Các báo ngành Tài chính ngày 5/9/2013

** Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; ** Quy đinh mới xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp; ** Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; ** Huy động 6.775 tỷ đồng qua đấu thầu; ** Công tác quản lý rủi ro: Phát triển ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; ** Hải quan An Giang ngăn chặn gian lận trong hoàn thuế GTGT...

Các báo ngành Tài chính ngày 5/9/2013

Portal Bộ Tài chính đưa tin: Ngày 27/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bao gồm: (i) Hành vi vi phạm về hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; (ii) Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh và môi trường trong lĩnh vực dầu khí; (iii) Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin và các quy định khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí; (iv) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu; (v) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu; (vi) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây khí dầu mỏ hóa lỏng gọi tắt là LPG); (vii) Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh LPG; vi phạm quy định về chai LPG và LPG chai; (viii) Hành vi vi phạm quy định về nạp, cấp LPG; (ix) Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa, kiểm định chai LPG.

Ngày 29/8, Chính phủ ban hành Nghị định 99/NĐ-CP quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Theo đó, Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Ngày 22/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong tháng 8, đối với giao dịch trên  thị trường sơ cấp, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 9 phiên đấu thầu, huy động được 6.775 tỷ đồng, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 5.700 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 675 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 400 tỷ đồng. Thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại so với tháng 6, tháng 7. Khối lượng huy động trong tháng 8 cao gấp hơn 2 lần so với tháng 7. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,00-7,95%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,45-8,30%/năm, 5 năm là 9,10%/năm, và 10 năm là 8,90%/năm.

Mức lãi suất cho vay tín dụng XK của Nhà nước là 8,7%/năm - Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 126 /2013/TT-BTC ngày 03/9/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 125/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Quãng Ninh, 8 tháng năm 2013, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.131 tỷ đồng, đạt 60% dự toán năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo từ cục Thuế Bình Phước, ước thu NSNN tháng 8 là 260.000 triệu đồng, lũy kế thu 8 tháng là 1.670.031 triệu đồng, đạt 43% dự toán năm Bộ Tài chính giao, bằng 108% so cùng kỳ năm 2012. Nếu trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì đạt 45% dự toán và bằng 110% so cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 08 tháng năm 2013 ước đạt 595,264 triệu USD, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 76,3% kế hoạch năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 08 ước đạt 98,698 triệu USD tăng 3% so với tháng 07 năm 2013.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh, tính từ 26/7/2013 – 25/8/2013, ngành Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 27 vụ buôn lậu, và gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.412,85 triệu đồng.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất đã soát xét, doanh thu toàn tập đoàn đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng so với cùng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng sau soát xét đạt 735 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=100273630&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100278862&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100282492&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100270362&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100276688&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100276653&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100270319&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100267803&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100267754&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1370586?pers_id=2177079&item_id=100277732&p_details=1

Tạp chí Tài chính online đưa tin: Hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện Tài chính – Cái nôi đào tạo nhiều thế hệ sinh viên giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, để hiểu rõ hơn về công tác đào tạo và ng­hiên cứu khoa học, Tài chính & Đầu tư đã có cuộc phỏng vấn GS., TS., NGND. Ngô Thế Chi – Giám đốc Học viện Tài chính.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế vừa được Bộ Tài chính ban hành, các biện pháp cưỡng chế áp dụng cho các quyết định hành chính thuế ngay từ khâu thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp; quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuế ...

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2396/HQHCM-GSQL ngày 11/7/2013 về việc vướng mắc nội dung khai báo “cửa khẩu xuất hàng” tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Khang-dinh-thuong-hieu-trung-tam-dao-tao-hang-dau/30429.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Chi-phi-cho-hoat-dong-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-thue/30464.tctc

 http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Noi-dung-khai-bao-cua-khau-xuat-hang/30450.tctc

Theo báo Hải qian điện tử: Để đạt mục tiêu đến năm 2015 giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa xuống còn dưới 10% và năm 2020 dưới 7%, đặt ra yêu cầu đối với công tác Quản lý rủi ro (QLRR) cần tiếp tục được củng cố, hoàn thiện một cách toàn diện, đảm bảo sự gắn kết giữa các hoạt động nghiệp vụ, tạo ra sự “cân bằng giữa tạo thuận lợi và kiểm soát”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa ký Quyết định số 2687/QĐ-TCHQ đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil).

Theo tin từ Cục Hải quan TP.HCM, hiện đơn vị đang tạm giữ 68 lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm, trị giá gần 170 tỉ đồng. Trong đó, đang xem xét xử lý số hàng đã tịch thu, bán đấu giá, sung công quỹ nhà nước.

Cục Hải quan Thanh Hóa vừa phát động đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Hải quan (10/9/1945-10/9/2013) trong toàn Cục; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến hết tháng 8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghệ An (Cục Hải quan Nghệ An) đã thu ngân sách đạt 144,9% chỉ tiêu được giao cả năm.

