Các báo ngành Tài chính ngày 6/9/2013

** Áp dụng quy định về minh bạch tài sản thu nhập từ 5/9; ** Huy động 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; ** KBNN: Tạm dừng thanh toán 802 tỷ đồng chi sai quy định; ** Quy định mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa; ** Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ** Hải quan Cần Thơ: Thu ngân sách đạt 100,1%...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng Đại sứ Yasuaki Tanizaki Kỷ niệm chương của ngành Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng Đại sứ Yasuaki Tanizaki Kỷ niệm chương của ngành Tài chính.

Theo portal Bộ Tài chính: Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập. Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hàvnh vi tham nhũng.

Ngày 03/09/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500) tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trong 8 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 444.815 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 44.650 khoản chi của 20.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 802 tỷ đồng chi không đúng quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 8,3 tỷ đồng).

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa. Theo đó, Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa, trang thiết bị lắp đặt trên phương tiện thuỷ nội địa áp dụng đối với tất cả các phương tiện phải kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng theo quy định trong Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Theo Báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Tây Nam Bộ, trong tháng 8/2013, đơn vị đã tăng cường kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, kiểm tra kho tàng đảm bảo an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Lâm Đồng, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện tháng 8 tháng là 2.607 tỷ đồng, đạt 70,03% dự toán Trung ương, 47,41% dự toán địa phương và bằng 104,06% so cùng kỳ.

Trong tháng 8, KBNN Vĩnh Long đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, thuế, các Ngân hàng thương mại tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý thu NSNN trên từng địa bàn. Kiểm soát chi NSNN chặt chẽ theo đúng quy định, chế độ của Nhà nước, tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo chỉ đạo của KBNN.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=100330053&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100327372&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100338956&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100333822&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100352227&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100337437&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100337534&p_details=1

Trên tạp chí Tài chính online đưa tin: Chiều 5/9/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Yasuaki Tanizaki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Hợp tác Quốc tế và Văn phòng Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, đến ngày 26/8/2013, đơn vị này đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 820,51 tỷ đồng (đạt 100,1%), hoàn thành tổng chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2013 của đơn vị.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126 /2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 quy định tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 4/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá lạm phát vẫn là một thử thách của Việt Nam, các chuyên gia của HSBC cho rằng, tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng cao do giá năng lượng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe càng tăng lên.

Chính thức là thành viên WTO tháng 11/2006, Việt Nam tiếp nhận các cơ hội mới, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn và đã không tránh khỏi bất ổn kinh tế. Với việc tuân thủ các cam kết WTO, Việt Nam không chỉ mở cửa đối với thị trường bên ngoài mà cũng tạo dựng một môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch hơn đối với thị trường nội địa, theo hướng khuyến khích quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh tế, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân... Nguồn vốn đầu tư đã bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Mặc dù đã có những đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước, nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước (TCNN) ngoài ngân sách nhà nước (NSNN). Việc quản lý thu, chi đối với các quỹ nói trên cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung vào quy định của Luật Ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của loại hình quỹ quan trọng này.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Hoat-dong-cua-Lanh-dao-Bo/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tiep-Dai-su-dac-menh-toan-quyen-Nhat-Ban-tai-Viet-Nam/30538.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hai-quan-Can-Tho-Thu-ngan-sach-dat-1001/30520.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Lai-suat-cho-vay-tin-dung-xuat-khau-87nam/30534.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-Y-te-giai-doan-20122015/30532.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Thi-truong-Gia-ca/Lam-phat-cua-Viet-Nam-duoi-goc-nhin-cua-HSBC/30510.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Cu-hich-tu-bat-on-kinh-te-hau-gia-nhap-WTO/30526.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Quan-ly-va-giam-sat-cac-quy-tai-chinh-nha-nuoc-ngoai-ngan-sach-o-Viet-Nam/30511.tctc

Báo Hải quan điện tử có tin: Để quản lý hàng hoá đã làm xong thủ tục NK, bảo đảm thực hiện đúng mục đích NK, tại Điều 59, 60 và 61 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã bổ sung quy định về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK…

Theo tin từ Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh), đơn vị vừa bắt giữ hơn 71 cá thể rùa đá vận chuyển trái phép vào nội địa tiêu thụ.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cục Hải quan TP.HCM về dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) vào chiều ngày 5-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Đoàn đã ghi nhận nhiều kiến nghị của Cục Hải quan TP.HCM.

