Các báo ngành Tài chính ngày 7/1/2016

**Công bố 167 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; **Sửa đổi chính sách thu phí đường bộ: Cần tính kỹ lợi ích trước mắt và lâu dài; **Loại chi phí quảng cáo, giá sữa đã giảm thêm 0,4 đến 4%; **Đề nghị đưa sữa Ensure vào Danh mục cấm NK...

Cục Hải quan TP.HCM vừa đề xuất Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, đưa mặt hàng sữa Ensure vào Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Nguồn: Báo Hải quan.Cục Hải quan TP.HCM vừa đề xuất Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, đưa mặt hàng sữa Ensure vào Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Nguồn: Báo Hải quan.

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Công bố 167 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan: Bộ Tài chính có Quyết định số 2770/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm 167 thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ thủ tục hành chính mới của ngành Hải quan gồm có 167 thủ tục hành chính. Trong đó có 38 thủ tục cấp Tổng cục, cấp Cục có 24 thủ tục và cấp chi cục có 105 thủ tục được công bố trên cơ sở các thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế, bãi bỏ và giữ nguyên.
 
Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF149807&_afrLoop=8169677505175619#!%40%40%3F_afrLoop%3D8169677505175619%26dDocName%3DMOF149807%26_adf.ctrl-state%3Diqqg0nvj4_144

Kho bạc Nhà nước thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước hướng tới mục tiêu: An toàn và hiệu quả: Thực hiện chiến lược phát triển ngành Tài chính, chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, trong những năm qua KBNN đã góp phần cùng với ngành Tài chính triển khai đồng bộ nhiều đề án, cơ chế chính sách để xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế.

Đặc biệt trong những năm qua, KBNN đã tập trung nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án cải cách quản lý ngân quỹ, hướng tới mục tiêu “Đổi mới công tác quản lý ngân quỹ trên cơ sở hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các công cụ quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả; gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ”. Mục tiêu trên cũng đã được cụ thể hóa thành 2 yêu cầu cơ bản là: (1) Ngân quỹ nhà nước phải được quản lý tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu thanh toán chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN. Đây cũng là yêu cầu đã được các đơn vị KBNN triển khai thực hiện tốt trong những năm vừa qua; (2) Ngân quỹ nhà nước phải được quản lý an toàn và hiệu quả. Đây là một yêu cầu cải cách mới được đặt ra theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. 

Xem chi tiết:

 http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF149824&_afrLoop=8169479401675245#!%40%40%3F_afrLoop%3D8169479401675245%26dDocName%3DMOF149824%26_adf.ctrl-state%3Diqqg0nvj4_106

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Sửa đổi chính sách thu phí đường bộ: Cần tính kỹ lợi ích trước mắt và lâu dài: Theo đại diện lãnh đạo của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), phí sử dụng đường bộ có phạm vi tác động lớn, nhận được sự quan tâm của người dân và dư luận, để đảm bảo chính sách thu phí đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và sự đồng thuận của người dân, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ GTVT cần thực hiện 3 nhóm vấn đề, bao gồm: Bộ GTVT cần đánh giá tổng thể tình hình thu phí các dự án (mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, tác động đến hoạt động kinh doanh vận tải, khả năng đóng góp của người dân,…).

Bộ GTVT đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cần phân tích tác động trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính phù hợp của chính sách (tránh việc chưa thực hiện đã đề xuất lùi thời hạn thực hiện), tránh việc xử lý cá biệt làm gây ra tình trạng bất bình đẳng.

Bên cạnh đó, các đề xuất sửa đổi phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân  từ việc việc đề xuất đánh giá ký kết hợp đồng đến quá trình thực hiện và triển khai thu phí theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng đã ký kết.

Việc đề xuất thời điểm áp dụng cần tính đến thời gian thực hiện điều chỉnh văn bản, theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy pháp luật, cũng như thời gian để các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục (công khai mức thu phí, thời gian áp dụng, in, phát hành vé thu phí) trước khi triển khai chính sách mới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2016-01-06/sua-doi-chinh-sach-thu-phi-duong-bo-can-tinh-ky-loi-ich-truoc-mat-va-lau-dai-27636.aspx

Loại chi phí quảng cáo, giá sữa đã giảm thêm 0,4 đến 4%: Theo Bộ Tài chính, giá của 67 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi sau khi các doanh nghiệp kinh doanh sữa loại bỏ chi phí quảng cáo theo quy định, đồng thời rà soát, kê khai lại đã giảm thêm từ 0,4 đến 4%. Theo dự báo của Bộ Công thương, trong tháng tới, sản lượng sữa sẽ giảm do thời vụ và do đó, giá nguyên liệu sữa có thể nhích tăng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-cau-tieu-dung/2016-01-06/loai-chi-phi-quang-cao-gia-sua-da-giam-them-04-den-4-27651.aspx

