Các báo ngành Tài chính ngày 6/2/2015

**Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 21.900 tỷ đồng ngay trong tháng 1/2015; **Số giờ kê khai Bảo hiểm xã hội chỉ còn 49,5 giờ; **Năm 2015: Hải Dương dự kiến tăng thu nội địa tối thiểu 8%; **Đà Nẵng: 100% doanh nghiệp taxi, xe khách đã giảm giá cước; **Hải quan Việt Nam tiếp nhận thiết bị phát hiện hàng cấm do Hoa Kỳ tài trợ; **Khối ngoại mua ròng trên 45 tỷ đồng; **Phó Thủ tướng biểu dương lực lượng Hải quan và Công an Cao Bằng;...

Các báo ngành Tài chính ngày 6/2/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN ngay từ tháng đầu năm: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, bước vào năm 2015, nhìn chung, kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những điểm sáng tích cực: CPI tháng 1 tiếp tục giảm (-) 0,2% so với tháng trước; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 17,5%, tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%; Thị trường chứng khoán có bước phục hồi; Xuất khẩu đạt 12,9 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Thu nội địa,ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán, cao hơn yêu cầu tiến độ thu bình quân 1 tháng theo dự toán (khoảng 8,3%), tăng 10,9% so với tháng 1/2014. Riêng thu nội địa trừ đất ước đạt 58,6 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Hầu hết các khoản thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ năm 2014, trong đó thu từ kinh tế quốc doanh đạt 9,3% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,2% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 11,2% dự toán, tăng 6,8% so cùng kỳ. Thu từ dầu thô, ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=160241523&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 21.900 tỷ đồng ngay trong tháng 1/2015:  Ngày 2/4/2015, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị, điểm lại kết quả nổi bật trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2015. Đáng chú ý là kết quả thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) rất khả quan. Ngay trong tháng 1/2015, ngành Hải quan đã thu thuế XNK đạt 21.900 tỷ đồng, bằng 8,4% dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Tổng cục Hải quan cho biết, bên cạnh kết quả khả quan trong công tác thu ngân sách, trong tháng 1, các cục vụ, chức năng đã hoàn thành đúng tiến độ công tác xây dựng đề án. Cụ thể, hoàn thành 2 đề án trình Chính phủ, 2 đề án trình Bộ Tài chính, 8 đề án trình Tổng cục Hải quan. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng qua, tiếp được ngành quan tâm, đẩy mạnh. Kết quả, trong tháng 1 công tác điều tra chống buôn lậu, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 1.414 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 12,567 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách hơn 11,1 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-02-04/thu-thue-xuat-nhap-khau-dat-21900-ty-dong-ngay-trong-thang-1-2015-17851.aspx

Số giờ kê khai Bảo hiểm xã hội chỉ còn 49,5 giờ: Với việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, thủ tục, mẫu biểu hồ sơ... thời gian thực hiện các thủ tục BHXH sẽ giảm được khoảng 100 giờ. Mục tiêu, đến cuối năm 2015, số giờ kê khai BHXH chỉ còn 49,5 giờ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, các DN Việt Nam nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ với tần suất 12 lần/năm và mất 335 giờ để thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH. Trong năm 2014, BHXH Việt Nam đã thực hiện rà soát các quy trình thủ tục về các khoản bảo hiểm để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Theo đó, đã bỏ một số chỉ tiêu kê khai trùng lắp hoặc các chỉ tiêu sẵn có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH tại một số tờ khai; bỏ một số tài liệu, giấy tờ kèm theo trong một số thủ tục về giải quyết chi trả chế độ cho người lao động để đơn giản hoá thủ tục hành chính cho DN và người lao động. Cơ quan BHXH chỉ yêu cầu DN nộp một bộ hồ sơ để giải quyết chế độ BHXH; sửa quy định về việc chỉ cần nộp bản sao thay vì bản sao có công chứng đối với một số trường hợp để giảm chi phí cho DN và người lao động...

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-02-05/so-gio-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-chi-con-495-gio-17866.aspx

Thêm một doanh nghiệp được công nhận ưu tiên trong lĩnh vực hải quan: Ngày 4/2/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-TCHQ công nhận Công ty TNHH Denso Việt Nam là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan (DNUT), nâng số DNUT trên cả nước lên con số 27. Công ty TNHH Denso Việt Nam, địa chỉ tại Lô E1, khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, thuộc Tập đoàn DENSO sản phẩm chính là van tạo xoáy lốc, đồng hồ đo lưu lượng khí, van tái tuần hoàn khí thải, bàn đạp chân ga, van biến thiên thời gian, van tự động chuyển đổi số xe ô tô... Công ty được công nhận là DNUT theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính, có thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu là 36 tháng kể từ ngày 4/2/2015. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-02-04/them-mot-doanh-nghiep-duoc-cong-nhan-uu-tien-trong-linh-vuc-hai-quan-17852.aspx

Cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay ODA cho Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 214/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam). Thông tư này hướng dẫn về định mức chi, thủ tục thanh toán, rút vốn, quản lý vốn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA thuộc Hiệp định vay vốn số VN11-P2 ký ngày 2/11/2011 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và JICA và Sửa đổi Hiệp định vay vốn số JICA (1R) (11)-(14004) ngày 15/11/2013 cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay JICA cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-02-04/co-che-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-nguon-von-vay-oda-cho-du-an-trung-tam-vu-tru-viet-nam-17833.aspx

Năm 2015: Hải Dương dự kiến tăng thu nội địa tối thiểu 8%: Ông Vũ Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2015 cục thuế phấn đấu tăng thu nội địa tối thiểu 8% so với năm 2014. Riêng đối với khu vực hộ kinh doanh cá thể sẽ tăng tối thiểu 16% so với cùng kỳ. Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 của Cục Thuế Hải Dương là 6.712,8 tỷ đồng, đạt 128,3% dự toán trung ương giao; 122,9% dự toán tỉnh giao, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất thu đạt trên 5.981 tỷ đồng - hoàn thành vượt mức dự toán trung ương và tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản tăng thu mạnh vượt dự toán bao gồm: tiền sử dụng đất đạt 104,5%; thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 119,5%; khu vực ĐTNN đạt 144%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 129,6%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 137,1%; thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 111,1%… Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, sở dĩ thu NSNN năm 2014 tăng mạnh là do ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động triển khai tích cực các giải pháp, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách  năm 2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-02-04/nam-2015-hai-duong-du-kien-tang-thu-noi-dia-toi-thieu-8-17834.aspx

Đà Nẵng: 100% doanh nghiệp taxi, xe khách đã giảm giá cước: Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, ngày 1/2/2015, đoàn kiểm tra giá cước vận tải khu vực miền Trung bắt đầu thực hiện kiểm tra tại Đà Nẵng. Theo kết quả ban đầu, hiện nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 55 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc đối tượng phải kê khai giá, trong đó có 6 đơn vị kinh doanh vận tại bằng xe taxi, 16 đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định, 3 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt, 30 đơn vị vận tải hàng hóa container. Tính đến thời điểm ngày 3/2/2014, kết quả giảm giá cước tại Đà Nẵng như sau: 6/6 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giảm giá 2 lần. Tổng tỷ lệ điều chỉnh giảm tỷ lệ từ 3-25% (tùy từng loại xe và tùy số km); 19/19 đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định (trong đó 3 đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt) điều chỉnh giảm tỷ lệ từ 2,3-12% (tùy tuyến cố định); 22/30 đơn vị vận tải hàng hóa container kê khai giá, trong đó 10 đơn vị kê khai lần đầu và 12 đơn vị kê khai giảm giá tỷ lệ từ 3-21%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-02-04/da-nang-100-doanh-nghiep-taxi-xe-khach-da-giam-gia-cuoc-17845.aspx

Số doanh nghiệp đang hoạt động cao nhất kể từ năm 2011: Theo công bố của Tổng cục Thống kê về một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014, cả nước có hơn 400.000 DN đang hoạt động, cao nhất kể từ năm 2011. Số liệu này không bao gồm các DN đã đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động. Trong đó, khu vực Nhà nước có hơn 3.100 DN; khu vực vốn đầu tư nước ngoài trên 11.300 DN; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước là gần 387.000 doanh nghiệp. Tổng số lao động làm việc trong các DN là trên 11,8 triệu người. Trong đó DN Nhà nước là 1,4 triệu người; DN có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng gần 3,4 triệu người; DN ngoài Nhà nước là hơn 7 triệu người. Khu vực DN Nhà nước vẫn nắm giữ nguồn vốn lớn trong nền kinh tế với trên 4,87 triệu tỷ đồng, con số tương ứng của DN ngoài Nhà nước và DN đầu tư nước ngoài tương ứng là hơn 11,7 triệu tỷ đồng và 5,41 triệu tỷ đồng. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của khối DN Nhà nước vẫn ở mức trên 3 triệu tỷ đồng, cao hơn khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng), thấp hơn khu vực DN ngoài Nhà nước (đạt hơn 4,6 triệu tỷ đồng).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-02-05/so-doanh-nghiep-dang-hoat-dong-cao-nhat-ke-tu-nam-2011-17856.aspx

