Các báo ngành Tài chính ngày 4/9/2014

**Thúc đẩy hiệu quả thu thuế XNK qua hệ thống ngân hàng thương mại; **Quyết tâm hoàn thành việc triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia; **Sẽ nộp toàn bộ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất về Bộ Tài chính; **Dừng cấp kinh phí đối với đơn vị chưa sửa sai trong quyết toán NSNN 201; **Cơ quan Thuế lập đường dây nóng giải đáp vướng mắc Thông tư 119;...

Các báo ngành Tài chính ngày 4/9/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Thị trường trái phiếu Chính phủ: Huy động hơn 22 nghìn tỷ đồng trong tháng 8: Theo báo cáo của Sở GDCK Hà Nội, hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 8, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 7 phiên đấu thầu, huy động được 22.035 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 81%). Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 300 tỷ đồng, UBND Tp.Hà Nội huy động được 2.220 tỷ đồng. So với tháng 7, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 8 giảm 5%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,08%/năm, 3 năm trong khoảng 5,42-6,00%/năm, 5 năm trong khoảng 6,37-7,26%/năm, 10 năm là 7,80-8,00%/năm.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=141774128&p_details=1

Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014: Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 25/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Thông tư 119 có những điểm mới nổi bật sa:. Bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê; làm rõ căn cứ xác định thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm; sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế TNCN theo hướng đơn giản hơn...

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=141702773&p_details=1

Thúc đẩy hiệu quả thu thuế XNK qua hệ thống ngân hàng thương mại: Tổng cục Hải quan đang đặt mục tiêu nâng số ngân hàng thương mại tham gia thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) từ 17 đơn vị hiện nay lên 60 đơn vị…, nhằm tăng nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN), đơn giản hóa thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp (DN). Từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Trọng tâm là việc triển khai thành công dự án hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) giữa 4 cơ quan Thuế - Hải quan – Kho bạc – Tài chính và dự án phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại. Đến nay, ngành Hải quan đã ký thỏa thuận phối hợp thu thuế XNK với 17 ngân hàng thương mại. Công tác trao đổi thông tin về việc nộp thuế của doanh nghiệp (DN) giữa cơ quan hải quan và Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện 100% giao dịch bằng phương thức điện tử có chữ ký số.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=141730284&p_details=1

Quyết tâm hoàn thành việc triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia: Năm 2015 là tròn 20 năm Việt Nam gia nhập gia nhập ASEAN. Trong 19 năm qua, sự tham gia của Việt Nam đã góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình liên kết khu vực, duy trì hòa bình ổn định và đưa ASEAN trở thành một tổ chức gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn, tiến tới một cộng đồng chung, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ACE) vào năm 2015. Để tiến tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ACE), Việt Nam còn một số việc phải làm, nhất là phải thực hiện thông suốt cơ chế một cửa quốc gia. Theo đánh giá của bạn bè quốc tế, hiện nay, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã thực hiện rất tốt tiến trình hải quan điện tử. Tuy nhiên, để cơ chế một cửa quốc gia được triển khai cần phải có sự góp sức của các Bộ, ngành liên quan.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=141731832&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Sẽ nộp toàn bộ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất về Bộ Tài chính: Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Cụ thể, sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính yêu cầu nộp toàn bộ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức; số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của DN 100% vốn nhà nước vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý công sản làm chủ tài khoản. Đồng thời, có văn bản thông báo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) về việc chuyển tiền vào tài khoản.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-03/nop-toan-bo-tien-thu-duoc-tu-sap-xep-nha-dat-ve-bo-tai-chinh-13023.aspx

Bình Định, Khánh Hòa bị nhắc nhở về thực hiện tiết giảm chi phí: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành năm 2013 của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, tại văn bản vừa được VPCP ban hành, trên cơ sở đề nghị trước đó của Bộ Tài chính. Theo đó, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước năm 2013. UBND các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa báo cáo kịp thời kết quả thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành năm 2013 của các DNNN trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-30/bieu-duong-nhieu-bo-quan-ly-nganh-va-dnnn-ve-tiet-giam-chi-phi-12949.aspx

Dừng cấp kinh phí đối với đơn vị chưa sửa sai trong quyết toán NSNN 201: Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra về xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách năm 2012. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được thanh tra, kiểm toán tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới, các đơn vị được thanh tra, kiểm toán triển khai thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-03/tam-dung-rut-kinh-phi-chi-tuong-ung-so-sai-pham-quyet-toan-nsnn-nam-2012-13020.aspx

