Các báo ngành Tài chính ngày 7/7/2014

** TCHQ: quyết tâm thực hiện mục tiêu “Đoàn kết – Kỷ cương – Phát triển”; ** Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngành Tài chính cần chủ động xây dựng phương án ứng phó trong tình hình mới”; ** Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Hải quan; ** Không lo gia tăng buôn lậu khi tăng thuế thuốc lá; ** Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách tăng 31%...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng cục Hải quan.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng cục Hải quan.

Theo portal Bộ Tài chính:

TCHQ: quyết tâm thực hiện mục tiêu “Đoàn kết – Kỷ cương – Phát triển”: Sáng 05/7/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng; Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị Cục Hải quan địa phương và đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan tại hội nghị cho biết, năm 2014 là năm ngành Hải quan có nhiều hoạt động mang tính đột phá trong tiến trình triển khai Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 và kế hoạch cải cách hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2015, trong đó có các nội dung mang tính bước ngoặt như: (i) Hải quan Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai chính thức dự án Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS từ tháng 4/2014, thay thế cho việc thực hiện TTHQĐT theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP  từ tháng 6/2014. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai chương trình Cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn thí điểm đảm bảo đúng tiến độ; (ii) Dự án Luật Hải quan sửa đổi đã được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 23/6/2014 với 8 chương và 104 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. (iii) Tổ chức thành công Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN vào tháng 6/2014 và nhiều hoạt động chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam (1945-2015).

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=134343491&p_details=1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngành Tài chính cần chủ động xây dựng phương án ứng phó trong tình hình mới”: Sáng ngày 4/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Tài chính". Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện các Bộ Ban ngành; đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu…Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=134254634&p_details=1

Hội nghị trực tuyến 6 tháng đầu năm 2014 ngành Tài chính: Bộ Tài chính điều hành NSNN chặt chẽ, tiết kiệm: Sáng ngày 4/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Tài chính". Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện các Bộ Ban ngành; đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu…

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=134209105&p_details=1

Công tác điều hành giá: Những kết quả tích cực: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, ngày 17/1/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý giá, góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, chất đốt, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế, phí.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=134203830&p_details=1

Cổ phần hóa DNNN 6 tháng đầu năm: Chuyển biến tích cực: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20/6/2014 đã sắp xếp 58 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp. Về cổ phần hóa DNNN, đã có 297 doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, 159 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 67 đơn vị đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt Phương án cổ phần hóa, 31 doanh nghiệp đã bán cổ phần lần đầu. Tiến độ này là chuyển biến đáng kể so với các năm gần đây, dự tính đến cuối năm 2014 sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp và cuối Quý III/2015 sẽ có toàn bộ các doanh nghiệp được phê duyệt Phương án cổ phần hóa để tiến hành bán cổ phần lần đầu. Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong tổng số gần 22 ngàn tỷ đồng các tập đoàn, tổng công ty đã đầu tư ngoài ngành cần thoái: năm 2013 đã thoái được 965 tỷ đồng (tài chính, ngân hàng là 734,7 tỷ đồng, bảo hiểm 135 tỷ đồng, bất động sản 103,5 tỷ đồng, các quỹ đầu tư 7 tỷ đồng); năm 2014 tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2014, giá trị vốn đầu tư các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã thoái được là 821,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=134201885&p_details=1 

Thu NSNN ngành hải quan ước đạt 116 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm: Theo báo cáo của Tổng Cục Hải quan, dù cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2014 ước tính thâm hụt 200 triệu USD nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, ước tính cả nước xuất siêu gần 1,32 tỷ USD. Trong tháng 6 năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 24,4 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 12,1 tỷ USD, giảm 2,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 12,3 tỷ USD, giảm 3,7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 140,44 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 70,88 tỷ USD, tăng 14,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 69,56 tỷ USD, tăng 11%.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=134197404&p_details=1

Bộ Tài chính tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; căn cứ quy định của Luật, chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Trung ương 3 khoá X, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng, Bộ Tài chính đã ban hành và chỉ đạo các đơn vị ban hành chương trình hành động để tổ chức triển khai trong hệ thống, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được các cơ quan, tổ chức trong ngành Tài chính triển khai, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Bộ và đã thu được những kết quả tích cực.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=134201340&p_details=1

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam online

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Hải quan: Tới dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Hải quan ngày 5/7, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu ngành nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch ngân sách cả năm 2014. Năm 2014, ngành Hải quan thực hiện các nhiệm vụ công tác trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn cùng nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua là rất đáng ghi nhận. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ công chức ngành Hải quan với những kết quả nổi bật.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-05/bo-truong-dinh-tien-dung-8-nhiem-vu-trong-tam-nganh-hai-quan-can-quyet-liet-thuc-hien-11144.aspx

Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng Kế toán nhà nước (Tổng KTNN) nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Khái niệm Tổng KTNN được ban hành tại Quyết định này là mô hình tổ chức, vận hành các yếu tố cấu thành nên KTNN, nhằm đạt mục tiêu tổ chức công tác hạch toán kế toán, tổng hợp và trình bày thông tin báo cáo tài chính nhà nước của Chính phủ trên phạm vi toàn quốc và báo cáo của chính quyền địa phương trên từng địa bàn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-05/hon-182-ty-dong-xay-dung-va-trien-khai-de-an-tong-ke-toan-nha-nuoc-11142.aspx

Hỗ trợ hơn 1,1 nghìn tấn gạo cứu đói cho tỉnh Sơn La: Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.158 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-05/ho-tro-gao-cho-tinh-son-la-11132.aspx

Tỷ giá ngoại tệ áp dụng trong kế toán tháng 7/2014: Kho bạc nhà nước vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam trong kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7/2014. Theo đó 1 đô la Mỹ (USD) = 21.120 đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-03/ty-gia-ngoai-te-ap-dung-trong-bao-cao-thu-chi-ngan-sach-11076.aspx

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014: Sáng nay 4/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2014 được triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế bước đầu có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-07-04/hoi-nghi-truc-tuyen-so-ket-nganh-tai-chinh-6-thang-dau-nam-2014-11102.aspx

Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Đơn vị sự nghiệp có thể thuê người làm kế toán, kế toán trưởng: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, sau khi nhận được tổng số 75 ý kiến tham gia của 15 bộ, ngành, 36 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức...
 
Xem chi tiết:
 
 
Không lo gia tăng buôn lậu khi tăng thuế thuốc lá: Tại Việt Nam, hương vị hay còn gọi là "gu hút" tác động nhiều hơn đến việc lựa chọn sử dụng thuốc lá lậu chứ không phải giá cả. Và theo tính toán, nếu thuế TTĐB tăng lên tới 140% cũng chưa thể làm giá thuốc lá trong nước cao hơn giá thuốc lá lậu. Sau khi Bộ Tài chính đưa ra đề xuất tăng thuế TTĐB thuốc lá, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại vì thuế tăng, giá tăng liệu có "tiếp tay" cho thuốc lá lậu. Lo ngại này đã bị bác bỏ bởi nhiều ý kiến nêu ra tại hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TTĐB do Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội tổ chức ngày 5/7, tại Quảng Ninh.
 
Xem chi tiết:
 
 
Cao Bằng: 'Nữ quái' vận chuyển 4 kg ma túy đá sa lưới: Lục Thị Dâng, sinh năm 1988, trú tại Trung Khánh, Cao Bằng đã lọt lưới lực lượng điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan khi đang vận chuyển 4 kg ma túy đá. Cụ thể, vào hồi 12 giờ ngày 4/7, Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Đội 5-Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phòng phòng, chống tội phạm ma túy, Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Cao Bằng bắt giữ đối tượng Lục Thị Dâng, thu giữ tang vật 4kg ma túy tổng hợp dạng đá (ICE).
 
Xem chi tiết:
 
 
Miễn thuế TNCN với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su: Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa có văn bản gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su. Trước đó, một số cơ quan thuế địa phương đã phản ánh vướng mắc về Bộ Tài chính khi thực hiện chính sách miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trồng cây cao su tiểu điền.
 
Xem chi tiết:
 
 
Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán: Bộ Tài chính vừa ban hành "Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương". Việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nhằm thực hiện quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành.
 
Xem chi tiết:
 
 
6 thủ tục hành chính mới về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài: 6 thủ tục hành chính mới này áp dụng cho hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 3/7/2014. Ngày 3/7, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
 
Xem chi tiết:
 
 
Nghệ An: Huy động toàn lực để giảm nợ thuế: Theo báo cáo nhanh, 6 tháng năm 2014, số thu nội địa tính cân đối Cục Thuế Nghệ An đạt 3.023 tỷ đồng, bằng 55% dự toán pháp lệnh, bằng 120% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số nợ tiền thuế, tiền phạt trong toàn tỉnh tại thời điểm 30/6/2014 cũng vẫn khá cao. Do vậy, mặc dù nếu so sánh tỷ lệ tăng giữa số thu và số tiền nợ, tiền phạt thuế là tương đối hợp lý; nhưng nhiệm vụ giảm số tiền nợ thuế vẫn là một trong những nhiệm vụ “tối thượng” mà ngành Thuế Nghệ An đặt ra trong thời gian tới.
 
