Các báo ngành tài chính ngày 6/8/2009

** Tình hình triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách 7 tháng đầu năm 2009; ** Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty Nhà nước; ** Giải ngân vốn đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ đạt 29% kế hoạch năm; ** Ngành Thuế tỉnh Bắc Ninh: Xử lý nợ thuế còn gặp khó khăn; ** Thừa Thiên - Huế: Doanh nghiệp chủ động đăng ký khai báo hải quan từ xa...

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo website Bộ Tài chính: Bộ Tài chính đã công bố Thông cáo báo chí về tình hình triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2009. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2009 ước đạt 222.120 tỷ đồng, đạt 57,0% dự toán năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó thu nội địa ước đạt 59,1% dự toán, giảm 2,8% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước đạt 48% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57,5% dự toán, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Xét về tiến độ thực hiện dự toán, số thu 7 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2008 (đạt 73,1%), song vẫn ở mức khá so với những năm gần đây (năm 2006 đạt 56,5%, năm 2007 đạt 55,0%). Đây là kết quả tích cực trong điều kiện kinh tế phát triển không thuận lợi, phải thực hiện nhiều giải pháp ưu đãi về chính sách thuế để kích thích kinh tế, ngặn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế; đồng thời, thể hiện quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các cơ quan chức năng liên quan. Riêng về thu dầu thô, giá dầu thô tháng 7 trên thị trường thế giới giảm nhẹ so với tháng 6, bình quân chỉ đạt 64 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán nên giá dầu tính thu NSNN tháng 7 ước đạt 67 USD/thùng, nâng mức giá bình quân 7 tháng đạt 50 USD/thùng. Sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 9,4 triệu tấn, bằng 59,2% kế hoạch năm.

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=62011

Cũng trên website Bộ Tài chính có tin: Bộ Tài chính vừa hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty Nhà nước tại Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009. Theo đó, căn cứ vào xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty Nhà nước được trích lập như sau: Đối với trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích tối đa 5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị); Đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ thì được trích tối đa 2,5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, mức trích một năm không vượt quá 250 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 100 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị); Đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành kể cả trường hợp công ty nhà nước có lãi.

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=62021

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin: Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), tổng chi ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7 ước đạt 39.340 tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 264.820 tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó: chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 7 ước đạt 8.190 tỷ đồng. Luỹ kế chi 7 tháng đạt 61.675 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2008; riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ước đạt 53,7% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ 2008. Cũng theo báo cáo của cơ quan Kho bạc Nhà nước, cho đến đầu tháng 7/2009, giá trị khối lượng XDCB hoàn thành gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán đạt gần 30% kế hoạch năm 2009; vốn đã giải ngân (kể cả tạm ứng) đạt khoảng 39% kế hoạch thông báo. Cho đến nay, có nhiều dự án nhóm A tiến độ giải ngân vốn đạt cao như: Dự án Học viện Kỹ thuật quân sự (87% dự toán), Dự án Hạ tầng kỹ thuật Làng Văn hoá dân tộc (98,1% dự toán); Dự án Hợp phần nâng cấp mạng lưới đường bộ (58,3% dự toán)... Mặc dù vậy, cũng còn dự án có khối lượng đầu tư thực hiện và vốn đầu tư giải ngân đạt th p, như: dự án Hệ thống thuỷ lợi Phan Rý, dự án Phát triển cây chè và cây ăn quả, Dự án Phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống, Dự án Cầu Nhật Tân... Bên cạnh đó, cho đến đầu tháng 7/2009, vẫn còn gần 5.400 dự án, với tổng số vốn đầu tư khoảng 10.600 tỷ đồng chưa đến giao dịch với KBNN để được thanh toán vốn theo chế độ, vì thế ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải ngân vốn.

Xem chi tiết: Thời báo Tài chính Việt Nam, số 93, ngày 5/8, trang 2.

Trên Thời báo Tài chính Việt Nam đăng bài phỏng vấn Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh: Nội dung bài viết đề cập: Trong nửa đầu năm 2009, tổng số thu do Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện được 970 tỷ đồng, bằng 55% dự toán Bộ Tài chính giao, 42% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đặc biệt lĩnh vực thu ngoài quốc doanh (NQD) cơ mức tăng trưởng khá hơn so với các năm trước. Đến thời điểm hết tháng 6/2009 có 7 chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành 70% dự toán trở lên, còn lại 1 đơn vị đạt xấp xỉ 50% dự toán. Tôi tin tưởng rằng, đối với lĩnh vực thu thuế NQD từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong ngành Thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian qua, ngành Thuế tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh trên nhiều hoạt động của công tác thuế; qua đó Cục Thuế có những đề xuất, kiến nghị sau: Đối với lĩnh vực thu thuế NQD, nhất là việc thu thuế các phương tiện tải, tôi cho rằng không riêng gì ở tỉnh Bắc Ninh mà nhiều địa phương khác cũng gặp nhiều khó khăn. Vậy, đề nghị Tổng cục Thuế và Cục đăng kiểm Việt Nam có quy chế phối hợp với nhau, đồng thời có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị các địa phương tổ chức thu thuế ngay khi các phương tiện vận tại đến đăng kiểm. Trong lĩnh vực quản lý công nợ, Cục Thuế tinh Bắc Ninh có một số hồ sơ đã gửi Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ đối với một số công ty cổ phần hoá. Tuy nhiên cho đến nay, Cục Thuế địa phương vẫn chưa nhận được công văn trả lời. Vậy, Cục Thuế địa phương xin đề nghị Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính có văn bản trả lời cụ thể để tạo điều kiện cho ngành Thuế địa phương quản lý được tốt hơn. Hơn nữa, trong những năm trước đây mới thực hiện Luật thuế VAT, số nợ đọng do chậm nộp do máy tính tự tính ra; do đó ở địa phương các khoản nợ khó xử lý vẫn còn. Đề nghị Tổng cục Thuế có biện pháp xử lý khoản nợ đọng này. 

