Các báo ngành Tài chính ngày 5/1/2015

**10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2014; **Ngăn chặn tình trạng lợi dụng cư dân biên giới mang hàng nhập qua cửa khẩu; **Hỗ trợ 117,7 tỷ đồng cho 11 địa phương do hạn hán; **Nhiều sáng kiến mới trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; **Giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan; **Hải quan Hà Nội: Hiệu quả từ đổi mới tư duy, lề lối làm việc...

Các báo ngành Tài chính ngày 5/1/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2014: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả của các ngành, các cấp, ngành Tài chính đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 của Quốc hội, Chính phủ đề ra và đã đạt được những kết quả tích cực thể hiện dấu ấn quan trọng trên toàn diện các mặt công tác.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=156392020&p_details=1

Thông tư 165/2014/TT-BTC: Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ASEAN giai đoạn 2015-2018: Bộ Tài chính ban hành Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN giai đoạn 2015-2018. Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN được ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN). Theo đó, Việt Nam sẽ phải hoàn thành cơ bản việc xóa bỏ thuế quan trong ASEAN vào năm 2015, chỉ có 7% dòng thuế được linh hoạt đến 2018. Để thực hiện cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định nói trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN giai đoạn 2012-2014. Để thực hiện cam kết của Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Tài chính  tiếp tục ban hành Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN giai đoạn 2015-2018.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=156410401&p_details=1

Thông tư 166/2014/TT-BTC: Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định ACFTA giai đoạn 2015-2018: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, thay thế Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Trung Quốc và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về một số vấn đề trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, thay thế Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=156410501&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Ngăn chặn tình trạng lợi dụng cư dân biên giới mang hàng nhập qua cửa khẩu: Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị chức năng phát hiện có hiện tượng lợi dụng chính sách miễn thuế để thuê cư dân biên giới mang hàng nhập qua cửa khẩu. Tổng cục Hải quan cho biết qua công tác nắm tình hình của các đơn vị chức năng và báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, hiện nay lượng cư dân biên giới mang hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới theo định mức miễn thuế, hàng ngày qua cửa khẩu với số lượng tăng cao, có hiện tượng lợi dụng chính sách miễn thuế để thuê cư dân biên giới mang hàng nhập qua cửa khẩu. Để đảm bảo công tác quản lý đối với cư dân biên giới theo quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu hướng dẫn cư dân biên giới kê hàng hóa trong tiêu chuẩn định mức miễn thuế trên Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới theo quy định tại công văn 1833/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-04/ngan-chan-tinh-trang-loi-dung-cu-dan-bien-gioi-mang-hang-nhap-qua-cua-khau-16782.aspx

Hỗ trợ 117,7 tỷ đồng cho 11 địa phương do hạn hán: Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 117,7 tỷ đồng cho 11 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2014. Theo đó, 11 địa phương được hỗ trợ bao gồm: Thanh Hóa (16,2 tỷ đồng), Nghệ An (17,6 tỷ đồng), Hà Tĩnh (13,8 tỷ đồng), Phú Yên (10,9 tỷ đồng), Khánh Hòa (9,9 tỷ đồng), Đắk Lắk (9 tỷ đồng), Đắk Nông (8 tỷ đồng), Bến Tre (8,6 tỷ đồng), Vĩnh Long (6,1 tỷ đồng), Kiên Giang và Cà Mau mỗi tỉnh 8,8 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Các địa phương phải chủ động sắp xếp bố trí ngân sách địa phương (kể cả dự phòng) để đảm bảo việc khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-01/ho-tro-1177-ty-dong-cho-11-dia-phuong-do-han-han-16738.aspx

Không hoàn thuế với rượu, bia, thuốc lá, gỗ tái xuất quá 365 ngày: Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính với cơ quan thuế, hải quan địa phương do xuất hiện nhiều thông tin về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đặc biệt là mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ. Cụ thể Bộ Tài chính đã nhận được công văn của các cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị hoàn thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá hạn 365 ngày. Tuy nhiên Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian gần đây có nhiều thông tin về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đặc biệt là mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ. Để phòng ngừa tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ Tài chính yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-04/khong-hoan-thue-voi-ruou-bia-thuoc-la-go-tai-xuat-qua-365-ngay-16781.aspx

