Các báo ngành tài chính ngày 7/12/2007

  ** Một số kiến nghị của ngành dự trữ quốc gia; ** EC hỗ trợ 1,5 triệu euro để tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước; ** Năm 2008 - Kho bạc Nhà nước triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính…

Các báo ngành tài chính ngày 7/12/2007

Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 7/12 đăng một số kiến nghị của ngành dự trữ quốc gia, cụ thể, quá trình thực hiện nhập, xuất bán lương thực, viện trợ, cứu trợ còn nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Để tháo gỡ, đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến với các địa phương khi nhận được các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cứu trợ cho dân thì cần nhanh chóng phân bổ hàng cứu trợ cho các đối tượng được hưởng theo chính sách; Trong trường hợp đấu thầu không chọn được nhà thầu bán thóc hay đấu thầu không trúng để lỡ thời vụ thì ngành sẽ trình Bộ Tài chính giải pháp và đề nghị Bộ có quyết định kịp thời để tháo gỡ ngay.

Xem chi tiết: Trang 4 Thời báo Tài chính Việt Nam, ngày 7/12/2007

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 7/12, nằm trong khuôn khổ chương trình tín dụng giảm nghèo do Ủy ban Châu Âu (EC) hỗ trợ cho Việt Nam, có tổng trị giá 20 triệu euro, EC đã hỗ trợ 1,5 triệu euro cho Việt Nam thực hiện dự án tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Nhà nước và đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán.

Xem chi tiết: Trang 2 Thời báo Tài chính Việt Nam, ngày 7/12/2007

Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 7/12 cho biết triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng được Kho bạc Nhà nước đề ra cho năm 2008. Trong năm 2007, Kho bạc Nhà nước đã hoạch định định hướng phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động như chức năng, nhiệm vụ, thể chế chính sách, tổ chức bộ máy… Đây được coi là nền tảng pháp lý để xây dựng một hệ thống Kho bạc Nhà nước hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý tài chính công và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem chi tiết: Trang 2 Thời báo Tài chính Việt Nam, ngày 7/12/2007

Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 7/12 cho biết, cho vay mua sắm đồ dùng nội thất tiện nghi, cao cấp là chương trình hỗ trợ người tiêu dùng do Ngân hàng cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA (Nhà Xinh) thực hiện, áp dụng từ đầu tháng 12/2007. Theo đó, khách hàng được hưởng mức lãi suất 0% và không cần bảo đảm bằng tài sản. Ngoài ra, khi mua hàng, khách hàng còn được tặng một thẻ “F@stAccess và Techcombank Visa.

Xem chi tiết: Trang 15 Thời báo Tài chính Việt Nam, ngày 7/12/2007

(BM - Tổng hợp)