Số thu ngân sách của Cục Hải quan Bình Dương tính đến ngày 15-8 là 6.116,24 tỉ đồng, đạt 65,41% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao (9.350 tỉ đồng) và đạt gần 68% so với chỉ tiêu UBND tỉnh Bình Dương giao.

Những thời điểm “nhạy cảm” như thay đổi thuế suất, thay đổi chính sách mặt hàng cần phải được lưu ý kiểm tra, xem xét một cách kỹ càng đối với các trường hợp xin hủy, sửa đổi, bổ sung khi đăng ký tờ khai hải quan… Đây là bài học kinh nghiệm của Cục Hải quan Đà Nẵng để tránh việc lợi dụng chính sách điều chỉnh thuế suất tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Cục Hải quan Đồng Nai vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lưu ý một số vấn đề trong hoạt động kho ngoại quan.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2013), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Hải quan.

Khoảng 8h sáng nay (4-9), Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Đồng Tháp đã bắt giữ 29 bao đường Thái Lan nhập lậu của các đối tượng vận chuyển trái phép đang chuẩn bị chuyển vào nội địa.

Ngày 4-9, theo nguồn tin từ Hải quan Cao Bằng, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương tiêu hủy 1.080 kg nguyên liệu lá thuốc lá nhập lậu.

Nhìn vào con số tổng thu cân đối NSNN tháng 8-2013, giảm 31,4% so với mức thực hiện tháng 7 và lũy kế 8 tháng thấp hơn so với 3 năm trước cho thấy tình hình thu ngân sách hết sức khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn kiên định mục tiêu thu ngân sách đạt dự toán.

Bộ Tài chính đã vươn lên dẫn đầu trong Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông Việt Nam 2013 (Vietnam ICT Index 2013) khối các bộ, cơ quan ngang bộ.

Tại Hội thảo đánh giá thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính DN Nhà nước do Bộ Tài chính vừa mới tổ chức tại Hà Nội, đại diện một số DN Nhà nước thẳng thắn cho rằng, hiện nay còn thiếu một số quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ về quản lý tài chính thực tế phát sinh, gây lúng túng cho cả DN và cơ quan quản lý.

Trong tháng 8-2013, công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ tiếp tục được Bộ Tài chính quản lý một cách hiệu quả, góp phần bổ sung thêm vốn cho các mục tiêu kinh tế.

Thanh khoản sàn TP.HCM tăng mạnh chủ yếu nhờ giao dịch thỏa thuận tăng đột biến ở một số mã trong phiên giao dịch ngày 4-9. Hai chỉ số tiếp tục lùi sâu dưới áp lực đi xuống của nhóm cổ phiếu trụ cột.

Theo tin từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tới đây cơ quan này sẽ ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán. Theo đó, sẽ áp dụng mô hình quản lý giám sát hiện đại của thế giới (CAMEL) để đánh giá, xếp loại các công ty chứng khoán. Đây được coi là biện pháp cứng rắn của UBCKNN trong quá trình tái cấu trúc các công ty chứng khoán.

Từ ngày 3-9, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,7%/năm, thay bằng mức lãi suất 9,3%/năm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-tac-quan-ly-rui-ro-phat-trien-ngang-tam-dap-ung-yeu-cau-nghiep-vu-hai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/dinh-chi-che-do-dn-uu-tien-doi-voi-pv-oil.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tam-giu-gan-70-lo-hang-vi-pham-tri-gia-gan-170-ti-dong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-thanh-hoa-thi-dua-chao-mung-68-nam-thanh-lap-nganh.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-cang-nghe-an-thu-ngan-sach-dat-1449.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-binh-duong-trien-khai-nhieu-bien-phap-tang-nguon-thu.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/huy-to-khai-hai-quan-trong-thoi-diem-nhay-cam.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dong-nai-luu-y-cac-doanh-nghiep-kinh-doanh-kho-ngoai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cao-bang-tieu-huy-hon-1-nguyen-lieu-la-thuoc-la-nhap-lau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tong-cuc-truong-gui-thu-chuc-mung-ngay-truyen-thong-nganh-hai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-hang-chuc-bao-duong-thai-lan-nhap-lau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/fpt-eib-msn-va-shi-cung-thoa-thuan-khung.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tiep-tuc-kien-dinh-muc-tieu-thu-ngan-sach-dat-du-toan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-dan-dau-vietnam-ict-index-2013.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/dn-van-con-lung-tung-khi-thuc-thi-van-ban-phap-luat-tai-chinh.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/thang-8-bo-sung-gan-4-ty-usd-phuc-vu-cac-muc-tieu-kinh-te.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/kien-quyet-thanh-loc-cac-cong-ty-chung-khoan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/giam-lai-suat-cho-vay-tin-dung-xuat-khau.aspx

Theo tạp chí Thuế online: Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Phụng đã chia sẻ như vậy với phóng viên Tạp chí Thuế sau loạt bài “chống chuyển giá trên toàn cầu và khuyến nghị của ActionAid quốc tế” được đăng tải trên Tạp chí Thuế mới đây. Theo đó, ông Phụng cho rằng, mặc dù cả 2 hành vi này đều gây nên giảm thu NSNN và có lỗi với người nghèo, song cần phân định rõ và có thái độ phân biệt đối xử giữa các hành vi “lách thuế” và “trốn thuế”.