Nhiều sáng kiến mới trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là khâu quan trọng trong công tác quản lý thuế của ngành Thuế. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo các bộ phận tham gia quản lý nợ thực hiện nhiều biện pháp, theo quy trình và các quy định của pháp luật về công tác quản lý nợ thuế. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cho công tác quản lý nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả tốt trong thời gian qua, đó là việc bố trí bộ máy tổ chức, nhất là bộ phận quản lý thu nợ thuế ở các cấp cơ bản hợp lý trên cơ sở số lượng công chức hiện có. Ông Nguyễn Văn Thuận - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho biết, việc bố trí cán bộ làm công tác quản lý nợ là rất quan trọng, vì nếu không xử lý khéo sẽ dẫn tới những mâu thuẫn với doanh nghiệp và người nộp thuế (NNT). Vì vậy tại Văn phòng Cục đã lựa chọn những công chức có đủ năng lực trình độ và kiện toàn bộ máy lãnh đạo Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế để tham mưu với lãnh đạo Cục chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quản lý nợ của toàn ngành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-12-31/nhieu-sang-kien-moi-trong-quan-ly-no-va-cuong-che-no-thue-16679.aspx

Giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang trong quá trình xây dựng Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu”. Đây là giải pháp góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN). Theo Tổng cục Hải quan, để đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, ngoài việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động này thì cần phải đổi mới về phương pháp kiểm tra chuyên ngành. Cần giảm số lượng hàng hóa tại danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao. Tăng cường biện pháp để thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa  xuất nhập khẩu (XNK) tại 3 thời điểm khác nhau. 

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-12-31/giam-thieu-thu-tuc-hanh-chinh-rut-ngan-thoi-gian-thong-quan-16695.aspx

Thị trường chứng khoán 2015: Cơ hội rất lớn cho nhà đầu tư cá nhân: Năm 2014 kết thúc, dù có nhiều biến động và khó khăn nhất định, tuy nhiên, TTCK vẫn được đánh giá là thành công trên nhiều bình diện. Bước sang năm 2015, nhiều ý kiến chuyên gia cũng như cơ quan quản lý đều kỳ vọng, TTCK sẽ phát triển tích cực hơn và NĐT sẽ có thêm nhiều cơ hội. Xung quanh một số vấn đề của thị trường trong năm cũ, nhất là những vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán năm mới, PV TBTCVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Đầu tư Chiến lược, CtyCP Chứng khoán Maritimebank (MSBS). Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 1 năm hoạt động đầy cam go và nhiều biến động lớn ảnh hướng tới dòng tiền, tâm lý nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, trên cục diện chung, thị trường vẫn thu được nhiều kết quả khả quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-12-31/thi-truong-chung-khoan-2015-co-hoi-rat-lon-cho-nha-dau-tu-ca-nhan-16722.aspx

Vốn cho ngư dân: 'Cần phải tính toán sao cho thực tế': Với Nghị định 67, thực tế cơ chế thì rất tốt, nhưng để cơ chế đi vào cuộc sống thì cần phải tính toán sao cho thực tế, hiệu quả... “Hơn hai mươi năm theo nghề cá, chưa khi nào chúng tôi không cần vốn của ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), nơi có nhiều chính sách hỗ trợ về tín dụng thiết thực cho ngư dân. Các cụ vẫn dạy “có bột mới gột lên hồ” thì ở đây vốn ngân hàng chính là bột”. Đó là tâm sự của ông Nguyễn Văn Thân ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khi nói về Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Nghị định 67). Nghị định này đang đi vào cuộc sống và cha con ông Thân rất kỳ vọng được vay vốn theo chính sách mới này. Đôi tàu gỗ của cha con ông đang cần được nâng cấp để yên tâm vươn khơi xa hơn, cho năng suất đánh cá cao hơn. Nguyện vọng đó của gia đình ông Thân cũng là nguyện vọng chung của nhiều ngư dân tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-01-04/von-cho-ngu-dan-can-phai-tinh-toan-sao-cho-thuc-te-16775.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Cải cách thủ tục hải quan- Mùa quả ngọt: Những nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ trong tiến trình cải cách, đơn giản hóa và hiện đại hóa của ngành Hải quan nhiều năm qua đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong năm 2014. Những ngày cuối năm, có dịp rảo qua nhiều đơn vị Hải quan ngoài cửa khẩu ở những địa bàn có hoạt động XNK sôi động như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh… chúng tôi thấy điểm khác lạ so với lệ thường các năm. Thông thường, dịp cuối năm - thời điểm tới tấp của những đơn hàng XNK cũng là dịp “đầu tắt mặt tối” đối với nhiều đơn vị Hải quan. Năm nay, nền kinh tế đang trên đà hồi phục và hoạt động của các DN cũng trở nên sôi động hơn, vậy mà sao trụ sở nhiều đơn vị Hải quan (cũng là địa điểm làm thủ tục) có địa bàn quản lí tập trung đông DN như nêu trên lại có không khí đìu hiu đến lạ? Đem thắc mắc này trao đổi với đại diện các đơn vị, chúng tôi đều nhận được chung một đáp án: Hầu hết các thủ tục đã được tiếp nhận, xử lí, phản hồi kết quả tự động và trực tuyến nên việc giao dịch trực tiếp của DN tại cơ quan Hải quan giảm rất nhiều so với trước đây, đặc biệt từ khi ngành Hải quan chính thức trển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cai-cach-thu-tuc-hai-quan-mua-qua-ngot.aspx

