Các báo ngành Tài chính ngày 5/9/2014

**Bộ Tài chính tích cực trong công tác thu NSNN; **Bước tiến lớn trong điện tử hóa các giao dịch; **Cấp bảo lãnh gần 1,84 tỷ USD vốn vay nước ngoài; **2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản; **TP.Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc thuế ngay tại hội nghị đối thoại DN; **Thủ tục hải quan với xăng dầu tạm nhập để hoán đổi;

Các báo ngành Tài chính ngày 5/9/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Theo đó, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối được quyết định giá bán buôn. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc, trình tự quy định. Thương nhân đầu mối có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được nhà nước bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá. Thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=142097935&p_details=1

Bộ Tài chính tích cực trong công tác thu NSNN: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 12,9 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,22% so với tháng trước. So với cùng kỳ, CPI tháng 8 tăng 4,31% là mức tăng thấp nhất so với mức tăng cùng kỳ một số năm gần đây, bình quân 8 tháng tăng 4,73%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện trong 8 tháng đầu năm ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo báo cáo, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 58,83 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 34,5 nghìntỷ đồng, giảm khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng (32,3%) so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý II/2014 phải kê khai nộp ngân sách vào đầu quý III/2014, đã cơ bản thu xong trong tháng 7, đến tháng 8 không còn phát sinh.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=141934976&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Giảm gánh nặng thủ tục hành chính về thuế: Từ ngày 1/9, Thông tư số 119/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của bảy thông tư nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính (TTHC) về thuế chính thức có hiệu lực. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc triển khai đồng bộ các nội dung của thông tư này sẽ cắt giảm hơn 200 giờ nộp thuế/năm cho người dân và doanh nghiệp (DN). Cải cách mạnh mẽ TTHC về thuế được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới các DN. Bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê khai thuế là một trong những nội dung mới của Thông tư 119/TT-BTC. Chị Phạm Thị Thu Hương, kế toán trưởng của Công ty TNHH Bình Nguyên (Hà Nội) cho biết, với đặc thù của DN, việc sử dụng điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống... là rất lớn. 

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=142003502&p_details=1

Hai trường hợp được sắm mới xe công: Chỉ có các cơ quan, đơn vị thành lập mới và các cơ quan, đơn vị do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến xe ô tô bị hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông mới được mua xe mới phục vụ công tác chung. Đó là nội dung mới tại văn bản số 12274/BTC-QLCS ngày 3/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô, theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ. Cụ thể, 2 trường hợp được mua xe ô tô phục vụ công tác chung là các cơ quan, đơn vị thành lập mới và các cơ quan, đơn vị do nguyên nhân bất khả kháng như xe bị tai nạn (bao gồm cả tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên gây ra như: bão, lũ, mưa đá, cây đổ…) dẫn đến hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông và xe bị mất, mà không tìm thấy trong các trường hợp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-04/bo-tai-chinh-huong-dan-thuc-hien-mua-sam-xe-oto-phuc-vu-cong-tac-chung-13044.aspx

Bước tiến lớn trong điện tử hóa các giao dịch: Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cùng với 4 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) và 2 nhà thầu triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu NSNN (PHT NSNN). Qua 1 năm triển khai (từ tháng 7/2013 đến tháng 7/2014), hệ thống TTSPĐT này đã được "phủ sóng" trên toàn quốc cho hơn 700 đơn vị KBNN cấp huyện và Sở Giao dịch KBNN cũng như tại 45 đơn vị KBNN tỉnh có mở tài khoản chuyên thu tại các NHTM. Sự thành công này đã mở ra một bước tiến lớn trong điện tử hóa các kênh thanh toán cũng như tạo bước chuyển trong quản lý ngân quỹ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-04/thanh-toan-song-phuong-dien-tu-buoc-tien-lon-trong-dien-tu-hoa-cac-giao-dich-13054.aspx

8 tháng: Xuất cấp hơn 1.000 tỷ đồng hàng DTQG: Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đến nay, đối với các mặt hàng gạo cứu trợ, vật tư nông nghiệp, trang thiết bị y tế, hàng an ninh, quốc phòng đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ. Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, từ đầu năm đến hết tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương với tổng giá trị hàng đã xuất cấp khoảng 1.007 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-04/xuat-cap-hon-1000-ty-dong-hang-dtqg-kip-thoi-giup-dong-bao-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-13052.aspx

Cấp bảo lãnh gần 1,84 tỷ USD vốn vay nước ngoài: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến nay đã có 4 dự án vay vốn nước ngoài được cấp bảo lãnh Chính phủ, với tổng trị giá gần 1,84 tỷ USD. Cụ thể, trong tháng 8/2014, Bộ Tài chính đã hoàn thành đàm phán, tham gia đàm phán và đã ký kết 16 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết là 2,364 tỷ USD, trong đó có 01 Hiệp định viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách trị giá 6 triệu AUD, tương đương 117 tỉ đồng. 