Hộ kinh doanh được tham gia hội đồng tư vấn thuế: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn (gọi tắt là hội đồng tư vấn thuế). Theo đó từ 12/2/2016, nếu hộ kinh doanh đáp ứng một số điều kiện thì được tham gia hội đồng tư vấn thuế. Theo nội dung thông tư, hộ kinh doanh muốn tham gia hội đồng tư vấn thuế phải đáp ứng một số điều kiện như: Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về sản xuất kinh doanh và pháp luật thuế; có thời gian kinh doanh tối thiểu là 3 năm tính đến trước ngày tham gia hội đồng tư vấn thuế. Ưu tiên hộ kinh doanh là tổ trưởng, tổ phó hoặc tương đương đại diện cho các ngành hàng sản xuất kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc chợ và trung tâm thương mại.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-01-05/ho-kinh-doanh-duoc-tham-gia-hoi-dong-tu-van-thue-27621.aspx

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển Nam Trung Bộ: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế và Giao thông vận tải phối hợp triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại cảng biển Nam Trung Bộ… Cụ thể, Tổng cục Hải quan đề xuất kế hoạch triển khai NSW tại cảng biển Khánh Hòa và Bình Định từ 15/1/2015, tại Quảng Ngãi từ ngày 1/2/2016.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-01-06/trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia-tai-cang-bien-nam-trung-bo-27660.aspx

Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu giảm cước vận tải: Ngày 5/1, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính tiếp tục gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô. Tại văn bản này, cơ quan quản lý giá cho biết, trong năm 2015, trước xu hướng giảm của giá xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã có các công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn. Đến nay, nhiều địa phương trong đó có Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo đơn vị vận tải ô tô kê khai giảm giá cước theo diễn biến giảm của giá xăng, dầu. 

Tuy nhiên, ngày 4/1/2016, giá xăng, dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm; trong đó mức giảm phổ biến xăng Ron 92 giảm 370 đồng/lít và dầu diesel 0,05S giảm 870 đồng/lít, do đó sẽ tiếp tục có tác động nhất định đến giá cước vận tải bằng ô tô. Tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các đọa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải bằng ô tô và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-01-05/bo-tai-chinh-tiep-tuc-yeu-cau-giam-cuoc-van-tai-27625.aspx

Phí trọng tải ra/vào cảng, bến thủy nội địa 165 đồng/tấn/lượt: Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. Theo đó, mức thu phí trọng tải dự kiến là 165 đồng/tấn trọng tải toàn phần một lượt ra/vào. Mức thu lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn là 5.000 đồng/chuyến. Phương tiện từ 51 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế là 10.000 đồng/chuyến.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-01-05/phi-trong-tai-ra-vao-cang-ben-thuy-noi-dia-165-dong-tan-luot-27604.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Đề nghị đưa sữa Ensure vào Danh mục cấm NK: Sau khi đề nghị tịch thu mặt hàng sữa Ensure nhập khẩu có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” vi phạm, Cục Hải quan TP.HCM vừa đề xuất Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, đưa mặt hàng này vào Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện nay, các chi cục hải quan trực thuộc đơn vị phát hiện mặt hàng này vi phạm chính sách nhập khẩu, nhưng lại vướng mắc trong việc xử lý. Để xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan phải căn cứ vào các quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/De-nghi-dua-sua-Ensure-vao-Danh-muc-cam-NK.aspx

Khai trương điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu Tân Thanh: Chiều 6-1, Cục Hải quan Lạng Sơn tổ chức Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc; Phó Viện trưởng Viện Dệt may (Bộ Công Thương) Phạm Văn Lượng; đại diện Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Kiểm dịch y tế tỉnh Lạng Sơn, Viện Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và hơn 20 DN có hoạt động kinh doanh XNK tại Lạng Sơn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Khai-truong-diem-kiem-tra-chuyen-nganh-tai-cua-khau-Tan-Thanh.aspx

Bắt giữ 1.728 sản phẩm đồ chơi trẻ em bạo lực các loại nhập lậu: Ngày 4-1, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- Bến tầu Dân Tiến (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ các loại đồ chơi bạo lực trẻ em do Trung Quốc sản xuất, mới 100 % (chưa xác định được chủ sở hữu) gồm: 480 khẩu súng nhựa đồ chơi bạo lực trẻ em, loại dùng pin phát sáng; 160 vỉ đồ chơi bạo lực trẻ em; 900 vỉ đồ chơi bạo lực trẻ em và 188 vỉ đồ chơi bạo lực trẻ em.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bat-giu-1-728-san-pham-do-choi-tre-em-bao-luc-cac-loai-nhap-lau.aspx

Tạm giữ hơn 300 lọ mỹ phẩm không hạn sử dụng:  Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 300 lọ dầu dưỡng tóc, dầu gội các loại do nước ngoài sản xuất, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng… Cụ thể, các sản phẩm này gồm 32 lọ dầu dội dưỡng tóc hiệu Kafen, loại 800ml; 64 lọ dầu gội Collagen hiệu Garden loại dung tích 785ml; 240 lọ dầu gội dưỡng tóc hiệu Haneda loại dung tích 1100ml.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tam-giu-hon-300-lo-my-pham-khong-han-su-dung.aspx

(Thúy Ngà - Tổng hợp)