Hải quan Hà Nội: Hiệu quả từ đổi mới tư duy, lề lối làm việc: Có thể nói, 2014 là một năm tạo nên sự khác biệt của Cục Hải quan Hà Nội. Hầu hết các lĩnh vực công tác trọng tâm của đơn vị đều đạt thành tích khá nổi bật. Một trong những biện pháp cụ thể của Cục Hải quan Hà Nội là không giao và đánh giá kết quả công việc một cách chung chung, mà lượng hóa tất cả các chỉ tiêu, nội dung công việc. Trên cơ sở đó, ngày 27-12-2013 Cục Hải quan Hà Nội đã ban hành Quyết định 1999/QĐ-HQHN giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 cho từng đơn vị trong toàn Cục. Kết quả thực hiện chỉ tiêu được rà soát, thông báo rõ trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng, đơn vị nào đạt thấp lãnh đạo đơn vị phải giải trình và nêu rõ nguyên nhân, giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường nhận định: Hiệu quả được thấy rõ ngay khi triển khai Quyết định 1999 là mỗi đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phát huy trách nhiệm và tính chủ động trong xây dựng kế hoạch, cũng như các giải pháp công tác để thực hiện nhiệm vụ. Điều này đã thay đổi được cơ bản nếp nghĩ, nếp làm cũ, thay vì trông chờ, bị động, mỗi cá nhân phải luôn vận động, luôn đầu tư suy nghĩ và tập trung công sức để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-noi-hieu-qua-tu-doi-moi-tu-duy-le-loi-lam-viec.aspx

Năm 2015: VAMC dự kiến mua 70-100 nghìn tỷ đồng nợ xấu: Năm 2015, dự kiến Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ mua từ 70-100 nghìn tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Công ty cũng sẽ triển khai mua nợ theo giá thị trường sau khi được bổ sung vốn điều lệ. Theo một chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng Thành viên VAMC Nguyễn Quốc Hùng hồi đầu quý IV-2014, dự kiến năm 2015 công ty này sẽ mua 1.500 tỷ đồng nợ theo giá thị trường. Theo ông Hùng, năm 2015, VAMC tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng, xem xét, điều chỉnh lãi suất cho vay về mức hợp lý, tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn. Dự kiến VAMC thực hiện cơ cấu nợ với 30% khách hàng có nợ xấu tại VAMC. Công ty cũng sẽ tập trung thu hồi nợ, thu giữ, phát mại tài sản, bán nợ, bán tài sản, phát huy hết quyền năng của VAMC trong xử lý nợ xấu, kể cả việc hoàn tất thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo, phấn đấu thu hồi được 10-20% giá trị  khoản nợ xấu đã mua.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nam-2015-vamc-du-kien-mua-70-100-000-ty-dong-no-xau.aspx

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng từ công tác chống buôn lậu: Năm 2014, bên cạnh kết quả trong công tác cải cách hành chính tạo điều kiện cho DN sản xuất kinh doanh, công tác đấu tranh chống buôn lậu của ngành Hải quan cũng gặt hái được nhiều thành tích, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế. Có thể nói, công tác chống buôn lậu của ngành Hải quan nói riêng và của các lực lượng khác nói chung đã cho sự thay đổi về chất kể từ khi Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) được thành lập. Các chuyên án, chuyên đề về chống buôn lậu đã được các lực lượng liên tục triển khai. Nhiều đường dây, ổ nhóm ở các tụ điểm nóng về buôn lậu trên các tuyến đã bị triệt phá. Tổng cục Hải quan đã triển khai quyết liệt công tác chống buôn lậu với mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các DN làm ăn chân chính. Hàng loạt chuyên đề đấu tranh đã được lực lượng Hải quan xác lập. Điển hình chuyên đề ngăn chặn thiết bị y tế đã qua sử dụng NK, hàng bách hóa tổng hợp Trung Quốc, tạm nhập - tái xuất…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tao-moi-truong-kinh-doanh-binh-dang-tu-cong-tac-chong-buon-lau.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)