Theo Hải quan Hà Nội, bắt đầu từ ngày 20-9 đơn vị sẽ đưa phần mềm quản lý kho ngoại quan vào ứng dụng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa tại kho ngoại quan.

Ngày 27-8-2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã kí Quyết định số 1538/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho một tập thể và 2 cá nhân thuộc Cục Hải quan Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và tổ chức bắt giữ đối tượng buôn bán heroin trên địa bàn tỉnh Điện Biên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 5-9, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sa Như Hòa dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục (CQTC) Hải quan về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để gỡ vướng cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương vừa đề xuất thực hiện miễn kiểm tra hàng tái xuất tại chỗ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hóa.

Hiện nay, tại các cửa khẩu TP.HCM, cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đều đang gặp vướng mắc trong việc thực hiện dán nhãn năng lượng đối với hàng nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12-9-2011 và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14-1-2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 51 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết liệt các giải pháp thu cuối năm - Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để tăng cường thực hiện công tác thu NSNN những tháng cuối năm 2013.

Ngày 4-9, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 2775/QĐ-TCHQ thành lập Đội Nghiệp vụ Bình Nghi thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn).

Để đạt mục tiêu đến năm 2015 giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa xuống còn dưới 10% và năm 2020 dưới 7%, đặt ra yêu cầu đối với công tác Quản lý rủi ro (QLRR) cần tiếp tục được củng cố, hoàn thiện một cách toàn diện, đảm bảo sự gắn kết giữa các hoạt động nghiệp vụ, tạo ra sự “cân bằng giữa tạo thuận lợi và kiểm soát”.

Cục Hải quan An Giang cho biết, thời gian qua có một số DN đã làm thủ tục xuất khẩu (XK) sang Campuchia, có dấu hiệu quay vòng toàn bộ lô hàng đã thực xuất, sau đó tiếp tục làm thủ tục XK để lợi dụng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo tin từ Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh), đơn vị vừa bắt giữ hơn 71 cá thể rùa đá vận chuyển trái phép vào nội địa tiêu thụ.

Chiều nay, 5-9, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi tiếp và chào từ biệt ngài Yasuaki Tanizaki- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

HNX đã tổ chức 9 phiên đấu thầu TPCP, huy động được 6.775 tỷ đồng; Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 5.700 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 675 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 400 tỷ đồng.

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế GTGT, Thanh tra Bộ Tài chính cho biết đã có những bất cập có thể gây ảnh hưởng, tác động không tốt đến việc thực hiện nghiêm pháp luật về thuế GTGT, cụ thể là hàng hóa XNK ra vào khu thương mại, khu phi thuế quan đang bị lợi dụng, làm thất thoát nguồn thu ngân sách.

Lực mua bắt đáy gia tăng giúp cổ phiếu hồi phục trở lại. Hai chỉ số chứng khoán cũng nhờ đó đi lên tích cực trong phiên giao dịch ngày 5-9.