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với các quyết sách điều hành tài khóa ở các nước: Giai đoạn 2014 - 2015, tình hình nợ công được IMF dự báo có xu hướng giảm. Theo đó, nợ chính phủ trên toàn cầu năm 2014 đạt 78,2% GDP, giảm 0,04% GDP so với năm 2013 và dự báo giảm xuống 77,5% GDP trong năm 2015. Đây là một trong những tín hiệu lạc quan góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong khi một số quốc gia mới nổi và phát triển tại châu Á có nợ công đúng với xu hướng trên, thì tại một số nền kinh tế phát triển của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản nợ công vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-31/tin-hieu-lac-quan-gop-phan-thuc-day-tang-truong-kinh-te-12965.aspx

Hà Nội: Tổng thu nội địa 8 tháng ước đạt 76.487 tỷ đồng: Theo thông tin từ Cục thuế Hà Nội, tổng thu nội địa tháng 8 ước thực hiện 5.062 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2014 là 76.487 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán pháp lệnh (nếu loại trừ chênh lệch thu chi ngân hàng đạt 72,8% dự toán pháp lệnh), tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013. Nếu loại trừ dầu thô, tổng số thu nội địa 8 tháng ước thực hiện 71.732 tỷ đồng, đạt 65% dự toán pháp lệnh (loại trừ chênh lệch thu chi ngân hàng đạt 71,6% dự toán pháp lệnh), tăng 7,6% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Cục thuế Hà Nội, 8 tháng đầu năm 2014 tăng nguồn thu so với cùng kỳ 2.816 tỷ đồng là do: thực hiện chính sách gia hạn thuế theo quy định tại Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP. Theo đó, có 14.987 doanh nghiệp được gia hạn thuế TNDN quý III/2013 nộp vào tháng 1/2014 được 730 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-09-03/thanh-pho-ho-chi-minh-va-ha-noi-thu-ngan-sach-deu-dat-du-toan-13018.aspx

Gỡ vướng tính thuế GTGT mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý: Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản tháo gỡ vướng mắc giúp cục Thuế địa phương và DN về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Cụ thể Tổng cục Thuế cho biết, tại khoản 1 Điều 11 Luật thuế GTGT hợp nhất quy định về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT như sau: Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. GTGT của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-09-03/go-vuong-tinh-thue-gtgt-mua-ban-che-tac-vang-bac-da-quy-13025.aspx

Cơ quan Thuế lập đường dây nóng giải đáp vướng mắc Thông tư 119: Đây là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đối với thủ trưởng cơ quan thuế các địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho DN, người dân triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế. Để tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân, đề nghị các cục thuế công bố công khai số điện thoại để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và trả lời những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-30/co-quan-thue-lap-duong-day-nong-giai-dap-vuong-mac-thong-tu-119-12948.aspx

Thép dự ứng lực nhập khẩu phải trưng cầu giám định cơ tính: Trước vướng mắc của các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân tích, phân loại mặt hàng thép dự ứng lực, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 10624/TCHQ-PTPL ngày 27/8/2014 hướng dẫn thực hiện. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng khai báo là “thép dự ứng lực”, hải quan và doanh nghiệp phải lấy mẫu trưng cầu giám định cơ tính tại các cơ quan chuyên ngành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-31/thep-du-ung-luc-phai-lay-mau-trung-cau-giam-dinh-co-tinh-12963.aspx

Tháng 8: Thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số: Trong tháng 8/2014, đã có thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 21 tổ chức và 33 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán. Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến ngày 31/8/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.291 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.481 nhà đầu tư tổ chức và 14.810 nhà đầu tư cá nhân.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-09-03/co-them-54-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-duoc-cap-ma-so-trong-thang-8-13029.aspx

1 tỷ đồng bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai: Lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, ước tính mức trách nhiệm bảo hiểm bồi thường tương đương 1 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai. Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng và hướng dẫn, hỗ trợ người được bảo hiểm nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để có thể chi trả bảo hiểm đúng quy định, chính xác; giúp người được bảo hiểm giảm nhẹ một phần gánh nặng tài chính sau những tổn thất, mất mát vừa qua.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2014-09-02/1-ty-dong-boi-thuong-cho-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-giao-thong-tai-lao-cai-13002.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Diện mạo mới của Hải quan đất Cảng: Những ngày đầu tháng 9, hòa cùng niềm vui chung của CBCC toàn Ngành hướng tới kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2014), niềm hân hoan của mỗi CBCC Cục Hải quan Hải Phòng dường như được nhân lên khi được “an cư, lạc nghiệp” tại trụ sở mới khang trang, bề thế. Những ngày này, mỗi người dân Hải Phòng hay du khách đến với thành phố cảng có dịp đi ngang qua tuyến đường Lê Hồng Phong nối từ trung tâm thành phố ra sân bay Cát Bi đều ấn tượng với hình ảnh một tòa nhà công sở có kiến trúc hiện đại trên khuôn viên khang trang, sạch đẹp. Đó chính là tòa nhà trụ sở mới của Cục Hải quan Hải Phòng. Nhiều người dân Hải Phòng mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều chia sẻ cảm nhận đây được xem là một trong những tòa công sở đẹp ở Hải Phòng hiện nay.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/dien-mao-moi-cua-hai-quan-dat-cang.aspx

