Các báo ngành Tài chính ngày 7/5/2015

**Hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan trong 2 giờ; **KBNN từ chối thanh toán trên 11 tỷ đồng; **Tăng cường kiểm tra giám sát, chống buôn lậu khoáng sản; **Hà Nội: 95 doanh nghiệp được tuyên dương nộp thuế tốt; **Hải quan Bình Định thu ngân sách tăng gần 72%; **Thực tế triển khai “Một cửa, một điểm dừng” ở Lao Bảo; **Đẩy nhanh xử lý các vụ buôn lậu lớn;

Các báo ngành Tài chính ngày 7/5/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước: Ngày 5/5, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã công bố phương án điều hành kinh doanh xăng dầu trong chu kỳ điều hành mới, theo đó có điều chỉnh tăng giá bán mặt hàng xăng, giữ ổn định giá bán mặt hàng dầu điêzen, dầu madut kết hợp tăng sử dụng Quỹ BOG với các mặt hàng này và giảm giá bán dầu hỏa. Để thông tin đến dư luận xã hội về việc điều hành lần này, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã cho biết một số nội dung làm rõ hơn phương án điều hành. Giá xăng dầu hiện nay đang được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) với nguyên tắc cơ bản là: "Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước".

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=168626243&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Vi phạm về bảo vệ môi trường, có thể xử phạt cá nhân tới 1 tỷ đồng: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian vừa qua, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả và là công cụ hữu hiệu trong công tác bảo vệ môi trường. Với mức phạt tiền tăng cao và các hình thức xử phạt nghiêm khắc, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP có tính răn đe cao đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm và gây ô nhiễm môi trường, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề nếp. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian vừa qua, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả và là công cụ hữu hiệu trong công tác bảo vệ môi trường. Với mức phạt tiền tăng cao và các hình thức xử phạt nghiêm khắc, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP có tính răn đe cao đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm và gây ô nhiễm môi trường, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề nếp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2015-05-06/vi-pham-ve-bao-ve-moi-truong-co-the-xu-phat-ca-nhan-toi-1-ty-dong-20503.aspx

Diễn đàn hải quan - doanh nghiệp sẽ tổ chức vào ngày 21 và 22/5: Trong 2 ngày 21 và 22/5, diễn đàn với tên gọi “Tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ giải quyết vướng mắc về hải quan, thuế xuất nhập khẩu năm 2015” do Tổng cục Hải quan phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là chương trình hợp tác với mục đích hỗ trợ DN, định kỳ 2 tháng/lần về việc cập nhật chính sách, thủ tục mới, giải quyết vướng mắc; nhằm hướng dẫn DN thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đồng thời giảm thiểu rủi ro của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu (XNK).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-06/dien-dan-hai-quan-doanh-nghiep-se-to-chuc-vao-ngay-21-va-22-5-toi-20471.aspx

Hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan trong 2 giờ: Tuyên ngôn phục vụ khách hàng vừa được Tổng cục Hải quan sửa đổi ban hành với nhiều điểm mới, cam kết cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TCHQ về vấn đề này. Theo ông Lợi, kết quả trực tiếp kiểm tra của Tổng cục Hải quan tại 12 cục hải quan trọng điểm trong tổng số 34 cục hải quan tỉnh, thành phố lớn cho thấy, tất cả các đơn vị hải quan địa phương đều đáp ứng 100% cam kết quan trọng được đưa ra trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-06/hoan-thanh-kiem-tra-ho-so-hai-quan-trong-2-gio-20478.aspx

KBNN từ chối thanh toán trên 11 tỷ đồng: Đây là số tiền trong chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) mà Kho bạc nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán trong 4 tháng qua. Báo cáo từ KBNN cho biết,  trong 4 tháng đầu năm 2015, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 213.000 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 5.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 3,2 tỷ đồng. Chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng 74.665 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 52.800 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 10.500 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 11.365 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-05/kbnn-tu-choi-thanh-toan-tren-11-ty-dong-20448.aspx

Hướng dẫn chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau đổi mới: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 52/2015/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới. Thông tư 52 hướng dẫn một số chính sách đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, cụ thể: Vốn điều lệ đối với công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với rừng sản xuất là rừng trồng; quản lý thu, chi của nhà trẻ, mẫu giáo, trung tâm y tế cần thiết giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Theo đó, công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện xác định vốn điều lệ điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-06/huong-dan-chinh-sach-tai-chinh-dac-thu-doi-voi-cong-ty-nong-lam-nghiep-sau-doi-moi-20480.aspx