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-04/cap-bao-lanh-gan-184-ty-usd-von-vay-nuoc-ngoai-13039.aspx

2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo Quyết định, 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính bao gồm: thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất và thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-04/2-thu-tuc-hanh-chinh-moi-trong-linh-vuc-quan-ly-cong-san-13072.aspx

TP.Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc thuế ngay tại hội nghị đối thoại DN: Tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), điện tử với Chính quyền TP. Hồ Chí Minh, nhiều câu hỏi “nóng” về thuế đã nhanh chóng được giải đáp, gỡ vướng ngay tại hội nghị. Ngày 4/9/2014, tại Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp CNTT, điện tử với Chính quyền TP.HCM, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP.HCM cùng các sở, ban ngành đã giải đáp nhiều ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực CNTT, điện tử, khoa học và công nghệ, thể thao và du lịch, thuế, hải quan… 

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-09-04/thao-go-vuong-mac-thue-ngay-tai-hoi-nghi-doi-thoai-ve-cntt-13066.aspx

Thủ tục hải quan với xăng dầu tạm nhập để hoán đổi: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 124/2014/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam (trong Thông tư gọi tắt là thương nhân) và các cơ quan hải quan, công chức hải quan. Thông tư quy định thương nhân có trách nhiệm thanh khoản lượng xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài đã tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào. Việc thanh khoản được thực hiện theo từng tờ khai hải quan tạm nhập. Thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản: Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày xăng, dầu tạm nhập hết thời hạn lưu tại Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-09-04/thu-tuc-hai-quan-voi-xang-dau-tam-nhap-de-hoan-doi-13070.aspx

HSX nhắc nhở 5 DN chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014: 5 DN gồm: Cty CP Beton 6 (mã Ck: BT6); Cty CP Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã Ck: PPI); Cty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã Ck: SGT); Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã Ck: TDH); Cty CP Thủy sản số 4 (mã Ck: TS4). Thời hạn nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 đối với các công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kiểm toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc chậm nhất là ngày 29/8/2014. Tuy nhiên, đến hết ngày 29/8/2014 vẫn còn 5 công ty chưa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-09-04/5-dn-cham-nop-bao-cao-tai-chinh-soat-xet-ban-nien-2014-tren-hsx-13065.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Đề nghị cho phép XNK hàng hóa qua lối mở Keng Đu: UBND tỉnh Nghệ An vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép thực hiện hoạt động XNK hàng hóa qua lối mở Keng Đu (xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn). Theo UBND tỉnh Nghệ An, đề xuất trên nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của DN qua khu vực lối mở Keng Đu. Mới đây Bộ Tài chính có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện lối mở Keng Đu theo hướng phải có đủ cơ sở hạ tầng, bãi tập kết hàng hóa có hàng rào bao quanh, có điện chiếu sáng, trạm kiểm soát, nơi làm việc của cơ quan chức năng… Sau khi hoàn thiện các hạng mục này, căn cứ ý kiến đồng thuận của các bộ, ngành chức năng, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định công bố lối mở biên giới.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/dieu-kien-nao-de-duoc-xnk-qua-loi-mo-keng-du-nghe-an.aspx