Xem chi tiết:
 
 
Ngành Hải quan: Nhiều điểm sáng nổi bật trong 6 tháng đầu năm: Đây là kết quả sự nỗ lực của toàn ngành Hải quan được nên bật tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Hải quan diễn ra sáng 5/7/2014 tại Hà Nội. 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã ghi dấu ấn bằng một loạt sự kiện mang tính đột phá. Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái đã nên bật những thành quả, sự kiện, điểm sáng quan trọng mà ngành Hải quan đã thực hiện từ đầu năm đến nay. Điểm nổi bật trong 6 tháng qua của ngành Hải quan là thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt kết quả khả quan, trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, cộng với sự chịu ảnh hưởng của tình hình biển Đông. Tính đến hết 30/6/2014, toàn ngành Hải quan đã nỗ lực thu nộp ngân sách đạt 117.523 tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán, tăng 24,4% so với cùng kỳ.
 
Xem chi tiết:
 
 
Lập Đội Nghiệp vụ và Tổ Kiểm soát thuộc Hải quan cửa khẩu La Lay (Quảng Trị): Ngày 3/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã ký ban hành Quyết định 1958/QĐ-TCHQ thành lập Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp và Tổ Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Tại Quyết định này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp và Tổ Kiểm soát hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.
 
Xem chi tiết:
 
 
Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách tăng 31%: Tính đến hết tháng 6, số thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh đạt 9.619 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch, tăng 31% (so với cùng kỳ năm 2013). Trong đó, thu qua khu vực cảng biển, chiếm 96% tổng thu, tăng 36%; thu qua biên giới đất liền chiếm 4%, tăng 13,4%. Điểm nổi bật nữa của đơn vị trong thời gian qua là triển khai hiệu quả hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS). VNACCS/VCIS đã được triển khai tại 7/7 chi cục, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).
 
Xem chi tiết:
 
 
Chứng khoán tuần: Thanh khoản tăng vọt, VN-Index vượt qua ngưỡng cản 580: Dòng tiền đã tăng tích cực hơn trong tuần này và gây sức ép đáng kể lên những nhà đầu tư vẫn đang nghi ngờ và thận trọng. Rốt cục thì quan trọng hơn cả vẫn là ai kiếm ra tiền và kiếm bao nhiêu. Ngưỡng chấp nhận rủi ro phụ thuộc vào cảm giác cá nhân nhiều hơn, và khi sức ép của giá tăng lên, nhà đầu tư sẽ phải thay đổi. Thị trường tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của dòng tiền. Khoảng 10.500 tỷ đồng đã giao dịch trên cả hai sàn chỉ riêng khớp lệnh. Nếu cộng cả các giao dịch thỏa thuận, con số khoảng 12.800 tỷ đồng.
 
Xem chi tiết:
 
 
Chứng khoán 4/7: Tiền lớn vào thổi bay áp lực chốt lời ngắn hạn: Với rất nhiều cổ phiếu, phiên hôm nay khả năng phải hứng chịu một áp lực chốt lời ngắn hạn cao khi khối lượng giao dịch T+3 về tài khoản và có lãi. Khi thị trường vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ liệu khả năng vượt mức 580 điểm có chắc chắn hay không thì áp lực này là đáng quan tâm.
 
Xem chi tiết:
 
 
Kết quả kinh doanh quý 2 sẽ tác động mạnh tới dòng tiền đầu cơ: Kết thúc tháng 6 với giao dịch khá sôi động và xu thế tăng điểm này được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Khánh, Giám đốc chiến lược, Công ty Chứng khoán Maritime Bank (MSBS). Thị trường vẫn đang trong giai đoạn có xu thế tăng là điều không thể phủ nhận trong giai đoạn hiện nay. Nếu giai đoạn “sóng” trước khi ngưỡng 600 điểm (+/- 10 điểm) là ngưỡng kháng cự rất mạnh, thì con “sóng” sắp tới sẽ cần kiểm tra lại mức điểm này trước khi vượt qua có thể ngay trong năm 2014 hoặc chậm nhất là quý I/2015.
 
Xem chi tiết:
 
 
Báo Hải quan điện tử có tin:
 
Thành lập Đội Nghiệp vụ-Tổng hợp, Tổ Kiểm soát Hải quan La Lay: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa ký Quyết định số 1958 thành lập Đội Nghiệp vụ-Tổng hợp, Tổ Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay (Cục Hải quan Quảng Trị). Tổng cục trưởng giao Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị quy định chức năng nhiệm vụ của Đội (Tổ) đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định; đơn vị cân đối, sắp xếp lại biên chế để bổ sung cán bộ cho Chi cục Hải quan của khẩu La Lay hoàn thành nhiệm vụ.
 
