Các báo ngành tài chính ngày 7/2/2008

** Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh một số cơ chế, quy định; ** Để phát triển cần có cơ chế hợp lý: ** Cần sửa đổi chính sách Thuế tài sản để kiểm soát thu nhập; ** Những thủ đoạn mới của bọn tội phạm mua bán trái phép hóa đơn…

Các báo ngành tài chính ngày 7/2/2008

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, để năm 2008 ngành Tài chính hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh một số cơ chế, quy định như: Về phương thức giao dự toán, đề nghị Bộ giao cho HĐND TP căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp để chủ động bố trí ngân sách; Để triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí và lệ phí, đề nghị Bộ giao cho HĐND TP thẩm quyền quyết định, ban hành mức thu và tỷ lệ để lại tất cả các loại phí, lệ phí trên địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mà không bị khống chế bởi khung giá do Trung ương quy định; Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, kiến nghị Bộ trình Chính phủ sửa đổi Khoản 4 Điều 58 Nghị định 84CP; Về bán đấu giá tài sản tịch thu, cần có hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Xem chi tiết: Trang 9 Tạp chí Thanh tra Tài chính, Xuân Mậu Tý.

 

Bài “Để phát triển cần có cơ chế hợp lý” đăng trên Tạp chí Thanh tra Tài chính số Xuân Mậu Tý nêu kiến nghị của ông Đặng Đức Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đối với Bộ Tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển. Cụ thể như vấn đề phí, lệ phí, nên cắt bỏ những loại không cần thiết nhưng khi cắt thì không biết lấy gì mà chi (ai sẽ lo những việc như làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu…). Đề nghị Bộ có cách xử lý vấn đề này phù hợp với tình hình, đặc thù của từng địa phương.

Xem chi tiết: Trang 10 Tạp chí Thanh tra Tài chính, Xuân Mậu Tý.

 

Theo bài “Cần sửa đổi chính sách Thuế tài sản để kiểm soát thu nhập”, chính sách thuế tài sản Việt Nam đã lỗi thời bởi được ban hành từ hơn một thập kỷ trước, những hạn chế, bất cập của một số điều khoản đã làm cho việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn như cách tính thuế theo định suất thuế sử dụng đất nông nghiệp, căn cứ trên giá thóc là quá phức tạp và khó khăn trong việc giải thích về số tiền thuế phải nộp cho người nộp thuế. Hoặc với việc thu lệ phí trước bạ, theo quy định đối với nhà ở chất lượng, tính thuế 100% đối với trường hợp khai trước bạ lần đầu, và trên thực tế có những ngôi nhà đã sử dụng lâu đời nhưng vẫn phải tính là chất lượng mới 100% khiến nhiều người phản ứng.

Xem chi tiết: Trang 38 Tạp chí Thanh tra Tài chính, Xuân Mậu Tý.

 

Tạp chí Thanh tra Tài chính số Xuân Mậu Tý có bài phóng sự “Những thủ đoạn mới của bọn tội phạm mua bán trái phép hóa đơn” cho biết tội phạm mua bán, sử dụng trái phép các loại hóa đơn rất đa dạng và xuất hiện ở hầu hết các địa phương với các mức độ nguy hiểm khác nhau. Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ tất cả các hóa đơn do Tổng cục Thuế phát hành đều có giá trị và trở thành hàng hóa cho kẻ xấu lợi dụng. Hiện tại, một trong những khó khăn trong việc giải bài toán hóc búa này là việc đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan công an và cơ quan thuế tại một số địa phương. Để khắc phục, giải pháp lý tưởng nhất là việc thanh toán giữa các doanh nghiệp cần phải được thực hiện qua ngân hàng.

Xem chi tiết: Trang 46 Tạp chí Thanh tra Tài chính, Xuân Mậu Tý.

 

“Một số nội dung cần nắm vững của chế độ tiền lương năm 2008” là tiêu đề bài viết đăng trên trang 15 Tạp chí Thanh tra Tài chính số Xuân Mậu Tý. Trong đó, nêu rõ các nội dung đáng chú ý về mức lương tối thiểu chung; mức lương tối thiểu vùng; mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết: Trang 15 Tạp chí Thanh tra Tài chính, Xuân Mậu Tý.


(BM - Tổng hợp)