Quy rõ trách nhiệm trong việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Tại Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã quy định rõ về trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để nhằm tạo cơ sở pháp lý, hạn chế vướng mắc cho quá trình triển khai thực hiện phân loại hàng hóa. Trước đây, việc phân loại hàng hóa được quy định tại Điều 72 Luật Hải quan thuộc Chương “Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK”. Tuy nhiên, việc phân loại hàng hóa không chỉ nhằm mục đích thu thuế mà còn nhằm đảm bảo thống nhất phân loại hàng hoá XNK cho các mục đích khác như: Xác định xuất xứ và đàm phán thương mại giữa các quốc gia, quản lý hàng hoá cần kiểm soát chuyên ngành… Bên cạnh đó, hiện nay đã xảy ra nhiều vướng mắc cho DN trong việc phân loại hàng hóa bởi chưa có sự thống nhất trong Danh mục hàng hóa của các bộ, ngành với Danh mục hàng hóa của Bộ Tài chính, nhiều bộ, ngành còn chậm trong việc ban hành các Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành. Vì vậy, Luật Hải quan 2014 đã bổ sung khái niệm phân loại hàng hoá tại Điều 4 và quy định về phân loại hàng hóa tại Điều 26, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc ban hành Danh mục mã số hàng hoá XNK thống nhất trong toàn quốc phù hợp với công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/quy-ro-trach-nhiem-trong-viec-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.aspx

Hải quan Việt Nam tiếp nhận thiết bị phát hiện hàng cấm do Hoa Kỳ tài trợ: Ngày 5/2, Tổng Cục Hải quan tiếp nhận 5 bộ thiết bị phát hiện hàng cấm CT-30 do Hoa Kỳ tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát XK và an ninh biên giới liên quan (EXBS). Đây là lần thứ hai Hải quan Việt Nam tiếp nhận trang bị thiết bị này. Trước đó, năm 2010, Hải quan Việt Nam cũng đã tiếp nhận 3 bộ thiết bị này từ Hoa Kỳ, ước tính, mỗi bộ có giá trị khoảng 16.000 USD. Theo đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan), trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong Chương trình EXBS, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao cho Tổng cục Hải quan làm đầu mối chủ trì triển khai các hoạt động hợp tác trong chương trình này, trên cơ sở phối hợp của bộ ngành liên quan. Bắt đầu từ tháng 8-2005, Việt Nam tiếp nhận các hoạt động hỗ trợ nhằm tăng cường kiểm soát XK tại Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ được thể hiện dưới hình thức các khóa đào tạo, hội thảo và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức và năng lực kiểm soát cho các cơ quan chính sách và thực thi của Việt Nam về vấn đề kiểm soát XK.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-viet-nam-tiep-nhan-thiet-bi-phat-hien-hang-cam-do-hoa-ky-tai-tro.aspx

Khối ngoại mua ròng trên 45 tỷ đồng: Theo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, bước vào phiên giao dịch ngày 5/2, nhiều mã giảm đỏ chiếm số lượng khá nhiều ngay từ những phút đầu đợt. Nhiều mã được chào bán áp đảo và giảm sàn, nhưng đến cuối đợt thì nhờ các mã VN30 có nhiều mã tăng giá đã giúp cho VN Index mở cửa tăng điểm. Bước vào đợt 2, mua- bán vẫn “trầm lắng” với mức đặt lệnh dè dặt và thăm dò của nhà đầu tư, nhưng nhờ nhóm cổ phiếu blue-chip phần lớn vẫn giữ được mức tăng nhẹ đẩy VN Index nhích dần sau đó. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng giao dịch sôi động trở lại và tăng giá phần lớn trong phiên sáng nay. Những phút cuối phiên giao dịch có thêm nhiều mã blue-chip tăng giá đã giúp Index tăng lên gần 6 điểm. Mặc dù vậy, thanh khoản chỉ đạt ở mức thấp. Sau sự giằng co của các đợt giao dịch buổi chiều, kết thúc phiên giao dịch ngày 5-2, VN Index tăng 5,72 điểm (+1,01%) đóng cửa ở mức 567,17 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường đạt khoảng 78,74 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 1.257,65 tỷ đồng. Toàn thị trường có 105 mã tăng giá, 92 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khoi-ngoai-mua-rong-tren-45-ty-dong.aspx

Phó Thủ tướng biểu dương lực lượng Hải quan và Công an Cao Bằng: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen Cục Hải quan Cao Bằng và Công an tỉnh Cao Bằng đã lập thành tích trong điều tra, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển 156 bánh heroin tại khu vực phường Đề Thám (TP.Cao Bằng). Trong thư Phó Thủ tướng bày tỏ: Tôi vui mừng được biết, khoảng 8 giờ, ngày 5-2-2015, Cục Hải quan và Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp lực lượng tổ chức điều tra, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 156 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP (Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ), Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Hải quan và Công an Cao Bằng. Phó Thủ tướng đánh giá, chiến công này góp phần tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28-10-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bieu-duong-thanh-tich-triet-pha-156-banh-heroin.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)