Xem chi tiết:
 
 
Gỡ vướng về VNACCS/VCIS cho DN chế xuất: Trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận và Chi cục Hải quan KCX Linh Trung - Cục Hải quan TP.HCM (từ ngày 30-6) đã phát sinh những vướng mắc đối với loại hình đặc thù này cần được tháo gỡ. Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận cho biết, Điều 24 Thông tư 22/2014/TT-BTC qui định doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải thanh khoản hợp đồng gia công (HĐGC), chuyển nguyên liệu tồn để thực hiện loại hình chế xuất.
 
Xem chi tiết:
 
 
Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan được khen thưởng: Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng cục Hải quan, nhiều tập thể và cá nhân của ngành Hải quan đã vinh dự được đón nhận các hình thức khen cao do có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác. Theo Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 6-6-2014, 3 tập thể là: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng, Ban Cải cách hiện đại hoá hải quan đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 của Bộ Tài chính.
 
Xem chi tiết:
 
 
Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014: Sáng nay 5-7, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Tài chính. Về phía Tổng cục Hải quan có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, các đồng chí Phó Tổng cục trưởng; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các Chi cục Hải quan trên toàn quốc.
 
Xem chi tiết:
 
 
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan: Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 của ngành Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, ngành Hải quan thực hiện các nhiệm vụ công tác trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn cùng nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ công chức ngành Hải quan với những kết quả nổi bật đạt được.
 
Xem chi tiết:
 
 
Ngành Hải quan hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: 6 tháng đầu năm, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, ngành Hải quan đã ghi dấu ấn bằng một loạt sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình cải cách hiện đại hóa. Những kết quả đó là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của ngành Hải quan nhằm đạt mục tiêu hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK.  
 
Xem chi tiết:
 
 
Ngăn chặn NK trái phép sản phẩm động vật hoang dã: Ngày 30-6, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lô hàng hơn 90 ngà voi nhập trái phép qua đường hàng không do cơ quan Hải quan phát hiện ngày 22-6 là ngà voi châu Phi thuộc danh mục hàng cấm XNK. Lô hàng trên nghi vấn nhập từ châu Phi, vận chuyển trót lọt qua một số nước trước khi về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trên vận đơn thể hiện người gửi là Công ty L.J.J, người nhận là Công ty T.L.O. Đáng chú ý, tên hàng hóa khai báo trên các chứng từ vận chuyển là thực phẩm nhằm đánh lạc hướng các cơ quan chức năng tại cửa khẩu.
 
Xem chi tiết:
 
 
Bắt đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy đá: Thực hiện chuyên án QN06, Đội 5- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa chủ trì phối hợp bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá trên địa bàn huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Vào hồi 12 giờ ngày 4-7, Đội 5 phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phòng phòng, chống tội phạm ma túy, Biên phòng tỉnh Cao Bằng; Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Cao Bằng bắt giữ đối tượng Lục Thị Dâng, sinh năm 1988 (trú tại Ngọc Kết, Trung Khánh, Cao Bằng) trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 4kg ma túy tổng hợp dạng đá (ICE).
 
Xem chi tiết:
 
 
Thuốc lá lậu vẫn hoành hành tại TP.HCM: Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, tình hình thuốc lá nhập lậu tuồn vào TP. là rất đáng lo ngại. Trong 6 tháng đầu năm đã có gần 1.300 vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá bị phát hiện, xử lý. Qua kiểm tra, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường cho thấy, thuốc lá điếu nhãn hiệu Zet và Hero được vận chuyển, buôn bán trái phép nhiều nhất với 851 vụ phát hiện và 333.248 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu. Tuy nhiên cơ quan chức năng nhận định, đây chỉ là một phần nhỏ được phát hiện của thị trường thuốc lá lậu.
 
Xem chi tiết:
 
 
TP.HCM: Trên 180 DN chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành: Theo Cục Hải quan TP.HCM, tính đến ngày 30-6, còn 183 doanh nghiệp chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành sau khi đã được cơ quan Hải quan cho phép mang hàng hóa về bảo quản theo quy định. Các doanh nghiệp này đăng kí tờ khai tại các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM, sau khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đã quá hạn 30 ngày nhưng chưa bổ sung chứng thư kiểm tra Nhà nước theo quy định.
 
Xem chi tiết:
 
 
(K.Liên  - tổng hợp)