HSBC đánh giá thu ngân sách 2014 có dấu hiệu tốt: Ngày 4/9, Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC công bố bản báo cáo về Kinh tế vĩ mô - Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9-2014. Nội dung bản báo cáo thể hiện nhiều tín hiệu tốt cho thu ngân sách năm 2014. Theo HSBC, Việt Nam đang đi trên làn đường tốc độ chậm trong quá trình hồi phục kinh tế. Sau giai đoạn tăng trưởng khá vững chắc từ tháng 9/2013, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất HSBC (HSBC PMI) giảm đáng kể trong tháng 8 xuống mức 50,3. HSBC cho rằng, hoạt động trong tháng sau sẽ tiếp tục ảm đạm do hàng tồn kho còn cao và các đơn hàng ít. Chỉ số lạm phát toàn phần tiếp tục giảm thêm xuống mức 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu nội địa yếu. Trừ thực phẩm, áp lực về giá khá thấp và lạm phát cơ bản giảm xuống còn 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 từ mức 5,1% của tháng 7. Nếu lạm phát vẫn ở dưới mức 4,5% trong tháng 9 thì nhiều khả năng ngân hàng nhà nước sẽ cắt giảm thêm lãi suất thị trường mở để kích cầu nội địa.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nhieu-tin-hieu-tot-cho-thu-ngan-sach-2014.aspx

Sẽ sửa đổi mức giá tính thuế ắc quy nhập khẩu: Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời các công ty ắc quy: TNHH GS Việt Nam, Cổ phần pin ắc quy miền nam, LeLong Việt Nam kiến nghị bổ sung, điều chỉnh tăng mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy NK. Để ngăn chặn tình trạng ắc quy NK gian lận về thuế và đảm bảo công bằng cho  các DN, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát và kiểm tra sau thông quan các DN NK ắc quy có kim ngạch lớn, rủi ro cao. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thu thập thông tin, xây dựng, bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu mặc hàng ắc quy ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa NK rủi ro về trị giá kèm theo Quyết định 1946/TCHQ-TXNK.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-sua-doi-muc-gia-tinh-thue-ac-quy-nk.aspx

Vướng mắc nhập hàng theo hạn ngạch thuế quan: Theo Cục Hải quan Bình Phước, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 có xuất xứ từ Campuchia tại đơn vị đã phát sinh một số vướng mắc. Cụ thể, theo hướng dẫn tại công văn 2828/TCHQ-GSQL ngày 20-3-2014 của Tổng cục Hải quan (CV 2828) đối với thuốc lá khô chỉ làm thủ tục đối với thương nhân có giấy phép NK  thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp, thương nhân phải nộp bản chính giấy phép nếu NK một lần hoặc bản sao khi NK nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/vuong-thu-tuc-doi-voi-hang-hoa-nk-theo-han-ngach-thue-quan.aspx

Quy trình mới về giám sát hải quan tại khu vực cảng biển: Những quy trình mới liên quan đến hoạt động giám sát hải quan tại khu vực cảng biển vừa được Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết định 2575/QĐ-TCHQ. Theo đó, việc xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảng; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng trọng điểm để áp dụng biện pháp giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan để đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan và không gây khó khăn cho hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/quy-trinh-moi-ve-giam-sat-hai-quan-tai-khu-vuc-cang-bien.aspx

Bắt 85.000 bao thuốc lá lậu các loại: Tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh, đấu tranh làm rõ vụ vận chuyển 85.000 bao thuốc lá lậu trên khu vực biển Nam Triệu, Hải Phòng. Vào hồi 12 giờ ngày 26/8, tại khu vực biển Nam Triệu, Tổ trinh sát chống buôn lậu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện 1 xuồng cao tốc (không số hiệu) gắn 4 máy có tổng công suất 1.000 CV có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xuồng có khoảng 170 thùng, tương đương với 85.000 bao thuốc lá các loại, trên bao bì có in nhãn, mác có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-85-000-bao-thuoc-la-lau-cac-loai.aspx

Quảng Ngãi: Bắt giữ vụ gỗ lậu cất giấu tinh vi: Lúc 8 giờ ngày 4/9, trên Quốc lộ 1A, tại khu vực phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và bắt giữ một chiếc xe tải vận chuyển gỗ lậu. Điều đáng nói là chiếc xe tải này đã được hóa trang che giấu số gỗ lậu tinh vi trong thùng xe nên đã trót lọt qua nhiều tỉnh đến khi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi mới bị phát hiện. Qua kiểm tra toàn bộ số lượng gỗ này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Để qua mặt cơ quan chức năng, số gỗ này đã được ngụy trang bằng cách chất gỗ ở giữa xe và bao bọc xung quanh là hàng trăm thùng bia, giấy bìa cát- tông, thuốc thủy sản, thức ăn nuôi tôm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/quang-ngai-bat-giu-vu-van-chuyen-go-lau-cat-giau-tinh-vi-trong-thung-xe.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)