Tăng cường kiểm tra giám sát, chống buôn lậu khoáng sản: Trước thực tế hoạt động khai thác, buôn lậu khoáng sản diễn ra phức tạp, làm thất thoát tài nguyên, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 3882/TCHQ-ĐTCBL nhằm tăng cường kiểm soát hải quan đối với mặt hàng này. Tại Quyết định này, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, đôn đốc hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 (ngày 30/3/2015) của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, luật pháp về khoáng sản. Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với các cục hải quan tỉnh, thành phố, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép nghiêm trọng, phức tạp. Các cục hải quan tiếp tục thực hiện kế hoạch 143/KH-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-05-05/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-chong-buon-lau-khoang-san-20459.aspx

Hà Nội: 95 doanh nghiệp được tuyên dương nộp thuế tốt: Sáng 6/5, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn và tuyên dương các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2014. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Song Hào - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Đống Đa đánh giá cao vai trò của cộng đồng DN trong việc phát triển kinh tế - xã hội của quận nói riêng và thành phố nói chung. Đồng thời chúc mừng những DN và hộ kinh doanh đã được tuyên dương trong dịp này. Cũng theo ông Hào, hội nghị có ý nghĩa hết sức thiết thực, vừa là cơ hội để các DN đóng trên địa bàn bày tỏ những ý kiến, những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, nhưng đồng thời cũng là dịp để cơ quan quản lý đến gần hơn với DN, hiểu được DN đang cần gì và cần phải hỗ trợ như thế nào.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-05-06/ha-noi-95-doanh-nghiep-duoc-tuyen-duong-nop-thue-tot-20476.aspx

Hải quan Bình Định thu ngân sách tăng gần 72%: Phó cục trưởng Cục Hải quan Bình Định Nguyễn Văn Thịnh cho biết, số thu tăng mạnh một phần do đơn vị vận hành tốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), cho phép thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK)... Tính đến cuối tháng 4/2015, Hải quan Bình Định đã thu ngân sách đạt hơn 301 tỷ đồng, đạt 26,18 % kế hoạch, tăng gần 72% (so với cùng kỳ năm trước). Mặt hàng đóng góp số thu lớn là xăng dầu nhập khẩu (101 tỷ đồng), bò nhập khẩu (26,8 tỷ đồng), nhựa đường (17 tỷ đồng)… Phó cục trưởng Cục Hải quan Bình Định Nguyễn Văn Thịnh cho biết, số thu tăng mạnh một phần do đơn vị vận hành tốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), cho phép thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK); hàng thuộc luồng xanh được xử lý chỉ trong vài giây/1 lô hàng…

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-05-06/hai-quan-binh-dinh-thu-ngan-sach-tang-gan-72-20468.aspx

Phú Thọ: Tập huấn, triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử: Ngày 5/5/2015, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn, triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai của Cục Thuế, lãnh đạo các phòng, một số đội trưởng đội thuế thuộc chi cục thuế các huyện, thành, thị. Mục đích của đợt tập huấn nhằm giúp cho cán bộ thuế nắm chắc về nội dung, thao tác thuần thục các bước của quy trình nộp thuế điện tử; từ đó hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng nộp thuế điện tử được nhanh chóng, chính xác. Theo đó, cán bộ dự tập huấn đã được phổ biến về tổng quan hệ thống nộp thuế điện tử; quy trình đăng ký và nộp thuế điện tử; hướng dẫn sử dụng phân hệ nộp thuế điện tử. Đặc biệt, các cán bộ đã được thực hành thành thạo các bước, các thao tác của quy trình nộp thuế điện tử.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-05-05/thue-phu-tho-tap-huan-trien-khai-mo-rong-dich-vu-nop-thue-dien-tu-20452.aspx

HSBC: Tiền đồng yếu sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng: Theo HSBC, đồng Việt Nam yếu hơn sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng, làm nhẹ bớt một số gánh nặng nợ trong nước. Trong khi đó, số tiền lãi vay nước ngoài phải trả tăng thêm là khá nhỏ. Báo cáo vĩ mô hàng tháng của ngân hàng HSBC vừa công bố đã đưa ra một số phân tích về các ảnh hưởng của tỷ giá đối với nền kinh tế. Một điểm sáng kinh tế trong tháng qua là chỉ số PMI tăng mạnh, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Tuy nhiên vấn đề cần quan tâm là các doanh nghiệp (DN) trong nước lại đang yếu đi. Số liệu mới nhất cho thấy xu hướng đáng lo ngại là xuất khẩu của các DN này giảm 1,6%, trong khi DN FDI tăng 12,3%. Một nguyên nhân góp phần vào tình trạng này là đồng Việt Nam tăng giá đã làm giảm tính cạnh tranh của các công ty trong nước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-05-05/hsbc-tien-dong-yeu-se-giup-viet-nam-tang-truong-20456.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan tăng cường tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI: Theo Tổng cục Hải quan, việc tạo thuận lợi cho cộng đồng DN nói chung và các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng luôn được lãnh đạo Tổng cục Hải quan quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện thông qua cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng CNTT để đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan; ứng dụng các phương thức quản lý hải quan hiện đại... Đối với cộng đồng DN FDI, lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị thời gian tới sẽ tập trung áp dụng các biện pháp quản lý, đánh giá tuân thủ để giảm tỷ lệ kiểm tra đối với DN tuân thủ tốt pháp luật, đồng thời kiểm tra chặt chẽ DN có mức độ rủi ro cao, không tuân thủ pháp luật về hải quan. Tổng cục Hải quan đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ như Ban Quản lý rủi ro hải quan; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Điều tra chống buôn lậu; các Cục Hải quan địa phương… triển khai đồng bộ nhiều nhóm nội dung công việc cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương này.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-tang-cuong-tao-thuan-loi-cho-DN-FDI.aspx

