thue-doi-voi-doanh-nghiep-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-khong-nung.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/9-container-hang-cam-nhap-khau-nup-bong-loa-vi-tinh.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/loi-dung-thong-thoang-cua-chinh-sach-de-tron-thue.aspx

Tạp chí Thuế online đăng tin: Chứng khoán Việt Nam, thị trường tăng điểm tốt nhất ở châu Á từ đầu năm tới nay, sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Tuy đã tăng 16% từ đầu năm, thị trường Việt Nam vẫn đang rẻ hơn các thị trường chứng khoán khác trong khu vực.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, đây là nhận định mà quỹ đầu tư PXP Vietnam Asset Management vừa đưa ra. Giám đốc điều hành (CEO) của quỹ này, ông Kevin Snowball, dự báo, chỉ số VN-Index sẽ tăng 33% trong năm nay.

Chỉ số VN-Index đã giảm 11% trong các quý 2-3/2012 do nền kinh tế Việt Nam giảm tốc và một số lãnh đạo ngành ngân hàng bị bắt. Sau đó, chỉ số này đã bật tăng trở lại nhờ Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất cũng như sự khởi sắc ở các nền kinh tế lớn giúp cải thiện triển vọng cho xuất khẩu - lĩnh vực chiếm 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam.

Hệ số giá/thu nhập (P/E) của các cổ phiếu trong VN-Index hiện ở mức 11,2 lần, thấp hơn 7,4% so với mức P/E trung bình của các cổ phiếu nằm trong chỉ số MSCI Frontier Emerging Markets Index dành cho các thị trường chứng khoán sơ khai.

Thị trường bất động sản năm nay sẽ loại bớt những "tay chơi nghiệp dư" và chỉ còn lại những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có tiềm lực tài chính mạnh.

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy trong gần 56.000 doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản đã có khoảng 2.600 đơn vị ngừng hoạt động hoặc giải thể trong năm 2012. Trong số đó, lĩnh vực xây dựng chiếm đa số với 2.110 doanh nghiệp và phần còn lại là những công ty kinh doanh bất động sản. So với năm 2011, tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động, giải thể tăng hơn 6%, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng hơn 24%.

Nhiều người cho rằng nếu xu hướng thị trường cứ tiếp tục diễn tiến như hiện nay thì con số trên sẽ chẳng dừng ở đó. Nhìn ở một góc độ khác, điều này có lợi cho thị trường vì sẽ giúp giảm bớt cảnh người người buôn địa ốc để kiếm lời.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/156-doanh-nghiep-thi-truong/1889-vn-in-dex-se-tang-33.html

http://tapchithue.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/156-doanh-nghiep-thi-truong/1888-thi-truong-diaoc-sang-loc.html

(CT - tổng hợp)