Các báo ngành tài chính ngày 7/4/2009

** Quy định về quản lý ngân sách các địa phương không tổ chức HĐND; ** ADB cho vay 151 triệu USD xây nhà máy điện; ** Trung tâm Hỗ trợ người nộp thuế: Sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2009; ** Ngân hàng Nhà nước thông báo số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 3/4/2009; ** Ngân hàng TMCP Á Châu được cho vay vượt 15% vốn tự có đối với EVN.   

Trung tâm Hỗ trợ người nộp thuế sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2009. Ảnh: website Tổng cục Thuế.Trung tâm Hỗ trợ người nộp thuế sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2009. Ảnh: website Tổng cục Thuế.

Website Bộ Tài chính ngày 3/4 đưa tin: Từ ngày 1/4/2009, Quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân của Bộ Tài chính tại Thông tư số 63/2009/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo Thông tư này, các huyện (quận), phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân vẫn tiếp tục được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước và trình độ quản lý của từng cấp trên địa bàn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước. Ngoài các quy định tại Thông tư này, các huyện (quận), phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân vẫn tiếp tục thực hiện các quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán và công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước. Cụ thể, đối với ngân sách huyện (quận): Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện (quận) phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện (quận) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện (quận), gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=59411

Theo hãng tin Pháp AFP, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 3/4 thông báo quyết định cho Việt Nam vay 151 triệu USD với lãi suất thấp để xây dựng các nhà máy điện ở các vùng sâu vùng xa. Thời hạn thanh toán khoản tín dụng này là 32 năm. Theo ADB, số tiền trên sẽ được tài trợ để xây dựng 5 đến 10 nhà máy thủy điện loại nhỏ phục vụ người dân vùng núi phía Bắc và Trung của Việt Nam. Các dự án này dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12/2015. Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam cần hơn 3 tỷ USD/năm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện cho 9% hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa được tiếp cận hệ thống điện lưới quốc gia. Đó là nội dung tin đăng trên website Bộ Tài chính/TTXVN.

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=59414 

Website Tổng cục Thuế ngày 3/4 cho hay: Dự án xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Người nộp thuế  (IPCC) do Cục Ứng dụng CNTT - Tổng cục Thuế phối hợp triển khai với Ban Hỗ trợ Người nộp thuế là một bước chiến lược trong quá trình hiện đại hoá theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ của Tổng cục Thuế. Với mục tiêu trở thành một địa chỉ “đầu mối” liên lạc tin cậy, cung cấp các dịch vụ một cách toàn diện và đầy đủ cho người nộp thuế (NNT), Trung tâm IPCC đã sử dụng giải pháp công nghệ thông tin hiện đại và chuyên nghiệp có tên gọi Contact Center (trung tâm liên lạc). IPCC sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ NNT theo nhiều loại hình dịch vụ, nhiều cấp độ (từ tự phục vụ đến được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia) và nhiều kênh thông tin khác nhau. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết IPCC sẽ cung cấp 3 loại hình dịch vụ: Hướng dẫn (cho phép NNT tiếp cận các văn bản pháp quy, hướng dẫn, biểu mẫu cần thiết cho NNT hiểu rõ nghĩa vụ của mình); Hỗ trợ (cung cấp thông tin giúp NNT có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, an toàn và đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho hệ thống thuế); Tư vấn (cung cấp các tri thức, thông tin có tính chuyên môn cao từ các chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho NNT). Các phương thức hỗ trợ NNT cũng sẽ được đa dạng hóa như hỗ trợ qua điện thoại, qua mail, qua dịch vụ Internet,… mang lại nhiều thuận tiện hơn cho NNT khi muốn tìm hiểu về các sắc thuế, chính sách thuế, cũng như quyền và nghĩa vụ của NNT. Tuy nhiên, trong giai đoạn thí điểm, Trung tâm mới chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho NNT qua điện thoại.

Xem chi tiết: 

http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=127618&location=tct&location=tct

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 03/4/2009 là 202.131 tỷ đồng. So với dư nợ tính đến ngày 26/3/2009, chỉ sau 1 tuần thực hiện, dư nợ cho vay của chương trình này đã tăng 23.409 tỷ đồng (tương đương tăng 13,09%); trong đó dư nợ cho vay của nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 151.010 tỷ đồng, tăng 17.408 tỷ đồng (tăng 13,02%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 42.141 tỷ đồng, tăng 4.876 tỷ đồng (tăng 13,08%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 8.633 tỷ đồng, tăng 1.074 tỷ đồng (tăng 14,2%); công ty tài chính là 347 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng (tăng 17,22%). Đó là nội dung tin đăng trên website Ngân hàng Nhà nước ngày 3/4. 

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=4561

Website Ngân hàng Nhà nước ngày 3/4 cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 356/TTg-KTTH ngày 28/02/2008 về mức cho vay tối đa, vượt 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, ngày 3/4/2009 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có công văn số 2284/NHNN-TD chấp thuận đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về việc cho vay vượt 15% vốn tự có đối với dự án Thuỷ điện Buôn Tua Srah của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng TMCP Á Châu được xem xét cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay vượt giới hạn 15% vốn tự có của ngân hàng để thực hiện dự án Thuỷ điện Buôn Tua Srah với tổng mức cho vay tối đa là 1.294,1 tỷ đồng và 9.643.569,15 USD, trong đó: Dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Á Châu đối với EVN đến thời điểm 31/01/2009 là 729,1 tỷ đồng và 9.643.569,15 USD; Số tiền sẽ giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã ký với EVN là 75 tỷ đồng; Số tiền Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ cho vay đối với EVN để thực hiện dự án được NHNN xét duyệt lần này là 490 tỷ đồng.

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=4557

(K.H - tổng hợp)