Bàn giải pháp giám sát hàng hóa XNK tại cảng biển TP.HCM: Ngày 3/9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp với Cục Hải quan TP.HCM và các đơn vị kinh doanh cảng biển TP.HCM về việc thí điểm triển khai công tác giám sát hải quan theo mô hình mới quy định tại Luật Hải quan. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, việc thực hiện công tác giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC tại các khu vực cửa khẩu cảng biển đã dần ổn định. Để phù hợp với thực tế và và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, đồng thời đảm bảo công tác quản lý hải quan, ngày 29-8, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2575/QĐ-TCHQ ngày 29-8-2014 về quy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển. Đây là tiền đề để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Hải quan vừa được Quốc hội thông qua.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ban-giai-phap-giam-sat-hang-hoa-xnk-tai-cang-bien-tp-hcm.aspx

Doanh nghiệp bưu chính muốn được khai hải quan điện tử: Đó là ý kiến của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tại Hội thảo lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan được Tổng cục Hải quan tổ chức vừa qua. Đại diện Tổng công ty Bưu chính Việt Nam cho biết, tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan không có quy định nào quy định về hàng XNK chuyển phát nhanh qua đường bưu chính quốc tế. Vì vậy, để có cơ sở pháp lý cho DN bưu chính Việt Nam hoạt động, dự thảo Thông tư nên bổ sung nội dung quy định tại Điều 33 Nghị định 145/2005/NĐ-CP vào dự thảo Nghị định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/dn-buu-chinh-muon-duoc-khai-hai-quan-dien-tu.aspx

Tăng cường giám sát hàng hóa TNTX qua lối mở Nà Lạn: Cục Hải quan Cao Bằng vừa yêu cầu lãnh đạo các chi cục hải quan trực thuộc tăng cường việc chỉ đạo công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa thuộc loại hình tạm nhập tái xuất qua lối mở Nà Lạn, đảm bảo công tác quản lí nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN. Theo Cục Hải quan Cao Bằng, quá trình thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu của Chính phủ tại Cao Bằng tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An (theo công văn 748/TTg-KTTH ngày 27-5-2013 và 124/VPCP-KTTH ngày 7-1-2014), đơn vị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lí Nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho DN. Nhưng thực tế vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-cuong-giam-sat-hang-hoa-tam-nhap-tai-xuat-qua-loi-mo-na-lan.aspx

Cổ phần hóa không cần IPO: Đây có thể là đề xuất táo bạo nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa. Tuy nhiên, sau khi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, DN có thể thực hiện IPO để thoái bớt phần vốn của nhà nước tại DN- đối với những DN có chủ trương nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối. Trong DN cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược đóng vai trò rất quan trọng, bởi ngoài việc chào bán được cổ phần với số lượng lớn, sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược sẽ hỗ trợ DN nâng cao quản trị, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, quy định hiện nay, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược không được ưu đãi hơn so với các nhà đầu tư khác.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/co-phan-hoa-khong-can-ipo.aspx

Cận cảnh vụ bắt giữ gần 100 tấn hàng hóa vi phạm: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về tổ chức đấu tranh trọng điểm vào đường dây buôn lậu trên tuyến biên giới phía Bắc và mở rộng kế hoạch đấu tranh của Tổng cục Hải quan đối với hàng bách hóa, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường công tác nghiệp vụ, thu thập thông tin, tổ chức xác lập kế hoạch bắt giữ. Từ nguồn tin trinh sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định, lợi dụng đợt nghỉ lễ 2/9, một số đối tượng buôn lậu tập kết một số lượng lớn hàng bách hóa tại khu vực Đồng Đăng-Lạng Sơn và Móng Cái-Quảng Ninh vận chuyển về các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, sau đó đưa vào nội địa và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Trong đêm ngày 31/8, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp với C47, Bộ Công an; Công an và Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên huy động trên 50 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đồng loạt triển khai trên các địa bàn để tổ chức theo dõi, mật phục.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-canh-vu-bat-giu-gan-100-tan-hang-hoa-vi-pham.aspx

Không bắt buộc nhà thầu phải có tên trên mạng đấu thầu quốc gia: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản chấn chỉnh việc các chủ đầu tư buộc nhà thầu tham gia dự thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian qua, kể từ ngày Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực thi hành (1-7-2014), nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu đã quy định khuyến khích các nhà thầu tham gia dự thầu đăng kí thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên qua phản ánh của một số nhà thầu, đã có những chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, các chủ đầu tư, bên mời thầu coi đây là một trong các điều kiện để đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-duoc-bat-buoc-nha-thau-phai-co-ten-tren-mang-dau-thau-quoc-gia.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)