Xem chi tiết: Thời báo Tài chính Việt Nam, số 93, ngày 5/8, trang 4.

Báo Hải quan đăng bài: Một trong những điểm nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua là việc triển khai thành công hệ thống khai báo hải quan từ xa Offline (khai báo qua hệ thống phần mềm tại doanh nghiệp). Ngay trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp đã chủ động tìm đến đăng ký tham gia. Nhờ đó, chỉ qua thời gian ngắn đã có 90% lượng tờ khai thực hiện khai báo hải quan từ xa tại Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế. Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế bắt đầu triển khai thí điểm giai đoạn 1 hệ thống khai báo hải quan từ xa Offline từ 1/4/2009 đến 30/4/2009, sử dụng chương trình khai hải quan từ xã của Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Đà Nẵng với các loại hình chính: kinh doanh, đầu tư, sản xuất xuất khẩu, giao công. Hiện nay, Hải quan Thừa Thiên - Huế đang triển khai giai đoạn II khai báo hải quan từ xa Offline bắt đầu từ ngày 1/7/2009 đến 31/10/2009 với mục tiêu triển khai loại hình khai báo này cho tất cả các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn... 

Xem chi tiết: Báo Hải quan, số 94, ngày 6/8, trang 4.

Tính đến hết tháng 7/2009, toàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tăng thu hơn 110 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu từ công tác tham vấn giá. Trong đó, Phòng Trị giá tính thuế thực hiện bác bỏ trị giá khai trên hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp, điều chỉnh tăng thuế hơn 92 tỷ đồng, số còn lại do các chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện. Thực hiện quy trình thủ tục hải quan mới theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan, Phòng Trị giá tính thuế sẽ phối hợp với các chi cục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác tham vấn giá cho các công chức phụ trách khâu tính thuế... Đó là nội dung tin đăng trên báo Hải quan.

Xem chi tiết: Báo Hải quan, số 94, ngày 6/8, trang 4.

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã khởi động dự án hiện đại hóa quản lý thuế (TAMP) với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý thuế của Việt Nam, tăng cường mức độ tuân thủ tự nguyện với hệ thống thuế. Với mục tiêu hiện đại hóa nghiệp vụ, cấu phần 2 của dự án sẽ tập trung tái thiết kế lại hệ thống quy trình, quy định nghiệp vụ vận hành theo ITAIS, đảm bảo đồng bộ, tự động hóa theo chuẩn mực quản lý thuế của các nước tiên tiến, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Cấu phần 3 hướng vào mục tiêu phát triển CNTT. Đây được coi là phần trọng tâm của dự án để phát triển hệ thống CNTT, nhằm hỗ trợ các chức năng quản lý thuế theo quy trình nghiệp vụ đã được xây dựng tại cấu phần 2. Cấu phần 4 của dự án bao gồm các họat động hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của tổ chức và triển khai chiến lược quản lý thay đổi... Tổng số vốn đầu tư cho dự án là 97,5 triệu USD, trong đó vốn vay của WB là 80 triệu USD, vốn đồng tài trợ của Chính phủ Nhật Bản 5 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Vịêt Nam là 12,5 triệu USD. Dự án sẽ hoàn thành và kết thúc vào tháng 6/2013... Nội dung bài viết đăng tải trên Tạp chí Thuế Nhà nước.

Xem chi tiết: Tạp chí Thuế Nhà nước, số 29, kỳ 1, tháng 8/2009, trang 7.'

Website Ngân hàng Nhà nước đăng bài trao đổi: Ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp ưu tiên trong chiến lược hoạt động của mình cho giai đoạn 2009 - 2010 nhằm mục tiêu tăng cường sự ổn định tài chính và tiền tệ tại Vương quốc Anh, tập trung vào việc đạt được mục tiêu lạm phát, đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng  tài chính và quốc tế, và hướng tới các chuẩn mực cao nhất có thể trong tất cả các hoạt động của mình. Chiến lược này phản ánh các ưu tiên cho giai đoạn 2009 - 2010 trong các lĩnh vực cụ thể như sau: Chính sách tiền tệ; Hoạt động thị trường; Ổn định tài chính; Các dịch vụ ngân hàng và phát hành tiền tệ; Thông tin tuyên truyền; Quản lý nội bộ NHTW. Trong lĩnh vực chính sách tiền tệ, mục tiêu chính là nhằm phục hồi tỷ lệ lạm phát ở mức 2% trong trung hạn và đưa chính sách này đi theo đúng hướng để đạt được mục tiêu đó. Vào tháng 3/2009, Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) đã bắt đầu thực hiện một loạt các giải pháp chính sách nhằm đưa lạm phát trở về với mục tiêu trung và dài hạn, kể cả việc hướng trực tiếp vào hoạt động cung ứng tiền cho nền kinh tế...

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinnghiencuu.jsp?tin=724

(K.H - tổng hợp)