Kiến nghị gỡ vướng mắc thực hiện Luật Hải quan: Theo phản ánh của Cục Hải quan TP.HCM, trong quá trình thực hiện Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, đơn vị đang phát sinh một số vướng mắc. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang tổng hợp các vướng mắc và đề xuất giải pháp để tháo gỡ một cách sớm nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, cũng như công tác quản lý của cơ quan Hải quan. Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định bỏ hợp đồng, hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết hàng hóa trong hồ sơ hải quan. Với quy định này, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, không có bảng kê chi tiết hàng hóa thì công chức hải quan rất khó khăn trong việc kiểm hóa tỷ lệ hàng hóa; nếu không có hợp đồng thì không thể phân biệt hàng thương mại và hàng phi mậu dịch, hàng sửa chữa theo hợp đồng dịch vụ sửa chữa và những trường hợp khác. Bên cạnh đó, DN không khai hợp đồng gia công, sản xuất XK thì làm cách nào để biết được DN thực hiện hợp đồng lần đầu để tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Kien-nghi-go-vuong-mac-thuc-hien-Luat-Hai-quan.aspx

Ngân hàng được tra cứu thông tin về thuế của DN: Tổng cục Hải quan vừa có công văn thông báo cho 19 ngân hàng (đã ký kết phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan) việc thực hiện nâng cấp Cổng thanh toán điện tử. Theo đó, từ 6/5, Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan sẽ cho phép các ngân hàng tra cứu thông tin về số thuế do DN khai báo. Cụ thể, các ngân hàng thương mại sẽ được tra cứu thông tin về số thuế do DN khai báo đối với những tờ khai hải quan được phân luồng Vàng hoặc luồng Đỏ và chưa hoàn thành kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng DN đã thực hiện việc nộp tiền. Đối với các tờ khai trên, thông tin số thuế do DN khai báo trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan sẽ được thể hiện trong thông điệp trả kết quả về trường thông tin trạng thái nợ, trạng thái nợ chi tiết; trường thông tin tên trạng thái nợ viết tắt.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tu-6-5-Ngan-hang-duoc-tra-cuu-thong-tin-ve-so-thue-cua-DN.aspx

Thực tế triển khai “Một cửa, một điểm dừng” ở Lao Bảo: Thay vì phải dừng hai lần để làm thủ tục ở cả nước NK và nước XK, hàng hóa XNK, hành khách và phương tiện XNC qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) chỉ phải dừng một lần để kiểm tra tại nước NK. Đó là những tín hiệu tích cực mà phóng viên Báo Hải quan ghi nhận được ở Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) trong những ngày đầu tháng 5 này. Sở dĩ có một chính sách đặc biệt như vậy là bởi từ ngày 25-12-2014, tại cặp cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) - Đen sa vẳn (Lào) đã chính thức triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng” (Single Windows Inspection/ Single Stop Inspection– SWI/SSI) ở 100% loại hình XNK, cũng như hành khách và phương tiện vận tải XNC. Sự khác biệt của mô hình này trước hết là sự đột phá về cải cách thủ tục được áp dụng chung cho cả 2 quốc gia Việt Nam-Lào.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Thuc-te-trien-khai-Mot-cua-mot-diem-dung-o-Lao-Bao.aspx

Đẩy nhanh xử lý các vụ buôn lậu lớn: Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhằm đấu tranh có hiệu quả, tạo chuyển biến căn bản trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn, được dư luận quan tâm như vụ buôn lậu đường ở An Giang (vụ buôn lậu của "Tỷ đường"-PV), xăng dầu ở Kiên Giang, thuốc lá lậu ở TP.HCM… và tuyên truyền kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Day-nhanh-xu-ly-cac-vu-buon-lau-lon.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)