Các báo ngành Tài chính ngày 5/8/2015

**Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm dừng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn; **Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; **Đoàn thanh niên nhận cho vay ủy thác 15.253 tỷ đồng; **Thu ngân sách 7 tháng đạt xấp xỉ 60% dự toán cả năm; **Cần 870 tỷ đồng sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng do mưa lũ;

Các báo ngành Tài chính ngày 5/8/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ IV: Ngày 03/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ IV. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015 do Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam trình bày cho biết, trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức do cả điều kiện khách quan và chủ quan. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thuế liên tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống. Phong trào thi đua của ngành Thuế có sức sống mạnh mẽ, phát triển sâu rộng và cổ vũ được đông đảo cán bộ công chức viên chức và người lao động toàn ngành ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đem hết sức lực, trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích đáng tự hào. Tổng cục Thuế liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân cao. Góp phần quyết định quan trọng đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhà nước.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=178231805&p_details=1

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm dừng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn: Ngày 3/8, Bộ Tài chính đã có thông tin cho biết một số thông tin về chính sách thuế xuất khẩu đối với sắn lát theo Thông tư số 63/2015/TT-BTC. Theo đó, ngày 29/7/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 10420/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép tạm dừng việc thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC để tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn đối với vụ mùa năm nay (chưa thực hiện ngay việc thu thuế xuất khẩu mặt hàng sắn theo Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2015). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn. Thông tư số 63/2015/TT-BTC áp dụng từ ngày 20/6/2015.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=178233432&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quyết định quy định rõ, cán bộ có chức danh là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-08-04/quy-dinh-moi-ve-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-xe-cong-23292.aspx

Đoàn thanh niên nhận cho vay ủy thác 15.253 tỷ đồng: 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là 15.253 tỷ đồng, chiếm 11,4% trong tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH, tăng 1.062 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Đây là con số tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 về chương trình liên tịch giữa NHCSXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo chương trình này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 4.791 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2.293 tỷ đồng, học sinh, sinh viên hơn 2.543 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 2.104 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.842 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-08-04/doan-thanh-nien-nhan-cho-vay-uy-thac-15253-ty-dong-23288.aspx

Yêu cầu đảm bảo an toàn đối với người, tài sản, hàng dự trữ Quốc gia: Đó là một trong những nội dung quan trọng trong công điện do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời vừa ký ngày hôm nay 3/8 gửi các cục DTNN khu vực từ Hà Nam Ninh trở ra. Công điện nêu rõ: Theo tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trong thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa lớn liên tục những ngày qua không chỉ gây thiệt hại nặng ở tỉnh Quảng Ninh mà còn tàn phá nhiều tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang và Sơn La.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-03/yeu-cau-dam-bao-an-toan-doi-voi-nguoi-tai-san-hang-du-tru-quoc-gia-23241.aspx

Hỗ trợ 904 tấn gạo cứu đói cho tỉnh Bình Định: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1223/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định nhằm hỗ trợ cứu đói cho nhân dân. Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 904 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cứu đói khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định. UBND tỉnh Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, tổng số hộ thiếu đói trên địa bàn Tỉnh là 60.287 nhân khẩu.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-03/ho-tro-904-tan-gao-cuu-doi-cho-tinh-binh-dinh-23263.aspx

Thu ngân sách 7 tháng đạt xấp xỉ 60% dự toán cả năm: Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 92,77 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng năm 2015, ngân sách thu đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2015, thu nội địa ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2015 theo chế độ quy định. Lũy kế thu nội địa 7 tháng đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-03/thu-ngan-sach-7-thang-dat-xap-xi-60-du-toan-ca-nam-23260.aspx

Cần 870 tỷ đồng sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng do mưa lũ: Đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hỏng nhiều tuyến đường, quốc lộ tại nhiều địa phương với số tiền cần khắc phục, sửa chữa bước đầu lên tới 870 tỷ đồng. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, tính đến 6 giờ sáng ngày 3/8, trên hệ thống quốc lộ, mưa lũ đã làm mặt đường sình lún, xói lở, hư hỏng 35.000m2; sạt ta luy dương với khối lượng 164.494m3, sụt trượt ta luy âm 573 mét dài; hỏng 4 cống… cần số tiền khắc phục, sửa chữa là 120 tỷ đồng. Còn trên hệ thống đường địa phương của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, mặt đường sình lún, hư hỏng do mua lũ lên tới 305.568m2; sụt ta luy dương 1.885.645m3, 154 cống hỏng… cần tổng kinh phí khắc phục bước đầu khoảng 750 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-03/can-870-ty-dong-sua-chua-cac-tuyen-duong-bi-hu-hong-do-mua-lu-23247.aspx

