Các báo ngành Tài chính ngày 7/1/2014

**Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan; **Hỗ trợ hơn 11,7 tỷ đồng học bổng cho học sinh dân tộc nội trú; **Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AKFTA; **Hải quan Bắc Ninh phấn đấu thu 6.100 tỷ đồng năm 2015; **Từ 7/1, thuế xăng tăng lên 35%; **Hải quan Mộc Bài bắt giữ hơn 2kg heroin;

Các báo ngành Tài chính ngày 7/1/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán: Ngày 6/1/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu: Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực, Cục trưởng Cục Quản lý giá; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị. Về công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá: Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn. Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=157032606&p_details=1

Quản lý giá thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê và phân NPK trên địa bàn: Nhiệm vụ cấp thiết: Ngày 06/1/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 87/BTC-QLG gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn. Công văn nêu rõ, từ ngày 01/01/2015, thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón, thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ 5% chuyển sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt khác, qua theo dõi, từ quý III/2014 đến nay, giá phân bón Urê trên thị trường thế giới, giá các nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi và giá xăng dầu trong nước biến động giảm mạnh. Tuy nhiên, giá mặt hàng phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể hiện rõ xu hướng giảm. ể góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo mục tiêu đã đề ra, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ như trong công văn.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157102952&p_details=1

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015: Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014. Theo Nghị quyết, bên cạnh việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2014, Nghị quyết cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2015. Nghị quyết chỉ rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của năm 2014 chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 5,98%, cao hơn hai năm trước và vượt mực tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Thu NSNN vượt kế hoạch. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép. An sinh xã hội được cải thiện. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính…

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157006615&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Nên giải thể những Quỹ tài chính nhà nước hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích: Trả lời Bộ Nội vụ về rà soát, đánh giá tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp dưới hình thức Quỹ, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp các quỹ tài chính nhà nước hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hoặc hoạt động không hiệu quả thì trình cấp có thẩm quyền giải thể theo quy định của pháp luật. iện cả nước có khoảng 40 Quỹ/loại Quỹ tài chính nhà nước được thành lập với mục đích, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động khá đa dạng. Nhìn chung, các Quỹ tài chính nhà nước đều có quy định riêng về chế độ quản lý tài chính, kế toán. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc phối hợp với các Bộ có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán đối với các Quỹ tài chính nhà nước của Trung ương và một số Quỹ tài chính nhà nước địa phương để thực hiện chung. Đối với một số Quỹ địa phương, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính địa phương.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-06/nen-giai-the-nhung-quy-tai-chinh-nha-nuoc-hoat-dong-khong-dung-ton-chi-muc-dich-16828.aspx

Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan: Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan. Thông tư này quy định thủ tục thành lập và hoạt động của đại lý giám sát hải quan, thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Hiệp định vận tải Việt - Trung) ký ngày 22/11/1994 và Nghị định thư sửa đổi ký ngày 11/10/2011. Theo dự thảo thông tư, doanh nghiệp (DN) Trung Quốc có phương tiện vận tải đường bộ (xe ô tô chở hàng, xe rơ moóc, xe đầu kéo, xe sơ mi rơ moóc) khi vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), quá cảnh trong lãnh thổ Việt Nam, theo quy định hiệp định, phải thông báo, đăng ký hoạt động và thực hiện chế độ ký quỹ, giám sát đối với phương tiện vận tải đường bộ và hàng hóa chuyên chở, thông qua Đại lý giám sát hải quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-06/thi-diem-thuc-hien-dai-ly-giam-sat-hai-quan-16852.aspx

Hỗ trợ hơn 11,7 tỷ đồng học bổng cho học sinh dân tộc nội trú: Bộ Tài chính vừa quyết định cấp hơn 11,7 tỷ đồng cho 4 địa phương để hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú năm 2013, 2014. Theo đó, 4 địa phương được hỗ trợ kinh phí gồm: Vĩnh Phúc, Lai Châu, Thái Nguyên và Bắc Kạn. Bộ Tài chính cho biết, theo nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015, Vĩnh Phúc được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí, các địa phương còn lại được hỗ trợ 100% kinh phí. Trước đó, Bộ Tài chính đã tạm ứng kinh phí cho các tỉnh để thực hiện chính sách, nay bổ sung thêm số kinh phí còn lại mà ngân sách phải hỗ trợ cho các tỉnh. Cụ thể số kinh phí bổ sung cho mỗi địa phương như sau: tỉnh Vĩnh Phúc: 6,795 tỷ đồng (kinh phí năm 2013, 2014), Bắc Kạn: 442 triệu đồng (kinh phí năm 2014), Thái Nguyên: 3,974 tỷ đồng (kinh phí năm 2014) và Lai Châu: 552 triệu đồng (kinh phí năm 2014).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-06/ho-tro-hon-117-ty-dong-hoc-bong-cho-hoc-sinh-dan-toc-noi-tru-16831.aspx