Theo Thông tư số 125/2013/TT-BTC vừa ban hành, Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thay-doi-cach-thuc-quan-ly-hai-quan-doi-voi-hang-nhap-khau-de-san-xuat-xuat-khau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-bat-giu-hon-71-ca-the-rua-da.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tp-hcm-lam-viec-voi-hai-quan-tp-hcm.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-noi-quan-ly-kho-ngoai-quan-bang-phan-mem.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-thuong-huan-chuong-chien-cong-hang-nhi-va-hang-ba-cho-hai-quan-dien-bien.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/doan-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-cqtc-hai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/de-xuat-mien-kiem-tra-hang-tai-xuat-tai-cho.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/doanh-nghiep-gap-kho-ve-dan-nhan-nang-luong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/quyet-liet-thuc-hien-cac-giai-phap-thu-trong-nhung-thang-cuoi-nam.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-tac-quan-ly-rui-ro-phat-trien-ngang-tam-dap-ung-yeu-cau-nghiep-vu-hai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-an-giang-ngan-chan-gian-lan-trong-hoan-thue-vat.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/dat-dau-hoi-khi-dn-hoan-thue-gtgt-lon.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-bat-giu-hon-71-ca-the-rua-da.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-dai-su-nhat-ban-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-tai-chinh-viet-nam.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/thang-8-2013-da-huy-dong-6-775-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/eib-tiep-tuc-thoa-thuan-khoi-luong-lon.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-thue-nk-mot-so-loai-hoa-chat.aspx

Tạp chí Thuế online đưa tin: Bất chấp những khó khăn của nội tại nền kinh tế và nguy cơ tiềm ẩn tác động từ kinh tế thế giới, 8 tháng đầu năm nay, kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả khá ấn tượng: lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, sản xuất công nghiệp tăng 5,3%, xuất khẩu tăng 14,7%, nhập siêu giảm và FDI tiếp tục tăng 19,5%.

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế TNDN đối với tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, dự kiến sau khi được ban hành, các tổ chức tài chính vi mô sẽ được áp dụng ngay mức thuế suất thuế TNDN 20% và  từ 1/1/2016, mức thuế này sẽ được giảm tiếp xuống 17%.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/147-tin-host/3243-kinh-te-8-thang-khoi-sac-nhung-con-nhieu-thach-thuc.html

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/3241.html

Portal Tổng cục Hải quan có tin: Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lưu ý trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với mặt hàng sữa nói chung và mặt hàng sữa nhãn hiện Danlait nói riêng.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5987/QĐ-BCT ngày 23/8/2013 về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện với mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Ngày 3/9/2013, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan phối hợp tổ chức lễ khai mạc giải thi đấu thể thao thường niên năm 2013 với mục đích thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’ và chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Hải quan (10/9/1945 -10/9/2013).

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20050&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20049&Category=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20048&Category=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20047&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

Theo portal Ngân hàng Nhà nước: Tại Hội nghị thượng đỉnh các nước G20 tổ chức trong hai ngày 05-06/9/2013 tại Sent Petersburg (CHLB Nga), IMF đã đưa ra báo cáo cập nhật về triển vọng toàn cầu và thách thức chính sách, trọng tâm là đánh giá những chuyển biến sau Hội nghị các quan chức tài chính và NHTW các nước G20 diễn ra ngày 19-20/7/2013 vừa qua tại Moscow.

Tại Hội nghị Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6 hiệp thương, cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã được nhất trí tuyệt đối giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 05/9/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 6417/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị mở chi nhánh Kiên Giang của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Ngày 05/9/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1886/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748320&_afrLoop=772478036232300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i6yfzdyfo_1#%40%3F_afrWindowId%3Di6yfzdyfo_1%26_afrLoop%3D772478036232300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748320%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di6yfzdyfo_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748320&_afrLoop=772478036232300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i6yfzdyfo_1#%40%3F_afrWindowId%3Di6yfzdyfo_1%26_afrLoop%3D772478036232300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748320%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di6yfzdyfo_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748345&_afrLoop=772526323500900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i6yfzdyfo_1#%40%3F_afrWindowId%3Di6yfzdyfo_1%26_afrLoop%3D772526323500900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748345%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di6yfzdyfo_629

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748321&_afrLoop=772548005330900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i6yfzdyfo_1#%40%3F_afrWindowId%3Di6yfzdyfo_1%26_afrLoop%3D772548005330900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748321%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di6yfzdyfo_754

(K.H - tổng hợp)