Lâm Đồng: 8.529 tỷ đồng cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch: Đó là tổng số các khoản cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đến nay của tỉnh Lâm Đồng, trong đó doanh nghiệp có khoảng 8.404 tỷ đồng, cá nhân là 125 tỷ đồng. Số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất là 414,6 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Sĩ Bích, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, tình hình thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg  trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Trước tiên là về đăng ký danh mục máy móc, thiết bị theo Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT, hiện nay chưa có tổ chức cá nhân nào trong tỉnh đủ điều kiện nằm trong danh mục máy móc, thiết bị theo Thông tư 08. Lý do là các tổ chức cá nhân chưa thuyết minh được quy trình sản xuất máy móc thiết bị; chưa đăng ký nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-08-03/lam-dong-8529-ty-dong-cho-vay-ho-tro-giam-ton-that-sau-thu-hoach-23250.aspx

Mở rộng nguồn vốn vay để hỗ trợ người nghèo: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 30/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tại Điều 3 Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 quy định Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn của Chính phủ và UBND các cấp; thực hiện nhiệm vụ huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-08-03/mo-rong-nguon-von-vay-de-ho-tro-nguoi-ngheo-23261.aspx

Thái Nguyên thu NSNN đạt 88% dự toán Bộ Tài chính giao: 6 tháng 2015, ngành Thuế Thái Nguyên thu NSNN được hơn 3.118 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch dự toán Bộ Tài chính giao và 78% dự toán tỉnh Thái Nguyên giao. Theo lãnh đạo ngành Thuế Thái Nguyên, kết quả thu NSNN đạt khá cao, vượt ngoài dự kiến, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng đầu năm của ngành Thuế Thái Nguyên. Kết quả thu ngân sách cao cho thấy tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận tiện, thông thoáng, minh bạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đẩy mạnh các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả, quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)… từng bước tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-08-03/thai-nguyen-thu-nsnn-dat-88-du-toan-bo-tai-chinh-giao-23251.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Đưa 4 mặt hàng vào Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia: Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo Thông tư công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia để lấy ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung nhằm thực hiện những quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Dua-4-mat-hang-vao-Danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-cap-quoc-gia.aspx

TP.HCM yêu cầu bãi bỏ ngay những loại phí, lệ phí không phù hợp: UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí trên địa bàn TP.HCM; đồng thời đề xuất bãi bỏ ngay những loại phí, lệ phí không còn phù hợp. Các cơ quan, đơn vị quản lý thu phí, lệ phí cần đảm bảo việc thu đúng, thu đủ các khoản phí được giao quản lý thu; ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định, không có trong danh mục hoặc chưa được TP.HCM ban hành mức thu; thực hiện kê khai, quyết toán thu nộp, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước theo quy định...

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bai-bo-ngay-nhung-loai-phi-le-phi-khong-phu-hop.aspx

Tây Ninh: Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép 30.900 USD: Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 30.900 USD từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1-8-2015, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, qua kiểm tra hành lí của hành khách nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện hành khách C.W.W (quốc tịch Đài Loan) mang theo tiền USD vượt định lượng tiêu chuẩn quy định. Sau khi tiến hành kiểm tra chi tiết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện số tiền 30.900 USD được để trong túi xách, túi quần và bóp da của đối tượng C.W.W, không thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Tay-Ninh-Khoi-to-vu-an-van-chuyen-trai-phep-30-900-USD.aspx

ASEAN nhất trí tăng đoàn kết và trách nhiệm trong vấn đề Biển Đông: Ngày 4-8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM-48) đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Phạm Bình Minh, dẫn đầu Đoàn Việt Nam dự Hội nghị. Đây là Hội nghị quan trọng, là dịp để đánh giá tổng thể công tác chuẩn bị cho việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, làm cơ sở để các Lãnh đạo ASEAN quyết định về vấn đề này tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 27 tháng 11. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng tập trung rà soát tiến độ thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/ASEAN-nhat-tri-tang-doan-ket-va-trach-nhiem-trong-van-de-Bien-Dong.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)