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AKFTA:  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN –Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 (gọi là thuế suất AKFTA). Thông tư 167 nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN –Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AKFTA phải được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc đến Việt Nam theo quy định của Bộ Công thương; thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN –Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Hàn Quốc theo quy định của Bộ Công thương.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-06/ban-hanh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-akfta-16859.aspx

Tổng cục Thuế nâng cấp phần mềm khai thuế phiên bản 3.3.0: Ngày 5/1/2015, Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 và quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.0, nhằm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế năm 2014. Việc nâng cấp này nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế: TNDN, TNCN, thuế Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc, theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 tại các phiên bản ứng dụng nêu trên.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-06/tong-cuc-thue-nang-cap-phan-mem-khai-thue-phien-ban-330-16834.aspx

NHNN công bố điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1%: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chính thức công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ áp dụng cho ngày 07/01/2015 từ mức 21.246 đồng/USD lên 21.458 đồng/USD (mức điều chỉnh 1%). Với biên độ tỷ giá +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là 21.673 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.243 đồng/USD. Việc điều chỉnh tỷ giá lần này nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để chủ động kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế..., điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-01-06/nhnn-cong-bo-dieu-chinh-ty-gia-tang-them-1-16871.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan Bắc Ninh phấn đấu thu 6.100 tỷ đồng năm 2015: Đó là mục tiêu phấn đấu của CBCC Cục Hải quan Bắc Ninh đặt ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 vào sáng nay 6/1/2015. Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô trình bày tại Hội nghị, trong năm 2014, Cục Hải quan Bắc Ninh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã làm thủ tục cho gần 610.000 bộ tờ khai (tăng 48% so với năm 2013); tổng giá trị kim ngạch XNK đạt 75,337 tỷ USD (tăng 10% so với năm 2013). Tổng số thu nộp ngân sách toàn Cục hơn 5.665 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2013, trong đó địa bàn Bắc Ninh đạt 4.151,83 tỷ đồng; địa bàn Bắc Giang đạt 761,202 tỷ đồng; địa bàn Thái Nguyên đạt 752,014 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-bac-ninh-phan-dau-thu-ngan-sach-6-100-ti-dong-nam-2015.aspx

Hải quan Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2015: Ngày 6/1/2015, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Lê Quang Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tới dự hội nghị. Báo cáo kết quả công tác năm 2014, ông Bùi Văn Khắng- Phó cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan đơn vị có liên quan, với truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, quyết tâm, lao động sáng tạo của cán bộ công chức, người lao động Cục Hải quan Quảng Ninh đã quyết tâm hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương và nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-quang-ninh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2015.aspx

Từ 7/1, thuế xăng tăng lên 35%: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu xăng tăng từ 27% lên 35%; dầu diesel từ 23% lên mức 30%; dầu hỏa từ 26% lên 35%; dầu mazut từ 24% lên mức 35%. Việc điều chỉnh thuế suất này được thực hiện căn cứ trên khung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng với giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới do Bộ Tài chính công bố ngày 4/12. Theo trần mới, mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối đa có thể lên tới 40% nếu giá nhiên liệu công bố của hãng tin Platt trên thị trường Singapore bình quân 15 ngày trước ngày điều chỉnh thuế ở mức dưới 60 USD/thùng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tu-7-1-thue-xang-tang-len-35.aspx

Hải quan Mộc Bài bắt giữ hơn 2kg heroin: Ngày 6/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, Chi cục vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 6 bánh heroin, khối lượng 2,08 kg từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan đối tượng N.Th.B (ngụ tại thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã ngụy trang, cất giấu 6 bánh horein trong thùng mì tôm như hàng hóa thông thường vận chuyển trên xe buýt liên vận từ Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-hon-2kg-heroin.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)