Ông Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/9/2013 và ông Ngô Bốn được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam từ ngày 30/8/2013.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/3218.html

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/3229.html

Portal Tổng cục Hải quan có tin: Nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Hải quan (10/9/1945-10/9/2013) và chào mừng 22 năm thành lập đơn vị (5/9/1991- 5/9/2013), Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt đến toàn thể CBCC trong toàn Cục quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Vận hành thử hệ thống VNACCS là khâu chuẩn bị đặc biệt quan trọng trước khi đưa vào vận hành chính thức. Tại giai đoạn này, hệ thống sẽ được vận hành như trên môi trường thật để kiểm thử toàn bộ chức năng hệ thống, kịp thời phát hiện lỗi để khắc phục. Dự kiến, công việc trên sẽ được triển khai trong vòng bốn tháng, bắt đầu từ tháng 11/2013. Để chuẩn bị cho việc vận hành thử hệ thống, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương triển hàng loạt các công việc liên quan.

Tại công văn số 2512/BTTTT-BC ngày 29/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tháng 5/2013, Bưu chính Trung Quốc đã phát hành bộ tem phổ thông 6 mẫu mang tên “Mỹ lệ Trung Quốc”, trong đó có 1 mẫu tem in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (mẫu tem giá 1,2 tệ, mang tên “Tam Sa thất liên dữ”).

Bảo mật tài khoản khi giao dịch thông qua hệ thống thông quan điện tử là điều đã được pháp luật quy định, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) chưa nhận thức đúng trách nhiệm, gây ra nhiều thiệt hại. Do đó, DN cần có nhận thức đầy đủ về vấn đề bảo mật để tránh những thiệt hại không đáng có.

Hải quan có quyền phạt lên đến 250 triệu đồng trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20046&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20043&Category=Tin%20VNACCS/VCIS

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20041&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20040&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20039&Category=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi

Trên portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin: Ngày 3/9/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng có buổi tiếp xã giao Ngài Igor Pacolak, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam.

Ngày 29/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Tập đoàn Thiên Long (Mã CK: TLG) theo Báo cáo phát hành số 64.13/CV-TL ngày 28/8/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 22/5/2013.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162082219&_afrLoop=861956821938000#%40%3F_afrLoop%3D861956821938000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082219%26_adf.ctrl-state%3De3asyptt6_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162082216&_afrLoop=862032862198000#%40%3F_afrLoop%3D862032862198000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082216%26_adf.ctrl-state%3De3asyptt6_96

Theo portal Ngân hàng Nhà nước: Ngày 29/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

Ngày 06/8/2013, NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh phối hợp với UBND xã Mỹ Hòa huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh, Phòng An ninh Kinh tế (PA 81) Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyên truyền cách nhận biết tiền thật, tiền giả cho khoảng 130 hộ dân (phần đông là đồng bào dân tộc Khmer) của 02 ấp Hòa Thịnh và Bào Sen xã Mỹ Hòa huyện Cầu Ngang tỉnh Tỉnh Trà Vinh.

Tuần trước NHTW các nước đang nổi như Brazil, Inđônêsia tăng lãi suất để hạn chế đà suy giảm của đồng nội tệ và kiểm soát áp lực lạm phát đang gia tăng, trong khi đó Hungary và Angôla giảm lãi suất, NHTW của năm nước khác giữ nguyên lãi suất.

Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1529/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trương Văn phước giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ngày 03/9/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 6307/NHNN-TTGSNH về đề nghị đổi tên Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng của Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan VN).

Ngày 03/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 6303/NHNN-QLNH về việc xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.

Từ 04/9/2013, HDBank tài trợ nguồn vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất chỉ 3%/năm. Tổng hạn mức gói ưu đãi của HDBank lên đến 20 triệu USD.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748307&_afrLoop=683329738100000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683329738100000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748307%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748313&_afrLoop=683375525519400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683375525519400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748303&_afrLoop=683395464604800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683395464604800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748303%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748302&_afrLoop=683416914554500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683416914554500%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748302%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748299&_afrLoop=683438703015000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683438703015000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748299%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_629

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748298&_afrLoop=683456905901900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683456905901900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748298%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_754

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748296&_afrLoop=683479360814600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4eqhsgsy2_1#%40%3F_afrWindowId%3D4eqhsgsy2_1%26_afrLoop%3D683479360814600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748296%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4eqhsgsy2_879

(K.H - tổng hợp)